Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Artistic Huck Finns" paint fence

Temple University
DPLA
"Huck Finns in the big city"

Temple University
DPLA
(ej Falbygden)(ej Falbygden)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
A Group of FinnsA Group of Finns

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection. The New York Public Library
DPLA
A finnugor népek pogány istentiszteleteA finnugor népek pogány istentisztelete
TEXT
University of Chicago
DPLA
Alma Smith.Alma Smith.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Americanization of the Finnish people in Houghton County, Michigan...Americanization of the Finnish people in Houghton County, Michigan...
TEXT
University of Chicago
DPLA
Amerikan suomalaisiaAmerikan suomalaisia
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Amerikan suomalaisten historia...Amerikan suomalaisten historia...
TEXT
University of Michigan
DPLA
Amerikan suomalaisten historiaaAmerikan suomalaisten historiaa
TEXT
Indiana University
DPLA
Amerikan suomalaisten historiaaAmerikan suomalaisten historiaa
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Apotekare Huss.Apotekare Huss.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Arbetsstyrkan vid Haglunds 1912 eller 1913. Det är idel Falköpingsbor på bilden, alla anställda vid Haglunds. Bilden är tagen vid fabrikens baksida och den måste vara tagen efter 1911, eftersom det var detta år som den stora skorstenen byggdes. Namnen på personer i rad 2, på de utlagda lådorna sittande fr.höger.1 bokförare Harry Kronvall, 2 kassör Hilmer Widqvist, bosatt i Örebro sedan 1918. 3 representant Rudolf Melin, 4 representant Olle Haglund, 5 fabrikör Svante Haglund, 6 disponent Josef Haglund, 7 kontorist Arvid Jakobson, 8 kontorist Ragnar Karlsson, 9 kontorist Erik Lundin, 10 kontorist Mårten Haglund, 11 reparatör Carl ? Göthberg. Nummer fem från höger i andra raden är chefen själv, fabrikör Svante Haglund och i denna rad finns också hattprydda sönerna Sven, Josef och Mårten. Längst till höger i denna rad sitter kontoristen Kronvall. Mannen med mustach i bildens mitt kallades Ost-Olle.Arbetsstyrkan vid Haglunds 1912 eller 1913. Det är idel Falköpingsbor på bilden, alla anställda vid Haglunds. Bilden är tagen vid fabrikens baksida och den måste vara tagen efter 1911, eftersom det var detta år som den stora skorstenen byggdes. Namnen på personer i rad 2, på de utlagda lådorna sittande fr.höger.1 bokförare Harry Kronvall, 2 kassör Hilmer Widqvist, bosatt i Örebro sedan 1918. 3 representant Rudolf Melin, 4 representant Olle Haglund, 5 fabrikör Svante Haglund, 6 disponent Josef Haglund, 7 kontorist Arvid Jakobson, 8 kontorist Ragnar Karlsson, 9 kontorist Erik Lundin, 10 kontorist Mårten Haglund, 11 reparatör Carl ? Göthberg. Nummer fem från höger i andra raden är chefen själv, fabrikör Svante Haglund och i denna rad finns också hattprydda sönerna Sven, Josef och Mårten. Längst till höger i denna rad sitter kontoristen Kronvall. Mannen med mustach i bildens mitt kallades Ost-Olle.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Arrival of the Swedes and Finns at Cape HenlopenArrival of the Swedes and Finns at Cape Henlopen

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Picture Collection. The New York Public Library
DPLA
Augusta Cederlund, konditorsfru.Augusta Cederlund, konditorsfru.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Barn, hängmatta, fotografi, photograph@engBarn, hängmatta, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Bestorp, Gläntan. Britta Persson utanför sin stuga i Bestorp. När Doktor Axel Wersén slutade sin anställning som överläkare vid Mössebergs badanstalt och Sanatorium och öppnade praktik i Stockholm, köpte han denna stuga. Stugan kallas Gläntan och är den enda i original som finns kvar. Ursprungligen bebodd av soldaten Sköld.Bestorp, Gläntan. Britta Persson utanför sin stuga i Bestorp. När Doktor Axel Wersén slutade sin anställning som överläkare vid Mössebergs badanstalt och Sanatorium och öppnade praktik i Stockholm, köpte han denna stuga. Stugan kallas Gläntan och är den enda i original som finns kvar. Ursprungligen bebodd av soldaten Sköld.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Bestorp. Källan på Bestorps Bestorp. Källan på Bestorps "tå" öster om Gläntan, omgärdad av kalkstenshällar, troligen från 1800-talets förra hälft. "Tån" hade förr c:a 10 stugor, av vilka 1971 tre finns kvar. Fädreven gick från Nilsgården upp på berget vid nuvarande kraftledningen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Book Review: Haven in the Woods: The Story of the Finns in Wisconsin by John I. Kolehmainen and George W. HillBook Review: Haven in the Woods: The Story of the Finns in Wisconsin by John I. Kolehmainen and George W. Hill
