Explore your Results

ThumbnailTitle
Stasys Šneideris ir mokytojas Bronius Antanaitis Antanaičių šeimos sode / Stasys Šneideris, Bronius Antanaitis. - apie 1974-1975Stasys Šneideris ir mokytojas Bronius Antanaitis Antanaičių šeimos sode / Stasys Šneideris, Bronius Antanaitis. - apie 1974-1975
TEXT
Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija / K. Paltarokas. - 1932Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija / K. Paltarokas. - 1932
TEXT
[Pedagogės Anelės Plačenytės-Juodvalkienės vestuvės. Nuotrauka] / Anelė [Plačenytė-Juodvalkienė] ... [et al.]. - 1933.06.04[Pedagogės Anelės Plačenytės-Juodvalkienės vestuvės. Nuotrauka] / Anelė [Plačenytė-Juodvalkienė] ... [et al.]. - 1933.06.04
IMAGE
Palaužta lelija. Nr. [3]. - 1933Palaužta lelija. Nr. [3]. - 1933
TEXT
Ex libris kunigo Roberto Pukenio / Henrikas Mazūras. - 1992Ex libris kunigo Roberto Pukenio / Henrikas Mazūras. - 1992
IMAGE
Barklainių pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1930Barklainių pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1930
TEXT
Poetų Mykolo Karčiausko, Antano Drilingos, Eugenijaus Matuzevičiaus, Jono Strielkūno susitikimas su panevėžiečiais. Stovi Panevėžio tiesos redaktorius Alfonsas Dagelis / Alfonsas Dagelis ... [et al.]. - apie 1980Poetų Mykolo Karčiausko, Antano Drilingos, Eugenijaus Matuzevičiaus, Jono Strielkūno susitikimas su panevėžiečiais. Stovi "Panevėžio tiesos" redaktorius Alfonsas Dagelis / Alfonsas Dagelis ... [et al.]. - apie 1980
TEXT
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus studentės Elena Gabulaitė ir Emilija Šešeikaitė / Elena Gabulaitė, Emilija Šešeikaitė]. - apie 1939Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus studentės Elena Gabulaitė ir Emilija Šešeikaitė / Elena Gabulaitė, Emilija Šešeikaitė]. - apie 1939
TEXT
Panevėžio mokytojų seminarijos IV-o kurso moksleiviai su mokytoju Juozu Mičiuliu / Juozas Mičiulis ... [et al.]. - 1929.06.07Panevėžio mokytojų seminarijos IV-o kurso moksleiviai su mokytoju Juozu Mičiuliu / Juozas Mičiulis ... [et al.]. - 1929.06.07
TEXT
Moksleivių ateitininkų sąjungos Panevėžio kuopa ekskursijoje Biržuose ir Pabiržėje / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1936.05.31-1936.06.01Moksleivių ateitininkų sąjungos Panevėžio kuopa ekskursijoje Biržuose ir Pabiržėje / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1936.05.31-1936.06.01
TEXT
Panevėžio lenkų gimnazijos moksleivės laisvalaikiu gamtoje. Grupinė nuotrauka / Halina Moigytė ... [et al.]. - 1935Panevėžio lenkų gimnazijos moksleivės laisvalaikiu gamtoje. Grupinė nuotrauka / Halina Moigytė ... [et al.]. - 1935
IMAGE
Panevėžio miesto pradinių mokyklų vaikų dainų ir sporto šventė: šventės dalyvių eisena, muzikiniai ir sportiniai pasirodymai. Nuotraukos. - 1930Panevėžio miesto pradinių mokyklų vaikų dainų ir sporto šventė: šventės dalyvių eisena, muzikiniai ir sportiniai pasirodymai. Nuotraukos. - 1930
IMAGE
Meno dienų redakcijos suorganizuoto Kauno valstybinių gimnazijų būrelių literatūros ir muzikos vakaro svečiai / Leonas Kuodys ... [et al.]. - 1938.12.10"Meno dienų" redakcijos suorganizuoto Kauno valstybinių gimnazijų būrelių literatūros ir muzikos vakaro svečiai / Leonas Kuodys ... [et al.]. - 1938.12.10
TEXT
Raimundas Raudonikis / Raimundas Raudonikis. - 1930.11.28Raimundas Raudonikis / Raimundas Raudonikis. - 1930.11.28
TEXT
Ex libris Gyd. Česlovo Gutausko. Panevėžys, 2008 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2008Ex libris Gyd. Česlovo Gutausko. Panevėžys, 2008 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2008
IMAGE
Motiejus Lukšys su Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 pedagogėmis / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1937-1948Motiejus Lukšys su Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 pedagogėmis / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1937-1948
