Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
4 men; 2 men dancing4 men; 2 men dancing

Cornell University
DPLA
Araonakvinna, fotografi, photograph@engAraonakvinna, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Badrestaurangen, Mösseberg. Byggnaden revs 1961-62, men restaurangrörelsen hade upphört tidigare. Restaurangens kök omkring 1915. Kökspersonal och troligen även elever. Restaurangen hade tre olika matsalar. Kl. 1 för mera välsituerade gäster. Kl. 2 var för inskrivna badgäster, som begärt denna klass samt för läkare och sköterskor. Kl. 3 avsåg personal i parken, baderskor, städerskor och övriga av Sanatoriets personal samt dessutom för s.k. fribadare d.v.s. mindre bemedlade,  vilka fick bad och behandling utan att själva betala.Badrestaurangen, Mösseberg. Byggnaden revs 1961-62, men restaurangrörelsen hade upphört tidigare. Restaurangens kök omkring 1915. Kökspersonal och troligen även elever. Restaurangen hade tre olika matsalar. Kl. 1 för mera välsituerade gäster. Kl. 2 var för inskrivna badgäster, som begärt denna klass samt för läkare och sköterskor. Kl. 3 avsåg personal i parken, baderskor, städerskor och övriga av Sanatoriets personal samt dessutom för s.k. fribadare d.v.s. mindre bemedlade, vilka fick bad och behandling utan att själva betala.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Barnhem, Casa Hogar Mama Paulita, fotografi, photograph@engBarnhem, Casa Hogar Mama Paulita, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Bestorp. Halvorsens i Bestorp. Ole Halvorsen startade egen pressfabrik i Bestorp år 1915. Stället heter Bergheim men kallades tidigare Sofielund. Största ombyggnaden skedde 1921. Foto: Ove Halvorsen med fru Alma och barn.Bestorp. Halvorsens i Bestorp. Ole Halvorsen startade egen pressfabrik i Bestorp år 1915. Stället heter Bergheim men kallades tidigare Sofielund. Största ombyggnaden skedde 1921. Foto: Ove Halvorsen med fru Alma och barn.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Boningshuset till 1/32 mtl Pålachsg (Polackgården), Stenstorp kallat Boningshuset till 1/32 mtl Pålachsg (Polackgården), Stenstorp kallat "Tålyckan". Troligen byggt vid skiftet 1829, men det påstås vara äldre.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Bräda med bildskrift, fotografi, photograph@engBräda med bildskrift, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Bussresa, men var?Bussresa, men var?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Chi Hua Men Chapel MenChi Hua Men Chapel Men
IMAGE
Duke University Libraries
DPLA
Denna damm var belägen nedanför Sanatoriet, men är sedan många år igenlagd. Fanns dock kvar på 1920-talet. Det var ett vackert inslag i parken, och under sommartiden hade småfåglarna sin badplats där. På vårarna hördes grodorna kväka så melodiskt där.Denna damm var belägen nedanför Sanatoriet, men är sedan många år igenlagd. Fanns dock kvar på 1920-talet. Det var ett vackert inslag i parken, och under sommartiden hade småfåglarna sin badplats där. På vårarna hördes grodorna kväka så melodiskt där.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Drygstorp (Drystorp), Gudhem, slutet av 1920-talet. Mannen vid hästen heter Gustav Karlsson. Damen vid lillstugan är Karin Andersson, sedermera Gustav Karlssons fru. Mangårdsbygggnaden revs 1936 och nybyggdes 1937, ladugårdarna som var med halmtak revs omkring 1970 men lillstugan finns kvar.Drygstorp (Drystorp), Gudhem, slutet av 1920-talet. Mannen vid hästen heter Gustav Karlsson. Damen vid lillstugan är Karin Andersson, sedermera Gustav Karlssons fru. Mangårdsbygggnaden revs 1936 och nybyggdes 1937, ladugårdarna som var med halmtak revs omkring 1970 men lillstugan finns kvar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Epitafium över Borgmästaren Anders Larsson Hvass.Inskrift i upphöjda versaler: DHENNA HALL HAFWER FORDOMB BORGIEMESTA -/ REN UTHI FAHLEKIOPINGZ STAD, SAMPT INSPECTOREN/ ÖFWER SCARA GYMNASII UNDERHOLDS SPANNEMÅL UTHI/ WESTERGIÖTLANF AEHREBOHREN och WÄLBETROD MEN/ NUMEHR HOOS GUDH SAHLIG ANDERS LARSON HUAS och/ HANS KÄRA HUSTRU AEHREBOHREN och GUDFRUCHTIG, / MEN NUMEHR HOOS GUDH SAHLIG MARGETA IONSDOTTER/ BEKOSTADT och UPSÄTTIA LÅTIDT, HUILKAS KROPPAR/ HUILA SIG HER GIENT EMOOT UNDER STORA GÅNGEN och/ DES ÖFUERLIGGANDE STEEN. Anno 1682. Över gossarna: LAS över flickorna: MAD/ CAD/ IAD. På korset: INRIPå bågen: PHIL I: CHRISTUS ÄR MIT LIIF, och DÖDEN ÄR MIN WINNINGH. Plats: Fästad med järnkrampor mot vapenhusets norra vägg.Epitafium över Borgmästaren Anders Larsson Hvass.Inskrift i upphöjda versaler: DHENNA HALL HAFWER FORDOMB BORGIEMESTA -/ REN UTHI FAHLEKIOPINGZ STAD, SAMPT INSPECTOREN/ ÖFWER SCARA GYMNASII UNDERHOLDS SPANNEMÅL UTHI/ WESTERGIÖTLANF AEHREBOHREN och WÄLBETROD MEN/ NUMEHR HOOS GUDH SAHLIG ANDERS LARSON HUAS och/ HANS KÄRA HUSTRU AEHREBOHREN och GUDFRUCHTIG, / MEN NUMEHR HOOS GUDH SAHLIG MARGETA IONSDOTTER/ BEKOSTADT och UPSÄTTIA LÅTIDT, HUILKAS KROPPAR/ HUILA SIG HER GIENT EMOOT UNDER STORA GÅNGEN och/ DES ÖFUERLIGGANDE STEEN. Anno 1682. Över gossarna: LAS över flickorna: MAD/ CAD/ IAD. På korset: INRIPå bågen: PHIL I: CHRISTUS ÄR MIT LIIF, och DÖDEN ÄR MIN WINNINGH. Plats: Fästad med järnkrampor mot vapenhusets norra vägg.