Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Boierii moldoveni întăresc vânzarea făcută de Nicoară, fiul lui Gavril apărţilor sale de moşie din satul Văcăreşti, jud. Suceava, sorei sale; s. a. martie 16, Suceava.Boierii moldoveni întăresc vânzarea făcută de Nicoară, fiul lui Gavril apărţilor sale de moşie din satul Văcăreşti, jud. Suceava, sorei sale; s. a. martie 16, Suceava.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Boierii moldoveni întăresc vânzarea făcută de nepoţii lui Lohan a unor părţi din satul Borole, jud. Botoşani, lui Pătraşcu, mare logofăt; 1600 (7109) octombrie 31, Borole.Boierii moldoveni întăresc vânzarea făcută de nepoţii lui Lohan a unor părţi din satul Borole, jud. Botoşani, lui Pătraşcu, mare logofăt; 1600 (7109) octombrie 31, Borole.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Catihisis mic sau Pereliyis pravoslavnicii mărturisiri legii greceşti a soborniceştii şi apostoliceştii Besericii Răsăritului, spre întrebuinţare neuniţilor tineri slavieni şi moldoveni (...) = Catihisis malyi ili cokraątennoe pravoslavnoe i spovędanie grečeskago zakona sobornoi i apostolskoi c[a]rkvi vostočnoi, vo upotreblenie neunitskiję i moldavskiję slaveno-illiričeskiję i moldavskiję junosti (...) = er kleine Katechismus oder Grundlage zu dem rechtglaubigen Bekentniße der griechischen Religion der allgemein apostolisch-morgenländischen Kirche zum Gebrauche der moldavisch-und slavisch nicht unirten Jugend (...)Catihisis mic sau Pereliyis pravoslavnicii mărturisiri legii greceşti a soborniceştii şi apostoliceştii Besericii Răsăritului, spre întrebuinţare neuniţilor tineri slavieni şi moldoveni (...) = Catihisis malyi ili cokraątennoe pravoslavnoe i spovędanie grečeskago zakona sobornoi i apostolskoi c[a]rkvi vostočnoi, vo upotreblenie neunitskiję i moldavskiję slaveno-illiričeskiję i moldavskiję junosti (...) = er kleine Katechismus oder Grundlage zu dem rechtglaubigen Bekentniße der griechischen Religion der allgemein apostolisch-morgenländischen Kirche zum Gebrauche der moldavisch-und slavisch nicht unirten Jugend (...)
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
Mai mulţi boieri moldoveni mărturisesc...Mai mulţi boieri moldoveni mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
MaramăMaramă
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
MaramăMaramă
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
MaramăMaramă
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Studiu asupra cronicarilor moldoveni din sec. XVII din punct de vedere al limbeĭ, metodeĭ şi cugetăreĭStudiu asupra cronicarilor moldoveni din sec. XVII din punct de vedere al limbeĭ, metodeĭ şi cugetăreĭ
TEXT
Indiana University
DPLA
The flower bridgeThe flower bridge
VIDEO
TVR
Europeana
vâlnicvâlnic
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu postelnÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu posteln
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, al Ardealului și a Țării Moldovei, pentru AÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, al Ardealului și a Țării Moldovei, pentru A
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Şase boieri moldoveni aleg o moşie...Şase boieri moldoveni aleg o moşie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
1 - 14 (Total Results 14)