Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Torpa sorstena". De beryktade och omskrivna resta stenarna i skogen Nordväst om Torpa gård. Går ej att hitta utan vägvisare.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Altargrund i södra korsarmen. Stenramlet utgör ett kvarstående, romanskt murhörn - södra korsarmens sydöstra. Foto mot S.O.Altargrund till vänster. Nederst  tvärhusets södra mur på den romanska kyrkan.Altargrund i södra korsarmen. Stenramlet utgör ett kvarstående, romanskt murhörn - södra korsarmens sydöstra. Foto mot S.O.Altargrund till vänster. Nederst tvärhusets södra mur på den romanska kyrkan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Anläggning i klostrets Nordöst hörn. Nordmuren uppifrån, mot ö. T.v. Kyrkogårdsgrinden. T.h. nyuppförd kyrkogårdsmur (sedermera borttagen).Anläggning i klostrets Nordöst hörn. Nordmuren uppifrån, mot ö. T.v. Kyrkogårdsgrinden. T.h. nyuppförd kyrkogårdsmur (sedermera borttagen).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Anläggning i klostrets nordost. hörn. Hörnet mellan anläggningens väst- och sydmurar mot nordväst I fonden nordlängans östmur.Anläggning i klostrets nordost. hörn. Hörnet mellan anläggningens väst- och sydmurar mot nordväst I fonden nordlängans östmur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Anläggning i klostrets nordöst hörn. Mordmurens v. del mot sv., där bakom den nyuppförda kyrkogårdsmuren t.h. (borttagen).Anläggning i klostrets nordöst hörn. Mordmurens v. del mot sv., där bakom den nyuppförda kyrkogårdsmuren t.h. (borttagen).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Anläggning i klostrets nordöst hörn. Västmuren mot n. T.v. nordlängans östmur (i fonden nyuppförd kyrkogårdsmur, sedermera borttagen).Anläggning i klostrets nordöst hörn. Västmuren mot n. T.v. nordlängans östmur (i fonden nyuppförd kyrkogårdsmur, sedermera borttagen).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Archaeology Archaeology "dig"
IMAGE
Colorado State University. Libraries
DPLA
Archaeology ExhibitArchaeology Exhibit
IMAGE
Hennepin County Library
DPLA
Archaeology artifactsArchaeology artifacts
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology artifactsArchaeology artifacts
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology digArchaeology dig
IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
Archaeology digArchaeology dig
IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
Archaeology digArchaeology dig
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
Archaeology digArchaeology dig
IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
Archaeology excavationArchaeology excavation
IMAGE
Colorado State University. Libraries
DPLA
Archaeology excavationArchaeology excavation
IMAGE
Colorado State University. Libraries
DPLA
Archaeology excavationArchaeology excavation
IMAGE
Colorado State University. Libraries
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, ColoradoArchaeology, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology, MexicoArchaeology, Mexico
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Archaeology. MexicoArchaeology. Mexico
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
North Carolina Department of Natural and Cultural Resources
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
Bradley University
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Illinois at Chicago
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Illinois at Chicago
DPLA
ArchaeologyArchaeology
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
ArchaeologyArchaeology

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
Biblical archaeologyBiblical archaeology
TEXT
University of Michigan
DPLA
Bronsåldersgrav under framgrävning. Undersökt av H. Svensson, oktober 1931 och av fynden daterad till bronsålderns 4:e period. (var?)Bronsåldersgrav under framgrävning. Undersökt av H. Svensson, oktober 1931 och av fynden daterad till bronsålderns 4:e period. (var?)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Christian archaeologyChristian archaeology
TEXT
Harvard University
DPLA
Christian archaeologyChristian archaeology
TEXT
DPLA
