Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Akademia Pana Brzechwy : wspomnienia o Janie BrzechwieAkademia Pana Brzechwy : wspomnienia o Janie Brzechwie
TEXT
University of California
DPLA
Alien Registration- Fakiri, Pana G. (Sanford, York County)Alien Registration- Fakiri, Pana G. (Sanford, York County)
TEXT
Maine State Archives
DPLA
Annona glabra L.Annona glabra L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Annona glabra L.Annona glabra L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Annona glabra L.Annona glabra L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Artocarpus altilis (Parkinson) FosbergArtocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Artocarpus altilis (Parkinson) FosbergArtocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Artocarpus altilis (Parkinson) FosbergArtocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Artocarpus altilis (Parkinson) FosbergArtocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Artocarpus altilis (Parkinson) FosbergArtocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Artocarpus altilis (Parkinson) FosbergArtocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Assumption Mutual Insurance Co., Pana/Hillsboro MutualAssumption Mutual Insurance Co., Pana/Hillsboro Mutual
TEXT
Illinois State Historical Society
DPLA
Atsidusėjimas prie Aušros Vartų Marijos. „Tu Lietuvos apginėja!..“. - 1915Atsidusėjimas prie Aušros Vartų Marijos. „Tu Lietuvos apginėja!..“. - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ballis, Pana - 1934Ballis, Pana - 1934
TEXT
National Archives at Riverside
DPLA
Blogoslawieństwo Boze, ktorym elekcia Naiasnieyszego Pana Michała Pierwszego z laski Bozey krola Polskiego, Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmuydzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Czernihowskiego, etc. etc., wielkie° xiązęcia uraczona / kazaniem x. Kazimierza Wiiuka Koiałowicza Soc. Iesu s.t.d. przy publicznym za elekcią dziękczynieniu w kośćiele fárskim Wilenskim w niedźielę czwártą po świątkách opowiedziáne, á szlachetnemu przezacnemu magistratowi Wilenskiemu ofiarowane. - 1669. - [24] p.Blogoslawieństwo Boze, ktorym elekcia Naiasnieyszego Pana Michała Pierwszego z laski Bozey krola Polskiego, Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmuydzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Czernihowskiego, etc. etc., wielkie° xiązęcia uraczona / kazaniem x. Kazimierza Wiiuka Koiałowicza Soc. Iesu s.t.d. przy publicznym za elekcią dziękczynieniu w kośćiele fárskim Wilenskim w niedźielę czwártą po świątkách opowiedziáne, á szlachetnemu przezacnemu magistratowi Wilenskiemu ofiarowane. - 1669. - [24] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Carnegie Library, Pana, Ill.Carnegie Library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Carnegie Library, Pana, Ill.Carnegie Library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Carnegie Library, Pana, Ill.Carnegie Library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Carnegie Library, Pana, Ill.Carnegie Library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Carnegie Library, Pana, Ill.Carnegie Library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
City of Pana, Illinois public facilitiesCity of Pana, Illinois public facilities
TEXT
University of Illinois
DPLA
City of Pana, Illinois, basic studies : land use, economic base, populationCity of Pana, Illinois, basic studies : land use, economic base, population
TEXT
University of Illinois
DPLA
Czyśćiec chrzescianski / przez x. Janá Zygrowiuszá sługę Páná Christusowego. - 1619]. - [36] p.Czyśćiec chrzescianski / przez x. Janá Zygrowiuszá sługę Páná Christusowego. - 1619]. - [36] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
DARE Interview: Pana, Illinois; Primary Informant IL085DARE Interview: Pana, Illinois; Primary Informant IL085
SOUND
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
DOKONANIE POBOZNE PRZY PANSKIM POZYCIV Jàśnie Oświeconego Kśiażęćiá Jego M. Páná ALBRYCHTA WŁADYSŁAWA RADZIWIŁA... / Przez Kś. Krzyßtofá Zalewskiego Theologá Soc. IESV Kollegium Nieświeskiego ná ten czás Rektorá. - 1637DOKONANIE POBOZNE PRZY PANSKIM POZYCIV Jàśnie Oświeconego Kśiażęćiá Jego M. Páná ALBRYCHTA WŁADYSŁAWA RADZIWIŁA... / Przez Kś. Krzyßtofá Zalewskiego Theologá Soc. IESV Kollegium Nieświeskiego ná ten czás Rektorá. - 1637
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
DYARYUSZ MOW J. W. JEGO-MOSCI PANA THADDEUSZA z KOZIELSKA OGINSKIEGO MARSZAŁKA POSELSKIEGO... - 1745DYARYUSZ MOW J. W. JEGO-MOSCI PANA THADDEUSZA z KOZIELSKA OGINSKIEGO MARSZAŁKA POSELSKIEGO... - 1745
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Dom mądrości na pogrzebie jaśnie wielmożnego pana … Tomasza Sapiehy, woiewody nowogrodzkiego… w Olszanach / przez x. Mikołaia Laurinowicza theologa … starszego Wileńskiego oycow franciszkanow… wystawiony. - 1646. - [30] p.Dom mądrości na pogrzebie jaśnie wielmożnego pana … Tomasza Sapiehy, woiewody nowogrodzkiego… w Olszanach / przez x. Mikołaia Laurinowicza theologa … starszego Wileńskiego oycow franciszkanow… wystawiony. - 1646. - [30] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Dramatické spisy: Veselohra, Cesty veřejného mínění, Služebník svého pána, Syn člověkaDramatické spisy: Veselohra, Cesty veřejného mínění, Služebník svého pána, Syn člověka
TEXT
Harvard University
DPLA
E. Second St., Pana, Ill.E. Second St., Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Entrance to Kitchell Park, Pana, Ill.Entrance to Kitchell Park, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
FORTUNA Páństw y Pánujących / Niegdyś Piorem y Jmieniem Wielebnego Xiędza ANDRZEIA RUDOMINY... / Niegdyś Piorem y Jmieniem Wielebnego Xiędza ANDRZEIA RUDOMINY SOCIETATIS JESU Apostolskiego w Chinách Missyonarza, WYNIESIONA, Teraz z roczną Kommissarskiego Kołá rewolucyą w Dom RUDOMINOWSKI Jaśnie Wielmożnego Jmśći PANA ANTONIEGO RUDOMINY PODKOMORZEGO Bracławskiego, STAROSTY Subockiego, &c. &c. Prowincyalney Kommissyi W. X. Lit. MARSZAŁKA WNIESIONA Od Obligowanego Wielkiemu Imieniowi Nowicyatu Wileńskiego Societatis JESU Roku Pańskiego 1738. - 1738FORTUNA Páństw y Pánujących / Niegdyś Piorem y Jmieniem Wielebnego Xiędza ANDRZEIA RUDOMINY... / Niegdyś Piorem y Jmieniem Wielebnego Xiędza ANDRZEIA RUDOMINY SOCIETATIS JESU Apostolskiego w Chinách Missyonarza, WYNIESIONA, Teraz z roczną Kommissarskiego Kołá rewolucyą w Dom RUDOMINOWSKI Jaśnie Wielmożnego Jmśći PANA ANTONIEGO RUDOMINY PODKOMORZEGO Bracławskiego, STAROSTY Subockiego, &c. &c. Prowincyalney Kommissyi W. X. Lit. MARSZAŁKA WNIESIONA Od Obligowanego Wielkiemu Imieniowi Nowicyatu Wileńskiego Societatis JESU Roku Pańskiego 1738. - 1738
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Festschrift anlässlich des 25 jährigen Jubiläums der Herz-Jesu-Kirche in Schomberg O.-S.Festschrift anlässlich des 25 jährigen Jubiläums der Herz-Jesu-Kirche in Schomberg O.-S.