TEXT
North Park University
DPLA
Book Review: Sea, Gold and Sugarcane: Attraction Versus Distance: Finns in Australia 1851-1947 by Olavi KoivukangasBook Review: Sea, Gold and Sugarcane: Attraction Versus Distance: Finns in Australia 1851-1947 by Olavi Koivukangas
TEXT
North Park University
DPLA
Bostadshuset till Floby mejeri. (Vid trädet bildades Floby IF år 1925, en minnesskylt finns uppsatt på trädet).Bostadshuset till Floby mejeri. (Vid trädet bildades Floby IF år 1925, en minnesskylt finns uppsatt på trädet).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Botvidsgatan. Från nuvarande Midgårdsgatan närmast plan för Medborgarplatsen. Till vänster folkskolan, till höger Tåstorpsgatan. Som synes var det 1930 betydande åkrar där det nu finns tät bebyggelse.Botvidsgatan. Från nuvarande Midgårdsgatan närmast plan för Medborgarplatsen. Till vänster folkskolan, till höger Tåstorpsgatan. Som synes var det 1930 betydande åkrar där det nu finns tät bebyggelse.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Bärband, fotografi, photograph@engBärband, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
C.F.Andersson, kallad Adhe stationsskrivare, Falköping-Ranten. C.F. Andersson i stilla flirt med en av bysterna i Rantens hotellträdgård.C.F.Andersson, kallad Adhe stationsskrivare, Falköping-Ranten. C.F. Andersson i stilla flirt med en av bysterna i Rantens hotellträdgård.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Chané-kvinna, fotografi, photograph@engChané-kvinna, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Confederate Soldiers from the State of Virginia - Finns, William P - Mosby's Regiment, Cavalry (Partisan Rangers)Confederate Soldiers from the State of Virginia - Finns, William P - Mosby's Regiment, Cavalry (Partisan Rangers)
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Cuna-kvinnor, näsringar, fotografi, photograph@engCuna-kvinnor, näsringar, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Die abenteuer Tom Sawyers und Huckleberry Finns (des kameraden von Tom Sawyer), Adventures of Tom Sawyer GermanDie abenteuer Tom Sawyers und Huckleberry Finns (des kameraden von Tom Sawyer), Adventures of Tom Sawyer German
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Dogon flicka, fotografi, photograph@engDogon flicka, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Drygstorp (Drystorp), Gudhem, slutet av 1920-talet. Mannen vid hästen heter Gustav Karlsson. Damen vid lillstugan är Karin Andersson, sedermera Gustav Karlssons fru. Mangårdsbygggnaden revs 1936 och nybyggdes 1937, ladugårdarna som var med halmtak revs omkring 1970 men lillstugan finns kvar.Drygstorp (Drystorp), Gudhem, slutet av 1920-talet. Mannen vid hästen heter Gustav Karlsson. Damen vid lillstugan är Karin Andersson, sedermera Gustav Karlssons fru. Mangårdsbygggnaden revs 1936 och nybyggdes 1937, ladugårdarna som var med halmtak revs omkring 1970 men lillstugan finns kvar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Emelie Janzon.Emelie Janzon.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
En trio vänner. Från vänster: C.H. Gustafsson, då föreståndare för Bryntessons Spannmålsaffär, Joh.Jansson, bokförare i Bollnäs, död där 9/11 1933. Vid kortets tagande biträde hos S.Jacobson, Vartofta, Emil Thorsell, död i Hjo för över 4 år sedan, vid kortets tagande biträde hos J.Janzon, Falköping.En trio vänner. Från vänster: C.H. Gustafsson, då föreståndare för Bryntessons Spannmålsaffär, Joh.Jansson, bokförare i Bollnäs, död där 9/11 1933. Vid kortets tagande biträde hos S.Jacobson, Vartofta, Emil Thorsell, död i Hjo för över 4 år sedan, vid kortets tagande biträde hos J.Janzon, Falköping.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Enstaka enträd. C:a 5 meter hög. Stammen 1,1 meter hög före 1:a grenen. Omkrets 0,88 meter. Vresig. Läge: 70 m. ö. om stenmursgrenen mot Gust. Anderssons hage. 125 meter V. om Hermanssons ställe. 30 meter N. om vägen. Gust. Anderssons gård. Till de 2 fotograferade enarna finns en 3:e mitt för den östligaste och mellan denna och vägen!  