Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Abecedarium vnd der klein Catechismus in der Windischen Sprach; Ane Buquice, is tih se ty mladi inu preprosti Slouenci mogo lahku vkratkim zhasu brati nauuzhiti. Vtih so tudi ty vegshy stuki te kerszhanske vere im ane molytue, te so prepisane od aniga Peryatila vseh SlouenzouAbecedarium vnd der klein Catechismus in der Windischen Sprach; Ane Buquice, is tih se ty mladi inu preprosti Slouenci mogo lahku vkratkim zhasu brati nauuzhiti. Vtih so tudi ty vegshy stuki te kerszhanske vere im ane molytue, te so prepisane od aniga Peryatila vseh Slouenzou
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Biblie, tu ie, vsiga Svetiga pisma pervi deil, v katerim so te pet Mosessove buqve; Die fünff Bücher Mosis; na konzu ie tvdi en regishter, vkaterim so, sa Haruatou inu drugih Slouenou volo nekotere kranske inu druge bessede vnih iesik stolmazhene, de bodo lete inu druge nashe slouenske buque bule sastopili; sambt kurtzen Argumenten, unnd nothwendigen Scholien; sdai peruizh is drugih iesikou vta slouenski sueistu stolmazhene, sred kratkimi inu potrebnimi argumenti zhes vsak capitul, inu sastopnimi islagami nekoterih teshkeishih bessed, inu seno potrebno slouensko predgouuorio, vkateri ie kratka summa, prid inu nuzh letih buqui sapopaden, skusi Iuria DalmatinaBiblie, tu ie, vsiga Svetiga pisma pervi deil, v katerim so te pet Mosessove buqve; Die fünff Bücher Mosis; na konzu ie tvdi en regishter, vkaterim so, sa Haruatou inu drugih Slouenou volo nekotere kranske inu druge bessede vnih iesik stolmazhene, de bodo lete inu druge nashe slouenske buque bule sastopili; sambt kurtzen Argumenten, unnd nothwendigen Scholien; sdai peruizh is drugih iesikou vta slouenski sueistu stolmazhene, sred kratkimi inu potrebnimi argumenti zhes vsak capitul, inu sastopnimi islagami nekoterih teshkeishih bessed, inu seno potrebno slouensko predgouuorio, vkateri ie kratka summa, prid inu nuzh letih buqui sapopaden, skusi Iuria Dalmatina
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Božja pot Marije pomočnice na BrezjahBožja pot Marije pomočnice na Brezjah
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Božja pot Matere Božje na Blejskem jezeruBožja pot Matere Božje na Blejskem jezeru
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Božja služba keršanske mladosti po jutrah, večerah, pri sveti meši, k' spovedi ino dosegnenji presvetega rešnega tela, tudi vu nekih drugih priložnostah s' pristavlenjom cirkvenih pesmiBožja služba keršanske mladosti po jutrah, večerah, pri sveti meši, k' spovedi ino dosegnenji presvetega rešnega tela, tudi vu nekih drugih priložnostah s' pristavlenjom cirkvenih pesmi
TEXT
Knjižnica Ivana Potrča
Europeana
Branja, inu evangeliumi; na nedele, inu prasneke zhes zelu lejtu, is Latinskiga na Kraynski jesik svestu, inu skerbnu prestavlene, popravlene, inu pogmiraneBranja, inu evangeliumi; na nedele, inu prasneke zhes zelu lejtu, is Latinskiga na Kraynski jesik svestu, inu skerbnu prestavlene, popravlene, inu pogmirane
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Bratovşhina ş. Leopólda, k' pomózhi misijonarjem, to je poslanim osnanovavzam kershanske katolshke vére v' Ameriki; ali popís, kako se karshanshka katolshka véra v' Ameriki rashirjá; druge bukvizeBratovşhina ş. Leopólda, k' pomózhi misijonarjem, to je poslanim osnanovavzam kershanske katolshke vére v' Ameriki; ali popís, kako se karshanshka katolshka véra v' Ameriki rashirjá; druge bukvize
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Bésnica pri Kranju; prispevek k zgodovini župnij ljubljanske škofijeBésnica pri Kranju; prispevek k zgodovini župnij ljubljanske škofije
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Catalogue of the General Theological Library, Boston, Massachusetts; a dictionary catalogue of religion, theology, sociology and allied literatureCatalogue of the General Theological Library, Boston, Massachusetts; a dictionary catalogue of religion, theology, sociology and allied literature
TEXT
University of California
DPLA
Catechismus, tu je Bukvize tiga isprashuvania is pet shtukou kershanskiga navuka zhastitiga paterja Petra Canisiusa is Tovarshtva Jesusoviga; k' shpoganiu vsih gospudou faimashtrou, duhounih oskerbnikou ...Catechismus, tu je Bukvize tiga isprashuvania is pet shtukou kershanskiga navuka zhastitiga paterja Petra Canisiusa is Tovarshtva Jesusoviga; k' shpoganiu vsih gospudou faimashtrou, duhounih oskerbnikou ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Catechismus, tu je Bukvize tiga isprashuvania is pet shtukou kershanskiga navuka. Zhastitiga paterja Petra Canisiusa is Tovarshtva Jesusoviga; k' shpoganio vsih gospudou faimashtrou, duhounih oskerbnikou ...Catechismus, tu je Bukvize tiga isprashuvania is pet shtukou kershanskiga navuka. Zhastitiga paterja Petra Canisiusa is Tovarshtva Jesusoviga; k' shpoganio vsih gospudou faimashtrou, duhounih oskerbnikou ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Catechismus; v slouenskim iesiku sano kratko sastopno islago. inu ene molytue tar nauuki boshy. vseti is zhistiga suetiga pismaCatechismus; v slouenskim iesiku sano kratko sastopno islago. inu ene molytue tar nauuki boshy. vseti is zhistiga suetiga pisma
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Catholish kershanskiga vuka peissme; katére se per kershánskimo vuko, Boshyh potyh, per svétimu missiónu; inu slasti per svétimo Francisco Xaverio na Strashe Górniga Gradu fare nuznu poyo. Kir ie vsaki dan sa vsákiga romária popólnoma odpustik enkrat v' letu; pogmérane inu na svitlóbo daneCatholish kershanskiga vuka peissme; katére se per kershánskimo vuko, Boshyh potyh, per svétimu missiónu; inu slasti per svétimo Francisco Xaverio na Strashe Górniga Gradu fare nuznu poyo. Kir ie vsaki dan sa vsákiga romária popólnoma odpustik enkrat v' letu; pogmérane inu na svitlóbo dane
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Christianske resnize, skus premishluvanje napreineshene, inu sa predige tudi naraunaneChristianske resnize, skus premishluvanje napreineshene, inu sa predige tudi naraunane
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Conciones juxta libellum Exercitiorum s. p. Ignatij; in singulas anni Dominicas digestae per P. Bartholomaeum Bassar ...; Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia; sloshene na usako nedelo zhes lejtuConciones juxta libellum Exercitiorum s. p. Ignatij; in singulas anni Dominicas digestae per P. Bartholomaeum Bassar ...; Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia; sloshene na usako nedelo zhes lejtu
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Das Bisthum und die Diözese LavantDas Bisthum und die Diözese Lavant
TEXT
Osrednja knjižnica Celje
Europeana
Dobru opomineine na bounike; koku se imajo tisti v'neh bolesni sadershati, inu h' smerti perpraviti; sraunu eniga kratkiga podvuka, koku se more nem v' neh potrebshni na stran statiDobru opomineine na bounike; koku se imajo tisti v'neh bolesni sadershati, inu h' smerti perpraviti; sraunu eniga kratkiga podvuka, koku se more nem v' neh potrebshni na stran stati
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Dogodki iz župnije Vranske; ob 20-letnici uvrstitve Vranskega med cesarske trge spisal Ivan GabršekDogodki iz župnije Vranske; ob 20-letnici uvrstitve Vranskega med cesarske trge spisal Ivan Gabršek
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Evangelia in lystuvi; na use nedele inu imenítne prásnike, céliga léita po cathóliski vishi, inu po teh ponovlénh máshnih bukvah resdeléniEvangelia in lystuvi; na use nedele inu imenítne prásnike, céliga léita po cathóliski vishi, inu po teh ponovlénh máshnih bukvah resdeléni
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Evangelia inu lystuvi; na v'se nedele inu jmęnitne prasnike, ceiliga léita, po catholiski vishi, inu po teh ponoulenih mashnih bukvah resdeléni; vsem catholishkim slouenskim cerkuam, stupráu v'Krainski deshéli, k' dobrimu, is Latinskiga na Slovenski jesik suestu prelosheni, inu s'nouizh poprauleniEvangelia inu lystuvi; na v'se nedele inu jmęnitne prasnike, ceiliga léita, po catholiski vishi, inu po teh ponoulenih mashnih bukvah resdeléni; vsem catholishkim slouenskim cerkuam, stupráu v'Krainski deshéli, k' dobrimu, is Latinskiga na Slovenski jesik suestu prelosheni, inu s'nouizh poprauleni
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Evangelia, inu branie; na nedele inu prasnike zhes zelu leitu, is latinskiga na krainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmeraneEvangelia, inu branie; na nedele inu prasnike zhes zelu leitu, is latinskiga na krainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Evangelia, inu branie; na nedele inu prasnike zhes zelu lejtu, is Latinskiga na Krainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmeraneEvangelia, inu branie; na nedele inu prasnike zhes zelu lejtu, is Latinskiga na Krainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Evangelia, inu branie; na nedele, inu prasnike zhes celu leitu, is latinskiga na crainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane ...Evangelia, inu branie; na nedele, inu prasnike zhes celu leitu, is latinskiga na crainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Evangeliarium. Slov. Szvéti Evangyeliomi Pouleg Kalendárioma, i Réda Rimszkoga na Vsze Nedelne, i Szvetesnye Dni z-Obcsinszkoga szvetoga Piszma. . . na Sztari Szloven zki Jezik, Po . .. Küzmics Miklósi ... Obrnyeni, i ... znouvics vö zostampaniEvangeliarium. Slov. Szvéti Evangyeliomi Pouleg Kalendárioma, i Réda Rimszkoga na Vsze Nedelne, i Szvetesnye Dni z-Obcsinszkoga szvetoga Piszma. . . na Sztari Szloven zki Jezik, Po . .. Küzmics Miklósi ... Obrnyeni, i ... znouvics vö zostampani
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Geschichte von Paraguay, und der Missionen der Gesellschaft Jesu in diesen LändernGeschichte von Paraguay, und der Missionen der Gesellschaft Jesu in diesen Ländern
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Hibbert journal, a quarterly review of religion, theology and philosophyHibbert journal, a quarterly review of religion, theology and philosophy
TEXT
New York Public Library
DPLA
Hishna postilla D. Martina Lutheria, zhes te nedelske inu teh imenitishih prasnikou Evangelie, skusi cejlu lejtu, s'vsem flissom tolmazhena, skusi Primosha Truberia Krainza rainzigaHishna postilla D. Martina Lutheria, zhes te nedelske inu teh imenitishih prasnikou Evangelie, skusi cejlu lejtu, s'vsem flissom tolmazhena, skusi Primosha Truberia Krainza rainziga
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Hitra inu glatka pot, pruti nebessam. Tu je Kratki inu lahki navuki, tudi vse potrebne andohti sa eno dusho, katera shely po temo reunimo shiuleino enkrat tu nebeshko vesselje dosheziHitra inu glatka pot, pruti nebessam. Tu je Kratki inu lahki navuki, tudi vse potrebne andohti sa eno dusho, katera shely po temo reunimo shiuleino enkrat tu nebeshko vesselje doshezi
TEXT
Knjižnica Ivana Potrča
Europeana
Homiletic review; an international magazine of religion, theology and philosophyHomiletic review; an international magazine of religion, theology and philosophy
TEXT
University of Michigan
DPLA
Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485-1487; (Codice Vaticano Latino 3795)Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485-1487; (Codice Vaticano Latino 3795)
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Jesus Sirah, ali negove bukvice (latinski Ecclesiasticus); Jesus Syrach Windisch; sa vse shlaht ludy, suseb sa kerszhanske hishne ozhete inu matere, vslouenski iesik stolmazhene, sueistu pregledane, inu s'red enim kratkim nuznim regishtrom, sdai peruizh drukane; sampt kurtzen Argumenten vber alle Capitel, vnd einem nutzlichen register, so am end des büchleins zu finden istJesus Sirah, ali negove bukvice (latinski Ecclesiasticus); Jesus Syrach Windisch; sa vse shlaht ludy, suseb sa kerszhanske hishne ozhete inu matere, vslouenski iesik stolmazhene, sueistu pregledane, inu s'red enim kratkim nuznim regishtrom, sdai peruizh drukane; sampt kurtzen Argumenten vber alle Capitel, vnd einem nutzlichen register, so am end des büchleins zu finden ist
