Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Aspirantskolans avslutningsuppvisningar här kadrilj i m/ä.Aspirantskolans avslutningsuppvisningar här kadrilj i m/ä.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Aspirantskolans avslutningsuppvisningar här kadrilj i m/ä.Aspirantskolans avslutningsuppvisningar här kadrilj i m/ä.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Aspirantskolans avslutningsuppvisningar här kadrilj i m/ä.Aspirantskolans avslutningsuppvisningar här kadrilj i m/ä.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Axelskärp i blått och gult sidenAxelskärp i blått och gult siden
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
AxelskärpAxelskärp
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
BröstharneskBröstharnesk
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Byxor till livré/ burgundisk pageklädning, troligen buren i hertig Karls kadrilj vid ryttarspelen på Adolf Fredrikstorg eller på Drottningholm 1777-1800.Byxor till livré/ burgundisk pageklädning, troligen buren i hertig Karls kadrilj vid ryttarspelen på Adolf Fredrikstorg eller på Drottningholm 1777-1800.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Epålett, Kungl Livregementets dragoner, underlöjtnants gradbeteckning.Epålett, Kungl Livregementets dragoner, underlöjtnants gradbeteckning.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Epålett, Kungl Livregementets dragoner, underlöjtnants gradbeteckning.Epålett, Kungl Livregementets dragoner, underlöjtnants gradbeteckning.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Flax från riddarspelen på Ekolsund år 1776 och på Adolf Fredriks torg år 1777, samt förmodlingen från riddarspelen på Drottningholm år 1779 och år 1800.Flax från riddarspelen på Ekolsund år 1776 och på Adolf Fredriks torg år 1777, samt förmodlingen från riddarspelen på Drottningholm år 1779 och år 1800.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Från kadrilj för HKH prins Eugen vid kamratdagen 6/6 1930. En av stamskolorna visar Från kadrilj för HKH prins Eugen vid kamratdagen 6/6 1930. En av stamskolorna visar "hoppning i fart" på prishoppningsbanan öster K3 kasern.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Golvur med foderGolvur med foder
IMAGE
Nationalmuseum, Sweden
Europeana
Gräddkanna Gräddkanna "Kadrilj", modell SAX
IMAGE
Nationalmuseum, Sweden
Europeana
Hatt för någon av riddarna i Gustav IV Adolfs kadrilj på Drottningholm 1800.Hatt för någon av riddarna i Gustav IV Adolfs kadrilj på Drottningholm 1800.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
HattHatt
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Häroldskåpa.Häroldskåpa.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Häroldskåpa/ trumpetarflax som burits vid hertig Karls kadrilj vid tornerspelen på Adolf Fredrikstorg 1777.Häroldskåpa/ trumpetarflax som burits vid hertig Karls kadrilj vid tornerspelen på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.Kadrilj av musikkåren och 32 ryttare på lantbruksmötet i Axvall 1935.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj framför avdelningen, skolcefen ryttmästaren Rolf Örn.Kadrilj framför avdelningen, skolcefen ryttmästaren Rolf Örn.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj i dolma.Kadrilj i dolma.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj utförd av kavallerielever vid Arméns underofficersskola (Försvarets läroverk) i Uppsala 1949.Kadrilj utförd av kavallerielever vid Arméns underofficersskola (Försvarets läroverk) i Uppsala 1949.
IMAGE
Armémuseum, Stockholm, Sweden
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1933 under ledning av löjtn. Sven Littorin. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av löjtn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av lötjn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934 under ledning av lötjn. C J Wachtmeister. Deltagare musikkåren under musikfanj. C A Borgmans ledning samt 16 underbefäl vid regementet. Bilderna tagna delvis på kaserngården och delvis på prishoppningsbanan.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934. I täten pukslagare A Wendel, framför musikkåren löjtn C J Wachtmeister, ledare för kadriljen.Kadrilj vid SFK:s vårtävlingar 1934. I täten pukslagare A Wendel, framför musikkåren löjtn C J Wachtmeister, ledare för kadriljen.
