Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Hogstteknikk Nr. 1565"
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
"Skogkongressen i Oslo 1930"
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
"Ungskogpleie I. Ugraskontroll"
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
15-årige granplanter i Storvatnet statsskog i Hamarøy kommune i Nordland fylke15-årige granplanter i Storvatnet statsskog i Hamarøy kommune i Nordland fylke
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Aluminiumramme med pottebrettAluminiumramme med pottebrett
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Aluminiumrammer med pottebrettAluminiumrammer med pottebrett
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Aluminiumrammer med pottebrettAluminiumrammer med pottebrett
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Aluminiumrammer med pottebrettAluminiumrammer med pottebrett
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Aptering av granstamme i Bødalen i Vestre Gausdal i mars 1967Aptering av granstamme i Bødalen i Vestre Gausdal i mars 1967
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Bakkekam med ung granskog på Geitryggen i Follo statsskog i OrkdalBakkekam med ung granskog på Geitryggen i Follo statsskog i Orkdal
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Barking av aptert granstamme i Bødalen i Vestre Gausdal i mars 1967Barking av aptert granstamme i Bødalen i Vestre Gausdal i mars 1967
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Bergryggen Rabbora i Husdal statsallmenningBergryggen Rabbora i Husdal statsallmenning
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Den såkalte Gravråkvelta i OrklavassdragetDen såkalte Gravråkvelta i Orklavassdraget
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Felling av grantre i Bødalen i Vestre Gausdal i mars 1967Felling av grantre i Bødalen i Vestre Gausdal i mars 1967
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Namstad statsskog. Namstadlien. Gjennemblinket og solgt 1923.Fra Namstad statsskog. Namstadlien. Gjennemblinket og solgt 1923.
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra hogstfelt oppunder «resset» (øverst i lia) i Vestre Gausdal i OpplandFra hogstfelt oppunder «resset» (øverst i lia) i Vestre Gausdal i Oppland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra planteprosjekt for skoleelever på garden Ulven i Ring-fjerdingen i Ringsaker kommune i Hedmark våren 1928Fra planteprosjekt for skoleelever på garden Ulven i Ring-fjerdingen i Ringsaker kommune i Hedmark våren 1928
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
FrodigFrodig
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Furu underplantet med gran på et sted som kalles NjøskogFuru underplantet med gran på et sted som kalles Njøskog
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Gammelt plantefelt med gran på et sted som kalles LervikGammelt plantefelt med gran på et sted som kalles Lervik
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Gangveg i bratt lende med granskogGangveg i bratt lende med granskog
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Gjenvekst ved bestandskant i granskog i Gravråk statsskogGjenvekst ved bestandskant i granskog i Gravråk statsskog
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Granplanter i pottebrett ved Telemark planteskule ved Gvarv i SauheradGranplanter i pottebrett ved Telemark planteskule ved Gvarv i Sauherad
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Granplanting på eiendommen Fossum i Sørkedalen i AkerGranplanting på eiendommen Fossum i Sørkedalen i Aker
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Granplanting på eiendommen Fossum i Sørkedalen i AkerGranplanting på eiendommen Fossum i Sørkedalen i Aker
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Granskog i Oppsal sjefsgårdsskog i EnebakkGranskog i Oppsal sjefsgårdsskog i Enebakk
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Granskog med mange tørrtrærGranskog med mange tørrtrær
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Grøftet og tørrlagt myr der det er plantet granGrøftet og tørrlagt myr der det er plantet gran
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hankekjøringsveg i Vestre GausdalHankekjøringsveg i Vestre Gausdal
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hankekjøringsveg og tømmer i Vestre GausdalHankekjøringsveg og tømmer i Vestre Gausdal
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hannblomst fra gran (Picea abies)Hannblomst fra gran (Picea abies)
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hannblomst fra gran (Picea abies)Hannblomst fra gran (Picea abies)