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Joannis Ludovici Schönleben ... Horae subsecivae dominicales. Sive Discursus sacri de tempore in Dominicas totius anni ...; cum quadruplici indice I. Discursuum. II. Locorum sacrae scripturae. III. Rerum & Verborum. IV. Historiarum & Mythologiarum ...Joannis Ludovici Schönleben ... Horae subsecivae dominicales. Sive Discursus sacri de tempore in Dominicas totius anni ...; cum quadruplici indice I. Discursuum. II. Locorum sacrae scripturae. III. Rerum & Verborum. IV. Historiarum & Mythologiarum ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Kerszhanske leipe molitve sa vse potreibe inu stanuve, na vsaki dan skusi ceil tiedan, poprei v Bukouskim inu Nemshkim iesiki, skusi Iansha Habermana, pissane, sdai pak tudi pervizh v Slouenszhino stolmazhene, skusi Jansha TulszhakaKerszhanske leipe molitve sa vse potreibe inu stanuve, na vsaki dan skusi ceil tiedan, poprei v Bukouskim inu Nemshkim iesiki, skusi Iansha Habermana, pissane, sdai pak tudi pervizh v Slouenszhino stolmazhene, skusi Jansha Tulszhaka
TEXT
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu
Europeana
Kmet Izidor s' svojimi otroki ino lydmi, ali Pripodobni navyki dobrih staršov za svoje otrôke ino podložne; knižica za vsakega kmeta ino težákaKmet Izidor s' svojimi otroki ino lydmi, ali Pripodobni navyki dobrih staršov za svoje otrôke ino podložne; knižica za vsakega kmeta ino težáka
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Kratke predge na vse nedele ino svetke zelega letaKratke predge na vse nedele ino svetke zelega leta
TEXT
Splošna knjižnica Ljutomer
Europeana
Kratko premišljęvánje Kristusovęga tęrpljenja pęr božjim grobę, alę pa sęcer pęr križevęm potęKratko premišljęvánje Kristusovęga tęrpljenja pęr božjim grobę, alę pa sęcer pęr križevęm potę
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Kratku popisuvanje tega shivlenja, inu pridne poboshnoste s. Floriana marterneka, koker tudi s. Donata marterneka, inu ss. Jannesa, inu Pavla mm. pomozhnikov v' ognu, inu hudega uremena navarnostah; s' prelepeme litaniame, inu molituvzame previdenu, inu po nekdanemu predkladku v'novezh pobulshanu, inu pogmiranuKratku popisuvanje tega shivlenja, inu pridne poboshnoste s. Floriana marterneka, koker tudi s. Donata marterneka, inu ss. Jannesa, inu Pavla mm. pomozhnikov v' ognu, inu hudega uremena navarnostah; s' prelepeme litaniame, inu molituvzame previdenu, inu po nekdanemu predkladku v'novezh pobulshanu, inu pogmiranu
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Kristusovo tęrpljenje vę osęm postnęh pridęgah, kę jih je imel Antoni Pękęc, kaplan pęr s. Jakobę vę Ljubljance, vę létę 1831Kristusovo tęrpljenje vę osęm postnęh pridęgah, kę jih je imel Antoni Pękęc, kaplan pęr s. Jakobę vę Ljubljance, vę létę 1831
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Listi ino evanjgelji na vse nedele, svetke ino imenitneše dneve celega keršanjsko-katolškega cirkvenega letaListi ino evanjgelji na vse nedele, svetke ino imenitneše dneve celega keršanjsko-katolškega cirkvenega leta
TEXT
Knjižnica Ivana Potrča
Europeana
Listi inu evangelji; ... na svetlobo dani po svetim pismi v' krajnski jesik prestavlenim; na vsse nedele, inu prasnike zeliga lejtaListi inu evangelji; ... na svetlobo dani po svetim pismi v' krajnski jesik prestavlenim; na vsse nedele, inu prasnike zeliga lejta
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Mali katekizem v vprašanjih ino od govorih za majnši otroke po cesarskih kraîjevih dezelahMali katekizem v vprašanjih ino od govorih za majnši otroke po cesarskih kraîjevih dezelah
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Marija Pomagaj na Brezjah in čudne dogodbe na tem krajiMarija Pomagaj na Brezjah in čudne dogodbe na tem kraji
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Molitbe za katolške keršenike; vjytro, večer, pri sveti meši, k' spovedi ...Molitbe za katolške keršenike; vjytro, večer, pri sveti meši, k' spovedi ...
TEXT
Knjižnica Ivana Potrča
Europeana
Molitoune bukvize; v' katireh se najdejo juterne, inu vezherne molitvize; tudi molitve per svetei meshi, per spovedi, inu svetem obhaili; s' permishluvanjam Christusovega terplenja; sraven drugeh posebneh molitviz k' svetei Divizi Marii ...Molitoune bukvize; v' katireh se najdejo juterne, inu vezherne molitvize; tudi molitve per svetei meshi, per spovedi, inu svetem obhaili; s' permishluvanjam Christusovega terplenja; sraven drugeh posebneh molitviz k' svetei Divizi Marii ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Molitve in premishlovanja per objiskovanju shtirih k' sadoblenju odpustika svetiga-leta odlozhenih zerkva; katerim je spredpostavljen kratki nauk od svetiga léta 1826; s' perstav'kam 41 zerkvenih ino drugih pesm sa kmete ino mlade ljudiMolitve in premishlovanja per objiskovanju shtirih k' sadoblenju odpustika svetiga-leta odlozhenih zerkva; katerim je spredpostavljen kratki nauk od svetiga léta 1826; s' perstav'kam 41 zerkvenih ino drugih pesm sa kmete ino mlade ljudi
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Molitve svete mashe sa spoved inu obhaylu, sjutrejne vezherne inu druge molitve, tudi kershansku premishluvanje sa vsak dan tiga mesza is Svetiga pismaMolitve svete mashe sa spoved inu obhaylu, sjutrejne vezherne inu druge molitve, tudi kershansku premishluvanje sa vsak dan tiga mesza is Svetiga pisma
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Nabirki za mlade kristjane: ali Návuki, zgodbice, pesmi, prislovi i.t.d. na hasek mladih keršenih, kere je nabral neki duhovnik Sekovske Knezo-Škofie na Stajarskem; I. del.Nabirki za mlade kristjane: ali Návuki, zgodbice, pesmi, prislovi i.t.d. na hasek mladih keršenih, kere je nabral neki duhovnik Sekovske Knezo-Škofie na Stajarskem; I. del.
