Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Anglosachsiska mynt i Svendka kongliga myntkabinettet funna i Sveriges jord. Ordnade och beskrifna af Bror Emil Hildebrand. Ny tillökt uppl. med 14 plAnglosachsiska mynt i Svendka kongliga myntkabinettet funna i Sveriges jord. Ordnade och beskrifna af Bror Emil Hildebrand. Ny tillökt uppl. med 14 pl
TEXT
University of Michigan
DPLA
Beskrifning öfver J.F.H. Oldenburgs sammling af svenska, svenska besittningarnes och landtgrefven Fredriks (konung Fredrik I) hessisks myntBeskrifning öfver J.F.H. Oldenburgs sammling af svenska, svenska besittningarnes och landtgrefven Fredriks (konung Fredrik I) hessisks mynt
TEXT
University of California
DPLA
Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar : som til denna tid, antingen i stora cabinetter wårkeligen äro go̊mde, eller i böcker finnas afritade : tillika med efterrättelse om hwad i fremmande länder, med och emot swerige, under någon stempel utkommit : hwarjemte fo̊ljer fo̊rtekning på de, öfwer inhemske enskilte personer, präglade minnes-märckenBeskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar : som til denna tid, antingen i stora cabinetter wårkeligen äro go̊mde, eller i böcker finnas afritade : tillika med efterrättelse om hwad i fremmande länder, med och emot swerige, under någon stempel utkommit : hwarjemte fo̊ljer fo̊rtekning på de, öfwer inhemske enskilte personer, präglade minnes-märcken
TEXT
Harvard University
DPLA
Bogard, Mynt V D - New York - Second RegimentBogard, Mynt V D - New York - Second Regiment
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Bogart, Mynt V - New York - Second RegimentBogart, Mynt V - New York - Second Regiment
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Bogart, Mynt V D - New York - Second RegimentBogart, Mynt V D - New York - Second Regiment
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Bogert, Mynt - New York - Second RegimentBogert, Mynt - New York - Second Regiment
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Bogert, Mynt V D - New York - Second RegimentBogert, Mynt V D - New York - Second Regiment
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Breeske:Breeske:
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Dräkt : Dopkläder : Doppåsar Livets högtider : DopDräkt : Dopkläder : Doppåsar Livets högtider : Dop
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Dräkt : Dopkläder : Doppåsar Livets högtider : DopDräkt : Dopkläder : Doppåsar Livets högtider : Dop
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Emigranten : Handbok för utvandrare...Emigranten : Handbok för utvandrare...
TEXT
University of Chicago
DPLA
Fattig på mynt, men rik på kärlek; KomediFattig på mynt, men rik på kärlek; Komedi
TEXT
University of California
DPLA
Fortegnelse over Georg Friderich Timms undmærkede mynt- og medaille-samling Pt. 3Fortegnelse over Georg Friderich Timms undmærkede mynt- og medaille-samling Pt. 3
TEXT
Harvard University
DPLA
Fortegnelse over Georg Friderich Timms undmærkede mynt- og medaille-samlingFortegnelse over Georg Friderich Timms undmærkede mynt- og medaille-samling
TEXT
Harvard University
DPLA
Från Lunds universitets Historiska museum Skrift utgifven med anledning af museets inflyttning i dess nya hem 1918Från Lunds universitets Historiska museum Skrift utgifven med anledning af museets inflyttning i dess nya hem 1918
TEXT
University of Virginia
DPLA
Fuldständig norsk-amerikansk brev- og formularbog : indeholdende, norsk-dansk sprogläre, anvisning til affattelsen af alle slags breve, formularer for forretningspapirer og legale dokumenter, undervisning i bogholderi, postlovene, amerikansk mynt, mål og vägt, rentetabeller, pristabeller, hvedetabeller og månedslönstabellerFuldständig norsk-amerikansk brev- og formularbog : indeholdende, norsk-dansk sprogläre, anvisning til affattelsen af alle slags breve, formularer for forretningspapirer og legale dokumenter, undervisning i bogholderi, postlovene, amerikansk mynt, mål og vägt, rentetabeller, pristabeller, hvedetabeller og månedslönstabeller
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Fuldständig norsk-amerikansk brev- og formularbog : indeholdende--norsk-dansk sprogläre, anvisning til affattelsen af alle slags breve, formularer for forretningspapirer og legale dokumenter, undervisning i bogholderi, postlovene, amerikansk mynt, mål og vägt, rentetabeller, pristabeller, hvedetabeller og månedslönstabellerFuldständig norsk-amerikansk brev- og formularbog : indeholdende--norsk-dansk sprogläre, anvisning til affattelsen af alle slags breve, formularer for forretningspapirer og legale dokumenter, undervisning i bogholderi, postlovene, amerikansk mynt, mål og vägt, rentetabeller, pristabeller, hvedetabeller og månedslönstabeller
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Fullständigaste engelsk-svenska brefställaren för svenska folket i Amerika : formulär-bok för bref och handlingar, som förekomma i allmänna lifvets och affärslifvets förhållanden : med engelsk uttalslära och svensk rättskrifningslära, jemte fullständiga mynt- mått- och vigt-tabeller för engelskt-amerikanska, metriska och svenska systemerna med jämförelser och förvandlingar; intresse-, stycketals-, vecko-, och månadsaflönings-, spanmåls-, trävaru- (lumber- ), m. fl. slags tabeller, samt fullständig handledning i praktiskt bokhålleriFullständigaste engelsk-svenska brefställaren för svenska folket i Amerika : formulär-bok för bref och handlingar, som förekomma i allmänna lifvets och affärslifvets förhållanden : med engelsk uttalslära och svensk rättskrifningslära, jemte fullständiga mynt- mått- och vigt-tabeller för engelskt-amerikanska, metriska och svenska systemerna med jämförelser och förvandlingar; intresse-, stycketals-, vecko-, och månadsaflönings-, spanmåls-, trävaru- (lumber- ), m. fl. slags tabeller, samt fullständig handledning i praktiskt bokhålleri
TEXT
New York Public Library
DPLA
Fullständigaste engelsk-svenska brefställaren för svenska folket i AmerikaFullständigaste engelsk-svenska brefställaren för svenska folket i Amerika
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Förteckning öfver C.P. Humbles utmärkta samling af svenska mynt och skådepenningar, hvilka försäljas den 5 juni, 1852Förteckning öfver C.P. Humbles utmärkta samling af svenska mynt och skådepenningar, hvilka försäljas den 5 juni, 1852
TEXT
Harvard University
DPLA
Förteckning öfver Christian Hammers mynt- och medaljsamling af guld, silfver och koppar sedlar och aktiebref samt plåtmynt II.Förteckning öfver Christian Hammers mynt- och medaljsamling af guld, silfver och koppar sedlar och aktiebref samt plåtmynt II.