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hogstflate på nordvestsida av Vardekampen på Tretten i Øyer kommune i OpplandHogstflate på nordvestsida av Vardekampen på Tretten i Øyer kommune i Oppland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hunnblomst fra gran (Picea abies)Hunnblomst fra gran (Picea abies)
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hunnblomst fra gran (Picea abies)Hunnblomst fra gran (Picea abies)
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Interiør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i SauheradInteriør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i Sauherad
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Interiør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i SauheradInteriør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i Sauherad
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Interiør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i SauheradInteriør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i Sauherad
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Interiør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i SauheradInteriør fra ett av de seks plastveksthusene ved Telemark planteskule ved Gvarv i Sauherad
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Juletrehogst i Åsnes i Solør 19Juletrehogst i Åsnes i Solør 19
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Jørgen Larsen (1918-1988) fra Hernes i ElverumJørgen Larsen (1918-1988) fra Hernes i Elverum
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Jørgen Larsen (1919-1988) fra Hernes i Elverum lesser grantømmer i Stavåsen vinteren 1971Jørgen Larsen (1919-1988) fra Hernes i Elverum lesser grantømmer i Stavåsen vinteren 1971
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Jørgen Larsen (1919-1988) fra Hernes i Elverum lesser grantømmer i Stavåsen vinteren 1971Jørgen Larsen (1919-1988) fra Hernes i Elverum lesser grantømmer i Stavåsen vinteren 1971
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Jørgen Larsen (1919-1988) fra Hernes i ElverumJørgen Larsen (1919-1988) fra Hernes i Elverum
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Kapping (aptering) av nyfelt grantre i Vestre Gausdal i mars 1967Kapping (aptering) av nyfelt grantre i Vestre Gausdal i mars 1967
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde fra GranvinsfjordenLandskapsbilde fra Granvinsfjorden
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde fra Valldal i Norddal kommune på SunnmøreLandskapsbilde fra Valldal i Norddal kommune på Sunnmøre
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde fra Østre Gausdal i OpplandLandskapsbilde fra Østre Gausdal i Oppland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestsideLandskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestside
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestsideLandskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestside
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Li med granskog i Haukli statsskog i SkaunLi med granskog i Haukli statsskog i Skaun
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Noe av bebyggelsen ved Telemark planteskule ved Gvarv i SauheradNoe av bebyggelsen ved Telemark planteskule ved Gvarv i Sauherad
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Nyhøstete kongler i sekkerNyhøstete kongler i sekker
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Parti fra Årnes seterskogParti fra Årnes seterskog
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Perleugle (Aegolius funerus)Perleugle (Aegolius funerus)
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Planteskolemedarbeider Karen Margrete Sandal fra Bø i Telemark fotografert under luking eller tynning av pottebrettplanter av gran i et av plastveksthusene ved Telemark planteskulePlanteskolemedarbeider Karen Margrete Sandal fra Bø i Telemark fotografert under luking eller tynning av pottebrettplanter av gran i et av plastveksthusene ved Telemark planteskule
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Planteskolemedarbeider Karen Margrete Sandal fra Bø i Telemark fotografert under luking eller tynning av pottebrettplanter av gran i et av plastveksthusene ved Telemark planteskulePlanteskolemedarbeider Karen Margrete Sandal fra Bø i Telemark fotografert under luking eller tynning av pottebrettplanter av gran i et av plastveksthusene ved Telemark planteskule
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Pottebrett – et såkalt M-60-brett – der det bare var granplanter i 14 av de 60 plantehullenePottebrett – et såkalt M-60-brett – der det bare var granplanter i 14 av de 60 plantehullene