Det första påträffade partiet av klosterkyrkans östmur fr. ö. I förgrunden stenar från schaktet. Oidentifierad man arbetar i bakgrunden.Det första påträffade partiet av klosterkyrkans östmur fr. ö. I förgrunden stenar från schaktet. Oidentifierad man arbetar i bakgrunden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Egyptian archaeologyEgyptian archaeology

Wellcome Library
DPLA
Egyptian archæologyEgyptian archæology
TEXT
Princeton University
DPLA
Egyptian archæologyEgyptian archæology
TEXT
Harvard University
DPLA
Egyptian archæologyEgyptian archæology
TEXT
Harvard University
DPLA
Ett kranium från grav nr 2. som har ett par deformationer efter slag eller trepanation, och gravgåvor: Bronsölja, hartstätning, lerkärl, hästtand. Utgrävning och foto av Hilding Svensson.Ett kranium från grav nr 2. som har ett par deformationer efter slag eller trepanation, och gravgåvor: Bronsölja, hartstätning, lerkärl, hästtand. Utgrävning och foto av Hilding Svensson.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Grav 31. Stolphål. Stenskoningen delvis blottad. Vid pilen blottad. Vid pilen kam 1936:1 mot v.Grav 31. Stolphål. Stenskoningen delvis blottad. Vid pilen blottad. Vid pilen kam 1936:1 mot v.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Hällkista, Brandstorp, Vårkumla. Fynd: benbitar, bärnstenspärlor, kvartssten, delar av lerkärl i botten.S ekundärgrav: urnebitar från järnåldern. Efter anteckningar till korten.Hällkista, Brandstorp, Vårkumla. Fynd: benbitar, bärnstenspärlor, kvartssten, delar av lerkärl i botten.S ekundärgrav: urnebitar från järnåldern. Efter anteckningar till korten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kantskoning vid förhöjning framför mittkorets altare med under densamma liggande romansk gravsten. (Foto från nordväst)Kantskoning vid förhöjning framför mittkorets altare med under densamma liggande romansk gravsten. (Foto från nordväst)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kapitelsalen. Gravarna närmast v. och s. om mittkolonnen. Obs. ossuariet vid fotändan av grav 20. Grav 12-15, 20-21 syns.Kapitelsalen. Gravarna närmast v. och s. om mittkolonnen. Obs. ossuariet vid fotändan av grav 20. Grav 12-15, 20-21 syns.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kapitelsalens västmur, n. delen, från v. Pilen markerar n. kanten av det för valvanfang igenmurade fönstret. (jfr bild 448).Kapitelsalens västmur, n. delen, från v. Pilen markerar n. kanten av det för valvanfang igenmurade fönstret. (jfr bild 448).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klockaregården. Skelettgrav från 4-500 talet e. Kr. Graven sedd från söder. Benen framträder. Vid måttbandet en spjutspets av järn, ovan underbenet låg ett hundskelett. Järnåldersgrav, undersökt av A. Öman år 1925.Klockaregården. Skelettgrav från 4-500 talet e. Kr. Graven sedd från söder. Benen framträder. Vid måttbandet en spjutspets av järn, ovan underbenet låg ett hundskelett. Järnåldersgrav, undersökt av A. Öman år 1925.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klockaregården. Skelettgrav från 4-500 talet e. Kr. Graven sedd från söder. Benen framträder. Vid måttbandet en spjutspets av järn, ovan underbenet låg ett hundskelett. Järnåldersgrav, undersökt av A. Öman år 1925.Klockaregården. Skelettgrav från 4-500 talet e. Kr. Graven sedd från söder. Benen framträder. Vid måttbandet en spjutspets av järn, ovan underbenet låg ett hundskelett. Järnåldersgrav, undersökt av A. Öman år 1925.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klockaregården. Skelettgrav från 4-500 talet e. Kr. Graven sedd från söder. Benen framträder. Vid måttbandet en spjutspets av järn, ovan underbenet låg ett hundskelett. Järnåldersgrav, undersökt av A. Öman år 1925.Klockaregården. Skelettgrav från 4-500 talet e. Kr. Graven sedd från söder. Benen framträder. Vid måttbandet en spjutspets av järn, ovan underbenet låg ett hundskelett. Järnåldersgrav, undersökt av A. Öman år 1925.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klostergården. Brunnen i nordväst hörnet uppifrån mot nordost. och v. och n. Korsgångens s. yttermur.Klostergården. Brunnen i nordväst hörnet uppifrån mot nordost. och v. och n. Korsgångens s. yttermur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klostergården. Brunnen i nordväst hörnet uppifrån mot nordost. och v. och n. Korsgångens s. yttermur.Klostergården. Brunnen i nordväst hörnet uppifrån mot nordost. och v. och n. Korsgångens s. yttermur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klostergårdens nordmur och n. Korsgången från sydost I förgrunden bågsten nr 575 tillhörande n. Korsgångens östligaste fönster i läge som den påträffades.Klostergårdens nordmur och n. Korsgången från sydost I förgrunden bågsten nr 575 tillhörande n. Korsgångens östligaste fönster i läge som den påträffades.