Garmų šeimyna iš Patrakėnų. 1933-07-26

Garmų šeimyna iš Patrakėnų. 1933-07-26Jūratės Makauskienės, nuotraukas atnešusios Marijos ir Jurgio Baltenių dukters, prisiminimai: „Boleslovas Garmus – buvęs Lietuvos savanoris. Už tarnybą gavęs žemės, vėliau dar nusipirkęs, buvo 80 hektarų ūkio savininkas. Patrakėnų kaime (Prienų raj.) buvo vienas stambiausių ūkininkų. Mirė 1941 m. Kotryna Nasvytienė ir Antanas Nasvytis, kuris buvo agronomas, šaulys, pirmas Lietuvoje įsteigė pienininkystės mokyklą Fredoje. Dabar ten Botanikos sodo administracinės patalpos. Balys Garmus buvo pradžios mokyklos mokytojas ir lietuvybės puoselėtojas. Jis 1921 m. Jonavoje įsteigė pirmąją pradinę mokyklą (dabartinės Jeronimo Ralio gimnazijos pirmtakė). Balys Garmus buvo labai veiklus, jis buvo ir Jonavos šaulių būrelio pirmininkas, apdovanotas Vytauto Didžiojo antrojo laipsnio medaliu 1933 m. 1941 m. birželio 14 d. Balio ir Adelės Milvydaitės-Garmuvienės šeima buvo suimta. Tėvas buvo sušaudytas Vladimiro kalėjime. Motina su vaikais Danute ir Algučiu ištremti į Tit Arus, įdarbinti gaudyti žuvį. Gimnazistas Algutis kartą, pagavęs žuvį, norėjo parnešti mamai. Tai pamatęs brigadininkas berniuką pasodino į kalėjimą, kur jis mirė. Sesuo Danutė pasakoja, kad sargybiniai jo pagailėję ir ne šiaip išmetę kūną į mišką, bet apdėjo akmenimis, kad nesudraskytų baltosios meškos. Donatas Nasvytis buvo pradėjęs Lietuvoje lankyti muzikos pamokas. Vėliau, šeimai pasitraukus į Vakarus, muzikos mokslus baigė Vokietijoje. JAV dėstė muziką lietuviškose vaikų gimnazijose. Mindaugas Nasvytis tapo garsiu dailininku. Parašė monografiją apie M. K. Čiurlionį. Jurgis Baltenis buvo aktyvus studentas, dėl politinių pažiūrų kalėjo Varnių koncentracijos lageryje. Aukštojo mokslo jis nebaigė, nors studijavo ir Politechnikos institute, ir Vilniaus universitete. Buvo šviesus žmogus, rašė eiles. Pasakodavęs, kad buvo net nuėjęs pas Maironį ir šis jo „neišbrokijęs“. Bendravo su kaimynystėje gyvenusiu Bernardu Brazdžioniu. Vadovavo Lietuvos spaudos fondui, buvo vienas iš jo vadovų. Priklausė Lietuvos ateities frontui, Šaulių sąjungai. 1946 m. buvo suimtas, 7 metus kalėjo Vorkutoje. Jurgis Garmus. Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurį laiką dirbo revizijos institucijose, paskui buvo Veterinarijos mokyklos dėstytojas. Katrutė – Onos ir Boleslovo Garmų vaikų auklė. Vaikai tvirtina, kad ji mokėjo gal tūkstantį pasakų. Antanas Garmus. Baigęs teisės mokslus jis dirbo notaru Seirijuose. Dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. Emigravęs į JAV ten pasikeitė pavardę, kad neįklampintų Lietuvoje likusių giminaičių."

CountryLithuania
CollectionMarijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus / Marija and Jurgis Šlapeliai House Museum
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/2021802/LIMIS_1453662...
Web Pagehttp://www.epaveldas.lt/recordDescription/MJSNM/LIMIS-145366...
Subject TermsHistory
ProviderLT-Aggregator Service National Library of Lithuania