Atlantis Austriaci. Vol. XVI. Tom. XLI.-XLIV.

Atlantis Austriaci. Vol. XVI. Tom. XLI.-XLIV.Rukopis patří do velkého rukopisného souboru - vícesvazkového katalogu mapové sbírky sběrateleBernarda Pavla Molla(1697-1780). Rukopis patří mezi tzv.bílé katalogy, nazvané tak kvůli pergamenové vazbě (celkem 20 svazků). Rukopis patří do doprovodného materiálu Mollovy mapové sbírky. V celém fondu Moravské zemské knihovny se nacházejí tyto části: 1. mapová sbírka a 20 k ní příslušejících svazků (Vol.) definitivních katalogů, které podle vazby v pergamenu označujeme jakobílé katalogy. 2. duplikáty (rovněž bílé) I. svazku katalogu Rakouského atlasu (AA) a I. svazku katalogu Německého atlasu (AG). 3. starší Mollovy katalogy, nově (po r.1907) vázané v hnědé poloplátěné vazbě, které v dalším označujeme jakohnědé katalogy; z těchto katalogů se zachovaly jen svazky pro II.-XII. a XV.-XIX. dílo Rakouského atlasu a pro I.-X. a XVIII.-XXIV. díl Německého atlasu. 4. nejstarší koncepty katalogů, přivázané k hnědým katalogům. 5. rukopisy svázané v 5 svazcích pod sig.RKP2-0047.948(kdysiRkp 80). 6. přehled obou atlasů z r.1794, psanýFridrichem Vockelem, Mollovým vnukem; nevázaný pro AA tom. I.-X. a hnědě vázaný pro AG tom. I.-XXIV. s dokončením pro AA. tom. XI.-XLIV. VizKuchař, K.: Mapová sbírka, s. 8-9. Na p.1-2obsah svazku:Contenta Voluminis XVI. Atlantis Austriaci.Tomus XLI. Hungariae Regni Pars I.Sect: I. Geographia antiqua.II. Geographia nova. Tabulae generales.III. Hydrographia. Danubius.IV. Tabulae generales provinciarum, Viennam & Constantinopolin interjacentium.V. Theatra belli.Tomus XLII. Hungariae Regni Pars II.Sect: I. Hungaria, Croatia, Dalmatia, Slavonia, Transylvania. Tabulae generales.II. Geographia ecclesiastica.III. Hungaria superior & inferior inspecie. Tabulae generales.IV. Tabulae speciales Comitatuum.V. Geographia subterranea.Tomus XLIII. Hungariae Regni Pars III.Sect: I. Theatra belli de 1716-1718. 1737-1739.II. Bosnia, Croatia, Dalmatia, Servia, Slavonia. Tabulae generales.Sect: III. Tabulae speciales. Bosnia.IV. Croatia.V. Dalmatia.VI. Slavonia.VII. Servia.Tomus XLIV. Hungariae Regni Pars IV.Sect: I. Temeswariensis Bannatus.II. Moldavia, Transylvania, Wallachia, Tabulae generales.III. Transylvania.IV. Geographia subterranea.V. Bulgaria.VI. Moldavia.VII. Wallachia.VIII. Topographia Urbium Hungariae.

CountryCzech Republic
CollectionMoravská zemská knihovna v Brně
Year1748-1775, 1780-09-26, 1821-03-07
Timespan1907, 1794, 26. září 1780, 1780-09-26, 1789, 1800, 1816, 1817, 7. března 1821, 1821-03-07, 1843, 1900
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
LocationHorní Rakousy
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/92004/MZK____MZKB__MO...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic