Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].

Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].Constantinopol (?)., Sec. XIV - XV.

Creator#5740150d-b0dc-49c3-8b47-f9ae508a66cc (Search Europeana for this person)
CountryRomania
CollectionBiblioteca Academiei Române
Rightshttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/05814/ae52f866_98ec_461c_bb70_...
Web Pagehttp://medievalia.com.ro/manuscrise/item/ms-sl-150...
ProviderBiblioteca Academiei Române