Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Judecata de Apoi"
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
6 boieri din Tara Românească aleg şi împart...6 boieri din Tara Românească aleg şi împart...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Actul prin care Nicolae Alexandru Vv. domnul Moldovei închină...Actul prin care Nicolae Alexandru Vv. domnul Moldovei închină...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru, mare vornic, întăreşte...Alexandru, mare vornic, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anafora Divanului de judecată dintre Nicola, tatăl lui Gheorghe  şi Ioan Roată...Anafora Divanului de judecată dintre Nicola, tatăl lui Gheorghe şi Ioan Roată...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anafora Logofeţiei Pricinilor Streine, cu întărire domnească dată în ....Anafora Logofeţiei Pricinilor Streine, cu întărire domnească dată în ....
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anafora Logofeţiei Pricinilor Streine, cu întărire domnească dată în ...Anafora Logofeţiei Pricinilor Streine, cu întărire domnească dată în ...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anafora Logofeţiei Pricinilor Străine la judecata dintre...Anafora Logofeţiei Pricinilor Străine la judecata dintre...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anafora Mariei Logofeţii dată în pricina de judecată dintre...Anafora Mariei Logofeţii dată în pricina de judecată dintre...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anafora caimacanilor Ţării Româneşti în pricina de judecată dintre...Anafora caimacanilor Ţării Româneşti în pricina de judecată dintre...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforaua marelui Vistier către domnie...Anaforaua marelui Vistier către domnie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforaua marelui Vistier către domnie...Anaforaua marelui Vistier către domnie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforaua veliţilor boieri cu întărire domnească dată în pricina de judecată dintre Fotache Stirbei şi Canela Ceauşul...Anaforaua veliţilor boieri cu întărire domnească dată în pricina de judecată dintre Fotache Stirbei şi Canela Ceauşul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforă a marilor boieri... (dos. 1218); Jalba lui Ion Lazul... (dos. 1218a)Anaforă a marilor boieri... (dos. 1218); Jalba lui Ion Lazul... (dos. 1218a)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Apel al FND Cluj pt. Marea Adunare Populară în care se cere pedeapsa capitală pentru criminalii de răboi.Apel al FND Cluj pt. Marea Adunare Populară în care se cere pedeapsa capitală pentru criminalii de răboi.
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Apel al FND Cluj pt. Marea Adunare Populară în care se cere pedeapsa capitală pentru criminalii de răboi.Apel al FND Cluj pt. Marea Adunare Populară în care se cere pedeapsa capitală pentru criminalii de răboi.
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Arhanghelul MihailArhanghelul Mihail
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Arhanghelul MihailArhanghelul Mihail
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Arhimandritul Timotei, egumenul de la m-rea Mihai Vodă adevereşte...Arhimandritul Timotei, egumenul de la m-rea Mihai Vodă adevereşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Bucharest traffic bulletin 18.10.1983Bucharest traffic bulletin 18.10.1983
VIDEO
TVR
Europeana
Bucharest traffic bulletin 31.03.1982Bucharest traffic bulletin 31.03.1982
VIDEO
TVR
Europeana
Capitlul Alba-Iulia confirmă trei acteCapitlul Alba-Iulia confirmă trei acte
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Carte de judecată a lui Damaschin arhimandritul de Argeș către Iane Brătianu pentru moșia PoenăreiCarte de judecată a lui Damaschin arhimandritul de Argeș către Iane Brătianu pentru moșia Poenărei
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Carte de judecată a lui Grigorie Ghica Vv., domnul Ţării Româneşti...Carte de judecată a lui Grigorie Ghica Vv., domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Carte de judecată a lui Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti...Carte de judecată a lui Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Carte de judecată emisă de cancelaria domnitorului Alexandru Ipsilanti pentru moșia PoenăreiCarte de judecată emisă de cancelaria domnitorului Alexandru Ipsilanti pentru moșia Poenărei