20 meter N. vägen. ?Enstaka enträd. C:a 5 meter hög. Stammen 1,1 meter hög före 1:a grenen. Omkrets 0,88 meter. Vresig. Läge: 70 m. ö. om stenmursgrenen mot Gust. Anderssons hage. 125 meter V. om Hermanssons ställe. 30 meter N. om vägen. Gust. Anderssons gård. Till de 2 fotograferade enarna finns en 3:e mitt för den östligaste och mellan denna och vägen! 20 meter N. vägen. ?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Enstaka enträd. C:a 5 meter hög. Stammen 1,1 meter hög före 1:a grenen. Omkrets 0,88 meter. Vresig. Läge: 70 m. ö. omstenmursgrenen mot Gust. Anderssons hage. 125 meter V. om Hermanssons ställe. 30 meter N. om vägen. Gust. Anderssons gård. Till de 2 fotograferade enarna finns en 3:e mitt för den östligaste och mellan denna och vägen! 20 meter n. vägen.Enstaka enträd. C:a 5 meter hög. Stammen 1,1 meter hög före 1:a grenen. Omkrets 0,88 meter. Vresig. Läge: 70 m. ö. omstenmursgrenen mot Gust. Anderssons hage. 125 meter V. om Hermanssons ställe. 30 meter N. om vägen. Gust. Anderssons gård. Till de 2 fotograferade enarna finns en 3:e mitt för den östligaste och mellan denna och vägen! 20 meter n. vägen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Eventyrlige sagn i den ældre historieEventyrlige sagn i den ældre historie
TEXT
Indiana University
DPLA
Falköping Järnvägsgatan hotellträdgården. Musikpaviljongen, tågmästare Carl Noring spelar bastuba (nr. 3 fr. v.), bastuban finns i museets samlingar skänkt av C.N:s brorsbarn, Hans Noring. Carl Noring f. 1872 d. 1929. Var senare med i Järnvägsmännens musikkår.Falköping Järnvägsgatan hotellträdgården. Musikpaviljongen, tågmästare Carl Noring spelar bastuba (nr. 3 fr. v.), bastuban finns i museets samlingar skänkt av C.N:s brorsbarn, Hans Noring. Carl Noring f. 1872 d. 1929. Var senare med i Järnvägsmännens musikkår.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Finland and the Finns : a selective bibliographyFinland and the Finns : a selective bibliography
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Finland and the FinnsFinland and the Finns
TEXT
Yale University
DPLA
Finland and the FinnsFinland and the Finns
TEXT
DPLA
Finland and the FinnsFinland and the Finns
TEXT
University of Michigan
DPLA
Finland and the FinnsFinland and the Finns
TEXT
Princeton University
DPLA
Finland and the FinnsFinland and the Finns
TEXT
University of Chicago
DPLA
Finland--the republic farthest north; the response of Finnish life to its geographic environmentFinland--the republic farthest north; the response of Finnish life to its geographic environment
TEXT
University of Michigan
DPLA
FinlandiaFinlandia
TEXT
University of Michigan
DPLA
Finnarne i mellersta sverigeFinnarne i mellersta sverige
TEXT
Harvard University
DPLA
Finns (leaving La Brea Hospital), 1954Finns (leaving La Brea Hospital), 1954
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
Finns Point Rear Light, NJFinns Point Rear Light, NJ
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
Finns had it rough in AmericaFinns had it rough in America

Minnesota Public Radio
DPLA
Finns in County Jail, 1954Finns in County Jail, 1954
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
Finns look at investing in MinnesotaFinns look at investing in Minnesota

Minnesota Public Radio
DPLA
Finns out of jail, 1954Finns out of jail, 1954
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
Finns win New Year ski jump competitionFinns win New Year ski jump competition
MOVING IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
Finns, 1954Finns, 1954
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
Finns, John - State: Washington - Year: 1863Finns, John - State: Washington - Year: 1863
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Finns, William P - Mosby's Regiment, Cavalry, Company F - Enlistment Rank: Private - Discharge Rank: CorporalFinns, William P - Mosby's Regiment, Cavalry, Company F - Enlistment Rank: Private - Discharge Rank: Corporal
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Finns; In Michigan.Finns; In Michigan.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Finns; In Michigan.Finns; In Michigan.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Finns; In Michigan.Finns; In Michigan.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Finns; In Michigan.Finns; In Michigan.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Finns; In Michigan.Finns; In Michigan.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Finns; In Michigan.Finns; In Michigan.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Finns; In Michigan.Finns; In Michigan.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Flygbild Navahoreservatet, fotografi, photograph@engFlygbild Navahoreservatet, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Foreign Colonies; Finnish. Aino Matson, Sanna Leppaniemi, Betty Kamp, Irene Anderson. Red Cross WorkersForeign Colonies; Finnish. Aino Matson, Sanna Leppaniemi, Betty Kamp, Irene Anderson. Red Cross Workers
