Erik Gustaf Geijers samlade skrifter...

Erik Gustaf Geijers samlade skrifter...Edited by Erik W. Dahlgren., On cover: Godtköpsupplaga. Ny subskription (dated 1863), 3. bd. Fattigvårdsfrågan. Läroverksfrågan. Representationsfrågan. Om vår tids inre samhällsförhållanden. Den ny-europeiska odlingens hufvudskiften med särskildt afseende på de akademiska studierna. Också ett ord öfver tidens religiösa fråga. 1874.--4. bd. Svea rikes häfder. del. 1. 1874.--5-6. bd. Svenska folkets historia. del. 1-3. Teckning af Sveriges tillstånd ... under tiden från konung Karl XII:s död till konung Gustaf III:s anträde af regeringen. 1873-74.--7. bd. [Biografier, tal, m.m.] 1875.--8. bd. Recensioner. Svar till prof. Fryxell. Nyt "ett och annat" i anledning af frågan om akademiska jurisdiktionen. Bref. 1875., 1. bd. Lefnadsteckning [af J. Hellstenius] E.G. Geijer såsom tonsättare [af A.F. Lindblad] Minnen. Om den gamla nordiska folkvisan. Om omqvädet i de gamla skandinaviska visorna. Betraktelser i afseende på de nordiska myternas användande i skön konst. Skaldestycken. 1875.--2. bd. Inbillningsgåfvans betydelse vid uppfostran. Om falsk och sann upplysning med afseende på religionen. Om historien och dess förhållande till religionen. Om historiens nytta. Thorild. Feodalism och republikanism. Om det offentliga läroverket. Några anmärkningar om uppfostran och undervisning. 1874.

CreatorGeijer, Erik Gustaf, 1783-1847 (Search Europeana for this person)
CountryUnited States of America
LanguageSwedish
CollectionHarvard University
Timespan1873-75
RightsPublic domain. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use
(Public domain. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use)
Repository Pagehttp://dp.la/api/items/181e80121731072421be74e0e8a0fcb9#Sour...
Web Pagehttp://catalog.hathitrust.org/Record/100544421...
ProviderHathiTrust