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
First M. E. Church, Pana, Ill.First M. E. Church, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
First annual home coming, Pana, Illinois, Sept. 3, 1908First annual home coming, Pana, Illinois, Sept. 3, 1908
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Form 300A, IL (La Salle, St. Mary's) - IL (Pana, Huber Memorial)Form 300A, IL (La Salle, St. Mary's) - IL (Pana, Huber Memorial)
TEXT
National Archives at College Park - Textual Reference
DPLA
GEOGRAFIA KROTKA NA LEKCYE PODZIELONA DLA NAUKI MŁODZI... / PRZEZ JMCI PANA LENGLET DU FRESNOY PO FRANCUSKU NAPISANA ; A PRZEZ J. P. KAJETANA NAGURSKIEGO PODKOMORZYCA XIĘSTWA ZMUDZKIEGO NA JĘZYK OYCZYSTY PRZEŁOZONA. - 1782GEOGRAFIA KROTKA NA LEKCYE PODZIELONA DLA NAUKI MŁODZI... / PRZEZ JMCI PANA LENGLET DU FRESNOY PO FRANCUSKU NAPISANA ; A PRZEZ J. P. KAJETANA NAGURSKIEGO PODKOMORZYCA XIĘSTWA ZMUDZKIEGO NA JĘZYK OYCZYSTY PRZEŁOZONA. - 1782
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Giesmie Szydławos apej Panna Szwencziause cudawna Szydławos abrazde. - 1859]. - 4 p.Giesmie Szydławos apej Panna Szwencziause cudawna Szydławos abrazde. - 1859]. - 4 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gonzalez-Pana, Justino - 5/31/1916Gonzalez-Pana, Justino - 5/31/1916
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Gryf  Chodkiewiczowski w smierci Iaśnie Wielmożnego Pana Iego Mośći p. Krzysztopha Chodkiewicza, woiewody Wileńskiego, Bobroyskiego, Krewskiego, Ławaryskiego, Rakanćiskiego, etc. etc., starosty, w dźień pogrzebu w kośćiele káthedralnym Wileńskim / w kázaniu representowany przez w.oyca Avgvstyna Witvnskiego Zakonu Franciszka S. Bernardynow mianowanego, prowinciey polskiey oyca, custosza y gwardiana na ten czas Wilenskiego. Dnia 5. Nouembra anno 1652. - [1652]. - [47] p.Gryf Chodkiewiczowski w smierci Iaśnie Wielmożnego Pana Iego Mośći p. Krzysztopha Chodkiewicza, woiewody Wileńskiego, Bobroyskiego, Krewskiego, Ławaryskiego, Rakanćiskiego, etc. etc., starosty, w dźień pogrzebu w kośćiele káthedralnym Wileńskim / w kázaniu representowany przez w.oyca Avgvstyna Witvnskiego Zakonu Franciszka S. Bernardynow mianowanego, prowinciey polskiey oyca, custosza y gwardiana na ten czas Wilenskiego. Dnia 5. Nouembra anno 1652. - [1652]. - [47] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
GŁOS ORATORSKI : Poniewasz z dźwiękiem dzwonu, w pámięćiách ludzkich prętko niknie y ginie... / od Oycá Jego Mośći Chrzesnego, J° Mośći Páná ALEXANDRA ná Czerznicách CZERNICKIEGO, Podstolego Wileńskiego: Głos ten niezgásłey zmarłego Jego Mośći Páná BAZILEGO EMANVELA BRZOSTOWSKIEGO sławy [amoris ergo] posteritati zostáwiony. A In gratiam, vmiárkowániá Wielmożnych Rodżicow nieznosnego żalu, do Druku iest wydány. - 1668GŁOS ORATORSKI : Poniewasz z dźwiękiem dzwonu, w pámięćiách ludzkich prętko niknie y ginie... / od Oycá Jego Mośći Chrzesnego, J° Mośći Páná ALEXANDRA ná Czerznicách CZERNICKIEGO, Podstolego Wileńskiego: Głos ten niezgásłey zmarłego Jego Mośći Páná BAZILEGO EMANVELA BRZOSTOWSKIEGO sławy [amoris ergo] posteritati zostáwiony. A In gratiam, vmiárkowániá Wielmożnych Rodżicow nieznosnego żalu, do Druku iest wydány. - 1668
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Het' Pana z Ukrainy!Het' Pana z Ukrainy!

Slavic and East European Collections. The New York Public Library
DPLA
High school, Pana, Ill.High school, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
High school, Pana, Ill.High school, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
High school, Pana, IllinoisHigh school, Pana, Illinois
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Huber Memorial Hospital, Pana, Ill.Huber Memorial Hospital, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Istoria presei românești dela primele începuturi pânâ la 1916Istoria presei românești dela primele începuturi pânâ la 1916
TEXT
University of California
DPLA
I︠A︡k cholovik ziyshov na pana : opovidaneI︠A︡k cholovik ziyshov na pana : opovidane
TEXT
University of Illinois
DPLA
J. W. Kitchell's Quality Hill residence, Pana, Ill.J. W. Kitchell's Quality Hill residence, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Jeronimas Rumšas. Pana Marija. 1903Jeronimas Rumšas. Pana Marija. 1903
IMAGE
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Europeana
Junior high school, Pana, IllinoisJunior high school, Pana, Illinois
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Jėzus Nazarietis. 1800Jėzus Nazarietis. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
KAZANIE NA POGRZEBIE Jáśnie Oświeconego Kśiążęćiá, Jeº X. Mczi Pána Páná Janá Symeoná Olelkowicźá... / PRZEZ X. SYMONA WYSOCKIEGO, SOCIETATIS IESV KAPLANA, W Kośćiele teyże Societatis W LVBLINIE 29. Aprilis, 1593. - 1593KAZANIE NA POGRZEBIE Jáśnie Oświeconego Kśiążęćiá, Jeº X. Mczi Pána Páná Janá Symeoná Olelkowicźá... / PRZEZ X. SYMONA WYSOCKIEGO, SOCIETATIS IESV KAPLANA, W Kośćiele teyże Societatis W LVBLINIE 29. Aprilis, 1593. - 1593
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
KAZANIE POGRZEBOWE Przy złożeniu ciała ś. p. Wielmożnego Jmći Pana TOMASZA BUŁHARYNA... / Przez Xiędza ALEXANDRA WOYZBUNA Societ.[atis] JESU. - 1760KAZANIE POGRZEBOWE Przy złożeniu ciała ś. p. Wielmożnego Jmći Pana TOMASZA BUŁHARYNA... / Przez Xiędza ALEXANDRA WOYZBUNA Societ.[atis] JESU. - 1760
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Kaisa wan muihni nani ra lan daukaia. Kaisa pana pana wan ta baikaiaKaisa wan muihni nani ra lan daukaia. Kaisa pana pana wan ta baikaia
IMAGE
Hoover Institution
DPLA
Kazania pasyjne : o tajemnicach Krzyza Pana JezusaKazania pasyjne : o tajemnicach Krzyza Pana Jezusa
TEXT
University of California
DPLA
Kazanie na pogrzeb Iasnie Wielmożnego Pana, Pana Chrzysztofa Monwida na Dorostaiach W.X.L. naywyzszego marszałká, odpráwowány w Ośmiánie murowáney, dniá lutego, roku 1616 / spisáne od x. Iana Zigrowiusza sługi Páná Christusowego. - [1616]. - [35] p.Kazanie na pogrzeb Iasnie Wielmożnego Pana, Pana Chrzysztofa Monwida na Dorostaiach W.X.L. naywyzszego marszałká, odpráwowány w Ośmiánie murowáney, dniá lutego, roku 1616 / spisáne od x. Iana Zigrowiusza sługi Páná Christusowego. - [1616]. - [35] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kazanie na pogrzebie Jásnie Wielmożnego Je° Mośći Páná p. Theophila Trizny, wojewody Brzeskiego, Wo­łkowiskiego, Błudnieńskiego, etc., starosty, miáne w cerkwi Bytenskiey, Zákonu S. Bázilego, dniá Februarij. roku 1645 / przez x. Alexego Dubowicza, archimándritę Wileńskiego, Zákonu S. Bázilego. - 1645]. - [2], 28 lap.Kazanie na pogrzebie Jásnie Wielmożnego Je° Mośći Páná p. Theophila Trizny, wojewody Brzeskiego, Wo­łkowiskiego, Błudnieńskiego, etc., starosty, miáne w cerkwi Bytenskiey, Zákonu S. Bázilego, dniá Februarij. roku 1645 / przez x. Alexego Dubowicza, archimándritę Wileńskiego, Zákonu S. Bázilego. - 1645]. - [2], 28 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kazanie na pogrzebie Jáśnie Wielmožnego Ie° Mosci Pana Iana Alphonsa Lackiego, Xięstwa Zmoydzkiego generalnego starosty, Birzynianskiego, Radvnskiego, Zoslenskiego gvbernatora, Zakonu