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Från Stensholmen, Vartofta-Åsaka. Urna av metall hittad vid kanalrensning i Ätran för flera år sedan. Ännu en finns på gården.Från Stensholmen, Vartofta-Åsaka. Urna av metall hittad vid kanalrensning i Ätran för flera år sedan. Ännu en finns på gården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Färjeläget vid Parica, fotografi, photograph@engFärjeläget vid Parica, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Gamla Katrinas stenstuga. Katrina berättar för fotografen: Gamla Katrinas stenstuga. Katrina berättar för fotografen: "Vi haddet så svårt i ungdomen, gubben å ja. Far feck jöra dagsverke te tre bönner i bun å deres öjegränser stötte innte vår löcka. Alla sa att ho hörde te deres äjer. Sommra geck, å far kunne inget tjäna. Så ble dä lantmäteri i bun, som skulle skeftas. Far passa på och feck följa lantmätarn mä stånga, men så kom bönnerna å velle han te hjälp. Dä geck lantmätarn ente på. Far talte då om förn, hur dä va, och hur svårt vi haddet. "Om du sköter däk fint hos mäta, Nisse, så sa ja hjälpa de nära reser".När skeftet va slut kom lantmätarn hem en kväll å sae te gubben, "När nu alla handlingar vuent laja kraft, har ja gitt däk ett litet fideikommiss, som ingen mer än vår Herre kan ta ifrån däk. När sen kartera kom kunne inte bönnerna få faj ína å ingen å dom tordes rita dit a i sina ajer på karta si, dä hadde vart förfalskning. Så vår löcka finns ente på Sveriges karta". Knagges stuga låg intill soldat Sabels ställe under Kullagärdet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gesammelte Schriften...Gesammelte Schriften...
TEXT
University of Illinois
DPLA
Gravsten i muren, Vårkumla kyrka.Gravsten i muren, Vårkumla kyrka.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gruppkort, oidentifierade personer.Gruppkort, oidentifierade personer.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gudhems kloster. Gravar från klostrets kapitelsal. En omfattande utgrävning har vidtagits i kapitelsalen. Under golvet finns ett störra antal gravar. Här fick endast abbedissorna occh de förnämsta nunnorna begravas. Gravarna är gjorda av  kalkstenshällar - en av dem torde härröra från 1240-talet.Gudhems kloster. Gravar från klostrets kapitelsal. En omfattande utgrävning har vidtagits i kapitelsalen. Under golvet finns ett störra antal gravar. Här fick endast abbedissorna occh de förnämsta nunnorna begravas. Gravarna är gjorda av kalkstenshällar - en av dem torde härröra från 1240-talet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gustaf SundborgGustaf Sundborg
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gånggrift under utgrävning.Gånggrift under utgrävning.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gånggriften kallas Kyrkerör och finns i Plantis.Gånggriften kallas Kyrkerör och finns i Plantis.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Hantverk, fotografi, photograph@engHantverk, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Help the Finns. Contributions received by the Finnish Relief Commission, 420 Lexington Avenue, N.Y.CHelp the Finns. Contributions received by the Finnish Relief Commission, 420 Lexington Avenue, N.Y.C
IMAGE
Hoover Institution
DPLA
Herr och fru Brissman. Han lagerföreståndare.Herr och fru Brissman. Han lagerföreståndare.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
History of Rolla FinnsHistory of Rolla Finns
TEXT
North Dakota State Library
DPLA
Häggum sn.Häggum sn."Statars-Krestin" framför sin stuga. Den låg vid Brismans (Boden) i Ranstad vid en grushåla höger om vägen. Stugan är riven. Där finns nu en sommarstuga.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Hängmatta, tukannäbbskramla, fotografi, photograph@engHängmatta, tukannäbbskramla, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Iloista Joulua!Iloista Joulua!
IMAGE
Art and Picture Collection. The New York Public Library
DPLA
Iloista Joulua!Iloista Joulua!
