Nye Graah - det moderne industribygget ved Akerselva

Nye Graah - det moderne industribygget ved AkerselvaNye Graah var - for sin tid - et svært moderne industribygg ved Akerselva, med et karakteristisk sagtakket shed-tak og all produksjon samlet på ett plan. I bygget var det først veveri, og det er i dag lokaler for blant annet TV-produksjonsselskapet Monster og Norsk kulturråd.

Vøiens Bomuldsspinderi ble etablert av Knud Graah og Niels A. Young i 1846, ved Vøyenfallene på vestsiden av Akerselva , like ved Beyerbrua. Den første fabrikken brant allerede i 1859, men ble raskt gjenreist og seinere kraftig utvidet, og denne bygningen kan vi fortsatt se rett på vestsiden av fossen og Beyerbrua. I 1872 ble driften utvidet til også å omfatte veveri. Virksomheten ekspanderte, og i 1913 ble det bygget en ny fabrikkbygning på sletta nedenfor fossen, og det er denne bygningen vi i dag kjenner som Nye Graah i Mølleparken 2.

Denne bygningen var et uttrykk for en helt annen og moderne måte å drive industrivirksomhet på, med en mer effektiv organisering med all virksomhet på ett plan.

«Det nye kompleks er opført efter det såkalte «shed»-princip – samtlige avdelinger paa ett gulv – hvorved man undgaar den tungvinte transport op og ned gjennem flere etager.»  (sitat fra 75-års beretningen).

Dette var muliggjort ved elektrifiseringen av tekstilindustrien, med elektromotorer ved hver vevstol, slik at man kunne unngå den mer tungvinte remdriften for overføring av kraft fra vanndrevne skovlhjul. Dette åpnet også for overlys fra store takvinduer, dvs. det karakteristiske sagtakkete shed-taket, som ga langt bedre arbeidsmiljø med bedre lys- og luftforhold. Virksomheten ble også utvidet med eget blekeri og farveri.

Bedriften gikk tydeligvis godt, for allerede i 1918 måtte bedriften utvide og bygningen ble forlenget med flere «sagtakker» i retning fossen ved Beyerbrua, og bygningen fikk den utstrekningen som vi kjenner i dag.

Industribebyggelsen og fasadene på Nye Graah er omtrent uforandret gjennom tidene, slik vi for eksempel ser det på flyfotoet fra 1952 til i dag. Men det er skjedd store endringer i de nære omgivelsene, med blant annet nye nærings- og boligbygg i Maridalsveien og Sagveien, og et stort næringsbygg mellom Nye Graah og Waldemar Thranes gate (nr 98). Det er også kommet mye ny kontorbebyggelse ved Våghalsen, den nederste fossen i Vøyenfallene (Mølleparken 4 og 6, og Mølla, eller "Walmanns salonger").

Veverivirksomheten opphørte i 1955, og seinere har det blant annet vært grafisk virksomhet, trykkeri (Fabritius) og diverse tidsskriftredaksjoner i Nye Graah. På 1980-tallet rykket treningsstudioene inn, og i dag er hele bygget transformert til moderne kontorlokaler.

Så i 2015 er det kulturbyråkrater og TV-produsenter som arbeider under overlystakene, og ikke vevere ved støyende og støvende vevstoler.

Kilder

  • Oslo Byleksikon
  • Ole Mørch: A/S Knud Graah  & Co. og A/S Vøiens Bomuldsspinderi, 1846-1921. Kristiania, 1921. Eget forlag
  • (75-årsberetning)
  • Nettstedet Industrimuseum.no: Knud Graah & Co A/S, Nye Graah, Jobbe på Graah (intervju med tidligere arbeidere)
  • Aftenpostens arkiv
  • Adressebøker Oslo

Hør også fortellingen om hvordan det var å arbeide i veveriet på Graah (Søstrene på Graah; Digitalt fortalt).

CreatorLars Rogstad (Search Europeana for this person)
CountryNorway
CollectionKulturrådet
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Location
Other objects in the vicinity
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_7383...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/021085822094...
Subject TermsArchitecture
ProviderArts Council Norway