Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
A history of SwedenA history of Sweden
TEXT
University of California
DPLA
A journal of the Swedish Embassy in the years 1663 and 1664A journal of the Swedish Embassy in the years 1663 and 1664
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Abrégé de l'histoire de SuèdeAbrégé de l'histoire de Suède
TEXT
Harvard University
DPLA
Anteckningar och minnenAnteckningar och minnen
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Anteckningar om Helsingborgs stad och granskapAnteckningar om Helsingborgs stad och granskap
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Berättelser ur svenska historien...Berättelser ur svenska historien...
TEXT
University of Illinois
DPLA
Berättelser ur svenska historien...Berättelser ur svenska historien...
TEXT
New York Public Library
DPLA
Berättelser ur svenska historienBerättelser ur svenska historien
TEXT
University of California
DPLA
Berättelser ur svenska historienBerättelser ur svenska historien
TEXT
New York Public Library
DPLA
Berättelser ur svenska historienBerättelser ur svenska historien
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Berättelser ur svenska historienBerättelser ur svenska historien
TEXT
Harvard University
DPLA
Bidrag till Sverges medeltidshistoria tillegnade C. G. Malmström den 2 november 1902, af historiska seminariet vid Upsala UniversitetBidrag till Sverges medeltidshistoria tillegnade C. G. Malmström den 2 november 1902, af historiska seminariet vid Upsala Universitet
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Bidrag till kännedom om arbetareförhållanden vid svenska bergverk och bruk i äldre tid till omkring år 1720Bidrag till kännedom om arbetareförhållanden vid svenska bergverk och bruk i äldre tid till omkring år 1720
TEXT
University of California
DPLA
Bildrag till Sverges medeltidshistoria tillegnade C.G. Malmström den 2 November 1902 af Historiska seminariet vid Upsala universitetBildrag till Sverges medeltidshistoria tillegnade C.G. Malmström den 2 November 1902 af Historiska seminariet vid Upsala universitet
TEXT
University of Chicago
DPLA
Charles XII and the collapse of the Swedish empire, 1682-1719Charles XII and the collapse of the Swedish empire, 1682-1719
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under medeltidenDen kristna kärleksverksamheten i Sverige under medeltiden
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Der Einfluss der klassischen Völker auf den Norden durch den Handelsverkehr...Der Einfluss der klassischen Völker auf den Norden durch den Handelsverkehr...
TEXT
Harvard University
DPLA
Erik Gustaf Geijers Samlade skrifter...Erik Gustaf Geijers Samlade skrifter...
TEXT
University of California
DPLA
Excellensen grefve A. F. Skjöldebrands memoarer utgExcellensen grefve A. F. Skjöldebrands memoarer utg
TEXT
Harvard University
DPLA
Geschichte Schwedens von den ältesten bis auf die gegenwärtigen Zeiten für gebildete LeserGeschichte Schwedens von den ältesten bis auf die gegenwärtigen Zeiten für gebildete Leser
TEXT
University of California
DPLA
Geschichte SchwedensGeschichte Schwedens
TEXT
New York Public Library
DPLA
Geschichte von SchwedenGeschichte von Schweden
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Handlingar rörande Sveriges äldre : nyare och nyaste historia ; samt historiska personerHandlingar rörande Sveriges äldre : nyare och nyaste historia ; samt historiska personer
TEXT
University of California
DPLA
Handlingar rörande Sveriges historiaHandlingar rörande Sveriges historia
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Histoire de Suede, avant et depuis la fondation de la monarchieHistoire de Suede, avant et depuis la fondation de la monarchie
TEXT
Princeton University
DPLA
Histoire de la dernière révolution de suède : précédée d'une analyse de l'histoire de ce pays, pour développer les vraies causes de cet événementHistoire de la dernière révolution de suède : précédée d'une analyse de l'histoire de ce pays, pour développer les vraies causes de cet événement
TEXT
New York Public Library
DPLA
Histoire des rev́olutions de Suède...Histoire des rev́olutions de Suède...
TEXT
Columbia University
DPLA
Histoire des révolutions de Suede : ou ̀l'on voit les changements qui sont arrivés dans ce royaume au sujet de la religion et du gouvernmentHistoire des révolutions de Suede : ou ̀l'on voit les changements qui sont arrivés dans ce royaume au sujet de la religion et du gouvernment
TEXT
Princeton University
DPLA
Histoire des révolutions de Suede où l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume, au sujet de la religion et du goovernementHistoire des révolutions de Suede où l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume, au sujet de la religion et du goovernement
TEXT
University of Michigan
DPLA
Histoire des révolutions de Suède : o`u l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume, au sujet de la religion & du gouvernementHistoire des révolutions de Suède : o`u l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume, au sujet de la religion & du gouvernement
TEXT
Penn State University
DPLA
Histoire des révolutions de Suède, où l'on voit les changements qui sont arrivés dans ce Royaume au sujet de la religion et du gouvernementHistoire des révolutions de Suède, où l'on voit les changements qui sont arrivés dans ce Royaume au sujet de la religion et du gouvernement
TEXT
University of Michigan
DPLA
Historisk tidskrift [electronic resource]Historisk tidskrift [electronic resource]
TEXT
DPLA
Historisk tidskriftHistorisk tidskrift
TEXT
Princeton University
DPLA
Historisk tidskriftHistorisk tidskrift
TEXT
New York Public Library
DPLA
Historisk tidskriftHistorisk tidskrift
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Historiska Mårkwårdigheter, till Uplysning af swenska Håfder...Historiska Mårkwårdigheter, till Uplysning af swenska Håfder...
TEXT
New York Public Library
DPLA
Historiska anteckningar ... : efter en i von Brinkmansk archivet på Trolle-Ljungby befintlig handskriftHistoriska anteckningar ... : efter en i von Brinkmansk archivet på Trolle-Ljungby befintlig handskrift
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Historiska skrifterHistoriska skrifter
TEXT
Indiana University
DPLA
Historiska studierHistoriska studier
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Historiskt bibliotek utgifvet af Carl SilfverstolpeHistoriskt bibliotek utgifvet af Carl Silfverstolpe
TEXT
Harvard University
DPLA
Historiskt bibliotek utgifvet af Carl SilfverstolpeHistoriskt bibliotek utgifvet af Carl Silfverstolpe
TEXT
New York Public Library
DPLA
Johannis Loccenii Historiae rerum svecicarumJohannis Loccenii Historiae rerum svecicarum
TEXT
University of Michigan
DPLA
Lärobok i Sverges historia för folkskolanLärobok i Sverges historia för folkskolan
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Lärobok i fäderneslandets historia : samt grunddragen af Norges och Danmarks historia, för skolans högre klasserLärobok i fäderneslandets historia : samt grunddragen af Norges och Danmarks historia, för skolans högre klasser
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Lärobok i fäderneslandets historia : samt grunddragen af Norges och Danmarks historia, för skolans lägre klasserLärobok i fäderneslandets historia : samt grunddragen af Norges och Danmarks historia, för skolans lägre klasser
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Läsebok i svenska historien för skolan och hemmetLäsebok i svenska historien för skolan och hemmet
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Les Suedois depuis Charles XIILes Suedois depuis Charles XII
TEXT
University of California
DPLA
Lärobok i fäderneslanders historia för realskolan av C.T. OdhnerLärobok i fäderneslanders historia för realskolan av C.T. Odhner
TEXT
University of California
DPLA
Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks historia : för skolans lägre klasserLärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks historia : för skolans lägre klasser
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden : 1788-1794Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden : 1788-1794
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Mynt och bankpolitik under Hattväldet 1738-1764Mynt och bankpolitik under Hattväldet 1738-1764
TEXT
University of California
DPLA
Noraskogs arkiv Berghistoriska samlingar och anteckningarNoraskogs arkiv Berghistoriska samlingar och anteckningar
TEXT
Harvard University
DPLA
Notices sur la littʹerature et les beaux-arts en SuèdeNotices sur la littʹerature et les beaux-arts en Suède
TEXT
Getty Research Institute
DPLA
Olai Petri Svenska krönikaOlai Petri Svenska krönika
TEXT
Harvard University
DPLA
Om utomordentliga penningehjälper till kronan under sekstonde århundradet och början af det sjuttonde; efterlämnad afhandlingOm utomordentliga penningehjälper till kronan under sekstonde århundradet och början af det sjuttonde; efterlämnad afhandling
TEXT
University of Illinois
DPLA
Papper ; minnesanteckningarPapper ; minnesanteckningar
TEXT
DPLA
Politika Shvetsii v Smutnoe vremiia [microform]Politika Shvetsii v Smutnoe vremiia [microform]
TEXT
Columbia University
DPLA
SchwedenSchweden
TEXT
University of Michigan
DPLA
Schwedische kunst des 19. JahrhundertsSchwedische kunst des 19. Jahrhunderts
TEXT
Getty Research Institute
DPLA
Skrifter och brefSkrifter och bref
TEXT
Harvard University
DPLA
Skrifter till sveriges historia tryckta före år 1600 : med en inledande redogörelse...Skrifter till sveriges historia tryckta före år 1600 : med en inledande redogörelse...
TEXT
University of California
DPLA
Svea rikes häfderSvea rikes häfder
TEXT
Harvard University
DPLA
Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 : med inledande allmän öfversigtSvensk boktryckeri-historia 1483-1883 : med inledande allmän öfversigt
TEXT
University of Michigan
DPLA
Svenska archivum : innehållande, handlingar uti Svea-rikes historiaSvenska archivum : innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia
TEXT
New York Public Library
DPLA
Svenska beskickningars berättelser om främmande makter ar 1793; 1. Preussen, 2. PolenSvenska beskickningars berättelser om främmande makter ar 1793; 1. Preussen, 2. Polen
TEXT
Harvard University
DPLA
Svenska folkets historiaSvenska folkets historia
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Svenska folkets historiaSvenska folkets historia
TEXT
Harvard University
DPLA
Svenska folkets historiaSvenska folkets historia
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Svenska folkets underbara öden...Svenska folkets underbara öden...
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Svenska folkets underbara ödenSvenska folkets underbara öden
TEXT
University of Michigan
DPLA
Svenska historien för Svenska folketSvenska historien för Svenska folket
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Svenska krigarbragderSvenska krigarbragder
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Svenskarna och deras hövdingar Berättelser för unga och gamlaSvenskarna och deras hövdingar Berättelser för unga och gamla
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Svenskt och främmandSvenskt och främmand
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Sveriges Historia, samt Grunddragen af norges och Danmarks HistoriaSveriges Historia, samt Grunddragen af norges och Danmarks Historia
TEXT
New York Public Library
DPLA
Sveriges historia : från äldsta tid till våra dagarSveriges historia : från äldsta tid till våra dagar
TEXT
Princeton University
DPLA
Sveriges historia för folkskolanSveriges historia för folkskolan
TEXT
University of California
DPLA
Sveriges historia fra n a ldsta tid till va ra dagarSveriges historia fra n a ldsta tid till va ra dagar
TEXT
University of Illinois
DPLA
Sveriges historia från äldsta tid till våra dagarSveriges historia från äldsta tid till våra dagar
TEXT
University of California
DPLA
Sveriges historia från äldsta till närvarande tid, af professor C. T. Odhner ; med öfver 200 illustrationerSveriges historia från äldsta till närvarande tid, af professor C. T. Odhner ; med öfver 200 illustrationer
TEXT
Columbia University
DPLA
Sveriges historia från äldsta till närvarande tidSveriges historia från äldsta till närvarande tid
TEXT
University of Chicago
DPLA
Sveriges historia i sammandragSveriges historia i sammandrag
TEXT
University of California
DPLA
Sveriges historia intill tjugonde seklet RegisterSveriges historia intill tjugonde seklet Register
TEXT
University of California
DPLA
Sveriges historia intill tjugonde sekletSveriges historia intill tjugonde seklet
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Swea rikes historia : ifrån de åldsta tider til de nårwarandeSwea rikes historia : ifrån de åldsta tider til de nårwarande
TEXT
New York Public Library
DPLA
SwedenSweden
TEXT
Library of Congress
DPLA
SwedenSweden
TEXT
Harvard University
DPLA
SwedenSweden
TEXT
University of California
DPLA
Swenska folkets sago-häfder, eller fäderneslandets historia, sådan hon lefwat och till en del ännu lefwer i sägner, folksånger och andra minnesmärken...Swenska folkets sago-häfder, eller fäderneslandets historia, sådan hon lefwat och till en del ännu lefwer i sägner, folksånger och andra minnesmärken...
TEXT
New York Public Library
DPLA
Swenska folkets sago-häfder, eller, Fäderneslandets historia, sådan den lefwat och ännu till en del lefwer i sägner, folksånger och andra minnesmärken. Till läsning för folketSwenska folkets sago-häfder, eller, Fäderneslandets historia, sådan den lefwat och ännu till en del lefwer i sägner, folksånger och andra minnesmärken. Till läsning för folket
TEXT
New York Public Library
DPLA
The history of SwedenThe history of Sweden
TEXT
New York Public Library
DPLA
The history of the SwedesThe history of the Swedes
TEXT
University of Michigan
DPLA
The history of the revolution in Sweden : occasioned by the change of religion, and alteration of the government, in that kingdomThe history of the revolution in Sweden : occasioned by the change of religion, and alteration of the government, in that kingdom

John Adams Library at the Boston Public Library
DPLA
The history of the revolution in Sweden...The history of the revolution in Sweden...
TEXT
Princeton University
DPLA
The history of the revolution in Sweden...The history of the revolution in Sweden...
TEXT
Northwestern University
DPLA
Upplysningar om kronans, krykornas och presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660Upplysningar om kronans, krykornas och presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Ur källorna till Sveriges historia under nyare tidenUr källorna till Sveriges historia under nyare tiden
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Utkast til föreläsningar öfver svenska historienUtkast til föreläsningar öfver svenska historien
TEXT
University of California
DPLA
Vår forntidVår forntid
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Ynglinga-saga, Ynglinga saga SwedishYnglinga-saga, Ynglinga saga Swedish
TEXT
University of Chicago
DPLA
1 - 100 (Total Results 899)>>