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Navuk christianski, sive Praxis cathechistica; s' enim lépim poménkovaniam eniga catholish inu lutrish zhlovéka; Tú je Enu nuznu govorjenîe, v' mei enim ozhetom, inu nîegovim synam, od te prave vere, inu od praviga christianskiga catholiskiga navuka; tudi v' kakeshni vishi more en zhlovik she na tem sveitu nebú iméti / na Crainsku sloshenu skusi Matthia CastelzaNavuk christianski, sive Praxis cathechistica; s' enim lépim poménkovaniam eniga catholish inu lutrish zhlovéka; Tú je Enu nuznu govorjenîe, v' mei enim ozhetom, inu nîegovim synam, od te prave vere, inu od praviga christianskiga catholiskiga navuka; tudi v' kakeshni vishi more en zhlovik she na tem sveitu nebú iméti / na Crainsku sloshenu skusi Matthia Castelza
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Nebeshki zyl, tú je teh svetih ozhakov sveistu premishlovanie; v' katerim se sapopade visha te zhednosti lubiti, inu pred hudim djanîam béshati: na tú vézhnu spumniti, inu Bogá prou lubitiNebeshki zyl, tú je teh svetih ozhakov sveistu premishlovanie; v' katerim se sapopade visha te zhednosti lubiti, inu pred hudim djanîam béshati: na tú vézhnu spumniti, inu Bogá prou lubiti
TEXT
Knjižnica Mirana Jarca
Europeana
Noviga testamenta pusledni deil, vtim so s. Paula htim Iudom, s. Iacoba, Petra, Iansha, Iudesha listuui, inu s. Iuana Resodiuene, skratkimi sastopnimi islagami, Druguzh popraulen inu prepissan sdai peruizh drukan, od Primosha Truberia; Das letst Theil des newen Testaments, in wölchem begriffem seind, die Episteln dess heiligen Apostels Pauli zun Hebreern, item, Jacobi, Petri, Johannis, Jude, sambt der Offenbarung, mit kurtzen verstendigen AusslegungenNoviga testamenta pusledni deil, vtim so s. Paula htim Iudom, s. Iacoba, Petra, Iansha, Iudesha listuui, inu s. Iuana Resodiuene, skratkimi sastopnimi islagami, Druguzh popraulen inu prepissan sdai peruizh drukan, od Primosha Truberia; Das letst Theil des newen Testaments, in wölchem begriffem seind, die Episteln dess heiligen Apostels Pauli zun Hebreern, item, Jacobi, Petri, Johannis, Jude, sambt der Offenbarung, mit kurtzen verstendigen Ausslegungen
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Opominjevanje k' pokori v' svetim letu 1826, to je: Pridige od odpustikov, od pokore in nekterih drugih resniz, ktere greshnika k' pravi pokori budéOpominjevanje k' pokori v' svetim letu 1826, to je: Pridige od odpustikov, od pokore in nekterih drugih resniz, ktere greshnika k' pravi pokori budé
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Ozhe nash, ktéri si v' nebésih! ali Mnoge molitvize k' zhasti nashiga nebéshkiga ozhétaOzhe nash, ktéri si v' nebésih! ali Mnoge molitvize k' zhasti nashiga nebéshkiga ozhéta
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Pad no zdig človeka, ali zagrešenje no odgrešenje človečjega naroda, v' sedmih postnih predgah k' obydenji grešnika na pokoroPad no zdig človeka, ali zagrešenje no odgrešenje človečjega naroda, v' sedmih postnih predgah k' obydenji grešnika na pokoro
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni; signanter de nonnullis particularibus & extraordinariis, qui in quibusdam locis festive celebrantur, & usque modo sermones de ipsis visi non sunt, compositae ex vitis eorum: Scriptura sacra, ac SS. Patribus: variis conceptibus, symbolis et historiis: praecipue aptis moralitatibus refertae, in II. partes divisae, ac copioso indice provisae, da...Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni; signanter de nonnullis particularibus & extraordinariis, qui in quibusdam locis festive celebrantur, & usque modo sermones de ipsis visi non sunt, compositae ex vitis eorum: Scriptura sacra, ac SS. Patribus: variis conceptibus, symbolis et historiis: praecipue aptis moralitatibus refertae, in II. partes divisae, ac copioso indice provisae, da...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Passion tu ie, Britku terplene, inu tudi tu zhastitu od smerti vstaiene, inu vNebu hoiene, Nashiga Gospudi Iesusa Cristusa, is vseh stirih Euangelistou sloshenu; Der gantze Passion, auss allen vier Euangelisten, in die Windische sprach verdolmetscht, durch M. Georgium Dalmatinum ...; sred eno potrebno pridigo: inu eno peisno vkateri ie ceil Passion sapopadenPassion tu ie, Britku terplene, inu tudi tu zhastitu od smerti vstaiene, inu vNebu hoiene, Nashiga Gospudi Iesusa Cristusa, is vseh stirih Euangelistou sloshenu; Der gantze Passion, auss allen vier Euangelisten, in die Windische sprach verdolmetscht, durch M. Georgium Dalmatinum ...; sred eno potrebno pridigo: inu eno peisno vkateri ie ceil Passion sapopaden
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Peisme od kershanskiga vuka po versti tega katechisma, katiri je na povelo Zesarske svetlusti na deshele vun poslan; sraunu eniga perdauka teh peisem per sveti mashi, inu shegnuPeisme od kershanskiga vuka po versti tega katechisma, katiri je na povelo Zesarske svetlusti na deshele vun poslan; sraunu eniga perdauka teh peisem per sveti mashi, inu shegnu
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Peissem od teh velikih odpústikov te svete kríshove poti per te novi cerkvi svétiga Francisca Xaveria v'Gornim GraduPeissem od teh velikih odpústikov te svete kríshove poti per te novi cerkvi svétiga Francisca Xaveria v'Gornim Gradu
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Peissem od teh velíkih odpústikov te svete kríshove poti per te novi cerkvi svétiga Francisca Xaveria v'Gornim GraduPeissem od teh velíkih odpústikov te svete kríshove poti per te novi cerkvi svétiga Francisca Xaveria v'Gornim Gradu
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Perpomozhik Bogá prav sposnáti in zhastíti, ino pot prave şrezhe po Jesusovimu vúku in shivlenju; prestávleno is némshkiga in semtertje pomnóshenoPerpomozhik Bogá prav sposnáti in zhastíti, ino pot prave şrezhe po Jesusovimu vúku in shivlenju; prestávleno is némshkiga in semtertje pomnósheno
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Pet sveteh petkov mesza sushza. Tu je: Andoht skus pet petkov v' postu k' temu s' petireme raname ranenemu, inu sa nas na krishu mertvemu Isvelizharju Jesusu Kristusu, inu shallostni materi Marii D.Pet sveteh petkov mesza sushza. Tu je: Andoht skus pet petkov v' postu k' temu s' petireme raname ranenemu, inu sa nas na krishu mertvemu Isvelizharju Jesusu Kristusu, inu shallostni materi Marii D.
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Poduzhenîe te molitve teh trynaist Ozhenashu, inu trynaist Ave Mary katere ty sapissani bratje, inu sestre lete imenitne erz-bratvuszhine Mariae od troshta s' eno vezhy andochtio, slasti na zheterto nedelo eniga sledniga meisza v cerkvi molioPoduzhenîe te molitve teh trynaist Ozhenashu, inu trynaist Ave Mary katere ty sapissani bratje, inu sestre lete imenitne erz-bratvuszhine Mariae od troshta s' eno vezhy andochtio, slasti na zheterto nedelo eniga sledniga meisza v cerkvi molio
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Pomuzh shivim, umirejezhim, inu mertvim ali Bukvize Bratovshine britkiga smertniga terplenja Christusoviga na S. Krishu; u'Lublani u'zerkvi Svetiga Jacoba ... gori postaulene, od Alexandra tiga imena sedmiga rimskiga papesha u'lejtu 1655. poterjene, inu ... tej veilki rimski od Dobre Smerti imenovani Bratoushni perdrushene u'lejtu 1729.Pomuzh shivim, umirejezhim, inu mertvim ali Bukvize Bratovshine britkiga smertniga terplenja Christusoviga na S. Krishu; u'Lublani u'zerkvi Svetiga Jacoba ... gori postaulene, od Alexandra tiga imena sedmiga rimskiga papesha u'lejtu 1655. poterjene, inu ... tej veilki rimski od Dobre Smerti imenovani Bratoushni perdrushene u'lejtu 1729.
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Pomuzh shivim, umirejezhim, inu mertvim ali Bukvize Bratovshine britkiga smertniga terplenja Christusoviga na S. Krishu; u'Lublani u'zerkvi Svetiga Jacoba ...Pomuzh shivim, umirejezhim, inu mertvim ali Bukvize Bratovshine britkiga smertniga terplenja Christusoviga na S. Krishu; u'Lublani u'zerkvi Svetiga Jacoba ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Popotnik shiroke in voske poti; ali Popisovanje, kako se zhlovek spazhi, v' grehih shivi, kako se poboljsha, in Bogu slushiPopotnik shiroke in voske poti; ali Popisovanje, kako se zhlovek spazhi, v' grehih shivi, kako se poboljsha, in Bogu slushi
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Postilla, to ie Kerszhanske evangelske predige, verhu vsakiga nedelskiga euangelia, od Adventa do Paske ali Velikenozhi; sa hishne gospodarie, shole, mlade inu preproste liudi, od Ioan. Spangenberga, na vprashanie, inu odgouor isloshena, pervi del; sdei peruizh, verno inu sueisto stolmazhena: inu vpraui Slouenski iesik prepisanaPostilla, to ie Kerszhanske evangelske predige, verhu vsakiga nedelskiga euangelia, od Adventa do Paske ali Velikenozhi; sa hishne gospodarie, shole, mlade inu preproste liudi, od Ioan. Spangenberga, na vprashanie, inu odgouor isloshena, pervi del; sdei peruizh, verno inu sueisto stolmazhena: inu vpraui Slouenski iesik prepisana
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Pot svetiga krisha Jesussa Christussa alli Andohtlivu obijskaine taistiga shalostniga potta; kateriga je nash Gospud, inu Isvelizhar Jesus Christus ... sturu sa nashih dushiz isvelizheine vollaPot svetiga krisha Jesussa Christussa alli Andohtlivu obijskaine taistiga shalostniga potta; kateriga je nash Gospud, inu Isvelizhar Jesus Christus ... sturu sa nashih dushiz isvelizheine volla
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Potovanje v RimPotovanje v Rim
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Predge na vse Nedele no Svetke celega keršanjsko-katolškega cirkvenega leta, kak tydi za vse farne cirkvene varihe Sekovske škofije po slovenskem kraji no neke priložnostiPredge na vse Nedele no Svetke celega keršanjsko-katolškega cirkvenega leta, kak tydi za vse farne cirkvene varihe Sekovske škofije po slovenskem kraji no neke priložnosti
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Premishluvaina na vsaki dan tega tedna od teh nar poglavitishnih navukov nashiga Moistra Jesusa Christusa; is Nemskiga na Crainski jesik prestaulenaPremishluvaina na vsaki dan tega tedna od teh nar poglavitishnih navukov nashiga Moistra Jesusa Christusa; is Nemskiga na Crainski jesik prestaulena
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Premishluvanja na v' saki dan tega tedna, od teh nar poglavitnishih navukov nashiga mojstra Jesusa Christusa; is Nemshkiga na Krajnski jesik prestavlenaPremishluvanja na v' saki dan tega tedna, od teh nar poglavitnishih navukov nashiga mojstra Jesusa Christusa; is Nemshkiga na Krajnski jesik prestavlena
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Pridiga ktero so milostlivi, prezhastiti firsht in gospod gospod Anton Alois ljublanski şhkof imeli per Ş. Jakopu v' Ljublani 30. maliga travna 1826 per pervi prozesji svetiga léta; is nemshkiga prestavljenaPridiga ktero so milostlivi, prezhastiti firsht in gospod gospod Anton Alois ljublanski şhkof imeli per Ş. Jakopu v' Ljublani 30. maliga travna 1826 per pervi prozesji svetiga léta; is nemshkiga prestavljena
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Re-mapping the margins : theological reflections on Chinese American experiences in the Episcopal ChurchRe-mapping the margins : theological reflections on Chinese American experiences in the Episcopal Church

Internet Archive
DPLA
Religion, theology and moralsReligion, theology and morals
TEXT
Yale University
DPLA
Romarsku drugu blagu, Tu je: 25. s. pesem, katere se zhes zeilu lejtu tukei na krishni gori pojo, kir so od use sorte materije Jesusove, inu tudi v' enih le od vezh gnad vkupei, katire so romarji tu sadobili; de bi se she vezhi zhast Boshja, inu andaht gmirala, so sdei lete pesme od tiga vikshiga tam naprei imenvaniga Duhovnika Poglavarja na svitlobo, inu drukat dane; narsadei je she ena perloshena pesem, inu ena potrebna molitu ene prave serzhne grevengeRomarsku drugu blagu, Tu je: 25. s. pesem, katere se zhes zeilu lejtu tukei na krishni gori pojo, kir so od use sorte materije Jesusove, inu tudi v' enih le od vezh gnad vkupei, katire so romarji tu sadobili; de bi se she vezhi zhast Boshja, inu andaht gmirala, so sdei lete pesme od tiga vikshiga tam naprei imenvaniga Duhovnika Poglavarja na svitlobo, inu drukat dane; narsadei je she ena perloshena pesem, inu ena potrebna molitu ene prave serzhne grevenge
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Réd zvelicsánsztva; poleg ednoga znamenüvanya toga nai poglaviteisega recsenya jedro szvetoga piszma, vu kterom te vöre nai véksi artikulusi grüntani jeszo, ravno i tak nistere krátke molitve, i peszmi, vön dán záto, dabi nei li szamo drobna deca zetoga mleiko szpoznanya Bosjega, i Jesussa Kristussa zaimati mogli, szebé vu vori pokreipiti, ... nego i sztarei...Réd zvelicsánsztva; poleg ednoga znamenüvanya toga nai poglaviteisega recsenya jedro szvetoga piszma, vu kterom te vöre nai véksi artikulusi grüntani jeszo, ravno i tak nistere krátke molitve, i peszmi, vön dán záto, dabi nei li szamo drobna deca zetoga mleiko szpoznanya Bosjega, i Jesussa Kristussa zaimati mogli, szebé vu vori pokreipiti, ... nego i sztarei...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Sacrum promptuarium diversos pro diversis occurrentibus sacris ministeriis praedicabiles continens sermonesSacrum promptuarium diversos pro diversis occurrentibus sacris ministeriis praedicabiles continens sermones
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile; e Sacrę Scripturę, Sanctorumque Patrum Scriptis erutum, nec non Veterum, Recentiorumque Authorum Historijs ... roboratumSacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile; e Sacrę Scripturę, Sanctorumque Patrum Scriptis erutum, nec non Veterum, Recentiorumque Authorum Historijs ... roboratum
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Sgodbe Şvetiga pişma sa mlade ljudíSgodbe Şvetiga pişma sa mlade ljudí
TEXT
Mestna knjižnica Ljubljana
Europeana
Suesti tovarsh enga sledniga Christiana na cesti pruti nebessam, kateri niemu kashe to cesto sposnati, inu po taisti prou hoditiSuesti tovarsh enga sledniga Christiana na cesti pruti nebessam, kateri niemu kashe to cesto sposnati, inu po taisti prou hoditi
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Suetiga Paula lystuui, htim Efeseriem, Filiperiem, Colosseriem, Tessaloniheriem, Timoteu, Titu inu Filemonu, pissani, sdai peruizh vta slouenski iesyk tolmazheni, inu kratku sastopnu islosheni, skusi Primosha Truberia Crainza; Des heiligen Pauli Episteln, die er an die Epheser, Philipper, Colosser, Thessalonicher, Timotheum, Titum vnnd Philemonem geschriben, zum ersten mahl in die windische Sprach verdolmetscht, vnd mit kurtzen verständigen Argumenten vnd Scholien erkläretSuetiga Paula lystuui, htim Efeseriem, Filiperiem, Colosseriem, Tessaloniheriem, Timoteu, Titu inu Filemonu, pissani, sdai peruizh vta slouenski iesyk tolmazheni, inu kratku sastopnu islosheni, skusi Primosha Truberia Crainza; Des heiligen Pauli Episteln, die er an die Epheser, Philipper, Colosser, Thessalonicher, Timotheum, Titum vnnd Philemonem geschriben, zum ersten mahl in die windische Sprach verdolmetscht, vnd mit kurtzen verständigen Argumenten vnd Scholien erkläret
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Svesti tovarsh enga sledniga Christiana, katiri skusi ta Catechismus, ali potrebni kershanski navuk niemu kashe to pravo pot pruti nebessam, inu skusi te Tobiove bukve, ali Historio od Tobia; inu skusi dvanaist regelze ga vuzhy po tajsti prou hoditi, inu skusi ene, inu druge molitve sa Boshjo pomuzh prossiti k'nuzu mladim, inu starim, ledig, inu sakonskim, gmein, inu delounim ludemSvesti tovarsh enga sledniga Christiana, katiri skusi ta Catechismus, ali potrebni kershanski navuk niemu kashe to pravo pot pruti nebessam, inu skusi te Tobiove bukve, ali Historio od Tobia; inu skusi dvanaist regelze ga vuzhy po tajsti prou hoditi, inu skusi ene, inu druge molitve sa Boshjo pomuzh prossiti k'nuzu mladim, inu starim, ledig, inu sakonskim, gmein, inu delounim ludem
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Svesti tovarsh enga sledniga Christiana, katiri skusi ta Catechismus, ali potrebni kershanski navuk niemu kashe to pravo pot pruti nebessam, inu skusi te Tobiove bukve, ali Historio od Tobia; inu skusi dvanaist regelze ga vuzhy po tajsti prou hoditi, inu skusi ene, inu druge molitve sa Boshjo pomuzh prossiti k'nuzu mladim, inu starim, ledig, inu sakonskim, gmein, inu delounim ludemSvesti tovarsh enga sledniga Christiana, katiri skusi ta Catechismus, ali potrebni kershanski navuk niemu kashe to pravo pot pruti nebessam, inu skusi te Tobiove bukve, ali Historio od Tobia; inu skusi dvanaist regelze ga vuzhy po tajsti prou hoditi, inu skusi ene, inu druge molitve sa Boshjo pomuzh prossiti k'nuzu mladim, inu starim, ledig, inu sakonskim, gmein, inu delounim ludem