Kaznodzieyskiego w Wysokim dworze fvndatora / przez x. Petroniusza Kamienskiego, s. theologii doktora, Ie° Krolewskiey Mśći Wladyslawa IV theologa, wikaryego generalnego Congregatii Litewskiey S. Anyola Stroża dominikana, w kośćiele Wysokodworskim miane w roku 1647. dnia 15. stycznia. - 1647]. - [63] p.Kazanie na pogrzebie Jáśnie Wielmožnego Ie° Mosci Pana Iana Alphonsa Lackiego, Xięstwa Zmoydzkiego generalnego starosty, Birzynianskiego, Radvnskiego, Zoslenskiego gvbernatora, Zakonu Kaznodzieyskiego w Wysokim dworze fvndatora / przez x. Petroniusza Kamienskiego, s. theologii doktora, Ie° Krolewskiey Mśći Wladyslawa IV theologa, wikaryego generalnego Congregatii Litewskiey S. Anyola Stroża dominikana, w kośćiele Wysokodworskim miane w roku 1647. dnia 15. stycznia. - 1647]. - [63] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kazanie ná dźień náznáczony pogrzebowi, Iásnie Wielmożnego Páná p. Iana Karola Chodkiewicza … Woiewody Wileńskiego … W.X.L. hetmáná … / przez x. Iakuba Hasiusza teyże societatis Theologá. Roku MDCXXII, dnia Nouemb. XVI. - 1622]. - [37] p.Kazanie ná dźień náznáczony pogrzebowi, Iásnie Wielmożnego Páná p. Iana Karola Chodkiewicza … Woiewody Wileńskiego … W.X.L. hetmáná … / przez x. Iakuba Hasiusza teyże societatis Theologá. Roku MDCXXII, dnia Nouemb. XVI. - 1622]. - [37] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kazanie ná pogrzebie Jáśnie Wielmožnego Páná, Jego Mośći Páná Gábrielá Woyny, podkánclerzego W.X.Lith. Mereckiego, Pieniáńskiego, Opeskiego, etc. etc. stárosty / przez x. Marcina Widziewicza, theologá Societatis Iesu. - [1615]. - [29] p.Kazanie ná pogrzebie Jáśnie Wielmožnego Páná, Jego Mośći Páná Gábrielá Woyny, podkánclerzego W.X.Lith. Mereckiego, Pieniáńskiego, Opeskiego, etc. etc. stárosty / przez x. Marcina Widziewicza, theologá Societatis Iesu. - [1615]. - [29] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kazanie przy exequiach godney pamięći Iego Mośći Páná Alexandra Tyszkiewicza sędźiego ziemskiego Połockiego / przez Oyca Iozaphata od Náświętzey panny z Gury Karmelu ná ten czas Przeorá Karmelitów Bosych Klasztoru Głembockiego, w kościełe Głembockim d. 13 Septembris anno 1644 miane. - 1645. - [26] p.Kazanie przy exequiach godney pamięći Iego Mośći Páná Alexandra Tyszkiewicza sędźiego ziemskiego Połockiego / przez Oyca Iozaphata od Náświętzey panny z Gury Karmelu ná ten czas Przeorá Karmelitów Bosych Klasztoru Głembockiego, w kościełe Głembockim d. 13 Septembris anno 1644 miane. - 1645. - [26] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Krasnyi podarok belomu panu. Dvin'-ka etim chemodanchikom pana v lobKrasnyi podarok belomu panu. Dvin'-ka etim chemodanchikom pana v lob

Slavic and East European Collections. The New York Public Library
DPLA
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Kristus tarp kankinimo įrankių. 1871Kristus tarp kankinimo įrankių. 1871
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Krzyż chrześćianski / spisány przez x. Ianá Zygrowiuszá sługę Páná Christusowego. - [1619]. - [22] p.Krzyż chrześćianski / spisány przez x. Ianá Zygrowiuszá sługę Páná Christusowego. - [1619]. - [22] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LUCIUSZA ANNEUSZA SENEKI O DOBRODZIEYSTWACH KSIĄG SIEDMIORO... / PRZEKŁADANIA JMĆ PANA ŁUKASZA GORNICKIEGO STAROSTY TYKOCINSKIEGO, I WASIŁKOWSKIEGO. - 1772LUCIUSZA ANNEUSZA SENEKI O DOBRODZIEYSTWACH KSIĄG SIEDMIORO... / PRZEKŁADANIA JMĆ PANA ŁUKASZA GORNICKIEGO STAROSTY TYKOCINSKIEGO, I WASIŁKOWSKIEGO. - 1772
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Lincoln School, Pana, IllinoisLincoln School, Pana, Illinois
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Litanja i modlitwy do Serca Pana Jezusa o uproszenie pokoju. - 1918Litanja i modlitwy do Serca Pana Jezusa o uproszenie pokoju. - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Malda dangiško dvaro, kurią v. Jezus pats apreiškė šventai Liuidgardai par švenčiausią paną Mariją. - 1907Malda dangiško dvaro, kurią v. Jezus pats apreiškė šventai Liuidgardai par švenčiausią paną Mariją. - 1907
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Malda švento Bernardo prie Švencz. Panos Marijos. „Atmink o miełaszirdingiausia Pana Marija...“. - 1896Malda švento Bernardo prie Švencz. Panos Marijos. „Atmink o miełaszirdingiausia Pana Marija...“. - 1896
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Mandalenka pana Klimenta; obrázek ze starého JičínaMandalenka pana Klimenta; obrázek ze starého Jičína
TEXT
Indiana University
DPLA
Małda pas Szwencziausiu Pannu Mariju : prasząt Pana Diewa cnotas nie apsiryjima yr nie apsigierima. / [Mikalojus Akelaitis]. - 1860Małda pas Szwencziausiu Pannu Mariju : prasząt Pana Diewa cnotas nie apsiryjima yr nie apsigierima. / [Mikalojus Akelaitis]. - 1860
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Małda pri Szwęcziauses Panos Maryos Tamosziaus isz Kempis. - apie 1858]. - 4 p.Małda pri Szwęcziauses Panos Maryos Tamosziaus isz Kempis. - apie 1858]. - 4 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Małda pri Szwęcziauses Panos Maryos. - apie 1858]. - 4 p.Małda pri Szwęcziauses Panos Maryos. - apie 1858]. - 4 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Małda pri Wieszpati Jezaus. - 1859]. - 4 p.Małda pri Wieszpati Jezaus. - 1859]. - 4 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Małda s. Bernardo. „Atsimink, o miłaszirdingiausia Pana Marija...“. - 1890-1893Małda s. Bernardo. „Atsimink, o miłaszirdingiausia Pana Marija...“. - 1890-1893
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Meka i smierc pana naszego Jezusa ChrystusaMeka i smierc pana naszego Jezusa Chrystusa
TEXT
University of California
DPLA
Miesiac Czerwiec poswiecony czci najslodszego serca Pana JezusaMiesiac Czerwiec poswiecony czci najslodszego serca Pana Jezusa
TEXT
University of California
DPLA
Monologi. 1. Pan Organista na godach weselnych ; Przygoda miłosna pana Sterna. - Wyd. 2Monologi. 1. Pan Organista na godach weselnych ; Przygoda miłosna pana Sterna. - Wyd. 2
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
New Federal Bldg., Pana, Ill.New Federal Bldg., Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
New Federal Bldg., Pana, Ill.New Federal Bldg., Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
New Federal Building, Pana, Ill.New Federal Building, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Nová rada : báseň pana Smila Flašky z PardubicNová rada : báseň pana Smila Flašky z Pardubic
TEXT
University of California
DPLA
Novy ́zákon pána a spasitele Našeho Ježiše KristaNovy ́zákon pána a spasitele Našeho Ježiše Krista
TEXT
DPLA
Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez J. WuykaNowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez J. Wuyka
TEXT
Harvard University
DPLA
Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa Z greckiego języka przetłoḿaczonyNowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa Z greckiego języka przetłoḿaczony
TEXT
University of California
DPLA
Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa...Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa...
