Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Adunătură de povești, începându-se de la ziditul lumii până la împărățiia lui Costandin Peleolog, împăratul cel de apoi al romanilor, adecă al grecilor, așijderea cuprinzându și de a împărățiia turcilor până acum, așijderea și pentru Veneție, când s-au zidit și câți domni au domnit într-însa și câte cetăți au luat, așijderea și pentru patriarși și cum au patrierșit în scaunul sventei besearicei lui Dumnezeu ceii mari, adunate acestea toate den multe fealiuri de cărți ce au fost mai de treabă și mai cu dulceață și pre limbă proastă scriseAdunătură de povești, începându-se de la ziditul lumii până la împărățiia lui Costandin Peleolog, împăratul cel de apoi al romanilor, adecă al grecilor, așijderea cuprinzându și de a împărățiia turcilor până acum, așijderea și pentru Veneție, când s-au zidit și câți domni au domnit într-însa și câte cetăți au luat, așijderea și pentru patriarși și cum au patrierșit în scaunul sventei besearicei lui Dumnezeu ceii mari, adunate acestea toate den multe fealiuri de cărți ce au fost mai de treabă și mai cu dulceață și pre limbă proastă scrise
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Carte întru care să scriu mâncările de peaște i raci, stridii, melci, legumi, erburi și alte mâncări de sec și de dulce, dupre orânduiala lorCarte întru care să scriu mâncările de peaște i raci, stridii, melci, legumi, erburi și alte mâncări de sec și de dulce, dupre orânduiala lor
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Cartea de judecată a 24 boieri...Cartea de judecată a 24 boieri...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ceasornicul domnilor. Viața împăratului Marco Avrilie cu învățăturile lui arătând obiciaiurile vechi a împărăției Râmului [...] scoasă din multe cărți elinești și latinești pre limba româniască de Nicolai Costin, biv-vel logofăt, [...] în dzilele mării sali Grigorie Ghica voevod, domnul Țării Moldovii, în anii de la zidirea lumii 7244(1736), avgust 5, cu mâna lui Ioan, gramaticul de vamă, sân Pavel cămărașul.Ceasornicul domnilor. Viața împăratului Marco Avrilie cu învățăturile lui arătând obiciaiurile vechi a împărăției Râmului [...] scoasă din multe cărți elinești și latinești pre limba româniască de Nicolai Costin, biv-vel logofăt, [...] în dzilele mării sali Grigorie Ghica voevod, domnul Țării Moldovii, în anii de la zidirea lumii 7244(1736), avgust 5, cu mâna lui Ioan, gramaticul de vamă, sân Pavel cămărașul.
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Dania lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia din BuzăuDania lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia din Buzău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dĕania Svętūhì Apostolŭ ...Dĕania Svętūhì Apostolŭ ...
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Eftimie, mitropolitul Țării Românești, vinde lui Tatul logofăt un țiganEftimie, mitropolitul Țării Românești, vinde lui Tatul logofăt un țigan
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Iže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia dušepolŭznaa i povĕsti umiljenia i utĕšeniaIže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia dušepolŭznaa i povĕsti umiljenia i utĕšenia
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Leatopiseț întru carele să coprinde domnia dintâi și de a doao din Țara Moldovei a Măriei sale prealuminatului nostru domn Io Nicolae Alexandru voevod / carele iaste alcătuit de Nicolae Costin vel log[ofăt], feciorul lui Miron Costin ce-au fost logofăt mare. Și domnia dintâi și de a doao iară a Măriei sale din Țara Rumânească / tocmit și așezat de Radul Popescul ce-au fost vornic mare. Coprinzând și alte lucruri ce s-au întâmplatu pintr-alte părți într-aceaste domnii ale Măriei sale ; carele l-am scris eu, popa Stanciul de la Bisearica Tuturor Sfinților, din BucureștiLeatopiseț întru carele să coprinde domnia dintâi și de a doao din Țara Moldovei a Măriei sale prealuminatului nostru domn Io Nicolae Alexandru voevod / carele iaste alcătuit de Nicolae Costin vel log[ofăt], feciorul lui Miron Costin ce-au fost logofăt mare. Și domnia dintâi și de a doao iară a Măriei sale din Țara Rumânească / tocmit și așezat de Radul Popescul ce-au fost vornic mare. Coprinzând și alte lucruri ce s-au întâmplatu pintr-alte părți într-aceaste domnii ale Măriei sale ; carele l-am scris eu, popa Stanciul de la Bisearica Tuturor Sfinților, din București
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Leatopisețul Țării RumâneștiLeatopisețul Țării Rumânești
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Leatopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde iaste părăsită de Uriache vornicul de Țara de Gios, scoasă de Miron Costin vornicul de Țara de GiosLeatopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde iaste părăsită de Uriache vornicul de Țara de Gios, scoasă de Miron Costin vornicul de Țara de Gios
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Lexikonì slavenovlašeskūi i imen tŭlkovanieLexikonì slavenovlašeskūi i imen tŭlkovanie
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
MargaritMargarit
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Mὴν Φευρουάριος. [Μinei].Mὴν Φευρουάριος. [Μinei].