TEXT
Mestna knjižnica Ljubljana
Europeana
Sveta, inu nuzna je misl sa te mertve moliti, de bodo od grehov odvesani 2. Mahab. 12. 46; katirem pomagati christianska lubesn zel nobenega vonnausame, bodi se uwog, ali revne kokerkol otshe ...Sveta, inu nuzna je misl sa te mertve moliti, de bodo od grehov odvesani 2. Mahab. 12. 46; katirem pomagati christianska lubesn zel nobenega vonnausame, bodi se uwog, ali revne kokerkol otshe ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Svetega pisma sgodbe is starega ino novega sakonaSvetega pisma sgodbe is starega ino novega sakona
TEXT
Knjižnica Ivana Potrča
Europeana
Svetega pisma zgodbe iz starega ino novega zakonaSvetega pisma zgodbe iz starega ino novega zakona
TEXT
Knjižnica Ivana Potrča
Europeana
Sveti krishovi pot, to jé, premishluvanje terplenja Jesusa Kristusa, is svętiga Pisma napravlenu, ...Sveti krishovi pot, to jé, premishluvanje terplenja Jesusa Kristusa, is svętiga Pisma napravlenu, ...
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Sveti križni pot, ali bridko terplenje ino smert našega Gospoda Jezu Krista; na serčno premišlavanje ino pobožnost za katolske kristjáneSveti križni pot, ali bridko terplenje ino smert našega Gospoda Jezu Krista; na serčno premišlavanje ino pobožnost za katolske kristjáne
TEXT
Knjižnica Ivana Potrča
Europeana
Synopsis catechetica tu je: Sbrani nauk karshanski, u' kratkih besedah sapopaden, taku dobru sa poduzhiti te nevedne u' karshanski véri; koker tudi visha te prezhastite molitve s. roshenkranza, si svojmi skriunustmi, inu odpustki; nuzne buquize v'sem zhastitim, inu vissoku urednim gospudam farmanam ... te nyh pashi podloshne karshanske ouzhize poduzhitiSynopsis catechetica tu je: Sbrani nauk karshanski, u' kratkih besedah sapopaden, taku dobru sa poduzhiti te nevedne u' karshanski véri; koker tudi visha te prezhastite molitve s. roshenkranza, si svojmi skriunustmi, inu odpustki; nuzne buquize v'sem zhastitim, inu vissoku urednim gospudam farmanam ... te nyh pashi podloshne karshanske ouzhize poduzhiti
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Ta celi catehismus, eni psalmi, inu teh vekshih Godou, stare inu nove kerszhanske pejsni; od P. Truberja, S. Krellia, Iurja Dalmatina, inu od drugih sloshena, inu s'dostemi lepimi duhovnimi pejsmi pobulshaneTa celi catehismus, eni psalmi, inu teh vekshih Godou, stare inu nove kerszhanske pejsni; od P. Truberja, S. Krellia, Iurja Dalmatina, inu od drugih sloshena, inu s'dostemi lepimi duhovnimi pejsmi pobulshane
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Ta celi catehismus, eni psalmi, inu tih vegshih gody, stare inu nove kerszhanske peisni, od P. Truberia, S. Krellia inu od drugih sloshene, sdai supet na novu popraulene, inu sveliku leipimi duhounimi peisni pobulshaneTa celi catehismus, eni psalmi, inu tih vegshih gody, stare inu nove kerszhanske peisni, od P. Truberia, S. Krellia inu od drugih sloshene, sdai supet na novu popraulene, inu sveliku leipimi duhounimi peisni pobulshane
TEXT
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu
Europeana
Ta celi noui Testament nashiga Gospudi inu Isuelizharie Iesusa Christusa, na dua maihina deilla resdilen, vtim ie is tiga stariga Testamenta dopolnene, suma inu praua islaga, druguzh pregledan inu v kupen drukan, skusi Primosa Truberia Crainza Rastzhizheria; Das new Testament vnsers Herrn vnd Seligmachers Jesu Christi, in zwen ! klein theil abgetheilt, in welchem des alten Testaments Erfüllung, Summa vnd rechte Ausslegung begriffen, zum andern mal vbersehen vnd zusamen getrucktTa celi noui Testament nashiga Gospudi inu Isuelizharie Iesusa Christusa, na dua maihina deilla resdilen, vtim ie is tiga stariga Testamenta dopolnene, suma inu praua islaga, druguzh pregledan inu v kupen drukan, skusi Primosa Truberia Crainza Rastzhizheria; Das new Testament vnsers Herrn vnd Seligmachers Jesu Christi, in zwen ! klein theil abgetheilt, in welchem des alten Testaments Erfüllung, Summa vnd rechte Ausslegung begriffen, zum andern mal vbersehen vnd zusamen getruckt
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Ta drugi deil tiga nouiga Testamenta; darinn werden sein alle Episteln vnd Geschrifften der h. Aposteln, mit Summarien vnd kurtzen Auslegungen; Der ander halb Theil des newen windischen Testaments; v tim bosh imel vse listy inu pisma tih iogrou, skratkimi inu sastopnimi islagami, sdai peruizh is mnogoterih iesikou, vta slouenski, skusi Primosha Truberia Crainza, sueistu preobernenTa drugi deil tiga nouiga Testamenta; darinn werden sein alle Episteln vnd Geschrifften der h. Aposteln, mit Summarien vnd kurtzen Auslegungen; Der ander halb Theil des newen windischen Testaments; v tim bosh imel vse listy inu pisma tih iogrou, skratkimi inu sastopnimi islagami, sdai peruizh is mnogoterih iesikou, vta slouenski, skusi Primosha Truberia Crainza, sueistu preobernen
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Ta veliki katekismus s' praşhanjami, inu odgovormi sa ozhitnu, inu posebnu podvuzhenje mladih ludy v' zeşarskih krajlevih deshekah !Ta veliki katekismus s' praşhanjami, inu odgovormi sa ozhitnu, inu posebnu podvuzhenje mladih ludy v' zeşarskih krajlevih deshekah !