Frick Art Reference Library
DPLA
Förteckning öfver en samling guld-, silfver-, koppar- och sedel-mynt samt polletter grunded af Lektorn, Dokt. R.W. Hartman i gefleFörteckning öfver en samling guld-, silfver-, koppar- och sedel-mynt samt polletter grunded af Lektorn, Dokt. R.W. Hartman i gefle

Frick Art Reference Library
DPLA
Förteckning öfver en större samling medaljer samt mynt och myntplåtar af guld, silfver och kopparFörteckning öfver en större samling medaljer samt mynt och myntplåtar af guld, silfver och koppar

Frick Art Reference Library
DPLA
Förteckning öfver framlidne ingeniören A. F. Westerlunds samling af Sveriges och Finlands medeltismynt : svenska och utländska mynt, medaljer i silfver, koppar etc. etc. plåtmynt och pappersmyntFörteckning öfver framlidne ingeniören A. F. Westerlunds samling af Sveriges och Finlands medeltismynt : svenska och utländska mynt, medaljer i silfver, koppar etc. etc. plåtmynt och pappersmynt

Frick Art Reference Library
DPLA
Förteckning öfver samlingar handteckningar, gravurer, planschverk, mynt, medaljer, myntpltår, sedlarFörteckning öfver samlingar handteckningar, gravurer, planschverk, mynt, medaljer, myntpltår, sedlar