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Psaltichie rumâneascăPsaltichie rumânească
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
SONENTZ, TatulSONENTZ, Tatul
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Svętĕišago i premudrago i blaženiĕišago učitelę pravolavnūmŭ hristianomŭ prĕbodobnago vo inokoh kirŭ Iosifa. Besĕdū različnū iže po onogo kŭ bogu otšestviju ot iže onago rukopisanin opasno zdĕ složiša sę ukazŭ sego spisanię vsego skorĕiše tožde i prostĕišeSvętĕišago i premudrago i blaženiĕišago učitelę pravolavnūmŭ hristianomŭ prĕbodobnago vo inokoh kirŭ Iosifa. Besĕdū različnū iže po onogo kŭ bogu otšestviju ot iže onago rukopisanin opasno zdĕ složiša sę ukazŭ sego spisanię vsego skorĕiše tožde i prostĕiše
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Tatul căpitanul şi fiul său Ioan se învoiesc...Tatul căpitanul şi fiul său Ioan se învoiesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Gheorghe, fiul lui Ianache postelnicul din Cătun, prin care vinde...Zapisul lui Gheorghe, fiul lui Ianache postelnicul din Cătun, prin care vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
[Albină][Albină]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Alexandria][Alexandria]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Apostol][Apostol]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Cronici moldovenești][Cronici moldovenești]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Cuvântări][Cuvântări]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Didahii] / [Antim Ivireanul][Didahii] / [Antim Ivireanul]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Dĕania svętūh Apostolì ... ][Dĕania svętūh Apostolì ... ]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Filocalie][Filocalie]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Istoria lui Erotocrit][Istoria lui Erotocrit]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Istoriia lui Varlaam și Ioasaf][Istoriia lui Varlaam și Ioasaf]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Minei pe luna februarie][Minei pe luna februarie]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu de cronici moldovenești][Miscelaneu de cronici moldovenești]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu de cronici moldovenești][Miscelaneu de cronici moldovenești]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu de literatură apocrifă][Miscelaneu de literatură apocrifă]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu religios și de cărți populare][Miscelaneu religios și de cărți populare]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu religios][Miscelaneu religios]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu religios][Miscelaneu religios]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu slavo-român][Miscelaneu slavo-român]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu][Miscelaneu]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Molitfelnic slavo-român][Molitfelnic slavo-român]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Mântuirea păcătoșilor] / [Agapie Landos][Mântuirea păcătoșilor] / [Agapie Landos]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Pravilo sì Bogomì počinaem svętūh Apostolŭ i svętūh sedmì sŭborì ...][Pravilo sì Bogomì počinaem svętūh Apostolŭ i svętūh sedmì sŭborì ...]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Pravilă][Pravilă]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire slavo-română][Psaltire slavo-română]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltirea în versuri] / Dosoftei[Psaltirea în versuri] / Dosoftei
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Sbornic][Sbornic]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Sbornic][Sbornic]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Scara sf. Ioan Scărarul][Scara sf. Ioan Scărarul]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Scara sf. Ioan Scărarul][Scara sf. Ioan Scărarul]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Tetravanghel][Tetravanghel]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Bercea, Voica și NeagaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Bercea, Voica și Neaga
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Cristian postelnicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Cristian postelnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dan, Radu, Lupu ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dan, Radu, Lupu ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe din CopcelÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe din Copcel
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica mare postelnicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica mare postelnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GlavaciocÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Glavacioc
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea MușeteștiÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Mușetești
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Sfântu NicolaeÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Sfântu Nicolae
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru ȚânculÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Țâncul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Basarab cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Ticuci și frații săiÎntărirea lui Basarab cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Ticuci și frații săi
