Aspaasgården - Halvor Pedersen Aspaas

Aspaasgården - Halvor Pedersen Aspaas"Gammel historie, ung stemme" er et historieformidlingsprosjekt i regi av IKA Trøndelag. I april 2011 ble pilotprosjektet gjennomført i samarbeid med Rørosmuseet, det lokale verdensarvrådet og Røros skole. Videoene er produsert av 8. klasse ved Røros skole. Utgagnspunktet for fortellingene er personer og hendelser knyttet til hus nummer 162. Billedmaterialet er tidvis brukt som rene illustrasjoner. Det kan forekomme misforståelser i forhold til kildematerialet.

Kommentar: Mange gode detaljer om livet den gang da fortalt i en ledig stil. Litt snedig at man undervurderer egen kildebruk og sier alt kommer fra Rørosboka? Dere har brukt skoleprotokoller og bakgrunnsmaterialet veldig godt. Liten minus for at jeg måtte fjerne Britney-soundtracket.

---

Jeg skal fortelle om Halvor Pedersen Aspaas. Halvor ble født 13. juni i 1797 av foreldrene Peder Svendsen Aspaas og Ingeborg Pedersdatter Indset. Halvor hadde tre søsken; Søsteren Anne som ble født i 1790, broren Svend ble født i 1791 og den andre broren Peder som ble født i 1795, alt ifølge Rørosboka.

Halvor hadde en krevende oppvekst. Allerede det året han ble født, døde faren. Dette var et stort sjokk for moren Ingeborg som etter dette bodde hos sin egen mor, Karen Olsdatter Risberg. Karen bodde i gård nr. 162, altså Aspaasgården. Halvor's familie var veldig religiøs. Hele familien var blitt døpt. Halvor ble døpt den 12. november i 1797.

Skolevesenet på 1700-tallet var sterkt standsdelt. Almueskolene, eller fattigskolene som de ble kalt i byene, var for folk som ikke hadde råd til, eller ikke ønsket å betale skolegang for sine barn. Her var religionsopplæringen det viktigste. Det var også privatskoler, men dette var bare for de rikeste. Halvor startet på skolen i 1804. Jeg tror Halvor gikk på denne Almueskolen. Jeg tror dette fordi det virker ikke som at hans familie hadde nok penger til privatskole. Halvor hadde en hard skolegang, men hard skolegang var helt normalt på denne tiden. For på denne tiden var vold i skolen enda ikke forbudt. Hvis noen hadde gjort noe galt ble det en runde med spanskrøret.

Vi sjekket fortegnelsen på skolen og Halvor viste seg å være en flittig arbeider på skolen, men med noen problemer med oppførselen. Han hadde middelmådig i orden og oppførsel. Mens Halvor klarte seg bra i skolearbeidet, slet brødrene litt mer. Begge trengte ekstra skolegang i både skriving og regning. De bodde i Aspaasgården nesten hele skolegangen. Før Halvor's siste år med skolegang, flyttet Familien til Haugan til gård nr.291. Aspaasgården ble da solgt til Berit Henriksdatter Knof for 500 spesidaler. Dette er hentet fra Rørosboken. Dette er det jeg vet om Halvor Pedersen Aspaas sitt liv.

CreatorAnders, Sigrid og Vendela (Search Europeana for this person)
CountryNorway
CollectionIKA Trøndelag
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Location
Other objects in the vicinity
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_2118...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/011085439611...
Subject Termsverdensarv, røros-historie
ProviderArts Council Norway