Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Bord, Bord, "1. Pr. Florett, 2. Pr. Karde - DF 1946"
IMAGE
Sportimonium vzw
Europeana
Confederate Soldiers from the State of North Carolina - Karde, W D E - Twenty-third InfantryConfederate Soldiers from the State of North Carolina - Karde, W D E - Twenty-third Infantry
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Royal Botanic Gardens, Kew
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus fullonum L.Dipsacus fullonum L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus laciniatus L.Dipsacus laciniatus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus laciniatus L.Dipsacus laciniatus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus laciniatus L.Dipsacus laciniatus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus laciniatus L.Dipsacus laciniatus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus laciniatus L.Dipsacus laciniatus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus laciniatus L.Dipsacus laciniatus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus laciniatus L.Dipsacus laciniatus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Dipsacus sylvestris Huds.Dipsacus sylvestris Huds.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Le Kas Allemand. N.B. - Par un phenomene encore inexplique, l'alphabet allemand ne comprend qu'une seule letter: K. Kulture, Kuisine, Kapital, Kouturie, Karde-au-Rhin, Kolossale-Flote, Kuirassier, Krace, Kamelotte, KalanterieLe Kas Allemand. N.B. - Par un phenomene encore inexplique, l'alphabet allemand ne comprend qu'une seule letter: K. Kulture, Kuisine, Kapital, Kouturie, Karde-au-Rhin, Kolossale-Flote, Kuirassier, Krace, Kamelotte, Kalanterie
IMAGE
Hoover Institution
DPLA
Norges Fekteforbund N.M. Karde 1965Norges Fekteforbund N.M. Karde 1965
IMAGE
Sportimonium vzw
Europeana
Norges Fekteforbund, N.M. 1967, KardeNorges Fekteforbund, N.M. 1967, Karde
IMAGE
Sportimonium vzw
Europeana
Norges Fektevorbund, N.M. Karde 1963Norges Fektevorbund, N.M. Karde 1963
IMAGE
Sportimonium vzw
Europeana
Textil, klädesplagg, cloth@eng, lluru ponchoTextil, klädesplagg, cloth@eng, lluru poncho
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Vapenrock m/1868, Vapenrock m/1868 för överläkare, Danmark : Grupp C I.
För överläkare m kaptens rang. Da vaabenfrakke. Av mörkblått kläde, åtsittande m tvärsöm i midjan. Dubbelknäppt; 2 rader m 6 knappar på var sida. Två bakfickor m två-uddigt lock och 2 knappar. Axelklaffar har matta och foder av rött kläde. Beläggningssnöre av guld och röda snören. Klaffarna knäppta t rocken m guldknapp och var knapp har 3 stjärnor =utmärkelsetecken f läkare m kaptens grad. Foder av svart silkestyg m 2 inre sidofickor och  2 fickor under midjan. Knappar av gulmetall, d: 25 mm, m Vapenrock m/1868, Vapenrock m/1868 för överläkare, Danmark : Grupp C I. För överläkare m kaptens rang. Da vaabenfrakke. Av mörkblått kläde, åtsittande m tvärsöm i midjan. Dubbelknäppt; 2 rader m 6 knappar på var sida. Två bakfickor m två-uddigt lock och 2 knappar. Axelklaffar har matta och foder av rött kläde. Beläggningssnöre av guld och röda snören. Klaffarna knäppta t rocken m guldknapp och var knapp har 3 stjärnor =utmärkelsetecken f läkare m kaptens grad. Foder av svart silkestyg m 2 inre sidofickor och 2 fickor under midjan. Knappar av gulmetall, d: 25 mm, m "C. C. Sporrong & Co., Stockholm" på baksidan; 12 st på framsidan, 4 på skörten, d: 15 mm, 2 st vid ärmuppslag. Alla dessa knappar har graverat riksvapen, d: 20 mm. På axelklaffarna 2 knappar m graverad sabel samt läkarinstrument =tecken f läkarkåren, "laegerkorps". Krage, upprättstående, av mörkblått kläde, 2 hyskor och hakar f knäppning. Passpoal av rött kläde vid knäppningen, på bakfickornas lock och i ärmuppslagen. Ärmuppslag av samma kläde, h: 60 mm, vid inskärning m vinkel. Vid inskärningen 1 knapp, mindre. Runt uppslagets överkant en röd passpoal. Enl brev från givaren: "Nu användes en lidt bredere distinktion, hvor des röde er mindre och selve guldtraekkeriet Laegekorpsets farve er höjröd og blev afskaffet 1923. För 1911 havde kepien for artilleriofficerer noget större skygge og i stedet for pomponger benyttedes sveif af sorte hestehår. Gallagehaeng for overlaeger m /1880/1909. För 1909 havde laegerkorpset kårde (värjde(, og det fik da sabel og haerens officersgehaeng, som fra 1909 fik underlag i våben eller korpsfarver, hvor det förbud havde underlag af skind, som ovennaevnet. Derfor de to modelår." Enl pappersetikett från Töjhusmuseet tillhör rocken överläkare m kaptens rang m/1868. LITT Handbuch der Uniformkunde, R Knötel, Hamburg 1937, sida 142: År 1850 infördes i danska armén dubbelknäppt vapenrock av mörkblått kläde; knappar av guldfärgad metall.Danske Uniformer, Haer og Flaade, tegnede af Rs Christiansen, Köbenhavn. trol 1912: Album i färger "Overlaege-galladragt" =överläkare-galauniform. Läkare i likadan vapenrock Axelklaffar-3 stjärnor-kaptens grad. Knappar på klaffarna m läkares emblem och på bröstet m statsvapnet f ämbetsmän.Enl Granberg.
IMAGE
Armémuseum, Stockholm, Sweden
Europeana
Vežimas rugiams vežti (Lembo k., Šilalės r.)Vežimas rugiams vežti (Lembo k., Šilalės r.)
IMAGE
Vilnius University Faculty of Communication
Europeana
poncho, klädesplagg, llana ponchoponcho, klädesplagg, llana poncho
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
1 - 102 (Total Results 1399)>>