Frick Art Reference Library
DPLA
HalsknappMyntHuvudliggaren:
HalsknappMyntHuvudliggaren: "Dubbelknapp fr. Hol sn, Hallingdal, Buskeruds amt, Norge. Vikt 13 gr., tvärm. 0,025 m. Halsknapp af silfver, gjord af två mynt med Fredrik IVs bröstbild och valören XVI SKILLING DANSKE 1714, 1716. Knapparna sammanhållna af [liggande 8]-formig länk af koppar, dragen genom en ögla å myntens frånsida. Ink. af Åse Halvorsdatter Laite/?/ gm Chr. O. To 14/7 1890."
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Julkatalog : förteckning öfver en dyrbar och omvexlande samling omfattande keramik målningar i olja, pastell, aqvarell, porträtter, gravyrer i ramar, konst-, brons- och silfverarbeten, antika, mobilier, fornsaker, vapen, kristaller, diverse smat mynt och medaljerJulkatalog : förteckning öfver en dyrbar och omvexlande samling omfattande keramik målningar i olja, pastell, aqvarell, porträtter, gravyrer i ramar, konst-, brons- och silfverarbeten, antika, mobilier, fornsaker, vapen, kristaller, diverse smat mynt och medaljer

Frick Art Reference Library
DPLA
Julkatalog : miniatyrer, oljemålningar af äldre och nyare mästare, pasteller och aqvareller, skulptur m. m., konstindustrföremal af guld, silfver och bijouteri, brons, metall och tennarbeten, skråkannor, antika möbler och konstmobilier, glas- och kristallarbeten, glasmålningar, keramik samt vapen och diverse m. m., plansch-verk, gravyrer, mynt och medaljerJulkatalog : miniatyrer, oljemålningar af äldre och nyare mästare, pasteller och aqvareller, skulptur m. m., konstindustrföremal af guld, silfver och bijouteri, brons, metall och tennarbeten, skråkannor, antika möbler och konstmobilier, glas- och kristallarbeten, glasmålningar, keramik samt vapen och diverse m. m., plansch-verk, gravyrer, mynt och medaljer

Frick Art Reference Library
DPLA
KoppartackaKoppartacka
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
Krellor:Krellor:
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Medalja) Medalj
b) Etui
c) Diplom

a) Medalj av silver, rund form, på åtsidan ung man och kvinna i relief och text Medalja) Medalj b) Etui c) Diplom a) Medalj av silver, rund form, på åtsidan ung man och kvinna i relief och text "KÄNN DITTT LAND". På frånsidan tre öppna kronor och text "SVENSKA TURISTFÖRENINGEN / 1885 1910 / KW GULLERS 1967". Signerad på framsidan till höger "ERIK LINDBERG" och på frånsidan sammanskrivet "EL". På kanten undertill stämplad "MJV / SILVER / 1967." MJV står för Mynt och Justeringsverket. /Leif Wallin 2011-01-21Man, kvinnaKÄNN DITT LAND / ERIK LINDBERGSVENSKA TURISTFÖRENINGEN / 1885 1910 / KW GULLERS 1967 / ELMJV / SILVER / 1967
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Mynt och bankpolitik under Hattväldet 1738-1764Mynt och bankpolitik under Hattväldet 1738-1764
TEXT
University of California
DPLA
Mynt, John J - Born: [Blank], Naturalized: [BLANK]Mynt, John J - Born: [Blank], Naturalized: [BLANK]
TEXT
National Archives at New York
DPLA
Mynt, John JacobMynt, John Jacob
TEXT
National Archives at New York
DPLA
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
MyntMynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
Myntdirektörens årsberättelseMyntdirektörens årsberättelse
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Mynte-Sorter och annat Handelen angående uti de fo̊rnåmste Ståder i Europa, samt en Utråkning, hvad åtstillige Utländska Mynt-Sorter ungefärligen göra i Swenskt KopparimtMynte-Sorter och annat Handelen angående uti de fo̊rnåmste Ståder i Europa, samt en Utråkning, hvad åtstillige Utländska Mynt-Sorter ungefärligen göra i Swenskt Kopparimt
TEXT
New York Public Library
DPLA
Norwegian commemorative medallionNorwegian commemorative medallion
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Nouveau dictionnaire de poche français-danois et danois-français Nyeste fransk-dansk og dansk-fransk haandlexicon, forøget med de nyeste, almindelig antagne franske ord, og en efterretning om den nuværende maal-mynt- og vægtforfatning i FrankrigeNouveau dictionnaire de poche français-danois et danois-français Nyeste fransk-dansk og dansk-fransk haandlexicon, forøget med de nyeste, almindelig antagne franske ord, og en efterretning om den nuværende maal-mynt- og vægtforfatning i Frankrige
TEXT
New York Public Library
DPLA
Om de i Svensk jord funna Österländska myntOm de i Svensk jord funna Österländska mynt
TEXT
Harvard University
DPLA
Samfund : Penning- och bankväsen : Mynt Smycken : HängsmyckenSamfund : Penning- och bankväsen : Mynt Smycken : Hängsmycken
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
SilvermyntSilvermynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
SilvermyntSilvermynt
IMAGE
Sjöhistoriska museet
Europeana
Skatt bestående av ringar, smycken, sminkdosa och mynt från 1700-talets mitt. Nordiska museetSkatt bestående av ringar, smycken, sminkdosa och mynt från 1700-talets mitt. Nordiska museet
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Smycken : HalslåsSmycken : Halslås
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Smycken : Hängkedjor Smycken : HängsmyckenSmycken : Hängkedjor Smycken : Hängsmycken
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Smycken : HängsmyckenSmycken : Hängsmycken
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Smycken Samfund : Penning- och bankväsen : MyntSmycken Samfund : Penning- och bankväsen : Mynt
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
Svenska mynt, v.1Svenska mynt, v.1