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Skillnader mellan solbarr och skuggbarr hos gran (Picea abies) vad gäller pigmenthalten samt storleken och formen på barrenSkillnader mellan solbarr och skuggbarr hos gran (Picea abies) vad gäller pigmenthalten samt storleken och formen på barren
TEXT
Uppsala University
Europeana
Skog ved SvoraSkog ved Svora
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Skoglandskap i Bjørnebråten skog i Ski kommuneSkoglandskap i Bjørnebråten skog i Ski kommune
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Skogsarbeider Kristoffer Kronberget fra Vestre GausdalSkogsarbeider Kristoffer Kronberget fra Vestre Gausdal
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Skogsarbeider i aktivitet med hakke ved siden av ei tømmerlunne i granskogSkogsarbeider i aktivitet med hakke ved siden av ei tømmerlunne i granskog
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Styvet asketre i (Fraxinus excelsior) i GrautabergetStyvet asketre i (Fraxinus excelsior) i Grautaberget
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Såkalt Såkalt "Dichotyp gran"
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Såkalt bendingsbjønn på et lass med forholdsvis grant grantømmerSåkalt bendingsbjønn på et lass med forholdsvis grant grantømmer
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Såkalt bendingsbjønn på et lass med forholdsvis grant grantømmerSåkalt bendingsbjønn på et lass med forholdsvis grant grantømmer
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
TAVLA-växtfärgningTAVLA-växtfärgning
IMAGE
Vänersborgs museum
Europeana
Tidligere skogforvalter Arthur Klerck (1886-1943) og daværende skogforvalter Trygve TTidligere skogforvalter Arthur Klerck (1886-1943) og daværende skogforvalter Trygve T
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
To menn foran et cirka 25 år gammelt plantet granbestand i Misvær i Skjerstad i NordlandTo menn foran et cirka 25 år gammelt plantet granbestand i Misvær i Skjerstad i Nordland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Traktor med lesseapparatTraktor med lesseapparat
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Trevegetasjon ved SkjerstadTrevegetasjon ved Skjerstad
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerhogst på barmark på ukjent sted i Telemark i 1930Tømmerhogst på barmark på ukjent sted i Telemark i 1930
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tørrlagt torvmark der det er plantet granTørrlagt torvmark der det er plantet gran
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tørrlagt torvmark der det er plantet granTørrlagt torvmark der det er plantet gran
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Ungskogbestand på Gjørmerud i Nes prestegardsskog på RomerikeUngskogbestand på Gjørmerud i Nes prestegardsskog på Romerike
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Utmarkslandskap i Hattfjelldal på HelgelandUtmarkslandskap i Hattfjelldal på Helgeland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Veg omgitt av granskog i Eidsvoll prestegardsskogVeg omgitt av granskog i Eidsvoll prestegardsskog
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«13/504 Telemark: På vei til Tuddal Høifjellshotell», «Normann».«13/504 Telemark: På vei til Tuddal Høifjellshotell», «Normann».
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«Fra Beiarn statsskoger.»«Fra Beiarn statsskoger.»
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«Fra Folden. 11-års granplantning ved Hestvik, utført av skogvokter H. Pedersen.»«Fra Folden. 11-års granplantning ved Hestvik, utført av skogvokter H. Pedersen.»
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«Fra Hatfjelldalen. Smaagran, ødelagt av elg vinteren 1910.»«Fra Hatfjelldalen. Smaagran, ødelagt av elg vinteren 1910.»
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«Fra Hemnes statsskoger. Gammelt granskogbestand.»«Fra Hemnes statsskoger. Gammelt granskogbestand.»
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«Fra Majavasslien i Vefsn. Stubbe og top efter Nes Trelastbrugs hugst.»«Fra Majavasslien i Vefsn. Stubbe og top efter Nes Trelastbrugs hugst.»
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«Hovinheia, Telemark», «42933 Wilse Eneret».«Hovinheia, Telemark», «42933 Wilse Eneret».
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
«Sterkt konglebærende gran felt av Nes Trelastbrug i Majavasslien, Vefsn.»«Sterkt konglebærende gran felt av Nes Trelastbrug i Majavasslien, Vefsn.»
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014Årringstruktur på kappet endeflate av et stort grantre som ble stormfelt på Prestøya i Elverum sommeren 2014
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
1 - 90 (Total Results 90)