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.Eric Janzons gård vid Gamla Dotorpsvägen, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eric Janzons gård, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.Eric Janzons gård, skall rivas. Han dog i maj 1974. Gården har inget gatunummer men låg på östra sidan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Exteriör av Johanniskyrkan som byggdes 1902 av Metodist-församlingen. Från början var den utvändigt av trä men blev senare reverterad. År 1966 överlämnades den till Alliansförsamlingen.Exteriör av Johanniskyrkan som byggdes 1902 av Metodist-församlingen. Från början var den utvändigt av trä men blev senare reverterad. År 1966 överlämnades den till Alliansförsamlingen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Falköpings stad. Fornlämning nr 5. Hällkistan efter avtorvning och rensning. I själva kistan syntes delar av en stenpackning, men i övrigt var såväl kistan och förrummet som omgivande markyta stenfri.Falköpings stad. Fornlämning nr 5. Hällkistan efter avtorvning och rensning. I själva kistan syntes delar av en stenpackning, men i övrigt var såväl kistan och förrummet som omgivande markyta stenfri.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gamla Katrinas stenstuga. Katrina berättar för fotografen: Gamla Katrinas stenstuga. Katrina berättar för fotografen: "Vi haddet så svårt i ungdomen, gubben å ja. Far feck jöra dagsverke te tre bönner i bun å deres öjegränser stötte innte vår löcka. Alla sa att ho hörde te deres äjer. Sommra geck, å far kunne inget tjäna. Så ble dä lantmäteri i bun, som skulle skeftas. Far passa på och feck följa lantmätarn mä stånga, men så kom bönnerna å velle han te hjälp. Dä geck lantmätarn ente på. Far talte då om förn, hur dä va, och hur svårt vi haddet. "Om du sköter däk fint hos mäta, Nisse, så sa ja hjälpa de nära reser".När skeftet va slut kom lantmätarn hem en kväll å sae te gubben, "När nu alla handlingar vuent laja kraft, har ja gitt däk ett litet fideikommiss, som ingen mer än vår Herre kan ta ifrån däk. När sen kartera kom kunne inte bönnerna få faj ína å ingen å dom tordes rita dit a i sina ajer på karta si, dä hadde vart förfalskning. Så vår löcka finns ente på Sveriges karta". Knagges stuga låg intill soldat Sabels ställe under Kullagärdet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Glyptodon, teckning, Teckning, drawing@engGlyptodon, teckning, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Grottstugan på Kinnekulle. Bebodd av tjuvskytten Lasse med fru och barn. Med länsmans hjälp blev Lasse tre gånger driven ur socknen - men kom alltid tillbaka. Vistades så i sju år inom kommunen utan att bönderna kunde utfundera var han höll hus om natten. Till sist blev hans vistelseort upptäckt på själva länsmansbostället, där han i en otillgänglig grotta i berget uppförde sin bostad. Då länsmannen fick spörja detta sade han till bönderna: Grottstugan på Kinnekulle. Bebodd av tjuvskytten Lasse med fru och barn. Med länsmans hjälp blev Lasse tre gånger driven ur socknen - men kom alltid tillbaka. Vistades så i sju år inom kommunen utan att bönderna kunde utfundera var han höll hus om natten. Till sist blev hans vistelseort upptäckt på själva länsmansbostället, där han i en otillgänglig grotta i berget uppförde sin bostad. Då länsmannen fick spörja detta sade han till bönderna: "Har Lasse sökt skydd hos mig, får han också stanna till dödagar." Lasse var så skicklig skytt och kände skogarna så väl att, vad vilt som än önskades till en bestämd dag, kunde han leverera redan tidigt på morgonen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Guaymí-indianer, fotografi, photograph@engGuaymí-indianer, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Guld/tumbaga-föremål, fotografi, photograph@engGuld/tumbaga-föremål, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Gumman Mellbins stuga. Vinkelladugård och stuga sammanbyggda. Gumman Mellbins stuga. Vinkelladugård och stuga sammanbyggda. "Mellbinsa" var en riktig krutgumma. En gång råkade hon bryta av lårbenet och kom till lasarettet. Efter åtta dagar ville gumman hem, och då underläkaren sökte klargöra för henne nödvändigheten av vila, genmälte hon: "Ja dä får ja säja, så dålia doktorer, som di har nu i Falköping, dä har di väl aldri haft, som ente på ena sånn ti kan plåcka ihop en gammel käring. Hadde ja vart hemma nu, hadde ja allt vart frisker". Doktorn drog sina tvivelsmål "Å, säj ente dä, när ja å Klasa-Kari va ihop å sloss så bröt ho tummen å- m -me- men ja vira om en stor fläskasvål å ätter åtte daer va vi ihop igen." Allt nog, doktorn blev så intresserad av den frispråkiga gumman, att han på sommaren flera gånger reste ut för att hälsa på henne. Hon dog vid 90 års ålder.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gunnabo? Möjligen Gustav Ylander från Gunnabo, Yllestad. Denne blev folkskollärare, men avled i unga år.Gunnabo? Möjligen Gustav Ylander från Gunnabo, Yllestad. Denne blev folkskollärare, men avled i unga år.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gånggrift, men var?Gånggrift, men var?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gårdsinteriör. Längst bort i huset mitt för vagnarna i den öppningen, som syns där, var en brunn. En gång drunknade en man där. Det går en källåder genom alla fastigheterna på denna sidan torget. På Thulinstomten, som är nästa tomt, var också en brunn. På Flygarns, som ligger på andra sidan brandgatan från torget, var även en brunn. Det var gott, men lite vatten i de brunnarna.Gårdsinteriör. Längst bort i huset mitt för vagnarna i den öppningen, som syns där, var en brunn. En gång drunknade en man där. Det går en källåder genom alla fastigheterna på denna sidan torget. På Thulinstomten, som är nästa tomt, var också en brunn. På Flygarns, som ligger på andra sidan brandgatan från torget, var även en brunn. Det var gott, men lite vatten i de brunnarna.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Huvudprydnad, teckning, illustration, Teckning, drawing@engHuvudprydnad, teckning, illustration, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Hörnet av Scheelegatan - Torstenssongatan. Ängshögens södra gånggrift. Efter åverkan 1885 återlades de borttagna stenarna, men enl. uppgift även andra stenar, som ditfördes. På ett av blocken finnes skålgropar. Kammaren mäter 9 m. i längd, 2,4 m. i bredd samt gången 7,7 m. Antikvitetsakademien medgav 1909 endast att så mycket av gravkullen fick borttagas att en meter skulle finnas kvar mellan högkanten och gångens yttersta häll. Man tog emellertid bort intill stenen.Hörnet av Scheelegatan - Torstenssongatan. Ängshögens södra gånggrift. Efter åverkan 1885 återlades de borttagna stenarna, men enl. uppgift även andra stenar, som ditfördes. På ett av blocken finnes skålgropar. Kammaren mäter 9 m. i längd, 2,4 m. i bredd samt gången 7,7 m. Antikvitetsakademien medgav 1909 endast att så mycket av gravkullen fick borttagas att en meter skulle finnas kvar mellan högkanten och gångens yttersta häll. Man tog emellertid bort intill stenen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Ingatorps marknadsplats. Ingatorp är den kungsgård, där traditionen säger att konung Inge, Stenkils son, avled någon gång i början av 1100-talet. Han begrovs på Hångers kyrkogård. Men i början av 1200-talet ansågs förmodligen Hångers kyrka för ringa att hysa en kungagrav och kung Inges ben fördes till munkarnas kyrka i Varnhem, Ingatorps marknadsplats. Ingatorp är den kungsgård, där traditionen säger att konung Inge, Stenkils son, avled någon gång i början av 1100-talet. Han begrovs på Hångers kyrkogård. Men i början av 1200-talet ansågs förmodligen Hångers kyrka för ringa att hysa en kungagrav och kung Inges ben fördes till munkarnas kyrka i Varnhem, "där nu Stenkils son vilar i gott sällskap med helige kung Eriks ättlingar". Som en ö i en väldig åker ligger Hångers kyrkogård. För mer än åtta hundra år sedan vigdes här konung Inge den äldre till den sista vilan. Den utgör nu en inhägnad dunge i Bredegårdens åkrar ej långt från Hornborgasjön. Kyrkan i Hånger, av romansk typ, raserades jämte Mårby, då Bjurums kyrka uppfördes på 1760-talet. Fragment av fönsterbågar och kolonner äro strödda över platsen, och halvt dolda av det yviga gräset ligga där ett par gravstenar från tidig medeltid. Vi har rätt att tro, att den ena av dessa en gång lagts över kung Inge.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Järnvägen. Centralen. Bangården. S.J. Falköping. Gamla stationen men efter elektrifieringen 1927-28.Järnvägen. Centralen. Bangården. S.J. Falköping. Gamla stationen men efter elektrifieringen 1927-28.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Katedralen San Fernandos, fotografi, photograph@engKatedralen San Fernandos, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Klostret. Norra längan. Abbedissans hus. Frilagt men ännu ej konserverat.Klostret. Norra längan. Abbedissans hus. Frilagt men ännu ej konserverat.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Knysten. Korgmakare Carl Ramm, som har lärt sig yrket av sin far, tillverkar företrädesvis mindre korgar av god kvalitet. Han använder sig uteslutande av vide och sälg. Rötterna kan användas som material, men sådana korgar blir mindre hållbara och får ej så vacker ytfärg. En användes endast till större korgar av lägre kvalitet. Vilket insamlas under förvintern från minst 5 år gamla träd och buskar. Virket delas i fyra delar, varefter vidjan barkas. Denna skäres till, så att de avspjälkade spånen får önskad bredd. Spånens tjocklek beror helt på årsväxtens kraftighet. För att spånen skall bli mjuka och flätbara, läggs de i vatten. Materialet till stommen och varpen tages av virket närmast kärnan. Stommen spikas ihop medan varpen sticks in under flätningens gång och helt hålls ihop av spånflätningen.Knysten. Korgmakare Carl Ramm, som har lärt sig yrket av sin far, tillverkar företrädesvis mindre korgar av god kvalitet. Han använder sig uteslutande av vide och sälg. Rötterna kan användas som material, men sådana korgar blir mindre hållbara och får ej så vacker ytfärg. En användes endast till större korgar av lägre kvalitet. Vilket insamlas under förvintern från minst 5 år gamla träd och buskar. Virket delas i fyra delar, varefter vidjan barkas. Denna skäres till, så att de avspjälkade spånen får önskad bredd. Spånens tjocklek beror helt på årsväxtens kraftighet. För att spånen skall bli mjuka och flätbara, läggs de i vatten. Materialet till stommen och varpen tages av virket närmast kärnan. Stommen spikas ihop medan varpen sticks in under flätningens gång och helt hålls ihop av spånflätningen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Klockaren, Landbogatan 2, Wallanders bageri. Gården kallades Wallanderska gården men tillhörde Frans Eriksson. Gränsade till Storgatan 7-9. Revs 1911. Nils Janssons gård och magasin t.h.Kv. Klockaren, Landbogatan 2, Wallanders bageri. Gården kallades Wallanderska gården men tillhörde Frans Eriksson. Gränsade till Storgatan 7-9. Revs 1911. Nils Janssons gård och magasin t.h.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Oden. Odengatan 7 - Buregatan 9. Buregatan utgjorde tidigare en del av Vasagatan. Men gatan fick ej gå genom läroverkets område, varigenom Buregatan tillkom. Den mindre byggnaden Buregatan 9 kallad förr Gula Paviljongen. Lärarinnan Otilia Andersson bodde länge där. Den revs 1947 och gav plats för Nisses Livsmedel, Odengatan 7. Byggnaden t.h. är Buregatan 13. Mösseberg i bakgrunden.Kv. Oden. Odengatan 7 - Buregatan 9. Buregatan utgjorde tidigare en del av Vasagatan. Men gatan fick ej gå genom läroverkets område, varigenom Buregatan tillkom. Den mindre byggnaden Buregatan 9 kallad förr Gula Paviljongen. Lärarinnan Otilia Andersson bodde länge där. Den revs 1947 och gav plats för Nisses Livsmedel, Odengatan 7. Byggnaden t.h. är Buregatan 13. Mösseberg i bakgrunden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Vagnmakaren, Östertullsgatan 6.  I Kv. Vagnmakaren, Östertullsgatan 6. I "vär´t", det hus som förut stod där det här synliga övre ljusa huset är uppfört, bodde på sin tid den namnkunnige storjägaren Gustaf Kolthoff. Dessförinnan bodde han i Settergrenska huset vid Stora torget, men måste flytta därifrån emedan han lät såga hål i dörrarna så att hans många jakthundar obehindrat skulle kunna passera ut och in när det behagade dem. Men den åtgärden behagade icke hyresvärden. Kolthoff - skaparen av Biologiska museet i Stockholm - som var född 14/12 1845 i Sandhems socken och jägmästare i Vartofta revir, flyttade sedermera till Vartofta. Han avled i Stockholm den 25 oktober 1913.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Vagnmakaren, Östertullsgatan 6. Kv. Vagnmakaren, Östertullsgatan 6. " I vär´t ". Foto: febr. 1939. I det hus som förut stod där det synliga övre ljusa huset är uppfört bodde på sin tid den namnkunnige storjägaren Gustaf Kolthoff. Dessförinnan bodde han i Settergrenska huset vid Stora torget, men måste flytta därifrån emedan han lät såga hål i dörrarna så att hans många jakthundar obehindrat skulle kunna passera ut och in när det behagade dem. Men den åtgärden behagade icke hyresvärden. Kolthoff - skaparen av Biologiska museet i Stockholm - som var född 14/12 1845 i Sandhems socken och jägmästare i Vartofta revir, flyttade sedermera till Vartofta. Han avled i Stockholm den 25 oktober 1913.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Luttra annexkyrka ligger strax öster om järnvägen, är liten, troligen från 1100-talet, men takvalven från 1200-talet och trätornet från 1700-talets slut. Den överbyggda kyrkogårdsporten kvarstår.Luttra annexkyrka ligger strax öster om järnvägen, är liten, troligen från 1100-talet, men takvalven från 1200-talet och trätornet från 1700-talets slut. Den överbyggda kyrkogårdsporten kvarstår.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Manuel Arino Hingimía, fotografi, photograph@engManuel Arino Hingimía, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Matacopojke, fotografi, photograph@engMatacopojke, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Matkällare utgrävd i en slänt till Matkällare utgrävd i en slänt till "backe" med kalkstensvalv och gavlar av kalksten. Källaren var täckt med ett jordlager och hade golv av jord. Det var ytter- och innandörr, vilken gjorde den frostsäker. Men vid kalla vintrar måste innandörren isoleras med jutesäckar eller halm. Invändigt var utrymmet delat med en ca en meter hög brädvägg och ett par hyllor utgjorde inredningen. I en sådan källare fick två familjer dela för att förvara sina rotfrukter. Sommartid var den det enda stället, där mjölk och smör kunde förvaras. Så berättar Gunnar Hjerp, Trinnöjegat. 5, Falköping.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mellersta bågen i mittskeppets norra mur från söder. Ursprungligen i romansk stil, men senare moderniserad till gotisk spetsbåge.Mellersta bågen i mittskeppets norra mur från söder. Ursprungligen i romansk stil, men senare moderniserad till gotisk spetsbåge.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Men And Young MenMen And Young Men

Art and Picture Collection. The New York Public Library
DPLA
Men Holding Men in FormationMen Holding Men in Formation
IMAGE
IUPUI (Campus). University Library. Special Collections and Archives
DPLA
Men of menMen of men
TEXT
University of California
DPLA
Men.Men.

Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Men.Men.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Men.Men.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
MenMen

University of Rhode Island
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
TEXT
University of Illinois
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
MenMen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
MenMen
IMAGE
History Colorado
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen

Free Library of Philadelphia
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen

Grand Rapids Public Library (Grand Rapids, Mich.)
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
History Colorado
DPLA
MenMen
IMAGE
Brunswick Public Library, Frederick County Public Libraries
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen

Grand Rapids Public Library (Grand Rapids, Mich.)
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
History Colorado
DPLA
MenMen
IMAGE
University of South Carolina. South Caroliniana Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Center for Sacramento History
DPLA
MenMen

Grand Rapids Public Library (Grand Rapids, Mich.)
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Brigham Young University-Idaho
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
MenMen
IMAGE
History Colorado
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
UC San Diego, Library, Special Collections and Archives
DPLA
MenMen
IMAGE
UC Cooperative Extension Archive
DPLA
MenMen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
MenMen

Grand Rapids Public Library (Grand Rapids, Mich.)
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Hardin-Simmons University Library
DPLA
MenMen
IMAGE
History Colorado
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
History Colorado
DPLA
MenMen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
MenMen
IMAGE
University of Kentucky
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen

Grand Rapids Public Library (Grand Rapids, Mich.)
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Japanese American National Museum
DPLA
MenMen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
Mössebergs Folkets Park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg.  Fr. o. m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets Husföreningen beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 aug. följ. år enades man om parkens förflyttning och 7 dec. samma år undertecknades köpekontraktet med Bernh. Gustafsson om förvärv av område på Mössebergs Folkets Park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr. o. m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets Husföreningen beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 aug. följ. år enades man om parkens förflyttning och 7 dec. samma år undertecknades köpekontraktet med Bernh. Gustafsson om förvärv av område på "Mossen" nära Ällagat. eller nuv. stadsäga 509. Där startade nya Folkets Park i aug. 1930 och därmed var Mössebergs Folkets Park saga all. Denna park låg på Öster Nolgårdens stadsäga 890 vanligen kallad Nolgårdens äng. Var belägen nedanför bergssluttningen ovanför en lägre åssträckning. Dansbanan i norra hörnet och serveringen i sydvästra delen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med  Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å "Mossen" nära Ällagatan eller nuvarande stadsäga 509. Där startade nya Folkets Park i augusti 1930 och därmed var Mössebergs Folkets park saga all. Denna park låg å Öster Nolgården stadsäga 890, vanligen kallad Nolgårdens äng. Var belägen nedanför bergsluttningen ovanför en lägre årsträckning. Dansbanan i norra hörnet och serveringen i sydvästra delen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs Musikkår 1 Maj 1939 Scheelegatan. Första raden: Flöjt vet ej men han kallades Mössebergs Musikkår 1 Maj 1939 Scheelegatan. Första raden: Flöjt vet ej men han kallades "Bonnjohan", Stig Johansson (Sennerfors), Arvid Pompeijus, Arne Johansson, Olle Karlsson. Andra raden: okänd, Åke Dahlin, okänd, Axel Josefsson. Tredje raden: Lennart Lind, okänd, Nils Milen, Rune Olofsson, Oskar Nilsson, okänd.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
N. Åsarps socken. Kvarnaskogen. N. Åsarps socken. Kvarnaskogen. "Ryggåsstôva mä brotaskjul." "Alla-Kals" stuga uppförd av sten och skifte. Framsidan. Nu nedriven men murarna står kvar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
N. Åsarps socken. Kvarnaskogen.N. Åsarps socken. Kvarnaskogen."Ryggåsstôva mä brotaskjul." "Alla-Kals" stuga uppförd av sten och skifte. Ryggåsstugan från baksidan. Nu nedriven men murarna står kvar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra Vånga sn. Bastöna. Norra Vånga sn. Bastöna. "Ola öja" vid Rösjön. Bastöna. Femstenarör. På "Ola öjas" yttersta spets i Rösjön, utanför den gamla "strandbildning", som av H. Svensson bedömts som en fornborg, ligger en egendomlig stenanhopning, som möjligen även den kan vara geologisk men möjligen också kan ha varit ett uppdragningsställe för båtar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra Vånga sn. Bastöna. Norra Vånga sn. Bastöna. "Ola öja" vid Rösjön. Femstenarör. På "Ola öjas" yttersta spets i Rösjön, utanför den gamla "strandbildning", som av H. Svensson bedömts som en fornborg, ligger en egendomlig stenanhopning, som möjligen även den kan vara geologisk men möjligen också kan ha varit ett uppdragningsställe för båtar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nykterhetsföreningen Enigheten. Carlslund vid Ellet, byggt 1870. Nykterhetsföreningen Enigheten hyrde också av Hansson tills den byggde egen lokal vid S:t Olofsgatan 20 1902 - 1903. Föreningen Enigheten stiftades såsom loge av IOGT men ombildades till fristående nykterhetsförening i april 1888.Nykterhetsföreningen Enigheten. Carlslund vid Ellet, byggt 1870. Nykterhetsföreningen Enigheten hyrde också av Hansson tills den byggde egen lokal vid S:t Olofsgatan 20 1902 - 1903. Föreningen Enigheten stiftades såsom loge av IOGT men ombildades till fristående nykterhetsförening i april 1888.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nytt blockhus för djur 1973. Ny men av typ gammal skiftesladugård.Nytt blockhus för djur 1973. Ny men av typ gammal skiftesladugård.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Odensbergs järnvägsstation och stinsbostad.
Stationshuset från omkring 1900. Huset revs 1970, men redan 1962 drogs bemanningen in. Poststationen upphörde 1966. Personerna från vänster: Stinsen August Sahlin med maka Johanna. Småflickorna Ebba och Ingeborg Gustafsson samt dottern till stinsen Olga Sahlin. Lanthandlaren Karl A. Gustafsson med maka Elisabet och sonen Folke. Mannen på trappan okänd.
August Sahlin var förstestins mellan åren 1893-1918Odensbergs järnvägsstation och stinsbostad. Stationshuset från omkring 1900. Huset revs 1970, men redan 1962 drogs bemanningen in. Poststationen upphörde 1966. Personerna från vänster: Stinsen August Sahlin med maka Johanna. Småflickorna Ebba och Ingeborg Gustafsson samt dottern till stinsen Olga Sahlin. Lanthandlaren Karl A. Gustafsson med maka Elisabet och sonen Folke. Mannen på trappan okänd. August Sahlin var förstestins mellan åren 1893-1918
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Oskar, Hanna och Arne andersson i Vist. T.v. drängen Hjalmar. Oskar arrenderade här men flyttade till Västorp Bryngelsgården.Oskar, Hanna och Arne andersson i Vist. T.v. drängen Hjalmar. Oskar arrenderade här men flyttade till Västorp Bryngelsgården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Pancho Villa, fotografi, photograph@engPancho Villa, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Pettersson, bagare kallad Pettersson, bagare kallad "Elektriske bagaren". Grundade Asklunds ångbageri i Göteborg. Han var den förste, som i sitt bageri införde elektrisk drift. Var bosatt i Göteborg men ägde Villan 27 i Mössebergsparken. Denna använde han som sommarvilla och vistades där sommartid.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets Park. Ballersten är en stor sten, som vid järnvägsbygget måste vräkas från sin ursprungliga plats vid Ranten. Den låg på hemmanet  Ballersten nära Planteringsförbundets Park. Ballersten är en stor sten, som vid järnvägsbygget måste vräkas från sin ursprungliga plats vid Ranten. Den låg på hemmanet Ballersten nära "Lilla undergången". Namnet betyder enligt Ivar Lundahl i Falbygden 1, utan tvivel "en sten, som ballrar", en som så att säga gör väsen av sig, det vill med andra ord säga en jättestor sten eller en "baddare"till sten. I beskrivning över Falköping gör fil. dr. Carl Werner, Lund gällande, att stenen skall ha fått sitt namn av att den legat så, att den ballrat, d.v.s. skakat när man rört på den. Men även om den legat i labilt jämviktsläge vill det nog till starka karlar till att skaka det meterstora stenblocket. Den anses vara en från bronsåldern härstammande offersten. Den kallas därför också Ballerstenen. Den har förutom en rännformig fördjupning runt hela övre kanten ett antal skålformiga fördjupningar, s.k. älvkvarnar. Då järnvägen byggdes vid Ranten flyttades stenen 1858 från angivna plats till nordöstra vinkeln mellan Smedjegatan och Bangatan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, Svandammen. Sydvästra delen av parkområdet var ännu ett par år in på 1900-talet en ogästvänlig stenhåla, den s.k. Jungfruhålan men blev sedan omgjord till damm.Planteringsförbundets park, Svandammen. Sydvästra delen av parkområdet var ännu ett par år in på 1900-talet en ogästvänlig stenhåla, den s.k. Jungfruhålan men blev sedan omgjord till damm.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Renstängsel, fotografi, photograph@engRenstängsel, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Segerstads kyrka är medelstor, byggd 1804 helt i enkel stil, rappad fastän byggd av huggen sten, som är tagen från den förutvarande vackra och åldriga romanska kyrkan, som stått åtminstone sedan 1100-talet. Den nya kyrkan byggdes endast några meter ovanför norra kyrkogårdsmuren. I denna hade byggts tvenne gravkammare, den ena var känd sedan lång tid tillbaka. Den påträffades vid anläggandet av en grav men befanns tom. Vid grävning för en ny grav år 1970 påträffades den andra. Båda har legat i muren med ingång från norr. Den har tillhört Merserka släkten på Seltorp. På golvet syntes resterna efter flera enkla träkistor.Segerstads kyrka är medelstor, byggd 1804 helt i enkel stil, rappad fastän byggd av huggen sten, som är tagen från den förutvarande vackra och åldriga romanska kyrkan, som stått åtminstone sedan 1100-talet. Den nya kyrkan byggdes endast några meter ovanför norra kyrkogårdsmuren. I denna hade byggts tvenne gravkammare, den ena var känd sedan lång tid tillbaka. Den påträffades vid anläggandet av en grav men befanns tom. Vid grävning för en ny grav år 1970 påträffades den andra. Båda har legat i muren med ingång från norr. Den har tillhört Merserka släkten på Seltorp. På golvet syntes resterna efter flera enkla träkistor.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Slakteri, fotografi, photograph@engSlakteri, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Slakteri, fotografi, photograph@engSlakteri, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Svinstior, badhytter, fotografi, photograph@engSvinstior, badhytter, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Sånggruppen Midgårdskören i Åsaka Bygdegård 1970-talet. Margit Andersson, Vera Johansson, Gunnel Wilhelmsson, Calla Andersson, Inez Hendén, Alice Lindblad, Gurli Jansson, Birgit Jonsson. Ledare: Sture Jansson. Midgårdskören startade 1954 med blandad kör. Ledare Sture Jansson. Nämnas kan: Helmer Hallberg. Knut Norving. Sigge Persson. Ingvar Johansson. Knut Hjalmarsson. Gunnar Johansson. Margit Andersson.Gunnel Wilhelmsson. Rut Norving. Inez Hendén. Alice Lindblad. Vera Johansson. Gurli Jansson. Calla Andersson. Birgit Jonsson. Elsa Arnling. Siv Brorsson. Ingrid Johansson som kunde joddla och spela dragspel. Gilbert Björndahl stod oftast för dragspelsmusiken. Men även Inez och Gunnel hanterade dragspel. Sture och Knut spelade fiol. Vad vi sjöng: Ett Rolf program, ett Kentucky med: Sov Kentucky tös, Flickan under nymånen mf. , Svinsta skär, Rosa på bal, Spel-Olles gånglåt, Hjärtats saga, Hör hur västanvinden susar, Kullerullvisan, Där gingo tre jäntor, Hymn till Västergötland, Vandringssång, Plocka vill jag skogsSånggruppen Midgårdskören i Åsaka Bygdegård 1970-talet. Margit Andersson, Vera Johansson, Gunnel Wilhelmsson, Calla Andersson, Inez Hendén, Alice Lindblad, Gurli Jansson, Birgit Jonsson. Ledare: Sture Jansson. Midgårdskören startade 1954 med blandad kör. Ledare Sture Jansson. Nämnas kan: Helmer Hallberg. Knut Norving. Sigge Persson. Ingvar Johansson. Knut Hjalmarsson. Gunnar Johansson. Margit Andersson.Gunnel Wilhelmsson. Rut Norving. Inez Hendén. Alice Lindblad. Vera Johansson. Gurli Jansson. Calla Andersson. Birgit Jonsson. Elsa Arnling. Siv Brorsson. Ingrid Johansson som kunde joddla och spela dragspel. Gilbert Björndahl stod oftast för dragspelsmusiken. Men även Inez och Gunnel hanterade dragspel. Sture och Knut spelade fiol. Vad vi sjöng: Ett Rolf program, ett Kentucky med: Sov Kentucky tös, Flickan under nymånen mf. , Svinsta skär, Rosa på bal, Spel-Olles gånglåt, Hjärtats saga, Hör hur västanvinden susar, Kullerullvisan, Där gingo tre jäntor, Hymn till Västergötland, Vandringssång, Plocka vill jag skogs