Getty Research Institute
DPLA
Svenska mynt, v.2Svenska mynt, v.2

Getty Research Institute
DPLA
Svenska myntSvenska mynt
TEXT
Getty Research Institute
DPLA
Sveriges inre historia från Gustaf den Förste med särskildt afseende på förvaltning och ekonomiSveriges inre historia från Gustaf den Förste med särskildt afseende på förvaltning och ekonomi
TEXT
University of California
DPLA
Sveriges mynt under medeltiden : Aftryck ur Sveriges medeltidSveriges mynt under medeltiden : Aftryck ur Sveriges medeltid
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Sveriges mynt under medeltidenSveriges mynt under medeltiden
TEXT
Harvard University
DPLA
Tabeller som bestämma förhållandet emellan Sveriges och andre länders mynt, vigt, mått och mål, grundade på Sir Isaac Newtons, Kruses, Ludovici och Savary's m. fl. uppgifter hvad äldre mynt, vigter och mått beträffar samt på Lacroix's : bestämmelser hvad de nyare angår, hvilka uppkommit i Europa under och efter revolutionen, samt alla dessas förhållande till det nya franska decimal- systemet, jemte antydan af enkla reductions-sätt uti svenska mått och mål, både uti : de gamla brukliga, och de nya decimala när de blifva antagneTabeller som bestämma förhållandet emellan Sveriges och andre länders mynt, vigt, mått och mål, grundade på Sir Isaac Newtons, Kruses, Ludovici och Savary's m. fl. uppgifter hvad äldre mynt, vigter och mått beträffar samt på Lacroix's : bestämmelser hvad de nyare angår, hvilka uppkommit i Europa under och efter revolutionen, samt alla dessas förhållande till det nya franska decimal- systemet, jemte antydan af enkla reductions-sätt uti svenska mått och mål, både uti : de gamla brukliga, och de nya decimala när de blifva antagne
TEXT
New York Public Library
DPLA
Tabeller som föreställa forhållandet emellan sveriges och andra länders mynt, etcTabeller som föreställa forhållandet emellan sveriges och andra länders mynt, etc
TEXT
New York Public Library
DPLA
Tavla:Den förlorade son får ut sitt arv af sin faderTavla:Den förlorade son får ut sitt arv af sin fader
IMAGE
Stiftelsen Nordiska museet
Europeana
1 - 141 (Total Results 18864)>>