Statistikk over de fattige

Statistikk over de fattigeI Modalen fattigstyres arkiv finner vi en mengde statistiske registreringer om kommunens fattige; opplysninger om antall, alder, kjønn, sivilstand og hjemstavn er noe av det man kan finne her.

De statistiske dataene måtte fattigstyrene i alle kommuner fylle ut i standardskjemaer som ble sendt videre til departementet (senere ble de sendt til Statistisk sentralbyrå). Skjemaene endret seg utseendemessig noe med tiden, men det er omtrent de samme postene og opplysningene man skal fylle ut uavhengig av år. Fra Modalen er det bevart flere slike skjemaer. Det eldste er fra 1877, mens det nyeste stammer fra 1923. Skjemaene ble kalt “Forklaring over Fattigvæsenet”.

Skjemaene fram til 1910 er fra Mo sogn ettersom Modalen da var en del av Hosanger kommune. Fra 1910 er det notert “Modalen kommune” på skjemaene ettersom Modalen da var blitt en egen kommune. Daværende Mo sogn er omtrent sammenfallende med dagens Modalen kommune.

God kilde

Skjemaene er en god kilde for å studere utviklingen av fattigstellet i Modalen kommune. Opplysningene som er nedtegnet kan si oss mye om hvordan kommunen behandlet sine fattige, og hvilken bakgrunn de fattige hadde. I tillegg til de understøttedes alder, kjønn og hjemstavn er det også opplyst hva slags støtte som ble gitt. Ble de understøttet via “almindelig Fattig-Forsørgelse” eller fikk de “Sygehus-forpleining” ?

I “forklaringen” fra 1877 går det fram at det var seks personer som fikk “almindelig Fattig-Forsørgelse”, mens det var ingen som for fattigvesenets regning hadde vært innlagt på sykehus. De understøttede dette året var fra 42 til 84 år gamle. Av de seks var det tre kvinner og tre menn; fire av dem var ugifte.

Ulike understøttelser

Går vi fram til 1923 ser vi at det var ni personer som var under fattigomsorgen. Én av dem var hjemstavnsberettiget i en annen kommune, men oppholdt seg i Modalen. Vedkommende var ei enke med barn under 15 år. Utgiftene hennes ble betalt av hjemkommunen. Videre sies det noe om understøttelsesmåten. Av de ni var det fire som ble forpleiet ved såkalt “bortakkordering”, som vil si at private tok seg av forpleiningen. Fire andre ble understøttet ved hjelp av “penger”, mens én person står oppført med “på en annen måte” som forpleiningsmåte. I skjemaet skulle man også oppgi opplysninger om eventuelle fattighjem –eller gårder. I Modalen var det ingen slike; “heradet har ikkje fattiggard eller fattigheim”, står det å lese.

“Forklaringer over Fattigvæsenet” er en del av Modalen fattigstyres arkiv og oppbevares nå i IKA Hordalands magasiner i Hansaparken i Bergen. Disse er tilgjengelige på vår lesesal på samme sted.
 

CreatorTerje Nomeland (Search Europeana for this person)
CountryNorway
CollectionInterkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Location
Other objects in the vicinity
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_1819...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/011085441979...
Subject Termsfattigvesen, arkiv, arkivfortelling, arkivformidling
ProviderArts Council Norway