Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Deledam i Tistedalen ved HaldenDeledam i Tistedalen ved Halden
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Den nederste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herredDen nederste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Den nederste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herredDen nederste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Den nederste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herredDen nederste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Den øverste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herredDen øverste delen av tømmerrenna ved Ganerød i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Det nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i ØstfoldDet nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Det nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i ØstfoldDet nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Det nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i ØstfoldDet nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Det nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i ØstfoldDet nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Det nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i ØstfoldDet nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Detalj fra oppgangssaga ved Stekka i Tørvikbygd i Kvam herad i HardangerDetalj fra oppgangssaga ved Stekka i Tørvikbygd i Kvam herad i Hardanger
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Detalj fra tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldDetalj fra tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Detaljbilde av flytende tømmerbunter i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredDetaljbilde av flytende tømmerbunter i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Ei slusevending med massevirkeEi slusevending med massevirke
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Ei slusevending med massevirkeEi slusevending med massevirke
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Eiketre på fylkesveg 49Eiketre på fylkesveg 49
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fabrikkanlegget ved treforedlingsbedriften Saugbrugsforeningen i HaldenFabrikkanlegget ved treforedlingsbedriften Saugbrugsforeningen i Halden
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Brekke sluser i tidligere Berg herredFra Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Brekke sluser i tidligere Brekke herredFra Brekke sluser i tidligere Brekke herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved SkotsbergFra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved Skotsberg
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved SkotsbergFra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved Skotsberg
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved SkotsbergFra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved Skotsberg
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved SkotsbergFra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved Skotsberg
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved SkotsbergFra Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings flåtested ved Skotsberg
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Tistedalselva eller TistaFra Tistedalselva eller Tista
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra TistedalselvaFra Tistedalselva
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra utislagsplass for biltransportert tømmer ved Anonby ved Lifjorden i Marker i ØstfoldFra utislagsplass for biltransportert tømmer ved Anonby ved Lifjorden i Marker i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra utislagsplassen ved Anonby ved Lifjorden i Marker i ØstfoldFra utislagsplassen ved Anonby ved Lifjorden i Marker i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Fra Ørje sluser i Marker kommune i Østfold (Haldenvassdraget)Fra Ørje sluser i Marker kommune i Østfold (Haldenvassdraget)
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Grabben på den digre mobilkrana som løftet tømmer fra elva Tista og inn i Saugbrugsforeningens fabrikklokaler i HaldenGrabben på den digre mobilkrana som løftet tømmer fra elva Tista og inn i Saugbrugsforeningens fabrikklokaler i Halden
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Grabben på den digre mobilkrana som løftet «moser» (bunter) med massevirke fra elva Tista inn i Saugbrugsforeningens fabrikklokaler i HaldenGrabben på den digre mobilkrana som løftet «moser» (bunter) med massevirke fra elva Tista inn i Saugbrugsforeningens fabrikklokaler i Halden
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Haldenvassdragets Fellesfløtningsforenings varpebåt «F12» fotografert ved flåtestedet GanerødHaldenvassdragets Fellesfløtningsforenings varpebåt «F12» fotografert ved flåtestedet Ganerød
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Hogstflate på nordvestsida av Vardekampen på Tretten i Øyer kommune i OpplandHogstflate på nordvestsida av Vardekampen på Tretten i Øyer kommune i Oppland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Journalisten Dagfinn Grønoset (1920-2008) i samtale med av småbrukerenJournalisten Dagfinn Grønoset (1920-2008) i samtale med av småbrukeren
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Journalisten Dagfinn Grønoset (1920-2008) i samtale med av småbrukerenJournalisten Dagfinn Grønoset (1920-2008) i samtale med av småbrukeren
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde fra GranvinsfjordenLandskapsbilde fra Granvinsfjorden
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde fra Valldal i Norddal kommune på SunnmøreLandskapsbilde fra Valldal i Norddal kommune på Sunnmøre
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde fra Østre Gausdal i OpplandLandskapsbilde fra Østre Gausdal i Oppland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestsideLandskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestside
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Landskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestsideLandskapsbilde tatt mot Nesberget på Glommas vestside
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Oppgangssaga ved Stekka i Tørvikbygd i Kvam herad i HardangerOppgangssaga ved Stekka i Tørvikbygd i Kvam herad i Hardanger
