1578, octubre, 19. Reus

1578, octubre, 19. ReusVenda i àpoca de venda. Venda efectuada per Anton Arboç, el seu fill Anton Arboç, pagesos, i la seva dona Margarita, habitants de Reus, a Bernat Aleu, espardenyer de Reus, pel preu de 110 lliures barceloneses, d'una casa al carrer de la Galera de Reus, la qual és tinguda com a benefici instituït del qual és beneficiat el clergue Francesc Morera, al cens de 2 sous barcelonesos pagadors el dia de Nadal. A l'àpoca s'explicita que el pagament del preu es farà mitjançant un cens anual de 110 sous.

CountrySpain
CollectionCentre de Lectura de Reus
Year1578, 2017
Timespan4 quarter of the 16th century, Second half of the 16th century, Second millenium AD, Second millenium AD, years 1001-2000, 16-th, 16th, 16th century, 21-st, 21st, 21st century, Early 21st century
Rightshttp://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/919204/u__pergamCLR_4...
Web Pagehttp://mdc.cbuc.cat/u?/pergamCLR,47...
ProviderCentre de Lectura de Reus