TEXT
New York Public Library
DPLA
Nowy pana naszego Jezusa Chrystusa TestamentNowy pana naszego Jezusa Chrystusa Testament
TEXT
University of Michigan
DPLA
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Nukryžiuotasis. 1800Nukryžiuotasis. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA NA SWIECIE PRZESTROGI MŁODYM... / z FRANCUSKIEGO NA OYCZYSTY JĘZYK PRZEZ WIELMOZNEGO JMCI PANA HIERONIMA BORZĘCKIEGO STRAZNIKOWICZA BRZESKIEGO NA TEN CZAS KAWALERA COLLLEGII NOBILIUM WILEŃSKIEGO, Societatis JESU, PRZETŁUMACZONE. - 1778O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA NA SWIECIE PRZESTROGI MŁODYM... / z FRANCUSKIEGO NA OYCZYSTY JĘZYK PRZEZ WIELMOZNEGO JMCI PANA HIERONIMA BORZĘCKIEGO STRAZNIKOWICZA BRZESKIEGO NA TEN CZAS KAWALERA COLLLEGII NOBILIUM WILEŃSKIEGO, Societatis JESU, PRZETŁUMACZONE. - 1778
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
O mece Pana Jezusa : kazania i szkice ksiezy Towarzystwa JezusowegoO mece Pana Jezusa : kazania i szkice ksiezy Towarzystwa Jezusowego
TEXT
University of California
DPLA
O mece Pana Jezusa : kazania i szkice ksiezy Towarzystwa JezusowegoO mece Pana Jezusa : kazania i szkice ksiezy Towarzystwa Jezusowego
TEXT
University of California
DPLA
O zywocie y cudach b. Stanisława Kostki z Zakonu Zebrania Páná Iezusowego / księgi dwie napisáne po włosku przez w. x. Daniela Bartola. - 1674. - [12], 234, [1] p.O zywocie y cudach b. Stanisława Kostki z Zakonu Zebrania Páná Iezusowego / księgi dwie napisáne po włosku przez w. x. Daniela Bartola. - 1674. - [12], 234, [1] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Observationes de Homerico in Pana hymno [microform]Observationes de Homerico in Pana hymno [microform]
TEXT
University of Illinois
DPLA
Odezwa do katolików względem książki przez Pana Pawła Kajzara niedawno w Cieszynie wydanej, 1850Odezwa do katolików względem książki przez Pana Pawła Kajzara niedawno w Cieszynie wydanej, 1850
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Opowiadania starca, Pamia̜tki J. Pana Seweryna SoplicyOpowiadania starca, Pamia̜tki J. Pana Seweryna Soplicy
TEXT
New York Public Library
DPLA
PLAC POLITYKI : ABO SZKOŁA OBYCZAYNOSCI W KTOREY: CO CZYNIC, CZEGO SIĘ CHRONIC MA PANUJĄCY... / W PRZÒD W JĘZYKU ŁACINSKIM PRACĄ JMSC XIĘDZA AMBROZEGO MARLIANI KANONIKA REGULARNEGO LATERANSKIEGO ; TERAZ SWIEZO Z WOLI I ROZKAZU JAŚNIE WIELMOŻNEGO JMĆ PANA THADDEUSZA KNIAZIA NA KOZIELSKU OGINSKIEGO WOIEWODY TROCKIEGO, STAROSTY RETOWSKIEGO &c. &c. KAWALERA ORDERU ORŁA BIAŁEGO NA POLSKIE PRZEKŁADANIEM WIELM. JMŚĆ PANA IERZEGO Z WEREZUB ZUBOWSKIEGO SĘDZICA GRODZ. ORSZAN. SWIATU OTWORZONA. - 1771PLAC POLITYKI : ABO SZKOŁA OBYCZAYNOSCI W KTOREY: CO CZYNIC, CZEGO SIĘ CHRONIC MA PANUJĄCY... / W PRZÒD W JĘZYKU ŁACINSKIM PRACĄ JMSC XIĘDZA AMBROZEGO MARLIANI KANONIKA REGULARNEGO LATERANSKIEGO ; TERAZ SWIEZO Z WOLI I ROZKAZU JAŚNIE WIELMOŻNEGO JMĆ PANA THADDEUSZA KNIAZIA NA KOZIELSKU OGINSKIEGO WOIEWODY TROCKIEGO, STAROSTY RETOWSKIEGO &c. &c. KAWALERA ORDERU ORŁA BIAŁEGO NA POLSKIE PRZEKŁADANIEM WIELM. JMŚĆ PANA IERZEGO Z WEREZUB ZUBOWSKIEGO SĘDZICA GRODZ. ORSZAN. SWIATU OTWORZONA. - 1771
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
PRZY ZACZĘCIU Trybunału Głòwnego W. X. Litewskie[go] Za Laski Jaśnie Wielmożnego JMśći Pana JANA JASIENSKIEGO... / Przez X. Jerzego Ciapinskiego Scholarum Piarum Assystenta Prowincyi Litewskiey, y teyże Katedry Ordynaryinego Kaznodźieję. - 1757PRZY ZACZĘCIU Trybunału Głòwnego W. X. Litewskie[go] Za Laski Jaśnie Wielmożnego JMśći Pana JANA JASIENSKIEGO... / Przez X. Jerzego Ciapinskiego Scholarum Piarum Assystenta Prowincyi Litewskiey, y teyże Katedry Ordynaryinego Kaznodźieję. - 1757
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Pamiatki pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiegoPamiatki pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego
TEXT
University of Michigan
DPLA
Pamia̜tki Pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiegoPamia̜tki Pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego
TEXT
New York Public Library
DPLA
Pamietniki pana Kamertona przez L.PPamietniki pana Kamertona przez L.P
TEXT
Harvard University
DPLA
Pamiȩtniki pana KamertonaPamiȩtniki pana Kamertona
TEXT
University of Chicago
DPLA
Pamiątka wielkich cnot y pobożnośći zacnych dwu małżonkow. Je[go] Mośći Páná Gerzego Frąckiewiczá Rádźimińskiego, sędźiego ziemskiego lidzkiego, stárosty miádźialskiego, etc. y Jey Mśći Pániey Krystyny Káwieczyńskiey podkomorzanki mińskiey, etc. / nápisána od Sewerina Konradowicza MeD. - 1618. - [14] p.Pamiątka wielkich cnot y pobożnośći zacnych dwu małżonkow. Je[go] Mośći Páná Gerzego Frąckiewiczá Rádźimińskiego, sędźiego ziemskiego lidzkiego, stárosty miádźialskiego, etc. y Jey Mśći Pániey Krystyny Káwieczyńskiey podkomorzanki mińskiey, etc. / nápisána od Sewerina Konradowicza MeD. - 1618. - [14] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pamiątki pana Seweryna Soplicy Wydanie nowe, pomnożonePamiątki pana Seweryna Soplicy Wydanie nowe, pomnożone
TEXT
Harvard University
DPLA
Pana Monument Company, Walker Marble Co.Pana Monument Company, Walker Marble Co.
TEXT
Illinois State Historical Society
DPLA
Pana News Palladium, Pana PalladiumPana News Palladium, Pana Palladium
TEXT
Illinois State Historical Society
DPLA
Pana Senior High School, Pana, IllinoisPana Senior High School, Pana, Illinois
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Pana Township High School, Pana, Ill.Pana Township High School, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Pana Township High School, Pana, Ill.Pana Township High School, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Pana quadrangle, Illinois : 15 minute series (topographic).Pana quadrangle, Illinois : 15 minute series (topographic).
IMAGE
University of Illinois at Urbana-Champaign Library
DPLA
Pana, AmbrosioPana, Ambrosio
TEXT
Brigham Young University-Hawaii
DPLA
Pana, FernandoPana, Fernando
TEXT
Brigham Young University-Hawaii
DPLA
Pana, FernandoPana, Fernando
TEXT
Brigham Young University-Hawaii
DPLA
Pana, Francisco - Age [Blank], Year: [BLANK] - First CavalryPana, Francisco - Age [Blank], Year: [BLANK] - First Cavalry
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Pana, IL Track Team, 1939Pana, IL Track Team, 1939
IMAGE
McLean County Museum of History
DPLA
Pana, IL Track Team, 1939Pana, IL Track Team, 1939
IMAGE
McLean County Museum of History
DPLA
Pana, Ill. Y.M.C.A. buildingPana, Ill. Y.M.C.A. building
IMAGE
Springfield College Archives and Special Collections
DPLA
Pana, Illinois, City of Roses, centennial, 1856-1956, July 1-4Pana, Illinois, City of Roses, centennial, 1856-1956, July 1-4
TEXT
University of Illinois
DPLA
Pana, Jose M - Age [Blank], Year: [BLANK] - Second InfantryPana, Jose M - Age [Blank], Year: [BLANK] - Second Infantry
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Pana, Jose Ma - Age 35, Year: 1861 - Misc Card AbrstractsPana, Jose Ma - Age 35, Year: 1861 - Misc Card Abrstracts
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Pana, PabloPana, Pablo
TEXT
Brigham Young University-Hawaii
DPLA
Paskutinė vakarienė. 1800Paskutinė vakarienė. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Passyje czyli Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa podług opisania świętego MateuszaPassyje czyli Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa podług opisania świętego Mateusza
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Petition for Naturalization of Antonio PanaPetition for Naturalization of Antonio Pana
TEXT
National Archives at Philadelphia
DPLA
Petition for Naturalization of John Stavro PanaPetition for Naturalization of John Stavro Pana
TEXT
National Archives at Boston
DPLA
Plaketė su antikinės mitologijos vaizdu: dievas PanasPlaketė su antikinės mitologijos vaizdu: dievas Panas
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Pociecha rodźicom, dźiatkom, bráćiey, krewnym y przyiaćielom / od xiędzá Ianá Zygrowiuszá, sługi Páná Christusowego, spisána. - 1618. - [38] p.Pociecha rodźicom, dźiatkom, bráćiey, krewnym y przyiaćielom / od xiędzá Ianá Zygrowiuszá, sługi Páná Christusowego, spisána. - 1618. - [38] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pogonia żałobna Jasnie Oswieconego, y Jaśnie Wielmożnego Páná Symeona Samuela Lubartowicza Sanguszka, xćiá z Kowla, woiewody Witepskiego, stárosty Suraskiego, etc. etc., v grobu zastanowiona / przez x. Andrzeia Hączla Mokrskiego, theologá Societatis Iesu. Roku 1639. dniá 22. lutego. - 1639. - [55] p.Pogonia żałobna Jasnie Oswieconego, y Jaśnie Wielmożnego Páná Symeona Samuela Lubartowicza Sanguszka, xćiá z Kowla, woiewody Witepskiego, stárosty Suraskiego, etc. etc., v grobu zastanowiona / przez x. Andrzeia Hączla Mokrskiego, theologá Societatis Iesu. Roku 1639. dniá 22. lutego. - 1639. - [55] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Polski z litewskim katechism, albo Krotkie w iedno mieysce zebranie wiary y powinności krześciańskiey / nakładem jego mśći pana Malchera Pietkiewicza, pisarza ziemskiego wileńskiego. - 1598Polski z litewskim katechism, albo Krotkie w iedno mieysce zebranie wiary y powinności krześciańskiey / nakładem jego mśći pana Malchera Pietkiewicza, pisarza ziemskiego wileńskiego. - 1598
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pono Felikso atsilankymas / A. Bełcikowski. - 1911. - 40 p.Pono Felikso atsilankymas / A. Bełcikowski. - 1911. - 40 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Post office, Pana, Ill.Post office, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Post office, Pana, Ills.Post office, Pana, Ills.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Prawadnikas apwajkszcziojencziem paminkła Iszganitojaus musu Jezusa Pana kielu Jerozolimsku / diel diewabajmingu letuwiniku parafios Kukutiszkiu, ir kitu wiernuju kataliku isz żiemajtiszka ant letuwiszka isztłumoczitas storoniu kun. J.P. - 1864. - 75 p., [1] iliustr. lap.Prawadnikas apwajkszcziojencziem paminkła Iszganitojaus musu Jezusa Pana kielu Jerozolimsku / diel diewabajmingu letuwiniku parafios Kukutiszkiu, ir kitu wiernuju kataliku isz żiemajtiszka ant letuwiszka isztłumoczitas storoniu kun. J.P. - 1864. - 75 p., [1] iliustr. lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Presbyterian Church and Public Library, Pana, Ill.Presbyterian Church and Public Library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Presbyterian Church, Pana, Ill.Presbyterian Church, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Przez Ludwika Pontana zebrania Pana Jezusowego po hiszpańsku wprzód wydane, potym po łacinie przez iednego tegoż zakonu Kapłana, nakoniec na polski język przetłumaczone [przez Jana Węgrzynkowica]. Rozmyślania o taiemnicach wiary naszey, żywocie y męce Pana Jezusowey y błogosławioney Maryey Panny, świętych bożych y ewangeliach przypadaiących. Cz. 3 : O przednieyszych taiemnicach wiary s., żywota y męki Zbawicielowey, bł. Maryey Panny y niektorych swiętych Meditaciy częsc trzecia. - 1647. - [5], 9-128 [i.e. 127], [2] p.Przez Ludwika Pontana zebrania Pana Jezusowego po hiszpańsku wprzód wydane, potym po łacinie przez iednego tegoż zakonu Kapłana, nakoniec na polski język przetłumaczone [przez Jana Węgrzynkowica]. Rozmyślania o taiemnicach wiary naszey, żywocie y męce Pana Jezusowey y błogosławioney Maryey Panny, świętych bożych y ewangeliach przypadaiących. Cz. 3 : O przednieyszych taiemnicach wiary s., żywota y męki Zbawicielowey, bł. Maryey Panny y niektorych swiętych Meditaciy częsc trzecia. - 1647. - [5], 9-128 [i.e. 127], [2] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Przygody Piotrusia Pana : Przekład Zofii RogoszównyPrzygody Piotrusia Pana : Przekład Zofii Rogoszówny
TEXT
University of Illinois
DPLA
Public library, Pana, Ill.Public library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Public library, Pana, Ill.Public library, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
REGUŁY ZYCIA CHRZESCIANSKIEGO TUDZIEŹ UWAGI O WYROKU CHRYSTUSA PANA CO POMOZE CZŁOWIEKOWI... / WYIĘTE Z MEDYTACYI W. X. HEKTOREUSZA S. J. ; NA POLSKI JĘZYK PRZEŁOŻONE. Z PRZYDANĄ NAUKĄ O RACHUNKU SUMNIENIA, I NIEKTOREMI UWAGAMI AUGUSTYNA SWIĘTEGO. - 1775REGUŁY ZYCIA CHRZESCIANSKIEGO TUDZIEŹ UWAGI O WYROKU CHRYSTUSA PANA CO POMOZE CZŁOWIEKOWI... / WYIĘTE Z MEDYTACYI W. X. HEKTOREUSZA S. J. ; NA POLSKI JĘZYK PRZEŁOŻONE. Z PRZYDANĄ NAUKĄ O RACHUNKU SUMNIENIA, I NIEKTOREMI UWAGAMI AUGUSTYNA SWIĘTEGO. - 1775
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego; z originału przepisany mutatis mutandisRaptularz pana Mateusza Jasienieckiego; z originału przepisany mutatis mutandis
TEXT
Harvard University
DPLA
Relikwia Wielmożnego Iego Mśći Páná p. Emmanuela Eustachiego Brzostowskiego ręce y serce / w Bereźie roku 1678. dnia 22. márcá, przy pogrzebowym akćie przez X.M.WS.Th.D.EWD.S.W.KLZ.K.D.S. [x. Michała Wojniłowicza s. theologii doktora, przeora Wileńskiego … ] słowá Bożego dźwiękiem ogłoszona. - 1678. - [64] p.Relikwia Wielmożnego Iego Mśći Páná p. Emmanuela Eustachiego Brzostowskiego ręce y serce / w Bereźie roku 1678. dnia 22. márcá, przy pogrzebowym akćie przez X.M.WS.Th.D.EWD.S.W.KLZ.K.D.S. [x. Michała Wojniłowicza s. theologii doktora, przeora Wileńskiego … ] słowá Bożego dźwiękiem ogłoszona. - 1678. - [64] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Rozmaitości naukowe i literackie. T. 7Rozmaitości naukowe i literackie. T. 7
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa Z rękopisu grecko katolRozmyślanie o żywocie Pana Jezusa Z rękopisu grecko katol
TEXT
Harvard University
DPLA
Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana Marija yr Pona Jezusa. - [1859]. - [1] lap.Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana Marija yr Pona Jezusa. - [1859]. - [1] lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego patrząc na figurę Męki PańskiejRythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego patrząc na figurę Męki Pańskiej
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Rádosny grob Janie Wielmożnego Jego Mośći Pana Alexandra Mosalskiego, woiewody Minskiego starosty Kowienskiego,… ná kazániu pogrzebowym w Kownie w kościele Troyce Świętey… wystawiony / przez x. Augustyna Witunskiego, Zakonu Fránciszka Świętego … professorá s. theologiey w klasztorze Wileńskiem, die 19. Maij anno Domini 1643. - 1643]. - [2], 53 p.Rádosny grob Janie Wielmożnego Jego Mośći Pana Alexandra Mosalskiego, woiewody Minskiego starosty Kowienskiego,… ná kazániu pogrzebowym w Kownie w kościele Troyce Świętey… wystawiony / przez x. Augustyna Witunskiego, Zakonu Fránciszka Świętego … professorá s. theologiey w klasztorze Wileńskiem, die 19. Maij anno Domini 1643. - 1643]. - [2], 53 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Siodme amen imci pana Mokrzeckiego : powiesc z czasow saskichSiodme amen imci pana Mokrzeckiego : powiesc z czasow saskich
TEXT
University of California
DPLA
Siódme amen Imci Pana MokrzeckiegoSiódme amen Imci Pana Mokrzeckiego
TEXT
DPLA
Smierc bez męki śmierci Wielmożnego Pána I.M.P. Piotra Wołowicza podkomorzego Trockiego… kazaniem pogrzebowym w Wilnie, w kościele s. Katarzyny Nou. 14 a. 1651. opisana. / przez x. Woyciecha Koiałowicza Soc. Iesu s. theol. d. w Akademiey Wilenskiey Fakultatis theologicae dziekana y professora. - 1652. - [34] p.Smierc bez męki śmierci Wielmożnego Pána I.M.P. Piotra Wołowicza podkomorzego Trockiego… kazaniem pogrzebowym w Wilnie, w kościele s. Katarzyny Nou. 14 a. 1651. opisana. / przez x. Woyciecha Koiałowicza Soc. Iesu s. theol. d. w Akademiey Wilenskiey Fakultatis theologicae dziekana y professora. - 1652. - [34] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Smutny odgłos na głos śmierći Wielmożnego Iegomośći Pána Bazylego Stanisława Godebskiego chorązego powiatu Pińskiego, ná akćie pogrzebowym wydany / przez x. Feliciana Woronicza S. Jesu zkonnotowany. Roku 1694. dnia 24. Marca. - [1694]. - [35] p.Smutny odgłos na głos śmierći Wielmożnego Iegomośći Pána Bazylego Stanisława Godebskiego chorązego powiatu Pińskiego, ná akćie pogrzebowym wydany / przez x. Feliciana Woronicza S. Jesu zkonnotowany. Roku 1694. dnia 24. Marca. - [1694]. - [35] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
South building, Pana Township High School, Pana, Ill.South building, Pana Township High School, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
St. James Hotel, Pana, Ill.St. James Hotel, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Stacye Jerozolimskie czyli Droga krzyża świętego z pobożnym Rozmyślaniem Męki Pana naszego Jezusa ChrystusaStacye Jerozolimskie czyli Droga krzyża świętego z pobożnym Rozmyślaniem Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Steponas Kuneika. Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800Steponas Kuneika. Kristus tarp kankinimo įrankių. 1800
IMAGE
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Europeana
Tomasza z Kempis o naśladowaniu Chrystusa Pana ksiąg cztéryTomasza z Kempis o naśladowaniu Chrystusa Pana ksiąg cztéry
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Vechile cronice moldovenesci pana la Urechia.Vechile cronice moldovenesci pana la Urechia.
