Čítanka pro školu a dům

Čítanka pro školu a dům1: Jak Jaromil k štěstí přišel (Božena Němcová) 18: Zakletí bratří (V. S. Krolmus) 20: Bratr a sestra (B. Němcová) 27: Honza (J. Malý) 32: Zvířátka a Petrovští (Týž) 33: Jak se učil Honzík latinsky (B. Němcová) 35: Švanda dudák (J. Malý) 39: Jan za chrta dán (K. S. Schneider) 41: Panenka Maria Svatohorská (Vydáno od J. V. Kamarýta) 42: Krakonoš 47: Zdeněk z Zásmuku (Kramerius) 50: O smrti - Valašská (Květy 1847) 51: Píšťalka - Polská (Pkld. Od Malého) 52: Otrněná Růženka - Německá (Bratři Grimmové) 54: Věčnost - Švédská (G. H. Schubert) 56: Adam a Eva - Francouzská (Magazin des enfans p. Mad. Le Prince de Beaumont) 57: Rybář a duch - Arabská (Tausend und eine Nacht) 60: Rut - Starohebrejská (Králická biblí šestidílná) 62: Plavci Aragonští - Starořecká (Dle Niebuhra) 66: Založení Říma - Starořímská (Dle Livia) 68: Legenda (Traditiones SS Apostolorum - Göthe) 69: Modlitba outlých dětí (Vyd. Od Kamarýta) 69: Ranní píseň (Voj. Nejedlý) 70: Syn (Týž) 70: Láska bratrská (Týž) 71: Osiřelé dítě (Vyd. Erben) 72: Píseň sirotka (Čelakovský) 72: Píseň jarní (Vyd. Krolmus) 72: Pseň jarní - novější (Týž) 73: Zpěv bábin (Týž) 73: Skřivánek (Týž) 73: Kukačka (Týž) 74: Kačena (Týž) 74: Kvočna (Týž) 74: Luňák (Čelakovský) 75: Lašťovičky (Týž) 75: Vodník (Týž) 75: Dětská (Týž) 75: Na smrt mého kanárka (Dom. Kinský) 76: Vánoční (Vyd. Krolmus) 76: Koleda (Vyd. Kamarýt) 77: První hřích a pokuta (V. Erben) 77: Kratičká modlitba (Čelakovský) 77: Na českém pomezí (V. Štulc) 77: Prosba za krále (Voj. Nejedlý) 78: Vychování ( Vyd. Erben) 78: Ukolébavka (Vocel) 78: Ukolébavka chlapci (V. Erben) 78: Dítě umírající (Vinařický) 79: Dušičky v očistci (V. Kamarýt) 79: Veselý pacholík (Voj. Nejedlý) 80: Hra na kukačku (V. Krolmus) 80: Hra na Barvu (Týž) 80: Hra na jukačku (V. Čelakovský) 80: O kohoutku a slepičce (V. Krolmus) 81: Babička za kamny (Týž) 82: Posvícenská (Erben) 82: Kolednická (Čelakovský) 82: Koledy (Krolmus) 82: Pomláska (Týž) 82: Dudy (Týž) 83: Hudebníček (Týž) 83: Při dělání píšťalek (Čelakovský) 83: Veselá bída (Týž) 84: Babí čáry (Týž) 84: Žabka (Čelakovský) 84: Kocourek (Krolmus) 84: Stromek (Týž) 84: Husa (Týž) 84: Čápi (Vinařický) 85: Vosy (Týž) 85: Komárova svtba (Krolmus) 85: Komár a muška (Jungmann) 85: Nezvaná (Týž) 85: Radost nad knoflíkem (Krolmus) 86: Podoby (Vinařický) 86: Lenoch (Krolmus) 86: Brandenburk (Erben) 86: Havíři (Týž) 87: Kováři (Týž) 87: Hony (Vinařický) 87: Rybaření (Týž) 87: Píseň zedníků (St. Bačkora) 88: Zpěv žencův (Ant. Guth) 88: Pohádky (Čelakovský) 88: Pohádky (J. V. Rozum, Palkowič a. j.) 89: Ranní (Kamarýt) 89: Jiná (Týž) 90: Ráno (Vinařický) 90: Před jídlem (Kamarýt) 90: Po jídle (Týž) 90: Večerní (Týž) 91: Za večera (Vinařický) 91: Kostelní (Kamarýt) 91: Postní (Týž) 92: Za ourodu (Týž) 92: V čas války (Týž) 92: Píseň k sv. Václavu (Starožitná) 93: Odevzdání se do rukou božích (Krolmus) 93: Staročeský přípitek (Erben) 93: Žádost Staročechů (Týž) 93: Bůh (Bol. Jablonský) 94: O velikosti božské (Ant. Puchmajer) 94: Vlasť a řeč (Ant. Jablonský) 95: U paty Řípa (Vinařický) 95: Hory a bory (Tž) 96: Přemožená žádost pomsty (J. Zabranský) 96: Orel a kohout (F. Rubeš) 97: Vrabec a kůň (Týž) 98: Oklamaná naděje (Ant. Puchmajer) 98: Já jsem Čech (F. Rubeš) 100: Vzpomenutí na domov - Ruská (Čelakovský) 100: Srbská (Týž) 101: Volharská ýž) 101: Litevská (Kalina) 101: Srbská (Čelakovský) 101: Mládenec koně pochvaluje - Ruská (Týž) 102: Tři havrani - Anglická (Týž) 102: Huronská 103: V cizině - Kalmucká 103: Duchovní - Mongolská 103: Utonulý - Turkomanská 103: K bohyni deště - Peruánská (Čelakovský) 104: Na cikádu - Starořecká (Přel. Šír) 104: Na lid Římský (Přel. Vinařický) 104: Stabat mater dolorosa (Přel. A. Swoboda) 105: Přechod 107: O silách přírodních 109: Země a slunce - Z Německého dle J. P. Hebla 112: Pokračování (Týž) 115: Měsíc (Týž) 117: Planety (Týž) 117: Komety (Týž) 119: Hvězdy stálice (Týž) 121: Vznikání kůry zemské (V. Kodým) 123: Stáří hor (Týž) 125: Prvoci (Týž) 126: Převraty půdy České (Týž) 126: Sopky (Týž) 128: Pěkné kousky sopek (Týž) 129: Ostrov Islandský (Týž) 130: Moře (Ant. Hnojek) 131: Evropa u porovnání s Afrikou - z Dánského dle Schouw-a 132: Poušť Sahara (Týž) 133: Přirovnání jižní Europy k severní (Týž) 133: Porovnání jiho-evropských půlostrovů (Týž) 134: Oblaky u mraky (Kodým) 135: Přehled plodin (Ant. Hnojek) 136: O hlatích (Kodým) 138: O soli (Týž) 140: Chlebný strom (J. N. Filcík) 141: Člověka přednosti a rozdílové (Týž) 142: Plemena lidská (J. S. Presl) 143: Smysly ( V. Staněk) 144: Co je duše (Dle Kampe z Přítele Mládeže) 147: Obrazotvornost, Žádání, Ošklivení, Svobodná vůle. Puzení (Týž) 150: Příčiny a účinky, Rozum (Týž) 153: O tom, co život jest 154: Ústrojnost (J. S. Presl) 155: Čivy (V. Kodým) 156: O tom, co duch je, a jak jej možná poznati 157: O tom co krása jest 158: O tom, co Bůh jest a kterak jej možná poznati 159: Hned z mládí sobě cnosti hledět máme (Fr. Doucha) 160: Co je člověk bez náboženství (Týž) 161: V čem se pravda hlavně jeví (Týž) 162: Co dobrého z šetrnosti pochází (Týž) 162: Barvy národní (Týž) 164: Políbení ruky (J. V. Vlasák) 165: Kopec (J. Doležal) 166: Fialky (Týž) 167: Čermáček - Z Německého (Parabeln von F. A. Krummacher) 167: Samozor (Týž) 168: Uražený derviš - Z Orientálského (A. J. Liebeskind) 168: Mojžíš a beránek (Z Tamudu) 169: Samaritán (Sv. Evangelium) 170: Stejnost před Bohem (Týž) 170: Před zákonem má být každý občan býti rovný (Týž) 172: Čím kdo mocnější, tím buď pomocnější (Týž) 172: Nahyda Černíková (Kodým) 173: Přítel pravdy (Fřel. F. Sojka) 174: Vděčná Amerikánka (J. V. Vlasák) 175: Pomluva - Z Orientálského (A. J. Libeskind) 176: Cajus Fabricius - Z Latinského (J. L. Ziegler) 176: Marcus Attilius Regulus - Z Latinského (J. L. Ziegler) 177: O ctnosti (Z knch hlubokých mudrcův od Fr. Bezděky) 177: O mravnosti a moudrosti (Týž) 179: O milosti (Týž) 179: O dobrém řeči užívání (Týž) 180: Rodiče a děti (Fr. M. Klácel) 180: Průpovídky (Z Přítele Mládeže) 182: Řeči na zemi Řeč národní (Ant. Hnojek) 184: Rozřadění řeči slovanské, Řeč česká (Šafařík) 185: Řeč a národnost 186: Připomenutí (Kodým) 186: Některé posvátnosti starých Čechů (Krolmus) 187: Pomrhíoda čili Pomlázka (Týž) 188: O stavení Májí a pálení čarodějnic (Týž) 189: Vážnost chleba v Čechách (Burianova gram) 191: Zálesáci v severní Americe (Týž) 193: Dvě noci v jižním Mechiku (Týž) 195: Národní pověry v Čechách (Květy) 196: Jiné národní pověry v Čechách (Týž) 198: Přísloví česká (Musejník) 198: Pořekadla česká (týž) 198: Přísloví všeslovanská (Týž) 190: Rodina, lid a národ, stát 200: Křesomysl svoluje k roční dani (Hanka) 201: O tom, co stát jest 203: Spitihněv druhý (Hanka) 204: Tataři u Olomouce (Týž) 204: Na závěrek

CountryCzech Republic
CollectionNárodní pedagogická knihovna Komenského
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/92004/NPKK___NPKK__II...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsčítanka, Školy střední. 1851-1917 (Nižší a vyšší třídy stř. škol)
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic