Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
(uppgifter saknas)(uppgifter saknas)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
(uppgifter saknas)(uppgifter saknas)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
(uppgifter saknas)(uppgifter saknas)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
(uppgifter saknas)(uppgifter saknas)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Deltagare i åttonde västsvenska hembygdsmötet i Falköping.Deltagare i åttonde västsvenska hembygdsmötet i Falköping.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Falköpings Hantverks- och Industriförening. Officiella vykort över Industriutställningen i Falköping 1910. Entréen till Industriutställningen.Falköpings Hantverks- och Industriförening. Officiella vykort över Industriutställningen i Falköping 1910. Entréen till Industriutställningen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gamla elektricitetsverket.Gamla elektricitetsverket.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Göteve skola, idag Götlinds Svets AB.Göteve skola, idag Götlinds Svets AB.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Igenfyllning av gånggrift i Karleby.Igenfyllning av gånggrift i Karleby.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Igenfyllning av gånggrift i Karleby.Igenfyllning av gånggrift i Karleby.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Igenfyllning av gånggrift i Karleby.Igenfyllning av gånggrift i Karleby.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Igenfyllning av gånggrift i Karleby.Igenfyllning av gånggrift i Karleby.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Karlslund, föreningen Enigheten.Karlslund, föreningen Enigheten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Södra Frode, Kvarnen. Det plåttäckta huset i förgrunden revs mycket tidigt.Kv. Södra Frode, Kvarnen. Det plåttäckta huset i förgrunden revs mycket tidigt.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Leksberg. Gammal smedja.Leksberg. Gammal smedja.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Leksberg. Gammal smedja.Leksberg. Gammal smedja.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Leksberg. Gammal smedja.Leksberg. Gammal smedja.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Leksberg. Gammal smedja.Leksberg. Gammal smedja.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Missionskapellet, ungefär där Centralhallen (numera Supermarket) senare byggdes.Missionskapellet, ungefär där Centralhallen (numera Supermarket) senare byggdes.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med  Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å "Mossen" nära Ällagatan eller nuvarande stadsäga 509. Där startade nya Folkets Park i augusti 1930 och därmed var Mössebergs Folkets park saga all. Denna park låg å Öster Nolgården stadsäga 890, vanligen kallad Nolgårdens äng. Var belägen nedanför bergsluttningen ovanför en lägre årsträckning. Dansbanan i norra hörnet och serveringen i sydvästra delen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs hotell / Badrestaurangen, Kv. Måsen sett västerifrån (med Danska Vägen). Mössebergsgatan 13. Huset revs 1962. I förgrunden portarna till parken innan grindstugorna byggdes.Mössebergs hotell / Badrestaurangen, Kv. Måsen sett västerifrån (med Danska Vägen). Mössebergsgatan 13. Huset revs 1962. I förgrunden portarna till parken innan grindstugorna byggdes.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs sanatorium, Hasselbacken.Mössebergs sanatorium, Hasselbacken.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergsparken.Mössebergsparken.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Någonstans på Ranten?Någonstans på Ranten?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, KavlåstuganPlanteringsförbundets park, Kavlåstugan
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Port, ornament, stenbyggnad, dörr, fotografi, photograph@engPort, ornament, stenbyggnad, dörr, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Pålhammarsgården eller Pålhemsgården.Pålhammarsgården eller Pålhemsgården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Pålhammarsgården eller Pålhemsgården.Pålhammarsgården eller Pålhemsgården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Risholmens torvindustri. Kontorsbarack som sattes upp under krigsåren.Risholmens torvindustri. Kontorsbarack som sattes upp under krigsåren.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Sandhem.Sandhem.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Settergrens bakgård.Settergrens bakgård.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Skattegården.Skattegården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Snickare i arbete med grunden till en byggnad (S:t Olofsgatan 3).Snickare i arbete med grunden till en byggnad (S:t Olofsgatan 3).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Storgatan 54, Stenstorp.Storgatan 54, Stenstorp.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Storgatan före Parkgatans dragning.Storgatan före Parkgatans dragning.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