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Oversiktsbilde over kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredOversiktsbilde over kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Oversiktsbilde over kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredOversiktsbilde over kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Parti fra Tistedalselva eller TistaParti fra Tistedalselva eller Tista
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Parti fra Tistedalselva eller TistaParti fra Tistedalselva eller Tista
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Portrett av småbrukerenPortrett av småbrukeren
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Portrett av småbrukerenPortrett av småbrukeren
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Portrett av tømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010)Portrett av tømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010)
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Sagbruket i Granvin i HordalandSagbruket i Granvin i Hordaland
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Skog ved SvoraSkog ved Svora
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Slepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldSlepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Slepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldSlepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Slepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldSlepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Slepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldSlepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Slepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldSlepebåten Mette Meng fotografert foran tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Sleping av tømmer over dammen ved Brekke kraftverk mot innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herredSleping av tømmer over dammen ved Brekke kraftverk mot innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Sleping av ubarket massevirke av gran i ØrjeelvaSleping av ubarket massevirke av gran i Ørjeelva
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Sluseport ved Brekke sluser i tidligere Berg herredSluseport ved Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Sluseport ved Brekke sluser i tidligere Berg herredSluseport ved Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
SmåbrukerenSmåbrukeren
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
SmåbrukerenSmåbrukeren
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Styvet asketre i (Fraxinus excelsior) i GrautabergetStyvet asketre i (Fraxinus excelsior) i Grautaberget
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmer i og ovenfor innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmer i og ovenfor innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmer i og ovenfor innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmer i og ovenfor innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløter i arbeid ved utløpet av det nederste slusekammeret ved Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløter i arbeid ved utløpet av det nederste slusekammeret ved Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Einar Melby (1915-2003) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløteren Einar Melby (1915-2003) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Einar Melby (1915-2003) i arbeid på flytende tømmerbunter nedenfor sluseanlegget ved Brekke i tidligere Berg herredTømmerfløteren Einar Melby (1915-2003) i arbeid på flytende tømmerbunter nedenfor sluseanlegget ved Brekke i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Einar Melby (1915-2003) i arbeid ved Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløteren Einar Melby (1915-2003) i arbeid ved Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Harald GunnengTømmerfløteren Harald Gunneng
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Harald GunnengTømmerfløteren Harald Gunneng
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010) fotografert i arbeid på flytende tømmerbunter i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010) fotografert i arbeid på flytende tømmerbunter i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløteren Petter Dammyr (1924-2010) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløterne Einar Melby (til venstre) og Petter Dammyr i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløterne Einar Melby (til venstre) og Petter Dammyr i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløterne Petter Dammyr (1924-2010) og Einar Melby (1915-2003) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløterne Petter Dammyr (1924-2010) og Einar Melby (1915-2003) i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløterne Petter Dammyr (til venstre) og Einar Melby i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløterne Petter Dammyr (til venstre) og Einar Melby i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløterne Petter Dammyr (til venstre) og Einar Melby i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløterne Petter Dammyr (til venstre) og Einar Melby i arbeid i kanalen nedenfor Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerfløting i Brekke sluser i tidligere Berg herredTømmerfløting i Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerkar fyllt med steinTømmerkar fyllt med stein
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i ØstfoldTømmeropptak fra Bjørnstadbrygga ved Femsjøen i Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerrenna i Tistedalen ovenfor Halden i ØstfoldTømmerrenna i Tistedalen ovenfor Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerrenna i Tistedalen ovenfor Halden i ØstfoldTømmerrenna i Tistedalen ovenfor Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerrenna ved Tistedalsfossen i vassdraget ovenfor Halden i ØstfoldTømmerrenna ved Tistedalsfossen i vassdraget ovenfor Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerrenna ved Tistedalsfossen i vassdraget ovenfor Halden i ØstfoldTømmerrenna ved Tistedalsfossen i vassdraget ovenfor Halden i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldTømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldTømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldTømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldTømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldTømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldTømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i ØstfoldTømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
Åpen sluseport ved Brekke sluser i tidligere Berg herredÅpen sluseport ved Brekke sluser i tidligere Berg herred
IMAGE
Norsk Skogmuseum
Europeana
1 - 100 (Total Results 2220)>>