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Carte de judecată întărită de 6 boieri...Carte de judecată întărită de 6 boieri...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea celor 12 boieri...Cartea celor 12 boieri...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea de judecată a 24 boieri...Cartea de judecată a 24 boieri...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea de judecată a lui Alexandru Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşteCartea de judecată a lui Alexandru Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea de judecată a lui Dumitraşco pitarul Poenaru...Cartea de judecată a lui Dumitraşco pitarul Poenaru...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea de judecată a lui Mihnea Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşteCartea de judecată a lui Mihnea Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea de judecată a vornicului Badea Bălăceanu prin care...Cartea de judecată a vornicului Badea Bălăceanu prin care...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Cornea fost mare paharnic către boieri adeveritori...Cartea lui Cornea fost mare paharnic către boieri adeveritori...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Radu Voievod, domnul Ţării Româneşti...Cartea lui Radu Voievod, domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Chemare la judecată dată de voievodul TransilvanieiChemare la judecată dată de voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Chemare la judecată dată de voievozii TransilvanieiChemare la judecată dată de voievozii Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Chemare în judecată dată de voievodul TransilvanieiChemare în judecată dată de voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Constantin Voievod porunceşte...Constantin Voievod porunceşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Conventul din Cluj-Mănăştur raportează lui Ştefan BathoriConventul din Cluj-Mănăştur raportează lui Ştefan Bathori
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Conventul din Cluj-Mănăştur raportează lui Ştefan BathoriConventul din Cluj-Mănăştur raportează lui Ştefan Bathori
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Costandin Voievod hotărăşte...Costandin Voievod hotărăşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cruce de mânăCruce de mână
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
CruceCruce
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Doisprezece boieri judecă...Doisprezece boieri judecă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavril Moghilă voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Gavril Moghilă voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ghinea Rustea mare vornic hotărăşte...Ghinea Rustea mare vornic hotărăşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gligorie/Callimaschi/Vv. întăreşte... (dos. 1158); Dumitraşco Ursachi biv vel sluger îşi vinde dreptele sale moşii... (dos. 1158a)Gligorie/Callimaschi/Vv. întăreşte... (dos. 1158); Dumitraşco Ursachi biv vel sluger îşi vinde dreptele sale moşii... (dos. 1158a)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hotărâre domnească în pricina de judecată dintre fraţii Prisiceni...Hotărâre domnească în pricina de judecată dintre fraţii Prisiceni...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hotărâre domnească în pricina de judecată dintre...Hotărâre domnească în pricina de judecată dintre...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hotărâre judecătorească emisă de Judecătoria Mușcel pentru hotărnicia LereștilorHotărâre judecătorească emisă de Judecătoria Mușcel pentru hotărnicia Lereștilor
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Iacob Negruzzi către Simion Florea MarianIacob Negruzzi către Simion Florea Marian
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Iana, fata lui Ionaşco din Măciuceşti... vinde...Iana, fata lui Ionaşco din Măciuceşti... vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Iisus între îngeriIisus între îngeri
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Jitnicerul Costache a tras în judecată pe... (dos. 1206); Hotărâre în pricina de judecată dintre stolnicul Costache şi ţăranii din Târgu Neamţ pentru moşia Negrileşti (dos. 1206a)Jitnicerul Costache a tras în judecată pe... (dos. 1206); Hotărâre în pricina de judecată dintre stolnicul Costache şi ţăranii din Târgu Neamţ pentru moşia Negrileşti (dos. 1206a)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