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klostergårdens sö. hörn med fönsterbänkar i korsgångsmurarna och en tillhörande fönsterbåge, nr 624, i läge som den påträffades.Klostergårdens sö. hörn med fönsterbänkar i korsgångsmurarna och en tillhörande fönsterbåge, nr 624, i läge som den påträffades.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klosterkyrkans sö. hörn med en stor oxel växande över s. koret från öster. T.h. de översta stenarna å östligaste delen av s. korets nordmur. I förgrunden gärdesgården ö. om vägen förbi kyrkogården.Klosterkyrkans sö. hörn med en stor oxel växande över s. koret från öster. T.h. de översta stenarna å östligaste delen av s. korets nordmur. I förgrunden gärdesgården ö. om vägen förbi kyrkogården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klosterkyrkans östmur från ö. Mot mittkorets nordmur. Avvägningsstången placerad å 0-punkten nö. kapellet - sakristian. Dörröppning till n. koret.Klosterkyrkans östmur från ö. Mot mittkorets nordmur. Avvägningsstången placerad å 0-punkten nö. kapellet - sakristian. Dörröppning till n. koret.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klostret. Klostergården. Murklack av okänd användning. Foto mot Ö. Romansk grav från tiden före klostret (grav 33).Klostret. Klostergården. Murklack av okänd användning. Foto mot Ö. Romansk grav från tiden före klostret (grav 33).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klostret. Klostergården. Norra korsgången. Fönsteröverstycke som det anträffades. Foto mot nordväst.Klostret. Klostergården. Norra korsgången. Fönsteröverstycke som det anträffades. Foto mot nordväst.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Klostret. Södra korsgången. Gårdsfönstret rekonstruerat med den här funna bågstenen. Foto mot nordväst.Klostret. Södra korsgången. Gårdsfönstret rekonstruerat med den här funna bågstenen. Foto mot nordväst.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Korskvadranten. Hällen under n. sidoaltaret borttagen, brandlager kring stolphålet. Foto mot ö. Längst upp till h. mittkoret.Korskvadranten. Hällen under n. sidoaltaret borttagen, brandlager kring stolphålet. Foto mot ö. Längst upp till h. mittkoret.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Korskvadranten. Platsen för n. sidoaltaret vid v. gaveln å mittkorets nordmur. (Jfr bild 334). Hällen under altaret. Vid pilen stolphål.Korskvadranten. Platsen för n. sidoaltaret vid v. gaveln å mittkorets nordmur. (Jfr bild 334). Hällen under altaret. Vid pilen stolphål.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Korskvadranten. Platsen för n. sidoaltaret vid v. gaveln å mittkorets nordmur. (Jfr bild 334). Hällen under altaret. Vid pilen stolphål.Korskvadranten. Platsen för n. sidoaltaret vid v. gaveln å mittkorets nordmur. (Jfr bild 334). Hällen under altaret. Vid pilen stolphål.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Skytten, Daghem. Barndaghemmet på Fredriksbergsområdet, nybyggnad 1973. Efter noggrann utgrävning kom den att tagas bort. Utgrävningen utfördes under ledning av Eva Weiler från Riksantikvarieämbetets utgrävningskontor i Kungsbacka. På bilden får hon hjälp med mätningar av hällkistan. Genom mätningar kan man pricka in föremålens exakta läge i graven på ett millimeterpapper.Kv. Skytten, Daghem. Barndaghemmet på Fredriksbergsområdet, nybyggnad 1973. Efter noggrann utgrävning kom den att tagas bort. Utgrävningen utfördes under ledning av Eva Weiler från Riksantikvarieämbetets utgrävningskontor i Kungsbacka. På bilden får hon hjälp med mätningar av hällkistan. Genom mätningar kan man pricka in föremålens exakta läge i graven på ett millimeterpapper.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kyrkan norra korsarmen. Foto mot norr nedrasat valv. Dörröppningen till kapitelsalen igenrasad. Även ett nedrasat valv.Kyrkan norra korsarmen. Foto mot norr nedrasat valv. Dörröppningen till kapitelsalen igenrasad. Även ett nedrasat valv.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kyrkan södra korsarmen under utgrävning. Foto mot nordväst. Södra korsarmens västra vägg, insidan (romansk ).Kyrkan södra korsarmen under utgrävning. Foto mot nordväst. Södra korsarmens västra vägg, insidan (romansk ).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kyrkan. Koret just framgrävt. Foto mot nordväst. (Gammal mur griper in i kyrkans sydöstra hörn )Kyrkan. Koret just framgrävt. Foto mot nordväst. (Gammal mur griper in i kyrkans sydöstra hörn )
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kyrkan. Koret. Yttre sockellisten. Foto mot väster. Till vänster 0-punkten för all avvägning.Kyrkan. Koret. Yttre sockellisten. Foto mot väster. Till vänster 0-punkten för all avvägning.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kyrkan. Långhuset. Gamla golvet blottlagt. Roten av en rest sten (sandsten). Helga kors-altarets grund. Foto mot väst.Kyrkan. Långhuset. Gamla golvet blottlagt. Roten av en rest sten (sandsten). Helga kors-altarets grund. Foto mot väst.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kyrkan. Långhuset. Södra sidoskeppets östra del. Provisorisk mur med huggsten. Foto mot sydost.Kyrkan. Långhuset. Södra sidoskeppets östra del. Provisorisk mur med huggsten. Foto mot sydost.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kyrkan. Långhusets västra del under utgrävning. Delar av nedrasad arkadbåge. Foto mot nordväst.Kyrkan. Långhusets västra del under utgrävning. Delar av nedrasad arkadbåge. Foto mot nordväst.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Lekmannaaltaret sett uppifrån, med utlagd mall efter altarskivan, som påträffades sydväst  om klosterkyrkans södra portal.Lekmannaaltaret sett uppifrån, med utlagd mall efter altarskivan, som påträffades sydväst om klosterkyrkans södra portal.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Lösa jordfynd av Karl Andersson, Kastholmen, Floby. En flintyxa, del av en enkel skafthålsyxa, tre flintskäror, en flintpilsspets, två skrapor?, en kärna, en mängd flintavslag, tre sländtrissor.Lösa jordfynd av Karl Andersson, Kastholmen, Floby. En flintyxa, del av en enkel skafthålsyxa, tre flintskäror, en flintpilsspets, två skrapor?, en kärna, en mängd flintavslag, tre sländtrissor.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Matkällare utgrävd i enslänt till Matkällare utgrävd i enslänt till "backe" med kalkstensvalv och gavlar av kalksten. Källaren var täckt med ett jordlager och hade golv av jord. Se bildarkiv för ytterligare information.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Midden ArchaeologyMidden Archaeology
IMAGE
University of South Florida Libraries
DPLA
Midden ArchaeologyMidden Archaeology
IMAGE
University of South Florida Libraries
DPLA
Mittkoret sett från södra koret. I fonden mittkorets norra mur med ställningshål och ingång till norra koret. I förgrunden mittkorets södra mur. Sten nr. 100 inpassad i sitt ursprungsläge.Mittkoret sett från södra koret. I fonden mittkorets norra mur med ställningshål och ingång till norra koret. I förgrunden mittkorets södra mur. Sten nr. 100 inpassad i sitt ursprungsläge.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mittkoret. Detalj av n. delen av äldre korets östmur. Korsen markerar gränshörnen mellan rutorna 58-61 66-69. Vid pilarna trägolv och skelettdelar.Mittkoret. Detalj av n. delen av äldre korets östmur. Korsen markerar gränshörnen mellan rutorna 58-61 66-69. Vid pilarna trägolv och skelettdelar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mittkorets nordvästra del sedd uppifrån. A = sockelsten i altaret. B = nedre delen av sockeln. C = rest av äldre kormuren. D = golvhäll. E = rest av altare(?) F = golvrest, trä.Mittkorets nordvästra del sedd uppifrån. A = sockelsten i altaret. B = nedre delen av sockeln. C = rest av äldre kormuren. D = golvhäll. E = rest av altare(?) F = golvrest, trä.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mittkorets sydmur med öppningarna mot sydkoret. I förgr. stenen nr. 100 i läge som den påträffades framför där den sedan inpassades.Mittkorets sydmur med öppningarna mot sydkoret. I förgr. stenen nr. 100 i läge som den påträffades framför där den sedan inpassades.