IMAGE
Karlsborgs fästningsmuseum
Europeana
KadriljKadrilj
PHYSICAL OBJECT
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
Karusellschabrak som troligen burits av den häst som reds av friherre, sedemera greve Ad. Fredrik Stackelberg eller någon av dennes pager i Gustav III:s kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.Karusellschabrak som troligen burits av den häst som reds av friherre, sedemera greve Ad. Fredrik Stackelberg eller någon av dennes pager i Gustav III:s kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
KnäbyxorKnäbyxor
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
KnäbyxorKnäbyxor
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Kåpa för härold i hertig Karls kadrilj vid tornerspelet på Adolf Fredriks torg (Mariatorget) 1777.Kåpa för härold i hertig Karls kadrilj vid tornerspelet på Adolf Fredriks torg (Mariatorget) 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Pistolhölster med kappa, troligen buret vid Hertig Karls kadrilj vid Gustav III:s karusellspel på Drottningholm 1776 samt vid karusellspelen 1808.Pistolhölster med kappa, troligen buret vid Hertig Karls kadrilj vid Gustav III:s karusellspel på Drottningholm 1776 samt vid karusellspelen 1808.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Rock (alt. jacka?)Rock (alt. jacka?)
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Rock tillhörande en häroldsklädning.Rock tillhörande en häroldsklädning.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Schabrak som använts i Gustav III:s kadrilj vid riddarspelen på Adolf Fredriks torg i Stockholm 1777. Återfört från Gripsholm.Schabrak som använts i Gustav III:s kadrilj vid riddarspelen på Adolf Fredriks torg i Stockholm 1777. Återfört från Gripsholm.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Schabrak som använts i Gustav III:s kadrilj vid riddarspelen på Adolf Fredriks torg i Stockholm 1777.Schabrak som använts i Gustav III:s kadrilj vid riddarspelen på Adolf Fredriks torg i Stockholm 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Schabrak som har använts under riddarspelen i hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.Schabrak som har använts under riddarspelen i hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Schabrak som har använts under riddarspelen i hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.Schabrak som har använts under riddarspelen i hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Schabrak som har använts under riddarspelen i hertig Karls kadrilj vid Drottninghomsspelen 1776 och på Adolf Fredrikstorg 1777.Schabrak som har använts under riddarspelen i hertig Karls kadrilj vid Drottninghomsspelen 1776 och på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.Skärp, troligen från hertig Karls kadrilj på Adolf Fredrikstorg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Sköld, använd av greve Fredrik Sinclair i Gustav III:s kadrilj vid torneringen på Adolf Fredriks torg 1777, möjligen målad av hovmålaren Lars Bolander efter idé av kanslirådet Berch.Sköld, använd av greve Fredrik Sinclair i Gustav III:s kadrilj vid torneringen på Adolf Fredriks torg 1777, möjligen målad av hovmålaren Lars Bolander efter idé av kanslirådet Berch.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Sockerskål Sockerskål "Kadrilj", modell AL
IMAGE
Nationalmuseum, Sweden
Europeana
TamdjurTamdjur
IMAGE
Jamtli
Europeana
Tornerschabrak.Tornerschabrak.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Tornérhjälm, del av rustning använd av Hans Henrik von Essen, ingående i Hertig Karls kadrilj vid tornérspelen på Adolf Fredriks torg 1777.Tornérhjälm, del av rustning använd av Hans Henrik von Essen, ingående i Hertig Karls kadrilj vid tornérspelen på Adolf Fredriks torg 1777.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
Visirhjälm från hertig Karls kadrilj.Visirhjälm från hertig Karls kadrilj.
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
VisirhjälmVisirhjälm
IMAGE
Livrustkammaren
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
kadriljkadrilj
SOUND
Gotlandstoner; Sweden
Europeana
1 - 101 (Total Results 160)>>