Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Act prin care Grigorie Ghica  Vv. domnul Moldovei întăreşte...Act prin care Grigorie Ghica Vv. domnul Moldovei întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Actul prin care Constantin Brâncoveanu Vv. întăreşte...Actul prin care Constantin Brâncoveanu Vv. întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Actul prin care mitropolitul Veniamin Costachi întăreşte...Actul prin care mitropolitul Veniamin Costachi întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru (Lăpuşneanu) Vv. întăreşte lui Giurgea şi surorilor lui...Alexandru (Lăpuşneanu) Vv. întăreşte lui Giurgea şi surorilor lui...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru Iliaş voievod întăreşte...Alexandru Iliaş voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru Iliaş, domn al Ţării Româneşti, întăreşte...Alexandru Iliaş, domn al Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru Iliaşi Vv. domnul Ţării Româneşti întăreşte...Alexandru Iliaşi Vv. domnul Ţării Româneşti întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru Voievod şi domn a toată ţara Ungroslaviei întăreşte...Alexandru Voievod şi domn a toată ţara Ungroslaviei întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru, mare vornic, întăreşte...Alexandru, mare vornic, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Antonie voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Antonie voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Antonie voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Antonie voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Basarab voievod domn a toată ţara Ungovlahiei întăreşte...Basarab voievod domn a toată ţara Ungovlahiei întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Carte domnească a lui Mihnea Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşteCarte domnească a lui Mihnea Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Carte domnească prin care Alexandru Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Carte domnească prin care Alexandru Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea domnească prin care Constantin Şerban Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Cartea domnească prin care Constantin Şerban Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Barnovschi Vv. domnul Moldovei...Cartea lui Barnovschi Vv. domnul Moldovei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Const. Basarab, domnul Ţării Româneşti, întăreşte ...Const. Basarab, domnul Ţării Româneşti, întăreşte ...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Constantin Serban voievod, domn al Ţării Ungrovlahiei, întăreşte...Constantin Serban voievod, domn al Ţării Ungrovlahiei, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cornea Brăiloiu, mare ban, Diicul Rudeanul, mare logofăt, Serban, mare vistier, şi alţi boieri, întăresc...Cornea Brăiloiu, mare ban, Diicul Rudeanul, mare logofăt, Serban, mare vistier, şi alţi boieri, întăresc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cornea Brăiloiu, mare ban, Diicul Rudeanul, mare logofăt, Serban, mare vistier, şi alţi boieri, întăresc...Cornea Brăiloiu, mare ban, Diicul Rudeanul, mare logofăt, Serban, mare vistier, şi alţi boieri, întăresc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Duca Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Dumitraşco Comşea...Duca Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Dumitraşco Comşea...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Duca voievod întăreşte...Duca voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Duca voievod, Domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Duca voievod, Domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavril Moghilă voievod întăreşte...Gavril Moghilă voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavril Moghilă voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Gavril Moghilă voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavrilă Movilă Vv. întăreşte...Gavrilă Movilă Vv. întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte lui Gavrilaş...Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte lui Gavrilaş...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte popii Gligorie ...Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte popii Gligorie ...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gligorie/Callimaschi/Vv. întăreşte... (dos. 1158); Dumitraşco Ursachi biv vel sluger îşi vinde dreptele sale moşii... (dos. 1158a)Gligorie/Callimaschi/Vv. întăreşte... (dos. 1158); Dumitraşco Ursachi biv vel sluger îşi vinde dreptele sale moşii... (dos. 1158a)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Grigore Ghica Vv. domnul Ţării Româneşti reînoieşte...Grigore Ghica Vv. domnul Ţării Româneşti reînoieşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Grigore Ghica voievod întăreşte...Grigore Ghica voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Grigorie /II/ Ghica voievod întăreşte hotarnica...Grigorie /II/ Ghica voievod întăreşte hotarnica...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Grigorie voievod întăreşte...Grigorie voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hrisov prin care Gavrilă, Movilă, voievodul Ţării Româneşti, întăreşteşte...Hrisov prin care Gavrilă, Movilă, voievodul Ţării Româneşti, întăreşteşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hrisov prin care Matei Basarab, voievod al Ţării Româneşti, întăreşte...Hrisov prin care Matei Basarab, voievod al Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hrisov prin care Mihnea voievod domnul Ţării Româneşti întăreşte...Hrisov prin care Mihnea voievod domnul Ţării Româneşti întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hrisov prin care Radu voievod, domnul Ţării Româneşti, confirmă...Hrisov prin care Radu voievod, domnul Ţării Româneşti, confirmă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hrisov prin care Radu voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Hrisov prin care Radu voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Iancu Vv. domnul Moldovei întăreşte slujitorului său credincios Jurjia Neacşu...Iancu Vv. domnul Moldovei întăreşte slujitorului său credincios Jurjia Neacşu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Iliaş Alexandru Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Panaiot, fost mare uşar...Iliaş Alexandru Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Panaiot, fost mare uşar...