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Teckning, sjukdom, Teckning, drawing@engTeckning, sjukdom, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Tväryxor, fotografi, photograph@engTväryxor, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Two Men; Three MenTwo Men; Three Men
IMAGE
Hardin-Simmons University Library
DPLA
Upptäckshistoria, Teckning, drawing@engUpptäckshistoria, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Utgrävning pågår. Men var?Utgrävning pågår. Men var?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Vigert och Ester Larsson, Gullberg. Vigert var cykelreparatör på Gulberg men flyttade verkstaden in till byn.Vigert och Ester Larsson, Gullberg. Vigert var cykelreparatör på Gulberg men flyttade verkstaden in till byn.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Wallanders bagarstuga t.v. Gården kallades Wallanderska gården men tillhörde Frans Eriksson. Gränsade till Storgatan 7-9. Revs 1911. Nils Janssons gård och magasin t.h. Sedan 1928 Sparbankens fastighet.Wallanders bagarstuga t.v. Gården kallades Wallanderska gården men tillhörde Frans Eriksson. Gränsade till Storgatan 7-9. Revs 1911. Nils Janssons gård och magasin t.h. Sedan 1928 Sparbankens fastighet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Wera-magasinet, men var?
I Skara eller längt upp på Storgatan, Falköping?Wera-magasinet, men var? I Skara eller längt upp på Storgatan, Falköping?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
barkmålning, föremålsbild, fotografi, photograph@engbarkmålning, föremålsbild, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
barkmålning, föremålsbild, fotografi, photograph@engbarkmålning, föremålsbild, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byäldste, byhövding, fotografi, photograph@engbyäldste, byhövding, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
föremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@engföremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
föremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@engföremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
föremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@engföremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
föremålsbild, redskap, samer, hantverk, teckning, Teckning, drawing@engföremålsbild, redskap, samer, hantverk, teckning, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
grupp, man, fotografi, photograph@enggrupp, man, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hantverk, vapen, läderteknik, kruthorn, fotografi, photograph@enghantverk, vapen, läderteknik, kruthorn, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hus, fotografi, photograph@enghus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
huvudbonad, kvinna, fotografi, photograph@enghuvudbonad, kvinna, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
illustration, teckning, Fjädersköld, coyote, Teckning, drawing@engillustration, teckning, Fjädersköld, coyote, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
klädnad, textilkonst, fotografi, photograph@engklädnad, textilkonst, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
kvinnosamling, risstamp, fotografi, photograph@engkvinnosamling, risstamp, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
läderpung, ornament, föremålsbild, plånbok, fotografi, photograph@engläderpung, ornament, föremålsbild, plånbok, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
mayansk bildskrift, fotografi, photograph@engmayansk bildskrift, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
mola, fotografi, photograph@engmola, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
pork-knocker, porträtt, motorbåt, fotografi, photograph@engpork-knocker, porträtt, motorbåt, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
reproduktion, målning, Konstverk, art@engreproduktion, målning, Konstverk, art@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
stenstoder, teckning, Teckning, drawing@engstenstoder, teckning, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
stolphus, palmhydda, fotografi, photograph@engstolphus, palmhydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
stridsmundering, fotografi, photograph@engstridsmundering, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tabell, fotografi, photograph@engtabell, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
teckning, porträtt, man, indian, Teckning, drawing@engteckning, porträtt, man, indian, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
terassodling, risfält, fotografi, photograph@engterassodling, risfält, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
vykort, hantverk, kniv, porträtt, fotografi, photograph@engvykort, hantverk, kniv, porträtt, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Ällagatan 4. Telegrafverkets uthus sett från gamla Ällagatan 4. Telegrafverkets uthus sett från gamla "Ugglebostomten" (innanför Falegatan). Lindströms hus är till höger men syns inte. Samtliga byggnader revs 1967.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östra huset. Helt utgrävt men ej helt konserverat. Foto mot nordost.Östra huset. Helt utgrävt men ej helt konserverat. Foto mot nordost.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
1 - 200 (Total Results 903647)>>