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Te narbolshe molitve; katire je nash sveti ozhe papesh Pius VI. resvetlil, inu resloshil ussim taistim k'nuzu, katiri ta offer svete mashe is andohtjo slishat, inu svete sakramente spodobnu prejeti shelleTe narbolshe molitve; katire je nash sveti ozhe papesh Pius VI. resvetlil, inu resloshil ussim taistim k'nuzu, katiri ta offer svete mashe is andohtjo slishat, inu svete sakramente spodobnu prejeti shelle
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
The Hibbert journalThe Hibbert journal
TEXT
Princeton University
DPLA
The Hibbert journalThe Hibbert journal
TEXT
Harvard University
DPLA
The Hibbert journal; a quarterly review of religion, theology, and philosophyThe Hibbert journal; a quarterly review of religion, theology, and philosophy
TEXT
University of Chicago
DPLA
The Hibbert journal; a quarterly review of religion, theology, and philosophyThe Hibbert journal; a quarterly review of religion, theology, and philosophy
TEXT
University of California
DPLA
The fear of God in relation to religion, theology and reasonThe fear of God in relation to religion, theology and reason
TEXT
Harvard University
DPLA
Thomasa Kempensaria bukve v' katerih je sapopadenu to podvuzhenie, koku en sledni, bodi kakershniga stanu ozhe, ima, inu samore po Christusovim navuku, inu shiuleniu svoje shiulenie pelati, vishat, inu rounati, sa Christusam v' pravi brumnosti hoditiThomasa Kempensaria bukve v' katerih je sapopadenu to podvuzhenie, koku en sledni, bodi kakershniga stanu ozhe, ima, inu samore po Christusovim navuku, inu shiuleniu svoje shiulenie pelati, vishat, inu rounati, sa Christusam v' pravi brumnosti hoditi
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
To je tapravi inu tazieli Colemone-Shegen; kateri je biv vkeleranje naprvevo bart vdrvkan vtam lete: 1321 noi v latinshzhei shprachi vnkei dan: potam pa nanemshko sedei pa ta prvvo bart nasovenjo nonovo kvhan inu frishno pazhanTo je tapravi inu tazieli Colemone-Shegen; kateri je biv vkeleranje naprvevo bart vdrvkan vtam lete: 1321 noi v latinshzhei shprachi vnkei dan: potam pa nanemshko sedei pa ta prvvo bart nasovenjo nonovo kvhan inu frishno pazhan
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Troje ljubesnivih otrók; tri vesele pripovedi sa otrokeTroje ljubesnivih otrók; tri vesele pripovedi sa otroke
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Velesovo; zgodovinski in cerkveni opisVelesovo; zgodovinski in cerkveni opis
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Velki Katekismus s' prahanjami, inu odgovormi sa ozhitnu, inu posebnu podvuzhenje mladih ludy, v' zearkih kraljevih dehelah. Katęeriga je is Nemhkiga na Slovęenki Jesik pretavil, inu sdaj na novu preglęedal, inu popravil Juri JapelVelki Katekismus s' prahanjami, inu odgovormi sa ozhitnu, inu posebnu podvuzhenje mladih ludy, v' zearkih kraljevih dehelah. Katęeriga je is Nemhkiga na Slovęenki Jesik pretavil, inu sdaj na novu preglęedal, inu popravil Juri Japel
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Velésovo, božja pot na KranjskemVelésovo, božja pot na Kranjskem
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Vöre krsztsánszke krátki návuk csíszte rejcsi bo'ze vö zebráni i na nyou vszejm vernim vu vszákom szküsávanyi na podpéranye, vu nevouli na pomáganye, vu szmrti na troust, ino potomtoga na vekivecsno zvelicsanye; pouleg nísteri szem szpodobni molítev ino pejszen, nazáj gori poczimpraniVöre krsztsánszke krátki návuk csíszte rejcsi bo'ze vö zebráni i na nyou vszejm vernim vu vszákom szküsávanyi na podpéranye, vu nevouli na pomáganye, vu szmrti na troust, ino potomtoga na vekivecsno zvelicsanye; pouleg nísteri szem szpodobni molítev ino pejszen, nazáj gori poczimprani
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Zgodovina svetih apostolov slovanskih Cirila in Metoda; k tisočletni jubilejni slovesnosti pokristijanjenja naših slovanskih praočetovZgodovina svetih apostolov slovanskih Cirila in Metoda; k tisočletni jubilejni slovesnosti pokristijanjenja naših slovanskih praočetov
TEXT
Mestna knjižnica Kranj
Europeana
Şhtiri poşledne rezhi ali Premişhljevanje şmerti, şodbe, pekla in nebesŞhtiri poşledne rezhi ali Premişhljevanje şmerti, şodbe, pekla in nebes
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Şveti postni evangelii; po drugi nalóshbi svetiga pisma noviga testamenta vun dani; rasdejleni na use dny v' postu, kakor se v' Rimskih mashnih bukvah najdejo: Tudi kasanje, kje se najde branje pred evangeliamŞveti postni evangelii; po drugi nalóshbi svetiga pisma noviga testamenta vun dani; rasdejleni na use dny v' postu, kakor se v' Rimskih mashnih bukvah najdejo: Tudi kasanje, kje se najde branje pred evangeliam
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
Župnija in božja pot Device Marije v Puščavi; krajepisno-zgodovinske črticeŽupnija in božja pot Device Marije v Puščavi; krajepisno-zgodovinske črtice
TEXT
National and University Library of Slovenia
Europeana
1 - 110 (Total Results 1416)>>