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Iliaş Vv. al Moldovei întăreşte lui (Cican) şi fiului său ...Iliaş Vv. al Moldovei întăreşte lui (Cican) şi fiului său ...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Iliaş Vv. domnul Moldovei întăreşte şi miluieşte slugii lui...Iliaş Vv. domnul Moldovei întăreşte şi miluieşte slugii lui...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Leon voievod întăreşte...Leon voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Leon voievod întăreşte...Leon voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei /Basarab/Vv. întăreşte...Matei /Basarab/Vv. întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab Vv. întăreşte...Matei Basarab Vv. întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab voievod întăreşte...Matei Basarab voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab, voievod a toată ţara Ungrovlahiei, întăreşte...Matei Basarab, voievod a toată ţara Ungrovlahiei, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab, voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Matei Basarab, voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab, voievod, întăreşte...Matei Basarab, voievod, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei voievod întăreşte... (dos. 1527); Listă cu însemnarea dajnicilor lui Dragomir Sârbu... (dos. 1527a)Matei voievod întăreşte... (dos. 1527); Listă cu însemnarea dajnicilor lui Dragomir Sârbu... (dos. 1527a)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei voievod întăreşte...Matei voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei voievod întăreşte...Matei voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mihail Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Mihail Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mihail voievod întăreşte...Mihail voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mihnea, voievod a toată ţara Ungovlahiei... întăreşte...Mihnea, voievod a toată ţara Ungovlahiei... întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Miron Barnoschi Moghilă Vv. întăreşte lui Ionaşco...Miron Barnoschi Moghilă Vv. întăreşte lui Ionaşco...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Nicolae voievod întăreşte...Nicolae voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Pan Ureche, mare vornic, întăreşte lui Toader Căpotici...Pan Ureche, mare vornic, întăreşte lui Toader Căpotici...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte stăpânirea lui Pătraşcu...Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte stăpânirea lui Pătraşcu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte stăpânirea lui Pătraşcu...Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte stăpânirea lui Pătraşcu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte uric lui Burlan...Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte uric lui Burlan...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Petru Vv. al Moldovei întăreşte slujitorului său, Condrea...Petru Vv. al Moldovei întăreşte slujitorului său, Condrea...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Petru voievod a toată ţara Ungrovlahiei... întăreşte...Petru voievod a toată ţara Ungrovlahiei... întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Petru voievod domn a toată ţara Unglovlahiei... întăreşte...Petru voievod domn a toată ţara Unglovlahiei... întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Gavril Moghilă Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...Porunca lui Gavril Moghilă Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Grigorie Ghica Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...Porunca lui Grigorie Ghica Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu Leon Vv. întăreşte...Radu Leon Vv. întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu Leon voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Radu Leon voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu Mihnea voievod întăreşte...Radu Mihnea voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu Vv. domnul Ţării Româneşti întăreşte...Radu Vv. domnul Ţării Româneşti întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu vodă întăreşte...Radu vodă întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod  a toată ţara Ungrovlahiei întăreşte...Radu voievod a toată ţara Ungrovlahiei întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod Serban întăreşte...Radu voievod Serban întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod întăreşte...Radu voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod întăreşte...Radu voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod întăreşte...Radu voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod, domn al Ţării Româneşti, întăreşte...Radu voievod, domn al Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radul voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Radul voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Serban voievod întăreşte...Serban voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Simeon Movilă întăreşte zapisul prin care Gheorghe diac vinde lui Alexe postelnic...Simeon Movilă întăreşte zapisul prin care Gheorghe diac vinde lui Alexe postelnic...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Stefan (cel Mare) Vv. întăreşte Marinei şi Stanei...Stefan (cel Mare) Vv. întăreşte Marinei şi Stanei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Stefan Vv. (cel Mare) întăreşte stăpânirea lui Magimar...Stefan Vv. (cel Mare) întăreşte stăpânirea lui Magimar...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cârstea...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cârstea...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Dumitraşco...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Dumitraşco...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Miron cel bătrân...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Miron cel bătrân...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Vv. domn al Moldovei întăreşte lui Lupu Prăjescul...Vasile Vv. domn al Moldovei întăreşte lui Lupu Prăjescul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Vv. întăreşte lui Ionaşco...Vasile Vv. întăreşte lui Ionaşco...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Andrei slugerul cu fraţii lui Radu şi Vlad, fiii lui Vlad Rudeanu logofătul şi alte rude ale lor, prin care întăresc...Zapisul lui Andrei slugerul cu fraţii lui Radu şi Vlad, fiii lui Vlad Rudeanu logofătul şi alte rude ale lor, prin care întăresc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
1 - 100 (Total Results 367)>>