Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Arsen u podzemnoj vodi osječkog vodocrpilišta i oksidacija arsenita pri kondicioniranju vodeArsen u podzemnoj vodi osječkog vodocrpilišta i oksidacija arsenita pri kondicioniranju vode
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY. Department of Applied Chemistry and Ecology. Sub-department of Chemistry and Ecology.
Europeana
Model upravljanja zaštitom okoliša utemeljen na komunalnom gospodarenju otpadom i vodom : doktorska disertacijaModel upravljanja zaštitom okoliša utemeljen na komunalnom gospodarenju otpadom i vodom : doktorska disertacija
TEXT
University of Rijeka. Faculty of Engineering.
Europeana
Numerička i eksperimentalna analiza parametara toplinske ugodnosti klimatiziranog prostora : doktorska disertacijaNumerička i eksperimentalna analiza parametara toplinske ugodnosti klimatiziranog prostora : doktorska disertacija
TEXT
University of Rijeka. Faculty of Engineering.
Europeana
Pokazatelji i indeksi kvalitete podzemnih i površinskih voda Brčko distrikta Bosne i HercegovinePokazatelji i indeksi kvalitete podzemnih i površinskih voda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY. Department of Applied Chemistry and Ecology. Sub-department of Chemistry and Ecology.
Europeana
Primjena naprednih oksidacijskih postupaka na bazi Fentonovog procesa za oksidaciju prirodnih organskih tvari u podzemnoj vodiPrimjena naprednih oksidacijskih postupaka na bazi Fentonovog procesa za oksidaciju prirodnih organskih tvari u podzemnoj vodi
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY. Department of Applied Chemistry and Ecology. Sub-department of Chemistry and Ecology.
Europeana
Razvoj složenih inženjerskih sustava za pročišćavanje vodeRazvoj složenih inženjerskih sustava za pročišćavanje vode
TEXT
University of Zagreb. Faculty of Organization and Informatics Varaždin.
Europeana
SIMULIRANJE ŠIRENJA ONEČIŠĆENJA MORA KVARNERSKOG ZALJEVA IZ PRIOBALNIH ISPUSTASIMULIRANJE ŠIRENJA ONEČIŠĆENJA MORA KVARNERSKOG ZALJEVA IZ PRIOBALNIH ISPUSTA
TEXT
University of Rijeka. Faculty of Engineering.
Europeana
Uklanjanje aniona arsena iz podzemne vode na funkcionaliziranim adsorbensimaUklanjanje aniona arsena iz podzemne vode na funkcionaliziranim adsorbensima
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY. Department of Applied Chemistry and Ecology. Sub-department of Chemistry and Ecology.
Europeana
Uklanjanje nitrata iz otpadnih voda modificiranim nusproizvodima prehrambene industrijeUklanjanje nitrata iz otpadnih voda modificiranim nusproizvodima prehrambene industrije
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY. Department of Applied Chemistry and Ecology. Sub-department of Chemistry and Ecology.
Europeana
1 - 9 (Total Results 9)