Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
00008.03618 - Archivio di Stato di Perugia - Comune di Perugia - Catasti - Primo gruppo - Registro 8 - Allibramento 58, intestatario Cianciolus Ceccholi, Giorgius, Bonacta et Ceccholus Nicolutii nepots carnales dicti Ciancioli - Primo gruppo. Allibramenti (Archivio di Stato di Perugia)00008.03618 - Archivio di Stato di Perugia - Comune di Perugia - Catasti - Primo gruppo - Registro 8 - Allibramento 58, intestatario Cianciolus Ceccholi, Giorgius, Bonacta et Ceccholus Nicolutii nepots carnales dicti Ciancioli - Primo gruppo. Allibramenti (Archivio di Stato di Perugia)
IMAGE
SAN - Sistema Archivistico Nazionale
Europeana
00040.19976 - Archivio di Stato di Perugia - Comune di Perugia - Catasti - Primo gruppo - Registro 40 - Allibramento 631, intestatario Cola et Brunus Pelloli Nerii et domina Paulutia filia Mechi Cangni nepots Bruni - 15 settembre 1373 - Primo gruppo. Allibramenti (Archivio di Stato di Perugia)00040.19976 - Archivio di Stato di Perugia - Comune di Perugia - Catasti - Primo gruppo - Registro 40 - Allibramento 631, intestatario Cola et Brunus Pelloli Nerii et domina Paulutia filia Mechi Cangni nepots Bruni - 15 settembre 1373 - Primo gruppo. Allibramenti (Archivio di Stato di Perugia)
IMAGE
SAN - Sistema Archivistico Nazionale
Europeana
Abeţedar greco-român : cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moraliceşti, idei fiziceşti, geograficeşti, şi istoriceştiAbeţedar greco-român : cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moraliceşti, idei fiziceşti, geograficeşti, şi istoriceşti
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
Apostol = Apostolul cu Dumnezău Svântul : Carea întru acesta chip tocmită depre orânduiala grecescului Apostol, acumŭ întâi sau tipăritŭ. Den porunca, şi cu toată cheltuiala, prea luminatului, şi prea înălţatului Domnŭ şi oblăduitoriu atoată ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot preabunului Bătrân Şărban Băsărab Voevod. Întru folosulŭ, şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnicŭ fiindŭ prea Sfinţitul Chir Theodosie Mitropolitul ţării, şi Exarh laturilorApostol = Apostolul cu Dumnezău Svântul : Carea întru acesta chip tocmită depre orânduiala grecescului Apostol, acumŭ întâi sau tipăritŭ. Den porunca, şi cu toată cheltuiala, prea luminatului, şi prea înălţatului Domnŭ şi oblăduitoriu atoată ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot preabunului Bătrân Şărban Băsărab Voevod. Întru folosulŭ, şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnicŭ fiindŭ prea Sfinţitul Chir Theodosie Mitropolitul ţării, şi Exarh laturilor
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Apostolul cu Dumnezău svântul care întru acesta chip tocmit depre orânduiala Grecescului Apostol, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot prea bunului Bătrân Şerban Basarab Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Sfinţitului Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor tipărindul la anul dela spasenia lumii 1683.Apostolul cu Dumnezău svântul care întru acesta chip tocmit depre orânduiala Grecescului Apostol, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot prea bunului Bătrân Şerban Basarab Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Sfinţitului Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor tipărindul la anul dela spasenia lumii 1683.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ascina fratele lui Dumitraşo... îşi vinde ocina şi...Ascina fratele lui Dumitraşo... îşi vinde ocina şi...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Dania lui Mihail, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirile Cozia și CodmeanaDania lui Mihail, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirile Cozia și Codmeana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Day Memory - November 1Day Memory - November 1
VIDEO
TVR
Europeana
Day Memory - November 1Day Memory - November 1
VIDEO
TVR
Europeana
Dissertatio Historico-Politica De Cimone Ex Cornel. NepotDissertatio Historico-Politica De Cimone Ex Cornel. Nepot
TEXT
Bavarian State Library
Europeana
Festgruss an Otto von Böhtlingk zum doktor-jubiläum, 3. februar 1888Festgruss an Otto von Böhtlingk zum doktor-jubiläum, 3. februar 1888
TEXT
Harvard University
DPLA
Inscripción hallada en Aquae QuerquernaeInscripción hallada en Aquae Querquernae
TEXT
Hispania Epigraphica Online - HEpOl
Europeana
Ioan IX Antoniu I Angelus Flavius Comnen Paleolog (Ioan Antoniu Lazier, un fals pretendent bizantin), Mare Maestru al Ordinului Constantinian al Sf. Gheorghe, îi acordă principelui Constantin Basarab Brâncoveanu diplomă în care este decorat cu Marea Cruce a Ordinului Constantinian, devenind principe al Imperiului Bizantin şi comite al Palatului Lateranului; 1722 septembrie 7, Viena, Austria.Ioan IX Antoniu I Angelus Flavius Comnen Paleolog (Ioan Antoniu Lazier, un fals pretendent bizantin), Mare Maestru al Ordinului Constantinian al Sf. Gheorghe, îi acordă principelui Constantin Basarab Brâncoveanu diplomă în care este decorat cu Marea Cruce a Ordinului Constantinian, devenind principe al Imperiului Bizantin şi comite al Palatului Lateranului; 1722 septembrie 7, Viena, Austria.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Jalba lui Zamfir, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni către întâiul Divan şi Comitet al Vlahiei împotriva...Jalba lui Zamfir, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni către întâiul Divan şi Comitet al Vlahiei împotriva...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Leca Uricarul ot. Brătila vinde lui Necula Drăguga...Leca Uricarul ot. Brătila vinde lui Necula Drăguga...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mureșianu Ioachim către Mureșianu IacobMureșianu Ioachim către Mureșianu Iacob
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Mureșianu Ioachim către Mureșianu IacobMureșianu Ioachim către Mureșianu Iacob
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Mureșianu Ioachim către Mureșianu IacobMureșianu Ioachim către Mureșianu Iacob
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Mureșianu Ioachim către Mureșianu IacobMureșianu Ioachim către Mureșianu Iacob
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Mureșianu Ioachim către Mureșianu IacobMureșianu Ioachim către Mureșianu Iacob
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Mureșianu Ioachim către Mureșianu IacobMureșianu Ioachim către Mureșianu Iacob
