Middelalderbyen Bergen

Middelalderbyen BergenPå 1300-tallet var Bergen et handelssentrum av europeisk betydning. Byen hadde kanskje om lag 7000 innbyggere og var den største og viktigste i landet. I europeisk målestokk var den en mellomstor by.

Bryggen og Vågen

På denne tiden lå det tettere bygde byområdet ennå for det meste øst for Vågen, fra Holmen i nord til Vågsbotn i sør. Allerede i middelalderen, senest i 1340-årene, ble dette området kalt Bryggen. I Bryggen-området, mellom Sandbru og Auta-almenning, lå det vel 30 bygårder omkring 1300. I tillegg kom gårdene langs Øvrestretet og i Vågsbotn. Men det var også begynt å komme opp enkelte bygårder på Strandsiden vest for Vågen. 

Gateløp

To langsgående gateløp førte gjennom byen, Øvrestretet (Øvregaten) i bakkant og den fremste passasjen over Bryggen, med fortsettelse i Sutarestretet (Kong Oscars gate). De var bundet sammen på tvers av almenninger og smalere veiter.

Trehus og lange husrekker

Bebyggelsen på Bryggen besto hovedsaklig av dobbeltgårder: to lange parallelle husrekker i to eller tre etasjer, med felles passasje mellom. Det fantes også enkeltgårder med bare en husrekke. Byen var stort sett bygd i tre. Bryggen med sine sjøgårder var hovedområdet for de virksomhetene som var knyttet til fjernhandelen og mellomhandel. En Brygge-gård hadde bygninger og rom som ble brukt til mange formål. I grunnetasjen var det mest lagerboder, med bolig- og oppholdsrom i den bakre delen. Her lå fellesrom for husholdningene i garden: eld-hus og skytningsstova eller setstove («Schötstue») og rom med utstyr til ølbrygging.
 

CreatorKulturhistorisk vegbok Hordaland (Search Europeana for this person)
CountryNorway
CollectionDigitalt fortalt / Norsk kulturråd
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Location
Other objects in the vicinity
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_1329...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/011085442898...
Subject TermsMiddle Ages
ProviderArts Council Norway