Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Dvě písně vánočníDvě písně vánoční
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Dwě kronyky. Prwnj o Sstylfrydowi, knjžeti a pánu cžeským. Druhá o Bruncwjkowi, synu geho, též knjžeti a pána [!] cžeskýmDwě kronyky. Prwnj o Sstylfrydowi, knjžeti a pánu cžeským. Druhá o Bruncwjkowi, synu geho, též knjžeti a pána [!] cžeským
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Horlivá píseň o církvi svaté a o následování Pána JežíšeHorlivá píseň o církvi svaté a o následování Pána Ježíše
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Hystorye welmi pobožná a přikladná, o swatým Eusstachiowi, prwé Placydowi, kterak přiwětiwě k wjře křestianské přistaupil, a potom welikých zármutků přetrpěl: Stratiw neyprwe wssecka swe gměnj, potom swau neymilegssj Manželku a synowé, z kterých gednoho mu wzal lew, a druhého wlk, s nimiž se potom zase se wssemi shledal, a ge radostně vhlidal, a po zarmaucenj dossel hogného potěssenjHystorye welmi pobožná a přikladná, o swatým Eusstachiowi, prwé Placydowi, kterak přiwětiwě k wjře křestianské přistaupil, a potom welikých zármutků přetrpěl: Stratiw neyprwe wssecka swe gměnj, potom swau neymilegssj Manželku a synowé, z kterých gednoho mu wzal lew, a druhého wlk, s nimiž se potom zase se wssemi shledal, a ge radostně vhlidal, a po zarmaucenj dossel hogného potěssenj
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Nová píseň mládencům a pannám pro ukrácení času a obveselení mysle na světlo vydanáNová píseň mládencům a pannám pro ukrácení času a obveselení mysle na světlo vydaná
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Nová píseň o vraždách, jenž vykonal Karel Rösler na osmi osobách v SaskuNová píseň o vraždách, jenž vykonal Karel Rösler na osmi osobách v Sasku
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Nová píseň. O zajícíchNová píseň. O zajících
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Nový marš pro obveselení mysle na světlo vydanýNový marš pro obveselení mysle na světlo vydaný
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Nábožná modlitba k Panně MariiNábožná modlitba k Panně Marii
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, v nížto se obsahuje popis téhož chrámuNábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, v nížto se obsahuje popis téhož chrámu
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Nábožná píseň o Bolestné Matce boží pod křížem stojícíNábožná píseň o Bolestné Matce boží pod křížem stojící
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Píseň stará o spravedlivé smrti, kteráž darů nepřijímá, žádného se nestydí a nebojí, mladému, starému, bohatému, chudému, slovem jednomu každému stejně posloužíPíseň stará o spravedlivé smrti, kteráž darů nepřijímá, žádného se nestydí a nebojí, mladému, starému, bohatému, chudému, slovem jednomu každému stejně poslouží
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Světská píseň o myslivečkuSvětská píseň o myslivečku
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J. BradáčŠpalíček kramářských tisků - sběr J. Bradáč
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. KubínŠpalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubín
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. KubínŠpalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubín
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J.BradáčŠpalíček kramářských tisků - sběr J.Bradáč
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
1 - 17 (Total Results 17)