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr spraw Braszewskich od antecessora pana Pawła DymskiegoVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr spraw Braszewskich od antecessora pana Pawła Dymskiego
TEXT
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Europeana
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Reiestr dokumentów dobr kapitulnych do kancelaryi podkomorskiey dekretem podkomorskim ... pana Orzeszki podkomorza p-tu Pinskiego komportować należąceVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Reiestr dokumentów dobr kapitulnych do kancelaryi podkomorskiey dekretem podkomorskim ... pana Orzeszki podkomorza p-tu Pinskiego komportować należące
TEXT
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Europeana
W.R.C., Pana Chautauqua, 1909W.R.C., Pana Chautauqua, 1909
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
WIENIEC z Herbowych Kleynotow Jaśnie Wielmożnych DOMOW Jchm[oś]ciow Panow SŁUSZKOW... / Prezentowany od Wielmożne[go] Jm Pana Krzysztopha Zenowicza Kasztelanica Nowogrodzkiego etc. A[nno] D[omini] 1677. - 1677WIENIEC z Herbowych Kleynotow Jaśnie Wielmożnych DOMOW Jchm[oś]ciow Panow SŁUSZKOW... / Prezentowany od Wielmożne[go] Jm Pana Krzysztopha Zenowicza Kasztelanica Nowogrodzkiego etc. A[nno] D[omini] 1677. - 1677
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
WIOSNA przed zgonem zimy pospieszona Fortunnym złączeniem Herbowych Kleynotow Jasnie Wielmoźnych DOMOW Jch Mciow P. P. PACOW Y Jch Mcow P. P. PODBERESKICH Na Akcie Weselnym Wielmoźne Iemsci Pana IANA PACA Starosty Botockie Rotmistrza I. K. M. Y Wielmožney Imsi Panny TERESSY PODBERESKIEY Woiewodzaki Smolen præzentowana / Przez Piotra Pawła Bohdanowicza AA. LL. et Philos. Magistra. - 1680WIOSNA przed zgonem zimy pospieszona Fortunnym złączeniem Herbowych Kleynotow Jasnie Wielmoźnych DOMOW Jch Mciow P. P. PACOW Y Jch Mcow P. P. PODBERESKICH Na Akcie Weselnym Wielmoźne Iemsci Pana IANA PACA Starosty Botockie Rotmistrza I. K. M. Y Wielmožney Imsi Panny TERESSY PODBERESKIEY Woiewodzaki Smolen præzentowana / Przez Piotra Pawła Bohdanowicza AA. LL. et Philos. Magistra. - 1680
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Wadowas apłankanczių atminimą kanczios iszganitojo musų wieszpaties Jezaus Kristaus kelų Jeruzalēs / prie bažniczios parakwijos Werkų s. Križiaus ant Kałwarijos, paraszita kuningo Petro Bartnikauckio lenkiszkaj, o dabar iszwersta ant lietuwiszko. - 1870. - 87, [1] p.Wadowas apłankanczių atminimą kanczios iszganitojo musų wieszpaties Jezaus Kristaus kelų Jeruzalēs / prie bažniczios parakwijos Werkų s. Križiaus ant Kałwarijos, paraszita kuningo Petro Bartnikauckio lenkiszkaj, o dabar iszwersta ant lietuwiszko. - 1870. - 87, [1] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Washington School, Pana, Ill.Washington School, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Washington School, Pana, IllinoisWashington School, Pana, Illinois
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Wedge (Pana)Wedge (Pana)

NMNH - Anthropology Dept
DPLA
Wedge (Pana)Wedge (Pana)

NMNH - Anthropology Dept
DPLA
Wieniec liliowy przy załobnym mausoleum Iasnie Wielmoznego Pana … Theophilá Tryzny woiewody Brzeskiego, Wolkowiśkiego … starosty … złożony … / ofiáruie x. Walerian Moczulski artium et philosophiae magister. Anno 1645 Feb. 7. - [1645]. - [27] p.Wieniec liliowy przy załobnym mausoleum Iasnie Wielmoznego Pana … Theophilá Tryzny woiewody Brzeskiego, Wolkowiśkiego … starosty … złożony … / ofiáruie x. Walerian Moczulski artium et philosophiae magister. Anno 1645 Feb. 7. - [1645]. - [27] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Wizerunk złotey nadziei w imieniu Wielmożnego Iego Mosći Páná Ierzego Spiehy  woiewodzicá Wileńskiego, hetmanicá w. W.X.L. vpatrzony, / a podczas dorocznych imienin, przy pokorney kongratulatiey y powolnych usługach zá węzeł ofiarowany, przez niegodnego bogomodlcę y nayniszszego sługę x. Iana Biesieckiego, akademiká wileńskiego. - 1685. - [12] p.Wizerunk złotey nadziei w imieniu Wielmożnego Iego Mosći Páná Ierzego Spiehy woiewodzicá Wileńskiego, hetmanicá w. W.X.L. vpatrzony, / a podczas dorocznych imienin, przy pokorney kongratulatiey y powolnych usługach zá węzeł ofiarowany, przez niegodnego bogomodlcę y nayniszszego sługę x. Iana Biesieckiego, akademiká wileńskiego. - 1685. - [12] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Wykład przypowieści Pana Jezusa w kazaniachWykład przypowieści Pana Jezusa w kazaniach
TEXT
University of California
DPLA
Y.M.C.A. Pana, Ill.Y.M.C.A. Pana, Ill.
IMAGE
Springfield College Archives and Special Collections
DPLA
Y.M.C.A. building, Pana, Ill.Y.M.C.A. building, Pana, Ill.
IMAGE
Eastern Illinois University
DPLA
Y.M.C.A. building, Pana, Ill.Y.M.C.A. building, Pana, Ill.
IMAGE
Springfield College Archives and Special Collections
DPLA
Y.M.C.A. building, Pana, Ills.Y.M.C.A. building, Pana, Ills.
IMAGE
Springfield College Archives and Special Collections
DPLA
Y.M.C.A. building. Pana, Ill.Y.M.C.A. building. Pana, Ill.
IMAGE
Springfield College Archives and Special Collections
DPLA
Y.M.C.A. building. Pana, Ill.Y.M.C.A. building. Pana, Ill.