Muzeul Național al Unirii - ALBA IULIA
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
Colecția muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe - ALBA IULIA
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
Colecția muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe - ALBA IULIA
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
Muzeul Național al Unirii - ALBA IULIA
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
Muzeul Național al Unirii - ALBA IULIA
Europeana
Judecata de ApoiJudecata de Apoi
IMAGE
Muzeul Național al Unirii - ALBA IULIA
Europeana
Judecata de apoiJudecata de apoi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Judecata de apoiJudecata de apoi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Judecata de apoiJudecata de apoi
IMAGE
Colecția muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe - ALBA IULIA
Europeana
Judecata lui CaiafaJudecata lui Caiafa
IMAGE
Colecția muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe - ALBA IULIA
Europeana
Judecata lui IrodJudecata lui Irod
IMAGE
Colecția muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe - ALBA IULIA
Europeana
Judecata lui ParisJudecata lui Paris
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Judecata si judecatorii Mitropolitului Primat GhenadieJudecata si judecatorii Mitropolitului Primat Ghenadie
TEXT
University of Michigan
DPLA
Last JudgementLast Judgement
IMAGE
Ministry of Culture, Romania
Europeana
Maica Domnului cu Pruncul și Judecata de ApoiMaica Domnului cu Pruncul și Judecata de Apoi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Marica postelniceasa şi cu fiul ei Duca spătarul vând... (dos. 1572a); Păvcu Negre vinde... (dos. 1572b); Dumitraşco diaconul şi fiii săi, Radu şi Gheorghe, vând... (dos. 1572c); Boieri judecători din jud. Saac dau carte de judecată cu mărturii... (dos. 1572d)Marica postelniceasa şi cu fiul ei Duca spătarul vând... (dos. 1572a); Păvcu Negre vinde... (dos. 1572b); Dumitraşco diaconul şi fiii săi, Radu şi Gheorghe, vând... (dos. 1572c); Boieri judecători din jud. Saac dau carte de judecată cu mărturii... (dos. 1572d)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab, voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Matei Basarab, voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matrice sigilarăMatrice sigilară
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Parting from Ceausescu - Episode 15Parting from Ceausescu - Episode 15
VIDEO
TVR
Europeana
Porunca lui Matei Vv. domnul Ţării Româneşti...Porunca lui Matei Vv. domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Raport către juzii nobililor din comitatul AlbaRaport către juzii nobililor din comitatul Alba
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Sf. Arhanghel MihailSf. Arhanghel Mihail
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Sf. Arhanghel MihailSf. Arhanghel Mihail
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Sfinții Arhangheli Mihail și GavrilSfinții Arhangheli Mihail și Gavril
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Sfântul Ioan BotezătorulSfântul Ioan Botezătorul
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Suret de pe un izvod al lui Stefan Petriceicu Vv. prin care dă ... (dos. 1182); Două cărţi domneşti de la Mihai Racoviţă Vv. date... (dos. 1182a); Două cărţi de la Antiohie Constantin /Cantemir / Vv. date... (dos. 1182b); Carte de la Mihai Racoviţă Vv. prin care întăreşte stăpânirea mănăstirea Sf. Onofrei... (dos. 1182c); Suret de pe un răvaş al vistierului Filip Catargi către egumenul mănăstirii Sf. Onofrei şi călugării de acolo... (dos. 1182d); Divanul judecătoresc cercetează pricina de judecată dintre Ilie Catargiu biv hatman şi... (dos. 1182e)Suret de pe un izvod al lui Stefan Petriceicu Vv. prin care dă ... (dos. 1182); Două cărţi domneşti de la Mihai Racoviţă Vv. date... (dos. 1182a); Două cărţi de la Antiohie Constantin /Cantemir / Vv. date... (dos. 1182b); Carte de la Mihai Racoviţă Vv. prin care întăreşte stăpânirea mănăstirea Sf. Onofrei... (dos. 1182c); Suret de pe un răvaş al vistierului Filip Catargi către egumenul mănăstirii Sf. Onofrei şi călugării de acolo... (dos. 1182d); Divanul judecătoresc cercetează pricina de judecată dintre Ilie Catargiu biv hatman şi... (dos. 1182e)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Sătenii din Mălureni, jud. Vlaşca, se văd vecinii lui Dima clucerul după ce...Sătenii din Mălureni, jud. Vlaşca, se văd vecinii lui Dima clucerul după ce...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ucaz privitor la aşezarea locuitorilor în BasarabiaUcaz privitor la aşezarea locuitorilor în Basarabia
