Aspaasgården og museene

Aspaasgården og museene"Gammel historie, ung stemme" er et historieformidlingsprosjekt i regi av IKA Trøndelag. I april 2011 ble pilotprosjektet gjennomført i samarbeid med Rørosmuseet, det lokale verdensarvrådet og Røros skole. Videoene er produsert av 8. klasse ved Røros skole. Utgagnspunktet for fortellingene er personer og hendelser knyttet til hus nummer 162. Billedmaterialet er tidvis brukt som rene illustrasjoner. Det kan forekomme misforståelser i forhold til kildematerialet.

Kommentar: God bruk av kildematerialet. Også god presentasjon av prosessen hvor gården ender Sverresborg. Fin orientering om dagens diskusjon knyttet til tomta.

---

Aspaasgården ble ikke flyttet fra Røros til Trondheim før i 1917. Om den fortsatt hadde stått på Røros, som mange ønsker ville den stått ved hytteelva øverst i Flanderborg. Opprinnelig var aspaasgården en vanlig bergmannsbolig som ble bygd tidlig på 1700-tallet.
Senere, ca på 1790-tallet ble huset påbygg og forandret. Dette ble utført av Per Andersen Indset,som var snekker ved kobberverket. Han må ha vært i Trondheim og hentet inspirasjon til huset sitt. Han skapte ett barokkhus med midtark og rike detaljer ved vinduer og dører. Huset står nesten urørt den dag i dag. Per Andersen bygde huset,men det har navn etter de siste som bodde der. Huset ble gjenreist på Sverresborg i 1917.

Lars Skancke ville selge aspaasgården for 5.000 kr. Til arkivar koren. Lars ble senere villig til og senke prisen til 4.500 kr. Til bortflytting. Enda senere etterlyste Skancke en avgjørelse. Han truet da med og leie ut gården til en arbeidsfamilie. Helt til slutt bestemte han seg for og selge aspaasgården. Den ble da solgt for 3.000 kr i 1909.

Utgangspunktet for gjenoppbyggingen av Aspaasgården var og gjennskape det som sto frem til 1917.

Hovedbyggningen ble tatt ned og flyttet til Trondheim i 1917. Hovedbyggningen var det eldste huset i gårdsanlegget. Den ble oppført like før 1800 – tallet. Ferdastallen og skjæle er byggd en gang mellom 1846 og 1899,fjøs,gjødselkom og stall er bygd en gang mellom 1846 og 1856. Brønnhus,buer og stall er bygd ca. I 1868. Og skjælet er bygd på slutten av 1800-tallet.

I 2009 la Røros kunstlag frem et ønske om og skaffe en kopi av aspaasgården som de skulle bruke til kunstsenter. Leder i norsk kulturminnefond , Jon Suul , så med velvilje på at det kunne settes en kopi av gården på Flandeborg.

CreatorHåvard, Janne og Kristine (Search Europeana for this person)
CountryNorway
CollectionIKA Trøndelag
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Location
Other objects in the vicinity
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_3322...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/011085443103...
Subject Termsverdensarv, røros-historie
ProviderArts Council Norway