IMAGE
Springfield College Archives and Special Collections
DPLA
ZAŁOSC Po śmierći J. W. Jeymośći Pani MARIANNY OGINSKIEY Kasztelanowey Witebskiey... / Wierszem oświadczona Przez J. W. Jegomośći Pana ALOIZEGO OGINSKIEGO Kasztelanica Witebskiego Starosty Zuk. Wierzb. Syna po nayukochańszey Matce źałosnego [J. Boreiko]. - 1763ZAŁOSC Po śmierći J. W. Jeymośći Pani MARIANNY OGINSKIEY Kasztelanowey Witebskiey... / Wierszem oświadczona Przez J. W. Jegomośći Pana ALOIZEGO OGINSKIEGO Kasztelanica Witebskiego Starosty Zuk. Wierzb. Syna po nayukochańszey Matce źałosnego [J. Boreiko]. - 1763
TEXT
Vilniaus universiteto biblioteka
Europeana
Zal głowny od serca, sekret serdeczny głow załosnych pod kanclerską Herbownych Roz Pieczęćią Swiatu Polskiemu wiadomy, Z wielopomną y publiczną kondolencyą Nad Załobną Senatorskich Honorow Purpurą Jasnie wielmozney Ieymosci pani Ewy z Leszczynskich Szemberkowey, kanclerzyny wielkiey koronney, Grudźiąckey, Lubaczewskiey, &c. starosciny fundatorki; Przy pogrzebowym akcie Nieśmiertelney Pamięći Jasnie wielmoznego Iegomosci pana Jana na Słupowie Szembeka, kanclerza wielkiego koronnego, Grudźiąckiego, Lubaczewskiego, &c. starosty. / od obligowanego fundatorskiey munificencyi Collegium Łomźieńskiego Societatis Jesu, oyczystym ogłoszony rytmem. - 1731Zal głowny od serca, sekret serdeczny głow załosnych pod kanclerską Herbownych Roz Pieczęćią Swiatu Polskiemu wiadomy, Z wielopomną y publiczną kondolencyą Nad Załobną Senatorskich Honorow Purpurą Jasnie wielmozney Ieymosci pani Ewy z Leszczynskich Szemberkowey, kanclerzyny wielkiey koronney, Grudźiąckey, Lubaczewskiey, &c. starosciny fundatorki; Przy pogrzebowym akcie Nieśmiertelney Pamięći Jasnie wielmoznego Iegomosci pana Jana na Słupowie Szembeka, kanclerza wielkiego koronnego, Grudźiąckiego, Lubaczewskiego, &c. starosty. / od obligowanego fundatorskiey munificencyi Collegium Łomźieńskiego Societatis Jesu, oyczystym ogłoszony rytmem. - 1731
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Zbiór pieśni kościelnych i nabożnych oraz pieśni dla członków Kongregacji Marjańskiej, Straży Honorowej, Przen. Oblicza Pana Jezusa, św. Antoniego itd. których melodje znajdują się w pięciu częściach Zbiór pieśni kościelnych i nabożnych oraz pieśni dla członków Kongregacji Marjańskiej, Straży Honorowej, Przen. Oblicza Pana Jezusa, św. Antoniego itd. których melodje znajdują się w pięciu częściach "Zbioru pieśni religijnych" ułożonych na cztery głosy do grania na organach
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Ziarno gorczyczne gorzkiey męki Nasłodszego Zbáwiciela Chrystusa Iezusa nabożnemi rozmyślaniami roztárte, octem y żołćią tegoż Páná zápráwione, a ná posiłek nabożnym ludźiom podáne / przez xiędza Jana Andrzeykiewiczá Societatis Iesu kápłaná, náten czas Collegium Nieświeskiego rektorá. - 1688. - [12], 262 p.Ziarno gorczyczne gorzkiey męki Nasłodszego Zbáwiciela Chrystusa Iezusa nabożnemi rozmyślaniami roztárte, octem y żołćią tegoż Páná zápráwione, a ná posiłek nabożnym ludźiom podáne / przez xiędza Jana Andrzeykiewiczá Societatis Iesu kápłaná, náten czas Collegium Nieświeskiego rektorá. - 1688. - [12], 262 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Zyczliwa usługa ná przezacny akt wesela Ie° Mosci Pana p. Iana Kazimierza Paca, woiewodzica Minskiego, etc. y Iey Mosci Panny, p. Heleny Steckiewiczowny, podkomorzanki Braclawskiey, etc. / od cherliwego sługi Bartłomieia Krasowskiego, aud. phil. in Alma Acad. Vilnen. ofiarowana anno Domini 1621. - 1621. - [23] p.Zyczliwa usługa ná przezacny akt wesela Ie° Mosci Pana p. Iana Kazimierza Paca, woiewodzica Minskiego, etc. y Iey Mosci Panny, p. Heleny Steckiewiczowny, podkomorzanki Braclawskiey, etc. / od cherliwego sługi Bartłomieia Krasowskiego, aud. phil. in Alma Acad. Vilnen. ofiarowana anno Domini 1621. - 1621. - [23] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Zywot slugi bozej Marji Franciszki Siedliskiej, od Pana Jezusa dobrego pasterzaZywot slugi bozej Marji Franciszki Siedliskiej, od Pana Jezusa dobrego pasterza
TEXT
University of California
DPLA
Zywot wieczny y smierc wieczna / przez x. Iana Zygrowiusza sługę Pana Christusowego. - [1620]. - [35] p.Zywot wieczny y smierc wieczna / przez x. Iana Zygrowiusza sługę Pana Christusowego. - [1620]. - [35] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
[Grot zwycięski Herbownego Proporca W. J. MCi Pana Stefana Zawiszy Czarnego, Łowczego Ziemi Bielskiey, Porucznika I. K. M. Chorągwi Petyho: W. X. L. pod życzliwą direkc.: Strzały Pułkownikowskiey, Jaśnie W. JMCi Pana Józefa Hrabie na Lachowiczach y Boćkach Sapiehy, Podskarbiego Nadwornego W. X. L. do Ostatniego Celu Szczęśliwey Wieczności prostą linią trafiający na uprzeyme podziękowanie za Łaski swiadczone, wespół z Opisaniem Aktu Pogrzebowego, Imieniem Nieboszczykowskim; Temusz Osobliwemu Fautorowi pod Stopy Pańskie skłoniony. Od Rezydencyi Drohickiey S. J. Roku 1722] / [Labor R. P. Dauksza]. - po 1733[Grot zwycięski Herbownego Proporca W. J. MCi Pana Stefana Zawiszy Czarnego, Łowczego Ziemi Bielskiey, Porucznika I. K. M. Chorągwi Petyho: W. X. L. pod życzliwą direkc.: Strzały Pułkownikowskiey, Jaśnie W. JMCi Pana Józefa Hrabie na Lachowiczach y Boćkach Sapiehy, Podskarbiego Nadwornego W. X. L. do Ostatniego Celu Szczęśliwey Wieczności prostą linią trafiający na uprzeyme podziękowanie za Łaski swiadczone, wespół z Opisaniem Aktu Pogrzebowego, Imieniem Nieboszczykowskim; Temusz Osobliwemu Fautorowi pod Stopy Pańskie skłoniony. Od Rezydencyi Drohickiey S. J. Roku 1722] / [Labor R. P. Dauksza]. - po 1733
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
[Land ownership maps] : Christian County, Ill., Pana Township[Land ownership maps] : Christian County, Ill., Pana Township
TEXT, IMAGE
Southern Illinois University Carbondale
DPLA
Śmierć chrześćiańska / spisána przez x. Ianá Zygrowiuszá sługę Pána Christusowego. - [1619]. - [24] p.Śmierć chrześćiańska / spisána przez x. Ianá Zygrowiuszá sługę Pána Christusowego. - [1619]. - [24] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šiaulių dramos teatro spektakliai (1931-2000). Čičinskas. [Scena iš spektaklio „Čičinskas“, Pana - akt. L. Bocytė, Čičinskas - akt. P. Piaulokas] / fotografas J. BindokasŠiaulių dramos teatro spektakliai (1931-2000). Čičinskas. [Scena iš spektaklio „Čičinskas“, Pana - akt. L. Bocytė, Čičinskas - akt. P. Piaulokas] / fotografas J. Bindokas
TEXT
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šv. Bernardo malda. „Atsimink, maloningiausioji Pana Marija ...“. - 1931Šv. Bernardo malda. „Atsimink, maloningiausioji Pana Marija ...“. - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Życie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Cz. 1Życie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Cz. 1
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Życie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Cz. 2Życie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Cz. 2
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest Droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swojem na świat dla odkupu i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc (jako się sam mianował Joan. 14.) Drogą, Prawdą i Żywotem. Nas do nieba prowadził, nauczal i ożywiał. Według historyi Ewangelistów Świętych opisana i w drukarni Jasnéj-Góry-Częstochowskiéj r. 1838 po 9ty raz drukowany. - Wyd. 15Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest Droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swojem na świat dla odkupu i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc (jako się sam mianował Joan. 14.) Drogą, Prawdą i Żywotem. Nas do nieba prowadził, nauczal i ożywiał. Według historyi Ewangelistów Świętych opisana i w drukarni Jasnéj-Góry-Częstochowskiéj r. 1838 po 9ty raz drukowany. - Wyd. 15
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej Matki Jego Marji wraz z tajemnicami Starego Przymierza według widzeń świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich. - Wyd. 2Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej Matki Jego Marji wraz z tajemnicami Starego Przymierza według widzeń świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich. - Wyd. 2
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej Matki Jego Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza. Według widzeń świątobliwej Anny Katarzyny EmmerichŻywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej Matki Jego Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza. Według widzeń świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
פאן / קנוט האמסון. - 1928פאן / קנוט האמסון. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
1 - 200 (Total Results 10084)>>