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Miron cel bătrân...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Miron cel bătrân...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Year 1922Year 1922
VIDEO
TVR
Europeana
Zamfirache, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni se plâng domniei...Zamfirache, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni se plâng domniei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Preda stolnic, împreună cu nepotul său Dumitraşco, iau...Zapisul prin care Preda stolnic, împreună cu nepotul său Dumitraşco, iau...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Împuternicire dată de Cristofor Bathori, voievodul TransilvanieiÎmputernicire dată de Cristofor Bathori, voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Împuternicire dată de Cristofor BathoriÎmputernicire dată de Cristofor Bathori
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Împuternicire dată de voievodul TransilvanieiÎmputernicire dată de voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Încredinţare de judecatăÎncredinţare de judecată
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Îndreptarea Legii cu D[u]mn[e]zéu care are toată judecata arhïeréască şi împărătéscă de tóate vini[l]i preoţe[şt]i şi mïrenéşti : Pravila a sfi[n]ţilo[r] ap[osto]li , acéale 7 să[boare] şi toa[te] céa[le] naméa[s]ti[c]e. Lâ[n]gă acea[s]tea şi ále s[f]. da[scăl]i á lumïí, Vasi[le] Ve[l], Timothe[i], Ni[kita], Nicoláe, theológia du]]mn[e]zee[şt]ilo[r] b[o]goslo[p]Îndreptarea Legii cu D[u]mn[e]zéu care are toată judecata arhïeréască şi împărătéscă de tóate vini[l]i preoţe[şt]i şi mïrenéşti : Pravila a sfi[n]ţilo[r] ap[osto]li , acéale 7 să[boare] şi toa[te] céa[le] naméa[s]ti[c]e. Lâ[n]gă acea[s]tea şi ále s[f]. da[scăl]i á lumïí, Vasi[le] Ve[l], Timothe[i], Ni[kita], Nicoláe, theológia du]]mn[e]zee[şt]ilo[r] b[o]goslo[p]
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
Îndreptarea legii cu Dumnezeu carea are toată judecata Arhierească şi împărătească de toate vinile Preoteşti şi Mireneşti. Pravila Sfinţilor Ap[o]s[to]li, aceale 7 Sab. şi toa. ceal. Nameastnici. Lângă aceastea şi ale s.: Das., a Lumii. Vasil. vel. Timothei Nic. Nicolae. Theologhia Dumnezeeştilor Bgoslov. Scrise mai nainte şi tocmite, cu Porun. şi învăţătur Blgocisvului înpăra Kyr Ioan Comninul. de cuvân. Diac. al Mar. Besear. lu Dmnz. şi Păzitor de Pravil.: Kyr Alexie Aritinu. iar acum deîntâi prepus toat depre ellineaşte pre Limba Rum., nevoinţa şi userdia şi cu toa cheltuial. a pre s.: de H[risto]s Kyr Stefan cu mil. lu Dmnz. Mitrop. Târgov. Exarh. Plaiul. şi a tot Ug.: În Târgovişte în tipografia prealum. mieu Domn : Io Mathei V. Bas.: în s. Mitrop.: în cas. Nălţir. Domnul Nos. I[su]s H[risto]s mr. 20 Vleat 7160 a lu H[risto]s 1652 v Por. vel.Îndreptarea legii cu Dumnezeu carea are toată judecata Arhierească şi împărătească de toate vinile Preoteşti şi Mireneşti. Pravila Sfinţilor Ap[o]s[to]li, aceale 7 Sab. şi toa. ceal. Nameastnici. Lângă aceastea şi ale s.: Das., a Lumii. Vasil. vel. Timothei Nic. Nicolae. Theologhia Dumnezeeştilor Bgoslov. Scrise mai nainte şi tocmite, cu Porun. şi învăţătur Blgocisvului înpăra Kyr Ioan Comninul. de cuvân. Diac. al Mar. Besear. lu Dmnz. şi Păzitor de Pravil.: Kyr Alexie Aritinu. iar acum deîntâi prepus toat depre ellineaşte pre Limba Rum., nevoinţa şi userdia şi cu toa cheltuial. a pre s.: de H[risto]s Kyr Stefan cu mil. lu Dmnz. Mitrop. Târgov. Exarh. Plaiul. şi a tot Ug.: În Târgovişte în tipografia prealum. mieu Domn : Io Mathei V. Bas.: în s. Mitrop.: în cas. Nălţir. Domnul Nos. I[su]s H[risto]s mr. 20 Vleat 7160 a lu H[risto]s 1652 v Por. vel.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Învoială în amânare de judecatăÎnvoială în amânare de judecată
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Şase boieri moldoveni aleg o moşie...Şase boieri moldoveni aleg o moşie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
1 - 101 (Total Results 772)>>