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mittskeppet med östligaste delen av nordmuren från söder. I förgrunden lekmannaaltaret. De vita pilarna i linje med dettas östkant, norr och söder därom, markerar stolphål.Mittskeppet med östligaste delen av nordmuren från söder. I förgrunden lekmannaaltaret. De vita pilarna i linje med dettas östkant, norr och söder därom, markerar stolphål.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mittskeppets nordmur. Östligaste bågen från söder. Vid lodet, vars snöre går i linje med den igenmurade romanska bågens östkant, resterna av det murparti som borttogs vid spetsbågens upptagande.Mittskeppets nordmur. Östligaste bågen från söder. Vid lodet, vars snöre går i linje med den igenmurade romanska bågens östkant, resterna av det murparti som borttogs vid spetsbågens upptagande.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
N.sidoskeppets västligaste travé från söder under utgrävning. Vid meterstången 0,7 m. över golvet ett brandlager.N.sidoskeppets västligaste travé från söder under utgrävning. Vid meterstången 0,7 m. över golvet ett brandlager.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nedergården.1500-årig skelettgrav, utgrävd 1/5 1942. Fynd: Urna, hästtand, bronssölja, hartstätning, bronssölja, hartstätning till träkärl samt kranium, på vilket synes ett par deformationer efter slag eller från trepanation.Nedergården.1500-årig skelettgrav, utgrävd 1/5 1942. Fynd: Urna, hästtand, bronssölja, hartstätning, bronssölja, hartstätning till träkärl samt kranium, på vilket synes ett par deformationer efter slag eller från trepanation.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nedrasad murklump vid ingången till södra tvärskeppet från ostnordost. Provisorisk mur i södra sidskeppets östra del.Nedrasad murklump vid ingången till södra tvärskeppet från ostnordost. Provisorisk mur i södra sidskeppets östra del.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nordöstkapellet mot väster = sakristian. Dörröppning till norra koret, trägolv markerat med vita ribbor.Nordöstkapellet mot väster = sakristian. Dörröppning till norra koret, trägolv markerat med vita ribbor.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nordöstkapellet. Nordvästhörnet med spår av nisch i muren. Vid pilen märke efter nischens nordvägg.Nordöstkapellet. Nordvästhörnet med spår av nisch i muren. Vid pilen märke efter nischens nordvägg.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nordöstra kapellet från norr med nedrasade valv, (mur-)rester av kalksten. Till vänster kant av östra muren. Till höger dörröppning till norra koret.Nordöstra kapellet från norr med nedrasade valv, (mur-)rester av kalksten. Till vänster kant av östra muren. Till höger dörröppning till norra koret.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nordöstra kapellet från sydost. Till vänster järnbeslaget fynd 1928:273 placerat i läge som det påträffades. Till höger trägolv III översta högra hörnet, norra muren och stenar därinvid, i nedersta högra stenar vid östra muren.Nordöstra kapellet från sydost. Till vänster järnbeslaget fynd 1928:273 placerat i läge som det påträffades. Till höger trägolv III översta högra hörnet, norra muren och stenar därinvid, i nedersta högra stenar vid östra muren.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Nordöstra kapellet från väster. I fonden stenar vid östra muren, där framför trägolv II nederst till höger.Nordöstra kapellet från väster. I fonden stenar vid östra muren, där framför trägolv II nederst till höger.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norfolk archaeologyNorfolk archaeology
TEXT
University of Chicago
DPLA