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Mureșianu Ioachim către Redacția Mureșianu Ioachim către Redacția "Gazetei Transilvaniei"
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Mărturia lui Eftimie, mitropolitul Țării Românești, pentru Dragomir și soția saMărturia lui Eftimie, mitropolitul Țării Românești, pentru Dragomir și soția sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Mărturia lui Stan județ și a 12 pârgari din București pentru Preda paharnicMărturia lui Stan județ și a 12 pârgari din București pentru Preda paharnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Necula, feciorul Anuşcăi,... îşi vinde partea de moşie...Necula, feciorul Anuşcăi,... îşi vinde partea de moşie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
October 01, 1942 (Microfilm image #0263)October 01, 1942 (Microfilm image #0263)
TEXT
National Archives at College Park - Textual Reference
DPLA
Portretul lui Dinu AlbulescuPortretul lui Dinu Albulescu
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Svânta şi Dumnezaiasca Evanghelie carea întracesta chip tocmită dipre orânduiala Greceştii Evanghelii, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot preabunului Bătrân Şarban Basaraba Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Svinţitul Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor typărinduse. La anul dela spasenia lumii 1682.Svânta şi Dumnezaiasca Evanghelie carea întracesta chip tocmită dipre orânduiala Greceştii Evanghelii, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot preabunului Bătrân Şarban Basaraba Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Svinţitul Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor typărinduse. La anul dela spasenia lumii 1682.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zaharia feciorul lui Istratie, nepot lui Ilie şi lui Costin, vinde lui Solomon Costache...Zaharia feciorul lui Istratie, nepot lui Ilie şi lui Costin, vinde lui Solomon Costache...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapis prin care Grozava din satul Muncel, soţia lui Avram, mărturiseşte că vinde nepotului ei de văr primar, preotului Vasile, partea ei, a patra parte din satul Vrătop, cu şase galbeni buni; 1632 (7140) iunie 5.Zapis prin care Grozava din satul Muncel, soţia lui Avram, mărturiseşte că vinde nepotului ei de văr primar, preotului Vasile, partea ei, a patra parte din satul Vrătop, cu şase galbeni buni; 1632 (7140) iunie 5.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapis prin care Mătiaş, împreună cu soţia sa, Drăghina, mărturisesc că au luat un nepot de soră, Ion, pe care l-au crescut si pe care îl declară succesor peste tot avutul lor; 1674 (7182) aprilie 12.Zapis prin care Mătiaş, împreună cu soţia sa, Drăghina, mărturisesc că au luat un nepot de soră, Ion, pe care l-au crescut si pe care îl declară succesor peste tot avutul lor; 1674 (7182) aprilie 12.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapisul lui Ciudin feciorul lui Vasile din Borzeşti... prin care dăruieşte nepotului său Meletie...Zapisul lui Ciudin feciorul lui Vasile din Borzeşti... prin care dăruieşte nepotului său Meletie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zărnă, fuştaşul din Bucureşti cu fiica lui Mărica... vinde...Zărnă, fuştaşul din Bucureşti cu fiica lui Mărica... vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Întărire sat Sălăgeni pentru mănăstirea SălăgeniÎntărire sat Sălăgeni pentru mănăstirea Sălăgeni
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu postelnÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu posteln
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru MitropolieÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Mitropolie
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stanca și RaduÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stanca și Radu
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu logofătÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu logofăt
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru ManeaÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Manea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Maria și fiii eiÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Maria și fiii ei
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru MileaÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Milea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru NeagulÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Neagul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Oprea și OprișÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Oprea și Opriș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Pană, Vlad, Dumitru, Bobe ș.a.Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Pană, Vlad, Dumitru, Bobe ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea NucetÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Nucet
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea NucetÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Nucet
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru ȘtefulÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Șteful
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Chera și MușaÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Chera și Mușa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Crețu din BuzăuÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Crețu din Buzău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea AninoasaÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Aninoasa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea VieroșÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Vieroș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru popa Stanciul și fratele săuÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru popa Stanciul și fratele său
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru Cercel, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea SnagovÎntărirea lui Petru Cercel, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Snagov
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Vlad Călugărul, voievodul Țării Românești, pentru Mihail și rudele saleÎntărirea lui Vlad Călugărul, voievodul Țării Românești, pentru Mihail și rudele sale
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Ştefan fiul Cătrinii, nepotul popii Gavril, îşi vinde partea...Ştefan fiul Cătrinii, nepotul popii Gavril, îşi vinde partea...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
1 - 58 (Total Results 58)