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Cuciulat scriitorÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Cuciulat scriitor
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Danciul postelnic ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Danciul postelnic ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Dragomir și rudele saleÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Dragomir și rudele sale
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru DumitruÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Dumitru
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia de BuzăuÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia de Buzău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Gulea și TudorÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Gulea și Tudor
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Lazăr, Toma, Stroe ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Lazăr, Toma, Stroe ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Mihnea pârcălabÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Mihnea pârcălab
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Neagu, Vlasie ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Neagu, Vlasie ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru NeagulÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Neagul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Oancea, Oprea ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Oancea, Oprea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Radu, Ilea și DumitruÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Radu, Ilea și Dumitru
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Stoia, Stănislav ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Stoia, Stănislav ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru StănimirÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Stănimir
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru TatulÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Tatul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Stan, Dragomir ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Stan, Dragomir ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad și StoicaÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad și Stoica
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Mareș ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Mareș ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru VladÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru fiii lui Tatul comisÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru fiii lui Tatul comis
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea ArgeșÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Argeș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea NucetÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Nucet
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Maria, Anca și DumitraÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Maria, Anca și Dumitra
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Mihai, Măican ș.a.Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Mihai, Măican ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Moșul, Miclea ș.a.Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Moșul, Miclea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea CutlumuzÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cutlumuz
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea ValeaÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Valea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru ocine în CrăpeniÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru ocine în Crăpeni
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Argeșîntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Argeș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Κανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνίοις. [Imnografie]. / Ioan DamaschinΚανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνίοις. [Imnografie]. / Ioan Damaschin
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Συλλογή ἐρωτοαποκρίσεισ εἰσ διαφόρουσ θεολογικέσ ὐποθέσεισ, ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.Συλλογή ἐρωτοαποκρίσεισ εἰσ διαφόρουσ θεολογικέσ ὐποθέσεισ, ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Σχόλια στίσ ωμηλίες τοῦ Γρηγορίου του Θεολόγου. [Omiletică]Σχόλια στίσ ωμηλίες τοῦ Γρηγορίου του Θεολόγου. [Omiletică]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου λόγος εἰς τὴν Ἑξαήμερον [Miscelaneu teologic] / Vasile cel MareΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου λόγος εἰς τὴν Ἑξαήμερον [Miscelaneu teologic] / Vasile cel Mare
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Ἐπιστολὴ πρὸσ τὸν ἀποστείλαντα ἀδελφὸν πεμφθῆναι αὐτῷ τοὺσ εὑρεθέντασ λόγουσ τοῦ ἁγίου πατρὸσ ἀββᾶ Δωροθέου, σὺν ἐγκωμίῳ τοῦ βίου αὐτοῦ ἐν ἐπιτομῇ καὶ διήγησισ περὶ τοῦ βίου τοῦ ἀββᾶ Δωσιθέου. [Hagiografie și învățături morale].Ἐπιστολὴ πρὸσ τὸν ἀποστείλαντα ἀδελφὸν πεμφθῆναι αὐτῷ τοὺσ εὑρεθέντασ λόγουσ τοῦ ἁγίου πατρὸσ ἀββᾶ Δωροθέου, σὺν ἐγκωμίῳ τοῦ βίου αὐτοῦ ἐν ἐπιτομῇ καὶ διήγησισ περὶ τοῦ βίου τοῦ ἀββᾶ Δωσιθέου. [Hagiografie și învățături morale].
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
1 - 101 (Total Results 211)>>