IMAGE
Art and Picture Collection. The New York Public Library
DPLA
Ivar Tengbom, arkitekt.Ivar Tengbom, arkitekt.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
J.A. Forss Hattfabrik. Avsyning - kontroll av jämnhet och att det inte finns skräp kvar i materialet.J.A. Forss Hattfabrik. Avsyning - kontroll av jämnhet och att det inte finns skräp kvar i materialet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Johan Janzon, handlare.Johan Janzon, handlare.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
John Hertell.John Hertell.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
John Liedholm (Jönn) vid enen. Enstaka enträd. C:a 5 meter hög. Stammen 1,1 meter hög före 1:a grenen. Omkrets 0,88 meter. Vresig. Läge: 70 m. ö. om stenmursgrenen mot Gust. Anderssons hage. 125 meter V. om Hermanssons ställe. 30 meter N. om vägen. Gust. Anderssons gård. Till de 2 fotograferade enarna finns en 3:e mitt för den östligaste och mellan denna och vägen!  20 meter N. vägen. ?John Liedholm (Jönn) vid enen. Enstaka enträd. C:a 5 meter hög. Stammen 1,1 meter hög före 1:a grenen. Omkrets 0,88 meter. Vresig. Läge: 70 m. ö. om stenmursgrenen mot Gust. Anderssons hage. 125 meter V. om Hermanssons ställe. 30 meter N. om vägen. Gust. Anderssons gård. Till de 2 fotograferade enarna finns en 3:e mitt för den östligaste och mellan denna och vägen! 20 meter N. vägen. ?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Juhlajulkaisu; Suomalaisen kansallis-raittius-veljeysseuran 25-vuotisen toiminnan muistoksi, toimituttanut S.k.-r.-veljeysseuraJuhlajulkaisu; Suomalaisen kansallis-raittius-veljeysseuran 25-vuotisen toiminnan muistoksi, toimituttanut S.k.-r.-veljeysseura
TEXT
University of Michigan
DPLA
Justus Tengbom.Justus Tengbom.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kalevala: the epic of the FinnsKalevala: the epic of the Finns
TEXT
University of Michigan
DPLA
Kalevala: the epic of the FinnsKalevala: the epic of the Finns
TEXT
University of Minnesota Libraries
DPLA
Konsthantverk, fotografi, photograph@engKonsthantverk, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Kv. Guldsmeden. Storgatan 20. Familjen Brandts hem. Matsalen, södra väggen. Dörren leder till sängkammaren. T.v. i gången finns badrum.Kv. Guldsmeden. Storgatan 20. Familjen Brandts hem. Matsalen, södra väggen. Dörren leder till sängkammaren. T.v. i gången finns badrum.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Guldsmeden. Storgatan 20. Familjen Brandts hem. Matsalen, södra väggen. Dörren leder till sängkammaren. T.v. i gången finns badrum.Kv. Guldsmeden. Storgatan 20. Familjen Brandts hem. Matsalen, södra väggen. Dörren leder till sängkammaren. T.v. i gången finns badrum.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kvinnoblus, fotografi, photograph@engKvinnoblus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Kvinnodrapering, fotografi, photograph@engKvinnodrapering, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Leonard Eriksson.Leonard Eriksson.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Les populationis finnoises des bassins de la Volga et de la KamaLes populationis finnoises des bassins de la Volga et de la Kama
TEXT
Columbia University
DPLA
Läderväska, fotografi, photograph@engLäderväska, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Malotte Sjöström.Malotte Sjöström.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Malsten. Funnen på Oxlatomten i Brunnhem. Finns nu på gårdsplanen vid Helénsstugan i Skövde.Malsten. Funnen på Oxlatomten i Brunnhem. Finns nu på gårdsplanen vid Helénsstugan i Skövde.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mansbyxor, fotografi, photograph@engMansbyxor, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Mansdräkter, fotografi, photograph@engMansdräkter, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Maria Kristina Johansdotter, f. 1840. Gift med Johannes Johansson, Humlegården, Kungslena sn. 1858. Brudklänning av svart taft, som bars av M K J, 1858, finns i samlingarna inv. nr. 2M16-15.794.Maria Kristina Johansdotter, f. 1840. Gift med Johannes Johansson, Humlegården, Kungslena sn. 1858. Brudklänning av svart taft, som bars av M K J, 1858, finns i samlingarna inv. nr. 2M16-15.794.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mercantile store, Narvijaki, Finland.Mercantile store, Narvijaki, Finland.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Michiganin Kuparialue ja suomalaisetMichiganin Kuparialue ja suomalaiset
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Migration of the Scythians and FinnsMigration of the Scythians and Finns

Art and Picture Collection. The New York Public Library
DPLA
Muistelmia matkoilta Wenäjällä wuosina 1854-1858Muistelmia matkoilta Wenäjällä wuosina 1854-1858
TEXT
Harvard University
DPLA