TavagårdenTavagården
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Tre sammanbyggda hus där gatan nu går fram till kyrkan, och där Kilanders nu ligger. Tre sammanbyggda hus där gatan nu går fram till kyrkan, och där Kilanders nu ligger. "Mörksens krog".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Utsiktstornet på Mösseberg, Falköping.Utsiktstornet på Mösseberg, Falköping.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
ait, njalla, stolpbod, byggnad, fotografi, photograph@engait, njalla, stolpbod, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
bod, byggnad, fotografi, photograph@engbod, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
bodar, byggnad, risbodar, förråd, fotografi, photograph@engbodar, byggnad, risbodar, förråd, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
by, byggnad, hydda, fotografi, photograph@engby, byggnad, hydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, Arkitektur, fasad, fotografi, photograph@engbyggnad, Arkitektur, fasad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, boningshus, fotografi, photograph@engbyggnad, boningshus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, by, stoplhydda, hus, hydda, tak, fotografi, photograph@engbyggnad, by, stoplhydda, hus, hydda, tak, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, dansare, hyddor, dans, fest, verksamhet, fotografi, photograph@engbyggnad, dansare, hyddor, dans, fest, verksamhet, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, diorama, hydda, fotografi, photograph@engbyggnad, diorama, hydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, hus, fotografi, photograph@engbyggnad, hus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, hustak, hus, tak, ceremoni, dans, tropikhjälm, segerdans, verksamhet, fotografi, photograph@engbyggnad, hustak, hus, tak, ceremoni, dans, tropikhjälm, segerdans, verksamhet, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, korg, hydda, stege, hönskorg, stolphydda, fotografi, photograph@engbyggnad, korg, hydda, stege, hönskorg, stolphydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, moské, fotografi, photograph@engbyggnad, moské, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, stege, hydda, maoriby, bebyggelse, staket, snideri, stolphydda, fotografi, photograph@engbyggnad, stege, hydda, maoriby, bebyggelse, staket, snideri, stolphydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, teckning, bro, träbro, Teckning, drawing@engbyggnad, teckning, bro, träbro, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, teckning, ritning, hydda, grundplan, Teckning, drawing@engbyggnad, teckning, ritning, hydda, grundplan, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
byggnad, tempel, hus, bytempel, folk, gruppbild, fotografi, photograph@engbyggnad, tempel, hus, bytempel, folk, gruppbild, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
bytempel, tempel, byggnad, fotografi, photograph@engbytempel, tempel, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
bärare, rundhydda, expedition, expeditionshydda, folksamling, byggnad, hydda, fotografi, photograph@engbärare, rundhydda, expedition, expeditionshydda, folksamling, byggnad, hydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
folksamling, hus, förråd, stolphydda, risförråd, risbod, byggnad, fotografi, photograph@engfolksamling, hus, förråd, stolphydda, risförråd, risbod, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
fästningsmur, byggnad, fästning, fotografi, photograph@engfästningsmur, byggnad, fästning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
föremål, tempel, modell, byggnad, fotografi, photograph@engföremål, tempel, modell, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
förfädershus, byggnad, hus, fotografi, photograph@engförfädershus, byggnad, hus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
grupporträtt, byggnad, hydda, infödingar, fotografi, photograph@enggrupporträtt, byggnad, hydda, infödingar, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
gudabild, byggnad, skifferplattor, Hus, gudabild, man, hus, fotografi, photograph@enggudabild, byggnad, skifferplattor, Hus, gudabild, man, hus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hus, byggnad, hydda, fotografi, photograph@enghus, byggnad, hydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hus, byggnad, pålhyddor, fotografi, photograph@enghus, byggnad, pålhyddor, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hus, gästhus, byggnad, byhäkte, teckning, häkte, Teckning, drawing@enghus, gästhus, byggnad, byhäkte, teckning, häkte, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hus, man, byggnad, Woentja-stång, stång, woentjastång, fotografi, photograph@enghus, man, byggnad, Woentja-stång, stång, woentjastång, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hus, terrass, byggnad, landskap, Hus, terasser, fotografi, photograph@enghus, terrass, byggnad, landskap, Hus, terasser, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hus, träd, byggnad, fotografi, photograph@enghus, träd, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
husbild, 
byggnad, hus, bytempel, lobo, fotografi, photograph@enghusbild, byggnad, hus, bytempel, lobo, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hydda, hönsrede, byggnad, teckning, Teckning, drawing@enghydda, hönsrede, byggnad, teckning, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
hydda, interiör, byggnad, rundhydda, fotografi, photograph@enghydda, interiör, byggnad, rundhydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
indian, pålbyggnadshydda, hydda, byggnad, fotografi, photograph@engindian, pålbyggnadshydda, hydda, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
indianbyggnad, byggnad, maloka, eldstad, fotografi, photograph@engindianbyggnad, byggnad, maloka, eldstad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
infödingar, byggnad, trädboning, grupporträtt, hydda, fotografi, photograph@enginfödingar, byggnad, trädboning, grupporträtt, hydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
infödinghus, byggnad, hydda, stoplhydda, hus, inföding, fotografi, photograph@enginfödinghus, byggnad, hydda, stoplhydda, hus, inföding, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
klubba, byggnad, Manshus, föremål, mansbyggnad, stenklubba, fotografi, photograph@engklubba, byggnad, Manshus, föremål, mansbyggnad, stenklubba, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
landskap, terass, risfält, byggnad, hus, fotografi, photograph@englandskap, terass, risfält, byggnad, hus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
lobo, Byn Siwóngi, spåntak, byggnad, hus, fotografi, photograph@englobo, Byn Siwóngi, spåntak, byggnad, hus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
maloka, indianbyggnad, byggnad, fotografi, photograph@engmaloka, indianbyggnad, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
man, grönska, byggnad, hus, häst, trädstam, natur, fotografi, photograph@engman, grönska, byggnad, hus, häst, trädstam, natur, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
modell, byggnad, föremål, fotografi, photograph@engmodell, byggnad, föremål, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
modell, rislada, byggnad, föremål, lada, fotografi, photograph@engmodell, rislada, byggnad, föremål, lada, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
museum, byggnad, fotografi, photograph@engmuseum, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
palm, byggnad, tempel, träd, fotografi, photograph@engpalm, byggnad, tempel, träd, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
porträtt, hus, bytempel, tempel, byggnad, fotografi, photograph@engporträtt, hus, bytempel, tempel, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
pygmeer, dvärgfolk, grupporträtt, porträtt, hus, byggnad, fotografi, photograph@engpygmeer, dvärgfolk, grupporträtt, porträtt, hus, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
rundhydda, hus, byggnad, hydda, fotografi, photograph@engrundhydda, hus, byggnad, hydda, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
rundhydda, hydda, byggnad, bygge, fotografi, photograph@engrundhydda, hydda, byggnad, bygge, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
sawahn, byggnad, risfält, hus, risbod, boningshus, fotografi, photograph@engsawahn, byggnad, risfält, hus, risbod, boningshus, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tak, hövdingshyddor, takkupol, byggnad, hyddor, rundhyddor, fotografi, photograph@engtak, hövdingshyddor, takkupol, byggnad, hyddor, rundhyddor, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tak, rislada, projektionsritning, perspektivritning, byggnad, ritning, husritning, lada, teckning, Teckning, drawing@engtak, rislada, projektionsritning, perspektivritning, byggnad, ritning, husritning, lada, teckning, Teckning, drawing@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tempel, byggnad, fotografi, photograph@engtempel, byggnad, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tempel, bytempel, palm, påle, hus, byggnad, träd, fotografi, photograph@engtempel, bytempel, palm, påle, hus, byggnad, träd, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tempel, koelawi, man, byggnad, sulawesi, hydda, boladangko, bytempel, kulle, skog, landskap, fotografi, photograph@engtempel, koelawi, man, byggnad, sulawesi, hydda, boladangko, bytempel, kulle, skog, landskap, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tempel, landskap, skogsdunge, byggnad, träd, bytempel, fotografi, photograph@engtempel, landskap, skogsdunge, byggnad, träd, bytempel, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
tillverkning, lerkärl, byggnad, bränning, fotografi, photograph@engtillverkning, lerkärl, byggnad, bränning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
träd, halmtak, by, byggnad, hus, tak, fotografi, photograph@engträd, halmtak, by, byggnad, hus, tak, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Äldre byggnader vid Fåraberget.Äldre byggnader vid Fåraberget.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Åblads gamla hus, inför rivningen.Åblads gamla hus, inför rivningen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
1 - 100 (Total Results 163429)>>