Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Anthologie ze staré literatury českéAnthologie ze staré literatury české
TEXT
Národní pedagogická knihovna Komenského
Europeana
Aria a Tenore Solo Violino Sola [!] Violino 1mo et 2do Alto Viola Corno 1mo et 2do Organo. Authore Reilich. Strachota 18 2/5 47.Aria a Tenore Solo Violino Sola [!] Violino 1mo et 2do Alto Viola Corno 1mo et 2do Organo. Authore Reilich. Strachota 18 2/5 47.
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria ex A# De Beata Virgine Maria. a Soprano Solo. Violino Primo. Violino Secundo. Alto Viola. con Fondamento. Del Sig: Fran: Xave: Brixi. Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpriaAria ex A# De Beata Virgine Maria. a Soprano Solo. Violino Primo. Violino Secundo. Alto Viola. con Fondamento. Del Sig: Fran: Xave: Brixi. Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpria
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria ex C De omni Tempore ab Alto Solo. Violinis Duobus Alto Viola con Organo f. Del Sigr Franc: Xave: Brixi Ex Musicalibus Erhardis Jac Joan nepo StrachotaAria ex C De omni Tempore ab Alto Solo. Violinis Duobus Alto Viola con Organo f. Del Sigr Franc: Xave: Brixi Ex Musicalibus Erhardis Jac Joan nepo Strachota
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria ex C. pro omni Festo. ab Alto Solo Violino Primo Violino Secundo Alto Viola con Fondamento. Del: Sig: Brixi. Ex Musicalibus Josephi Cyrilli Strachota mpia.Aria ex C. pro omni Festo. ab Alto Solo Violino Primo Violino Secundo Alto Viola con Fondamento. Del: Sig: Brixi. Ex Musicalibus Josephi Cyrilli Strachota mpia.
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria ex D# De Quouis Sancto Patrono, a Basso Solo, Violino Primo. Violino Secundo, Alto Viola, Clarinis Duobus, con Organo. Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpriaAria ex D# De Quouis Sancto Patrono, a Basso Solo, Violino Primo. Violino Secundo, Alto Viola, Clarinis Duobus, con Organo. Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpria
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria ex F. De omni Festo. a Tenore Solo. Violino Primo. Violino Secundo Alto Viola. Cornuis Duobus in F. con Fundamento. Del Sig: Fran: Xave: Brixi Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpriaAria ex F. De omni Festo. a Tenore Solo. Violino Primo. Violino Secundo Alto Viola. Cornuis Duobus in F. con Fundamento. Del Sig: Fran: Xave: Brixi Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpria
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria ex F. Pro omni Festo. a Soprano Solo. Violino Primo. Violino Secundo. Alto Violis Duobus oblig: con Fondamento. Del Sig: Fran: Xave: Brixi. Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpriaAria ex F. Pro omni Festo. a Soprano Solo. Violino Primo. Violino Secundo. Alto Violis Duobus oblig: con Fondamento. Del Sig: Fran: Xave: Brixi. Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpria
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria in F. a Basso Solo con Clarinetto B solo. Violino 1mo et IIdo Alto Viola Oboe 1mo et IIdo Cornuo 1mo et IIdo in F Fagotto vel Violoncello Oblig Contra=Basso. dell V. Maschek W. MichowskyAria in F. a Basso Solo con Clarinetto B solo. Violino 1mo et IIdo Alto Viola Oboe 1mo et IIdo Cornuo 1mo et IIdo in F Fagotto vel Violoncello Oblig Contra=Basso. dell V. Maschek W. Michowsky
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria pro omni tempore ex G. a Canto Solo, Violino Primo, Violino Secundo, AltoViola, con Organo. Del Sig: Brixi. Ex Musicalibus Josephi Cyrilli Strachota mppria.Aria pro omni tempore ex G. a Canto Solo, Violino Primo, Violino Secundo, AltoViola, con Organo. Del Sig: Brixi. Ex Musicalibus Josephi Cyrilli Strachota mppria.
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria. Tenor Solo, Violini duae, Viola, Clanetto [!] duae, Clarno [!] duae Organo. Autho. Ryba. Josef Janda.Aria. Tenor Solo, Violini duae, Viola, Clanetto [!] duae, Clarno [!] duae Organo. Autho. Ryba. Josef Janda.