Män, pojkar, fotografi, photograph@engMän, pojkar, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Mönster, fiskeväskor, fotografi, photograph@engMönster, fiskeväskor, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Mönster, fotografi, photograph@engMönster, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Mönster, fotografi, photograph@engMönster, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Mössebergs kurort. Mössebergs kurort. "I parken finns många villor, ofta med mycket snickarglädje".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergsparken. I parken finns många villor, ofta med mycket Mössebergsparken. I parken finns många villor, ofta med mycket "snickarglädje".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey - Finns PointNew Jersey - Finns Point
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
New Jersey SP Fort Mott and Finns Point National Cemetery DistrictNew Jersey SP Fort Mott and Finns Point National Cemetery District
TEXT
National Archives at College Park - Electronic Records
DPLA
News Script: Finns and jail, NBC News ScriptsNews Script: Finns and jail, NBC News Scripts
TEXT
UNT Libraries Special Collections
DPLA
Nykterhetsvärdshus, ett av de äldsta husen i staden, revs omkring 1895. Här finns nu Kilanders. På trappan t.v. Svea Tidblad, t.h. Signe Kilander.Nykterhetsvärdshus, ett av de äldsta husen i staden, revs omkring 1895. Här finns nu Kilanders. På trappan t.v. Svea Tidblad, t.h. Signe Kilander.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Pengar, fotografi, photograph@engPengar, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Petition for Naturalization of John FinnsPetition for Naturalization of John Finns
TEXT
National Archives at Boston
DPLA
Planteringsförbundets Park, gånggriften Kyrkerör, åter restaurerad. Uppförd under den yngre stenåldern,ca 3 000 -
1 500 f. Kr. Gånggriften är en ättegrav för någon bondesläkt. På översidan av det stora takblocket finns en s.k. skålgrop, som har inborrats i rituellt syfte. Vid väganläggning 1859 borttogs det röse, som omslöt graven så att stenarna föll ned. Gånggriften restaurerades 1928. De yttre gångstenarnas ursprungliga läge kunde dock ej med säkerhet fastställas. Vid undersökning av kammarens södra del påträffades människoben, flintskärvor, bärnstenspärlor och genomborrade djurtänder. Det torde vara den enda stadspark i vårt land och kanske i norra Europa, som har en stenåldersgrav i ursprungligt läge inom sina gränser. Fynden förvaras i Statens Historiska Museum.Planteringsförbundets Park, gånggriften Kyrkerör, åter restaurerad. Uppförd under den yngre stenåldern,ca 3 000 - 1 500 f. Kr. Gånggriften är en ättegrav för någon bondesläkt. På översidan av det stora takblocket finns en s.k. skålgrop, som har inborrats i rituellt syfte. Vid väganläggning 1859 borttogs det röse, som omslöt graven så att stenarna föll ned. Gånggriften restaurerades 1928. De yttre gångstenarnas ursprungliga läge kunde dock ej med säkerhet fastställas. Vid undersökning av kammarens södra del påträffades människoben, flintskärvor, bärnstenspärlor och genomborrade djurtänder. Det torde vara den enda stadspark i vårt land och kanske i norra Europa, som har en stenåldersgrav i ursprungligt läge inom sina gränser. Fynden förvaras i Statens Historiska Museum.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Pre- and proto-historic Finns : both Eastern and Western with The magic songs of the West FinnsPre- and proto-historic Finns : both Eastern and Western with The magic songs of the West Finns
TEXT
Harvard University
DPLA
Question finlandaise; condition des russes en Finlande et des finlandais dans le reste de l'Empire de RussieQuestion finlandaise; condition des russes en Finlande et des finlandais dans le reste de l'Empire de Russie
TEXT
Harvard University
DPLA
Rauniola Suomesta ja AmerikastaRauniola Suomesta ja Amerikasta
TEXT
University of Chicago
DPLA
Resterna efter den romanska kyrkans korsarms södra mur från väster uppifrån, altare. Finns här spår efter portal?Resterna efter den romanska kyrkans korsarms södra mur från väster uppifrån, altare. Finns här spår efter portal?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Rislada, fotografi, photograph@engRislada, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
S:t Olofs kyrka och kyrkogården från Landbogatan. Bostadshusen finns inte kvar.S:t Olofs kyrka och kyrkogården från Landbogatan. Bostadshusen finns inte kvar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
S:t Olofs kyrka. Efterlämnad signatur av arbetare som utfört arbete i eller utanpå torntaket. Finns i urrummet.S:t Olofs kyrka. Efterlämnad signatur av arbetare som utfört arbete i eller utanpå torntaket. Finns i urrummet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
S:t Olofs kyrka. Restaureringen 1958-1961. Koret. En plats intill norra väggen, där det förmodligen finns en grav.S:t Olofs kyrka. Restaureringen 1958-1961. Koret. En plats intill norra väggen, där det förmodligen finns en grav.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Sigrid Tenggren.Sigrid Tenggren.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Siirtokansan kalenteri, 2.-4. (1919-1921):[Lacks 3. (1920)]Siirtokansan kalenteri, 2.-4. (1919-1921):[Lacks 3. (1920)]
