Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
1714, novembre 27. Declaració jurada de les cases existents i dels pagaments realitzats per la població de Sant Salvador de Toló.1714, novembre 27. Declaració jurada de les cases existents i dels pagaments realitzats per la població de Sant Salvador de Toló.
TEXT
Biblioteca de Catalunya
Europeana
1715, agost 17. Certificació amb les quantitats per les quals han estat judicades les hisendes i béns dels particulars de la vila de Sant Salvador de Toló, i dels gravàmens que es deuen1715, agost 17. Certificació amb les quantitats per les quals han estat judicades les hisendes i béns dels particulars de la vila de Sant Salvador de Toló, i dels gravàmens que es deuen
TEXT
Biblioteca de Catalunya
Europeana
1715, agost 28. Certificació amb les quantitats corresponents a les pensions anuals degudes pels habitants de Sant Salvador de Toló1715, agost 28. Certificació amb les quantitats corresponents a les pensions anuals degudes pels habitants de Sant Salvador de Toló
TEXT
Biblioteca de Catalunya
Europeana
1715, juliol 31. Declaració jurada de les cases habitades en Sant Salvador de Toló1715, juliol 31. Declaració jurada de les cases habitades en Sant Salvador de Toló
TEXT
Biblioteca de Catalunya
Europeana
Certificat de nomenament de peató de St. Salvador de Toló a Obachs de caràcter de propietat a Josep Torra Terré, 1956Certificat de nomenament de peató de St. Salvador de Toló a Obachs de caràcter de propietat a Josep Torra Terré, 1956
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
Confirmació en la carteria de Sant Salvador de Toló a Josep Torra, pel salari de 150 pesetes anuals, 1893Confirmació en la carteria de Sant Salvador de Toló a Josep Torra, pel salari de 150 pesetes anuals, 1893
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
Credencial i nomenament al Sr Josep Torra Aubets com a carter d'enllaç a peu de St. Salvador de Toló - Circular (Lleida), 1973Credencial i nomenament al Sr Josep Torra Aubets com a carter d'enllaç a peu de St. Salvador de Toló - Circular (Lleida), 1973
TEXT
Citeu la font de la següent forma: Fem memòria dels oficis
Europeana
Croquis amb poblacions i distancies en kms de la ruta feta pel carter Josep Torra Aubets.Croquis amb poblacions i distancies en kms de la ruta feta pel carter Josep Torra Aubets.
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
El carter felicita a vostés les festes de NadalEl carter felicita a vostés les festes de Nadal
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
La família Torra de Sant Salvador de Toló, nissaga de carters rurals amb 5 generacionsLa família Torra de Sant Salvador de Toló, nissaga de carters rurals amb 5 generacions
IMAGE
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
Llibreta de registres de certificats de Baldomero Torra Cairol, 1946Llibreta de registres de certificats de Baldomero Torra Cairol, 1946
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
Llista dels serveis rurals de l'administració de Correos de TrempLlista dels serveis rurals de l'administració de Correos de Tremp
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
Nomenament en propietat a D. Baldomero Torra Cairol, com a carter de Sant Salvador de Toló, 1932. Títol de carter.Nomenament en propietat a D. Baldomero Torra Cairol, com a carter de Sant Salvador de Toló, 1932. Títol de carter.
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
Nomenament interinament carter del pobla de Sant Salvador, a D. Josep Torra Ponsa, 1876Nomenament interinament carter del pobla de Sant Salvador, a D. Josep Torra Ponsa, 1876
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
Saluda del Cap Provincial de Correos de Lleida a don José Torra Terré.Saluda del Cap Provincial de Correos de Lleida a don José Torra Terré.
TEXT
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Europeana
1 - 15 (Total Results 15)