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Aria. Tenor solo. Wiolíno I. [!] Wiolíno IIdo Alto Wiola. Clarinetto Imo Clarinetto II Cornuo Imo Cornuo IImo [!] Organo. Authore Ryba. Josef Janda. 3/28 1856.Aria. Tenor solo. Wiolíno I. [!] Wiolíno IIdo Alto Wiola. Clarinetto Imo Clarinetto II Cornuo Imo Cornuo IImo [!] Organo. Authore Ryba. Josef Janda. 3/28 1856.
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Arie.Arie.
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Cesty víry - Gospel v Čechách a na MoravěCesty víry - Gospel v Čechách a na Moravě
VIDEO
ČT
Europeana
Chorus gratiarum, scriptus et personatimChorus gratiarum, scriptus et personatim
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Cytara Nowého zákona prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý. Aneb Pjsně celo=ročnj, s njmiž wěrná dusse w každý čas Boha chwáliti při weyročnjch slawnostech milostné syna Božjho wtělenj a přediwné swěta wykaupenj sobě potěssytedlně připomjnati we wssech potřebách a přjpadnostech zkormaucenau mysl obweseliti může :Cytara Nowého zákona prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý. Aneb Pjsně celo=ročnj, s njmiž wěrná dusse w každý čas Boha chwáliti při weyročnjch slawnostech milostné syna Božjho wtělenj a přediwné swěta wykaupenj sobě potěssytedlně připomjnati we wssech potřebách a přjpadnostech zkormaucenau mysl obweseliti může :
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Cytara Nowého zákona, prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch, a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý :Cytara Nowého zákona, prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch, a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý :
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Cytara Nowého zákona, prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch, a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý. Aneb: Pjsně celo=ročnj, s njmiž wěrná dusse w každý cžas Boha chwáliti, při weyročnjch slawnostech milostné syna Božjho wtělenj, a přediwné swěta wykaupenj sobě potěssytedlně připomjnati, we wssech potřebách a přjpadnostech zkormaucenau mysl obweseliti může :Cytara Nowého zákona, prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch, a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý. Aneb: Pjsně celo=ročnj, s njmiž wěrná dusse w každý cžas Boha chwáliti, při weyročnjch slawnostech milostné syna Božjho wtělenj, a přediwné swěta wykaupenj sobě potěssytedlně připomjnati, we wssech potřebách a přjpadnostech zkormaucenau mysl obweseliti může :
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Duetto a Basso Imo Basso IIdo Violino Imo Violino IIdo Alto Viola Imo Viola IIdo Clarinetto Imo Clarinetto IIdo Cornno Imo Corno IIdo Fagotto et Contrabasso di Vinzenzo Maschek. Ex musicalibus Antoni Hein. PatočkaDuetto a Basso Imo Basso IIdo Violino Imo Violino IIdo Alto Viola Imo Viola IIdo Clarinetto Imo Clarinetto IIdo Cornno Imo Corno IIdo Fagotto et Contrabasso di Vinzenzo Maschek. Ex musicalibus Antoni Hein. Patočka
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Duetto ex B pro omni tempore a Canto et Alto Violino Primo Violino Secundo Alto Viola obligata con Organo. Del: Sig: Brixi. Ex Musicalibus Josephi Cyrilli Strachota mpia.Duetto ex B pro omni tempore a Canto et Alto Violino Primo Violino Secundo Alto Viola obligata con Organo. Del: Sig: Brixi. Ex Musicalibus Josephi Cyrilli Strachota mpia.
