Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Cartea celor şase megiaşi: Pârvul spătar din Vlădeşti, Stănilă, Bolbose, Ion şi Dragomir din Berivoeşti şi Costea din Slănicul de Jos, luaţi pe răvaşe domneşti de Văsiiu din Vlădeşti şi de cumnaţii lui, Voico şi Vlaicul prin care arată că Radul Baraghin a înzestrat pe fiica sa, Neaga, cu o patra parte din moşia din sat; 1648 (7156) februarie 20Cartea celor şase megiaşi: Pârvul spătar din Vlădeşti, Stănilă, Bolbose, Ion şi Dragomir din Berivoeşti şi Costea din Slănicul de Jos, luaţi pe răvaşe domneşti de Văsiiu din Vlădeşti şi de cumnaţii lui, Voico şi Vlaicul prin care arată că Radul Baraghin a înzestrat pe fiica sa, Neaga, cu o patra parte din moşia din sat; 1648 (7156) februarie 20
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Alexandru Mircea vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Văsiiu cel bătrân din Târgşor, parte cu moară în Rogozeşti, precum şi un ţigan; 1570 (7078) iunie 26, BucureştiHrisov de la Alexandru Mircea vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Văsiiu cel bătrân din Târgşor, parte cu moară în Rogozeşti, precum şi un ţigan; 1570 (7078) iunie 26, Bucureşti
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Matei Basarab vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Văsiiu din Vlădeşti şi soţiei sale, Neaga, fata lui Baraghiu, delniţa lui Marco din Berivoieşti dată ei ca zestre, după o judecată cu doi din fraţii ei; 1646 (7154) februarie 15Hrisov de la Matei Basarab vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Văsiiu din Vlădeşti şi soţiei sale, Neaga, fata lui Baraghiu, delniţa lui Marco din Berivoieşti dată ei ca zestre, după o judecată cu doi din fraţii ei; 1646 (7154) februarie 15
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care <Matei Basarab> vv., domnul Ţării Româneşti, porunceşte jurătorilor lui Stanciul, fiul lui Voico din Roteşti; Crăciun roşul, Ivan, Văsiiu Sobolescul, Stanciul Arsul din Ciocăneşti, Stan şi Oprea al lui David din Boşari, Bobe şi Micul din Popeşti şi Oprea din Boşariu, Bucşă, Filip şi Şerbu, să jure ei, împreună cu Stanciul şi fraţii lui, lui Marco mare armaş, că tatăl lor, Voico, şi moşul lor, Crăciun, n-au fost rumâni din Lungi; 1648 (7156) aug. 30, TârgovişteHrisov prin care vv., domnul Ţării Româneşti, porunceşte jurătorilor lui Stanciul, fiul lui Voico din Roteşti; Crăciun roşul, Ivan, Văsiiu Sobolescul, Stanciul Arsul din Ciocăneşti, Stan şi Oprea al lui David din Boşari, Bobe şi Micul din Popeşti şi Oprea din Boşariu, Bucşă, Filip şi Şerbu, să jure ei, împreună cu Stanciul şi fraţii lui, lui Marco mare armaş, că tatăl lor, Voico, şi moşul lor, Crăciun, n-au fost rumâni din Lungi; 1648 (7156) aug. 30, Târgovişte
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapis de mărturie al celor doisprezece megiaşi, luaţi cu răvaşe domneşti de Anania, Dragomir şi Stan, prin care jură că n-au fost trei moşi în satul Cândeşti, ci 4: Calin, Procicanul, Văsiiu şi Cornia; 1637 (7145) ianuarie 24Zapis de mărturie al celor doisprezece megiaşi, luaţi cu răvaşe domneşti de Anania, Dragomir şi Stan, prin care jură că n-au fost trei moşi în satul Cândeşti, ci 4: Calin, Procicanul, Văsiiu şi Cornia; 1637 (7145) ianuarie 24
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapisul lui Radu al doilea armaş, prin care vinde o vie lui Văsiiu paicul; 1645 (7153) martie 16Zapisul lui Radu al doilea armaş, prin care vinde o vie lui Văsiiu paicul; 1645 (7153) martie 16
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Lăudat logofătÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Lăudat logofăt
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe logofătÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe logofăt
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru MitropolieÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Mitropolie
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru OpreaÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Oprea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Mareș ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Mareș ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru logofeții Oană și MiculÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru logofeții Oană și Micul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
1 - 13 (Total Results 13)