Norra Vånga sn. Grav intill jordfast sten. Yngre järnåldern. Hortstätning för gravkärl av trä. Brända ben.Norra Vånga sn. Grav intill jordfast sten. Yngre järnåldern. Hortstätning för gravkärl av trä. Brända ben.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra delen av klosterkyrkans östmur från öster. Mittkoret. Dörröppning till koret. Nordöstra kapellet = sakristian.Norra delen av klosterkyrkans östmur från öster. Mittkoret. Dörröppning till koret. Nordöstra kapellet = sakristian.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra koret från nordväst. Klack till höger om dörröppningen till nordöstra kapellet = sakristian. Ingång till  mittkoret, norra korets sydmur.Norra koret från nordväst. Klack till höger om dörröppningen till nordöstra kapellet = sakristian. Ingång till mittkoret, norra korets sydmur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra koret från väster. Golvet delvis uppbrutet. Visande i förgrunden norra absiden och vid sidoaltaret (i jämhöjd med pilen) grunden till norra korets äldre östra mur.Norra koret från väster. Golvet delvis uppbrutet. Visande i förgrunden norra absiden och vid sidoaltaret (i jämhöjd med pilen) grunden till norra korets äldre östra mur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra koret från öster. Till vänster norra korets södra mur, tll häger norra muren med fönsternisch.Norra koret från öster. Till vänster norra korets södra mur, tll häger norra muren med fönsternisch.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra koret. Muren mellan nordöstra kapellet och norra koret från väster. Norra korets östligaste altare.Norra koret. Muren mellan nordöstra kapellet och norra koret från väster. Norra korets östligaste altare.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra koret. Nordmuren med fönsternisch från söder. Efter borttagandet av det i botten senare inlagda skiftet.Norra koret. Nordmuren med fönsternisch från söder. Efter borttagandet av det i botten senare inlagda skiftet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra korsgången, sydmurens utsida. Murparti kring östra fönstret från söder före framgrävningen av bottenskiktet.Norra korsgången, sydmurens utsida. Murparti kring östra fönstret från söder före framgrävningen av bottenskiktet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra korsgångens sydmur. Insidan. Östra fönstret återuppsatt, genom fönstret skymtar det återuppsatta fönstret i södra korsgången. Från norr.Norra korsgångens sydmur. Insidan. Östra fönstret återuppsatt, genom fönstret skymtar det återuppsatta fönstret i södra korsgången. Från norr.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra korsgångens sydmur. Utsidan från södra partiet kring fönstret ovanför brunnen före framgrävningen av bottenskiktet.Norra korsgångens sydmur. Utsidan från södra partiet kring fönstret ovanför brunnen före framgrävningen av bottenskiktet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra längan mot sydväst med skyddstak över abedissans bostad. Gudhems kyrka syns i bakgrunden.Norra längan mot sydväst med skyddstak över abedissans bostad. Gudhems kyrka syns i bakgrunden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra sidoskeppet. Altaret i västra delen sett uppifrån sedan fyllningen borttagits. Nisch efter inmurat relikskrin.Norra sidoskeppet. Altaret i västra delen sett uppifrån sedan fyllningen borttagits. Nisch efter inmurat relikskrin.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra sidoskeppet. Altaret i västra delen, sett från söder, sedan fyllningen borttagits. Obs. avtryck efter järnbeslag i högra hörnet (se pilen). Löst järnbeslag på nischens botten.Norra sidoskeppet. Altaret i västra delen, sett från söder, sedan fyllningen borttagits. Obs. avtryck efter järnbeslag i högra hörnet (se pilen). Löst järnbeslag på nischens botten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Norra sidoskeppet. Partiet mellan östligaste pelaren i mittskeppets nordmur och sidoskeppets nordmur. Stenarna i läge som de påträffades. Stenblocken i förgrunden med solfläckar. Tympanonsten.Norra sidoskeppet. Partiet mellan östligaste pelaren i mittskeppets nordmur och sidoskeppets nordmur. Stenarna i läge som de påträffades. Stenblocken i förgrunden med solfläckar. Tympanonsten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Partiet väster om lekmannaaltaret efter 1933 års utgrävning. Grav 9 och grav 10, kisthällar och rest sten.Partiet väster om lekmannaaltaret efter 1933 års utgrävning. Grav 9 och grav 10, kisthällar och rest sten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Resterna efter den romanska kyrkans korsarms södra mur från väster uppifrån, altare. Finns här spår efter portal?Resterna efter den romanska kyrkans korsarms södra mur från väster uppifrån, altare. Finns här spår efter portal?