Onutė Andrejaitytė su savo įtėviais Dijokais. 1913

Onutė Andrejaitytė su savo įtėviais Dijokais. 1913Nuotrauką atnešusio giminaičio Kristijono Sipario duomenys: "Ona Rasteikienė (Andrejaitytė) gimė 1904 m. Jonlaukių kaime (Akmenės rajonas). Jos senelis Jonas Andrejaitis, XIX amžiaus pabaigoje gyveno Jonlaukių kaime, netoli Papilės ir valdė apie 30 hektarų (valaką) žemės. Jis buvo vadinamas „Jonu Bagotuoju“, matyt, visi kaimynai turėję mažiau žemės. Jonas Andrejaitis buvo vedęs du kartus ir susilaukęs dešimties vaikų. Po jo mirties tą valaką žemės pasidalinę trys sūnūs: Jonas, Juozas ir Kazimieras. „Jono Bagotojo“ vyresnysis sūnus, irgi Jonas, gyvenęs 1864–1924 metais, buvo vedęs du kartus. Pirmoji žmona – Ieva Kerytė iš gretimo kaimo. Jie susilaukė penkių vaikų – trijų sūnų ir dviejų dukterų, tai: Vincas, Pranas, Aleksas (Aleksandras), Agnė ir Ona (būsimoji Rasteikienė). Kai Ona tebuvo dar visai maža, mirė jos motina ir mažąją Onutę pasiėmė globoti teta, tėvo sesuo Ona Dijokienė. Ji buvo ištekėjusi už Dijoko, kilusio iš Žagarės, laikrodininko-juvelyro. Jiedu gyveno ir dirbo Rygoje. Savo vaikų Dijokai neturėjo, todėl Onutę augino kaip dukterį. Dijokai gyveno miesto centre, Kristiano Barono gatvėje. Samdėsi nedidelį butą pirmame aukšte. Kambaryje prie gatvės buvo Dijoko dirbtuvė, prie durų pakabintas varinis varpelis pranešdavo apie atėjusį klientą. Paaugusi Onytė (taip ją meiliai vadino įtėviai) lankė mokyklą, gimnaziją. Ji žinojo nesanti Dijokams tikra duktė. Vėliau atsimindavo kokį tai dėdę iš kaimo, kuriam reikdavę bučiuoti ranką, suprato, kad tai jos tikrasis tėvas. Įtėvius Dijokus vadino tėvais. Vėliau sakydavo savo vaikams, kad esanti laiminga ištrūkusi iš kaimo purvynės. Mėgo kartoti: „Ten manęs būtų laukę tik vedybos su nemylimu seniu...“ Onytę labai domino įtėvio Dijoko laikrodininko amatas. Buvo jau šiek tiek tos meistrystės ir pramokusi. Kilus pirmajam pasauliniam karui, 1915 metų rudenį Dijokai su Onyte pasitraukė į Peterburgą. Dijokas išsivežė savo darbo įrankius ir atsidarė ten dirbtuvėlę. Onytė toliau mokėsi perkeltoje iš Rygos gimnazijoje. Karui pasibaigus, Dijokai apie 1919 metus grįžo į Lietuvą. Dijokas savo gimtojoje Žagarėje įsitaisė laikrodininko dirbtuvę, šeima persikėlė ten – į mažą miestelį Joniškio rajone, prie Latvijos pasienio. Apie 1920 metus Žagarėje prie pašto buvo įkurta telefono stotis. Onutė Dijokaitė (Andrejaitytė) gavo ten telefonistės darbą. Ją pasiuntė mokytis į kursus Šiauliuose. Tai buvo visą jos tolimesnį gyvenimą nulėmusi išvyka. Ten ji susipažino su gerokai už save vyresniu Šiaulių pašto viršininku Petru Naidionovu. Supažindino juos Petro pusseserė Antanina Regelskytė, kuri irgi mokėsi tuose telefonisčių kursuose. 1921 metais Ona Andrejaitytė ir Petras Naidionovas sukūrė šeimą. Susilaukė trijų vaikų: Irenos, Anatolijaus ir Marijos. Mirė Ona Rasteikienė 1998 m. Vilniuje."

CountryLithuania
CollectionMarijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus / Marija and Jurgis Šlapeliai House Museum
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/2021802/LIMIS_1501867...
Web Pagehttp://www.epaveldas.lt/recordDescription/MJSNM/LIMIS-150186...
Subject TermsHistory
ProviderLT-Aggregator Service National Library of Lithuania