TEXT
Widener Library, Harvard University
DPLA
Siirtolaisia kertomuksia Ameriikan suomalaisten elämästä, Short stories. Selections. FinnishSiirtolaisia kertomuksia Ameriikan suomalaisten elämästä, Short stories. Selections. Finnish
TEXT
Widener Library, Harvard University
DPLA
Siirtolaisseikkailuja kolmas kokoelma kertomuksia ameriikan suomalaisten elämästä, Short stories. Selections. FinnishSiirtolaisseikkailuja kolmas kokoelma kertomuksia ameriikan suomalaisten elämästä, Short stories. Selections. Finnish
TEXT
Widener Library, Harvard University
DPLA
Sisu, Sisu, "even through a stone wall" : autobiography
TEXT
University of Michigan
DPLA
Skräddarmästare F. A. Dahlén, Haglunda, Döve. Stugan finns på Västergården. (Gästgivaregården, Döve). Foto troligen Einar Dahlén på 1910-20 talet.Skräddarmästare F. A. Dahlén, Haglunda, Döve. Stugan finns på Västergården. (Gästgivaregården, Döve). Foto troligen Einar Dahlén på 1910-20 talet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Snöskor, fotografi, photograph@engSnöskor, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Soihtu, 1905-1906:no. 6 sosialistinen kuukauslehtiSoihtu, 1905-1906:no. 6 sosialistinen kuukauslehti
TEXT
Widener Library, Harvard University
DPLA
Stenansiktet som finns c:a 600 m uppströms om Händenestorp i Trevattna. Möjligen David Nätt bakom stenen.Stenansiktet som finns c:a 600 m uppströms om Händenestorp i Trevattna. Möjligen David Nätt bakom stenen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Suomalaiset AmerikassaSuomalaiset Amerikassa
TEXT
University of California
DPLA
Suomimatka, 1921Suomimatka, 1921
TEXT
University of Illinois
DPLA
Supawna Meadows National Wildlife Refuge : Finns Point rear range lightSupawna Meadows National Wildlife Refuge : Finns Point rear range light
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Taavetti Anttilan kohtalo : y.m. kertomuksia ameriikan suomalaisten elämästä, Works Selections FinnishTaavetti Anttilan kohtalo : y.m. kertomuksia ameriikan suomalaisten elämästä, Works Selections Finnish
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Taavetti Anttilan kohtalo y.m. kertomuksia ameriikan suomalaisten elämästä, Short stories. Selections. FinnishTaavetti Anttilan kohtalo y.m. kertomuksia ameriikan suomalaisten elämästä, Short stories. Selections. Finnish
TEXT
Widener Library, Harvard University
DPLA
The Americanization of the FinnsThe Americanization of the Finns
TEXT
University of Michigan
DPLA
The Delaware Finns; or, The first permanent settlements in Pennsylvania, Delaware, West New Jersey and eastern part of MarylandThe Delaware Finns; or, The first permanent settlements in Pennsylvania, Delaware, West New Jersey and eastern part of Maryland
TEXT
University of Michigan
DPLA
The Finn in AmericaThe Finn in America
TEXT
University of California
DPLA
The Finnish question Equal rights. The position of Russians in Finland and of Finns in the rest of the Russian Empire. Translation from the Russian originalThe Finnish question Equal rights. The position of Russians in Finland and of Finns in the rest of the Russian Empire. Translation from the Russian original
TEXT
University of Michigan
DPLA
The Finns in America, a bibliographical guide to their historyThe Finns in America, a bibliographical guide to their history
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
The Finns in Lanesville, MassachusettsThe Finns in Lanesville, Massachusetts
TEXT
Library of Congress
DPLA
The FinnsThe Finns
TEXT
Harvard University
DPLA
The Swedes and Finns in New JerseyThe Swedes and Finns in New Jersey
TEXT
University of Virginia
DPLA
The Swedes and Swede-Finns of the Independence Valley (Rochester), Washington AreaThe Swedes and Swede-Finns of the Independence Valley (Rochester), Washington Area
TEXT
North Park University
DPLA
The athletic Finn; some reasons why the Finns excel in athleticsThe athletic Finn; some reasons why the Finns excel in athletics
TEXT
University of Michigan
DPLA
The popular poetry of the FinnsThe popular poetry of the Finns
TEXT
University of California
DPLA
The pre- and proto-historic Finns, both eastern and western, with the magic songs of the west FinnsThe pre- and proto-historic Finns, both eastern and western, with the magic songs of the west Finns
TEXT
University of Michigan
DPLA
The traditional poetry of the FinnsThe traditional poetry of the Finns
TEXT
Indiana University
DPLA
The traditional poetry of the FinnsThe traditional poetry of the Finns
TEXT
University of Michigan
DPLA
Trädgården Kälvene. På den undre finns gårdarna Ramsgården, Emmas Ro, Smes Trädgården och Skattegården.Trädgården Kälvene. På den undre finns gårdarna Ramsgården, Emmas Ro, Smes Trädgården och Skattegården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Ueber die Finnische Bevölkerung des St. Peterburgischen Gouvernements und ueber den Ursprung des Namens IngermannlandUeber die Finnische Bevölkerung des St. Peterburgischen Gouvernements und ueber den Ursprung des Namens Ingermannland
TEXT
New York Public Library
DPLA
Ungdomsporträtt av Direktör Gunnar Stenbeck född 1870 på Gudhems Kungsgård i Gudhems sn. Gunnar Stenbeck har till stor del bekostat utgrävningarna vid Gudhems klosterruin och hans urna finns placerad inmurad i ruinen. Foto 1902.Ungdomsporträtt av Direktör Gunnar Stenbeck född 1870 på Gudhems Kungsgård i Gudhems sn. Gunnar Stenbeck har till stor del bekostat utgrävningarna vid Gudhems klosterruin och hans urna finns placerad inmurad i ruinen. Foto 1902.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Uusi Kotimaa, Volume 31, Number 34; The New HomelandUusi Kotimaa, Volume 31, Number 34; The New Homeland
TEXT
University of Minnesota Libraries
DPLA
Uusi Kotimaa, Volume 33, Number 18; The New HomelandUusi Kotimaa, Volume 33, Number 18; The New Homeland
TEXT
University of Minnesota Libraries
DPLA
Waunana-chocókvinna o. barn, fotografi, photograph@engWaunana-chocókvinna o. barn, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Woman Polishing a Plaque Dedicated to Minnesota Swedes and FinnsWoman Polishing a Plaque Dedicated to Minnesota Swedes and Finns
IMAGE
Hennepin County Library
DPLA
algarroba, fotografi, photograph@engalgarroba, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
barktyg, fotografi, photograph@engbarktyg, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
barktyg, fotografi, photograph@engbarktyg, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
by, fotografi, photograph@engby, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
detalj, prakttextil, textil, fotografi, photograph@engdetalj, prakttextil, textil, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
detalj, textil, bård, väv, fotografi, photograph@engdetalj, textil, bård, väv, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
dräktdetalj, fotografi, photograph@engdräktdetalj, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
eldframställning, fotografi, photograph@engeldframställning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
fotografi, photograph@engfotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
föremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@engföremålsbild, barkmålning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hängmatta, fotografi, photograph@enghängmatta, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
lek, fotografi, photograph@englek, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
mansdräkt, fotografi, photograph@engmansdräkt, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
mansdräkt, fotografi, photograph@engmansdräkt, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
mola, fotografi, photograph@engmola, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
målning, reproduktion, Konstverk, art@engmålning, reproduktion, Konstverk, art@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
reproduktion, målning, fotografi, photograph@engreproduktion, målning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
segling, Ruben Pérez Kantule, fotografi, photograph@engsegling, Ruben Pérez Kantule, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
skolgård, fotografi, photograph@engskolgård, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
stridsmundering, fotografi, photograph@engstridsmundering, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
textil, prakttextil, detalj, fotografi, photograph@engtextil, prakttextil, detalj, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
utgrävning, lerkärl, fotografi, photograph@engutgrävning, lerkärl, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
väv, vävnad, fotografi, photograph@engväv, vävnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
vävnad, väv, fotografi, photograph@engvävnad, väv, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Åsarps sn. Spånggården. Brunabergsslätt, friköpt torp som tillhör Spånggården, Åsarp. Louisa Lood med två barnbarn, föräldralösa, som bodde i stugan. Foto omkring 1915. Louisa Lood var syster till kortets ägare Gunnar Hammars, farfar Anders Johansson. Stugan finns inte bevarad.Åsarps sn. Spånggården. Brunabergsslätt, friköpt torp som tillhör Spånggården, Åsarp. Louisa Lood med två barnbarn, föräldralösa, som bodde i stugan. Foto omkring 1915. Louisa Lood var syster till kortets ägare Gunnar Hammars, farfar Anders Johansson. Stugan finns inte bevarad.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Ættartala og æfisaga Finns JónssonarÆttartala og æfisaga Finns Jónssonar
TEXT
Harvard University
DPLA
Överste Nils Ericssons inspektionsvagn under byggnaden av västra stambanan. Denna vagn finns på järnvägsmuseum.Överste Nils Ericssons inspektionsvagn under byggnaden av västra stambanan. Denna vagn finns på järnvägsmuseum.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
1 - 200 (Total Results 697808)>>