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Runsten vid Gärdet, Skånum. Runstenen efter restaureringen. Drakslinga löper runt stenen ett kors ristat emellan denna texten omtalar att Gudmund reste denna sten efter Eskil ?sin bror. Han trodde på Gud.Runsten vid Gärdet, Skånum. Runstenen efter restaureringen. Drakslinga löper runt stenen ett kors ristat emellan denna texten omtalar att Gudmund reste denna sten efter Eskil ?sin bror. Han trodde på Gud.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Ruskela källa 1962. Foto från undersökningen den 22-24 aug. Tillsammans hittades 119 mynt från år 1801 till nuv. tid. Tidigare hittade mynt betydligt äldre. Fr. v. antikvarie G. A. Hellman, lantbr. Allan Larsson i Luttorp, Segerstad, folkskoll. Evert Clason, Segerstad och Hugo Sköld, Stenstorp.Ruskela källa 1962. Foto från undersökningen den 22-24 aug. Tillsammans hittades 119 mynt från år 1801 till nuv. tid. Tidigare hittade mynt betydligt äldre. Fr. v. antikvarie G. A. Hellman, lantbr. Allan Larsson i Luttorp, Segerstad, folkskoll. Evert Clason, Segerstad och Hugo Sköld, Stenstorp.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
S:t Olofs kyrka. Från restaureringen 1958-61. Del av 8-kantig sandstenskolormett, satt i norra väggbänken under läktaren.S:t Olofs kyrka. Från restaureringen 1958-61. Del av 8-kantig sandstenskolormett, satt i norra väggbänken under läktaren.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
S:t Olofs kyrka. Undersökningen. Rågaxfynd från putsen högt uppe i långhuset. Ljus fond och mörk fond.S:t Olofs kyrka. Undersökningen. Rågaxfynd från putsen högt uppe i långhuset. Ljus fond och mörk fond.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra kapellet nordöstra hörnet vid vulstens underkant i hörnet en flat sten vilande på fyllningen utan samband med muren. Södra kapellet sydöstra hörnet med tre flata stenar vilande på träribbor och i läge som de påträffades. I förgrunden altargrunden.Södra kapellet nordöstra hörnet vid vulstens underkant i hörnet en flat sten vilande på fyllningen utan samband med muren. Södra kapellet sydöstra hörnet med tre flata stenar vilande på träribbor och i läge som de påträffades. I förgrunden altargrunden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret detalj av västra delen av södra korets nordmur. Uppe till höger kvarliggande konsolsten. Kvadermuren tar i den äldre avrivna, med upplag?Södra koret detalj av västra delen av södra korets nordmur. Uppe till höger kvarliggande konsolsten. Kvadermuren tar i den äldre avrivna, med upplag?
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret från nordväst. Till vänster i förgrunden muren mellan mittkoret och södra koret. Till höger nischen i södra korets södermur.Södra koret från nordväst. Till vänster i förgrunden muren mellan mittkoret och södra koret. Till höger nischen i södra korets södermur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret från öster med nedrasade valvstenar och tillhörande konsolsten in situ på korets nordmur.Södra koret från öster med nedrasade valvstenar och tillhörande konsolsten in situ på korets nordmur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret från öster med nedrasade valvstenar och tillhörande konsolsten in situ på korsets nordmur (vid pinnen).Södra koret från öster med nedrasade valvstenar och tillhörande konsolsten in situ på korsets nordmur (vid pinnen).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret mot sydost från (mittkoret) korsmitten. Till vänster västligaste delen av muren mellan mittkoret och södra koret. Till höger i fonden nischen i södra korets södermur.Södra koret mot sydost från (mittkoret) korsmitten. Till vänster västligaste delen av muren mellan mittkoret och södra koret. Till höger i fonden nischen i södra korets södermur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret mot väster. Södra muren. De två största delarna av den i södra koret funna gravstenen som de påträffades.Södra koret mot väster. Södra muren. De två största delarna av den i södra koret funna gravstenen som de påträffades.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret nordöstra hörnet, från söder, under utgrävning. Nordmuren, östra muren. Till höger. Obs. förtagningen!Södra koret nordöstra hörnet, från söder, under utgrävning. Nordmuren, östra muren. Till höger. Obs. förtagningen!