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Dvě písně vánočníDvě písně vánoční
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Horlivá píseň o církvi svaté a o následování Pána JežíšeHorlivá píseň o církvi svaté a o následování Pána Ježíše
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Kancyonal to gest knjha žalmů y pjsnj duchownjch, od rozličných mužů Božjch Bratřj Českých y giných k wzdělánj probuzenj a potěssenj cyrkwe Krystowé w bázni Božj složených, sebraných, a wydaných :Kancyonal to gest knjha žalmů y pjsnj duchownjch, od rozličných mužů Božjch Bratřj Českých y giných k wzdělánj probuzenj a potěssenj cyrkwe Krystowé w bázni Božj složených, sebraných, a wydaných :
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, v nížto se obsahuje popis téhož chrámuNábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, v nížto se obsahuje popis téhož chrámu
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Nábožná píseň o Bolestné Matce boží pod křížem stojícíNábožná píseň o Bolestné Matce boží pod křížem stojící
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Některé pjsně nábožné z ně= německého[!] gazyku do czeského přeložené nábožným křestianům k horliwému gich vžjwánj, zwlássť k zpowědi se strogjcým k wytisstěnj danéNěkteré pjsně nábožné z ně= německého[!] gazyku do czeského přeložené nábožným křestianům k horliwému gich vžjwánj, zwlássť k zpowědi se strogjcým k wytisstěnj dané
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Pjsničky duchownj, o smrtedlnosti žiwota lidského: wssechněm pobožným ku potěssenj a knapomenutj složenéPjsničky duchownj, o smrtedlnosti žiwota lidského: wssechněm pobožným ku potěssenj a knapomenutj složené
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Pjsně duchownj ewangelistské :Pjsně duchownj ewangelistské :
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Pjsně, litanye, chwálospěwy, a giné modlitby k nábožnému vžjwánj bratří, a sester weleslawného augustynyánského páskem černo-koženým opásaných pod tytulem Marye Panny od Potěssenj řečenéPjsně, litanye, chwálospěwy, a giné modlitby k nábožnému vžjwánj bratří, a sester weleslawného augustynyánského páskem černo-koženým opásaných pod tytulem Marye Panny od Potěssenj řečené
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Píseň stará o spravedlivé smrti, kteráž darů nepřijímá, žádného se nestydí a nebojí, mladému, starému, bohatému, chudému, slovem jednomu každému stejně posloužíPíseň stará o spravedlivé smrti, kteráž darů nepřijímá, žádného se nestydí a nebojí, mladému, starému, bohatému, chudému, slovem jednomu každému stejně poslouží
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Swato-Mikulássský sedmytnjček aneb: sedmero dennj zádussnj pobožnost wssem dusse očistcowé autrpně mylugjcým, přjkladem, a wyzwánjm onoho welikého těch vbohých dussy přjtele a spomocnjka S. Mikulásse Tolentynského, w chrámjch Páně ržadu paustewnického bosackého S. Augustýna k wraucnému vžjwánj předstawená. Která spolu taky žiwým k wyprossenj od Boha gak pro sebe, tak y pro giny, wsselikých potřebných milosti, a pomocy skrze mocné přimluwy, a zásluhy téhož welikého slauhy Božjho (gak mnohau skussenostj od dáwna shledáno) welmi prospěssná gestSwato-Mikulássský sedmytnjček aneb: sedmero dennj zádussnj pobožnost wssem dusse očistcowé autrpně mylugjcým, přjkladem, a wyzwánjm onoho welikého těch vbohých dussy přjtele a spomocnjka S. Mikulásse Tolentynského, w chrámjch Páně ržadu paustewnického bosackého S. Augustýna k wraucnému vžjwánj předstawená. Která spolu taky žiwým k wyprossenj od Boha gak pro sebe, tak y pro giny, wsselikých potřebných milosti, a pomocy skrze mocné přimluwy, a zásluhy téhož welikého slauhy Božjho (gak mnohau skussenostj od dáwna shledáno) welmi prospěssná gest
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Veni Sancte Spiritus ex D# a Canto, Alto, Tenore, Basso, Violinis Duobus Clarinis Duobus con Organo, Del Sig: Fran: Xave: Brixi, Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpriaVeni Sancte Spiritus ex D# a Canto, Alto, Tenore, Basso, Violinis Duobus Clarinis Duobus con Organo, Del Sig: Fran: Xave: Brixi, Ex Musicalibus Martini Jose: Joach: Strachota mpria
TEXT
Národní knihovna České republiky
Europeana
Zum 300. Geburtstage des deutsch-böhm. Musikers Andreas HammerschmidtZum 300. Geburtstage des deutsch-böhm. Musikers Andreas Hammerschmidt
TEXT
Municipal Library of Prague/Městská knihovna v Praze
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J. BradáčŠpalíček kramářských tisků - sběr J. Bradáč
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. KubínŠpalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubín
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. KubínŠpalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubín
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
Špalíček kramářských tisků - sběr J.BradáčŠpalíček kramářských tisků - sběr J.Bradáč
TEXT
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europeana
1 - 37 (Total Results 37)