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Södra koret. Norra muren. Andra stenen väster om öppningen till mittkoret i andra skiftet från kälskiftet (se foto 22) med i putsen före finslipningen inristade bokstavstecken (R LU).Södra koret. Norra muren. Andra stenen väster om öppningen till mittkoret i andra skiftet från kälskiftet (se foto 22) med i putsen före finslipningen inristade bokstavstecken (R LU).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Teaching archaeologyTeaching archaeology
TEXT
United States Government Publishing Office (GPO)
DPLA
Terängen över norra koret före utgrävningen, från söder, med stora träd växande på norra korets sydmur.Terängen över norra koret före utgrävningen, från söder, med stora träd växande på norra korets sydmur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Terängen över södra koret och mittkoret vid utgrävningarnas början. Från öster. Längst t.h. östligaste delen av  södra korets norra mur.Terängen över södra koret och mittkoret vid utgrävningarnas början. Från öster. Längst t.h. östligaste delen av södra korets norra mur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Trash archaeologyTrash archaeology
IMAGE
University of Washington
DPLA
Tribunbågen. Mittkoret mot nordväst med nedrasade valvstenar i läge som de påträffades (ovanför stenarna 101-84 en nedrasad murklump.)Tribunbågen. Mittkoret mot nordväst med nedrasade valvstenar i läge som de påträffades (ovanför stenarna 101-84 en nedrasad murklump.)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Triumfbågen uppställd. Den breda ribban betecknar bågsegmentets bas, den smala dess höjd.Triumfbågen uppställd. Den breda ribban betecknar bågsegmentets bas, den smala dess höjd.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Utgrävning av stenåldersgrav. Hällkista med skålgropar å takblock. Fynd: benbitar, bärnstenspärlor, kvarssten, delar av lerkärl, sekundär grav från järnåldern.Utgrävning av stenåldersgrav. Hällkista med skålgropar å takblock. Fynd: benbitar, bärnstenspärlor, kvarssten, delar av lerkärl, sekundär grav från järnåldern.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Utgrävning av varggrop med intilliggande skelettgrav juni 1934 av H. Svensson och H. Widéen. Bild på utgrävningsplatsen på toppen av en åsrygg.Utgrävning av varggrop med intilliggande skelettgrav juni 1934 av H. Svensson och H. Widéen. Bild på utgrävningsplatsen på toppen av en åsrygg.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Utgrävning av varggrop med intilliggande skelettgrav juni 1934. Varggropen består av stensatt grop där väggarna kallmurats. Gropen har senare fyllts med odlingssten.Utgrävning av varggrop med intilliggande skelettgrav juni 1934. Varggropen består av stensatt grop där väggarna kallmurats. Gropen har senare fyllts med odlingssten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Yttersidan av klosterkyrkans östmur mot väster. Från första schaktet. Till v. vid pilarna överkanten av muren mellan södra och mittkoret.Yttersidan av klosterkyrkans östmur mot väster. Från första schaktet. Till v. vid pilarna överkanten av muren mellan södra och mittkoret.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Yttre vinkeln mellan kyrkans södra långhusmur och korsarmen i ett senare stadium av utgrävningen. Foto från sydväst.Yttre vinkeln mellan kyrkans södra långhusmur och korsarmen i ett senare stadium av utgrävningen. Foto från sydväst.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Yttre vinkeln mellan kyrkans södra långhusmur och korsarmen. under utgrävning 1948. Foto från sydväst.Yttre vinkeln mellan kyrkans södra långhusmur och korsarmen. under utgrävning 1948. Foto från sydväst.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östligaste pelaren i mittskeppets nordmur från nordväst. Kapitäl nr. 345 i läge som det påträffades. I mitten ett vigvattenskärl.Östligaste pelaren i mittskeppets nordmur från nordväst. Kapitäl nr. 345 i läge som det påträffades. I mitten ett vigvattenskärl.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östra huset från väster. I förgrunden västra muren och det ännu ej framgrävda partiet över källaren t.v. i nordöstra hörnet.Östra huset från väster. I förgrunden västra muren och det ännu ej framgrävda partiet över källaren t.v. i nordöstra hörnet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östra huset från öster. Kullen, som sträckt sig så långt som till fig. t.v. avtagen intill östra husets södra mur.Östra huset från öster. Kullen, som sträckt sig så långt som till fig. t.v. avtagen intill östra husets södra mur.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östra huset. Sydöstra hörnet och den därtill anslutna östra mursträckningen från öster.Östra huset. Sydöstra hörnet och den därtill anslutna östra mursträckningen från öster.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östra huset. Södra väggens mittparti med nisch och romhål från sydost. Västra del från nordost.Östra huset. Södra väggens mittparti med nisch och romhål från sydost. Västra del från nordost.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östra huset. Södra väggens mittparti med nisch och romhål från sydost. Västra del från nordost.Östra huset. Södra väggens mittparti med nisch och romhål från sydost. Västra del från nordost.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Östra korsgången. Portalsten och murkanal på murens östra sida från öster, gamla fogningen kvar.Östra korsgången. Portalsten och murkanal på murens östra sida från öster, gamla fogningen kvar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
1 - 200 (Total Results 1903851)>>