TEXT
Mykolas Karka - Vilniaus J. Montvilos piešimo ir muzikos mokyklos studentas / Mykolas Karka. - 1909Mykolas Karka - Vilniaus J. Montvilos piešimo ir muzikos mokyklos studentas / Mykolas Karka. - 1909
TEXT
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventų susitikimas po 30-ties metų. Iš kairės: M. Lukšys, M. Karka, J. Survila. 2-oje eilėje: Z. Pilkauskas, Vl. Rutkauskas, Baranauskas, Vl. Trachinas, A. Budavičius, Breiva. / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1978Panevėžio mokytojų seminarijos absolventų susitikimas po 30-ties metų. Iš kairės: M. Lukšys, M. Karka, J. Survila. 2-oje eilėje: Z. Pilkauskas, Vl. Rutkauskas, Baranauskas, Vl. Trachinas, A. Budavičius, Breiva. / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1978
TEXT
Ex libris Šilutei - 480. Katalikų bažnyčia / Henrikas Mazūras. - 1991Ex libris Šilutei - 480. Katalikų bažnyčia / Henrikas Mazūras. - 1991
IMAGE
Panevėžio mokytojų seminarijos V-os laidos absolventai 15 m. baigimo-susitikimo proga, 1949-1964 / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1964Panevėžio mokytojų seminarijos V-os laidos absolventai 15 m. baigimo-susitikimo proga, 1949-1964 / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1964
TEXT
Povilas Bukavičius su grupe bendramokslių / Povilas Bukavičius ... [et al.]. - 1936.09.10Povilas Bukavičius su grupe bendramokslių / Povilas Bukavičius ... [et al.]. - 1936.09.10
TEXT
Panevėžio lenkų gimnazijos pedagogai ant gimnazijos laiptų / Valerijonas Straševičius ... [et al.]. - 1932Panevėžio lenkų gimnazijos pedagogai ant gimnazijos laiptų / Valerijonas Straševičius ... [et al.]. - 1932
TEXT
Vytautas Karka. Pirmosios Komunijos nuotrauka / Vytautas Karka. - 1927Vytautas Karka. Pirmosios Komunijos nuotrauka / Vytautas Karka. - 1927
TEXT
Rašytojo Antano Vienuolio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Raseinių 2-oje vidurinėje mokykloje: moksleiviai dėkoja Teresei Mikeliūnaitei už perskaitytą pranešimą apie A. Vienuolį / Teresė Mikeliūnaitė ... [et al.]. - 1982.04.18Rašytojo Antano Vienuolio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Raseinių 2-oje vidurinėje mokykloje: moksleiviai dėkoja Teresei Mikeliūnaitei už perskaitytą pranešimą apie A. Vienuolį / Teresė Mikeliūnaitė ... [et al.]. - 1982.04.18
TEXT
Panevėžio lėlių liaudies teatro kolektyvo ekskursija Prahoje / foto Vytauto Juškevičiaus. - 1977Panevėžio lėlių liaudies teatro kolektyvo ekskursija Prahoje / foto Vytauto Juškevičiaus. - 1977
TEXT
Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. - 1933Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. - 1933
TEXT
Sapnas / Žemės Dulkė. - 1949-1955Sapnas / Žemės Dulkė. - 1949-1955
TEXT
Panevėžio miesto Tarybos deputatų kultūros komisijos posėdis. Iš kairės: Jerutė Vaičekauskienė, neatpažintas asmuo, Valdas Mykolas Jatautis, Kęstutis Vaičiulis / Jerutė Vaičekauskienė ... [et al.]. - apie 1991Panevėžio miesto Tarybos deputatų kultūros komisijos posėdis. Iš kairės: Jerutė Vaičekauskienė, neatpažintas asmuo, Valdas Mykolas Jatautis, Kęstutis Vaičiulis / Jerutė Vaičekauskienė ... [et al.]. - apie 1991
TEXT
Panevėžio apskrities tarybos iškilmingas suvažiavimas 1928.02.16 / fotogr. I[ciko] Frido. - 1928Panevėžio apskrities tarybos iškilmingas suvažiavimas 1928.02.16 / fotogr. I[ciko] Frido. - 1928
TEXT
Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė su sūnumi Raimundu Raudonikiu. Grupinė nuotrauka / Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė, Raimundas Raudonikis. - 1935Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė su sūnumi Raimundu Raudonikiu. Grupinė nuotrauka / Marija Eidrigevičiūtė-Raudonikienė, Raimundas Raudonikis. - 1935
IMAGE
Mokytoja Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė / Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė. - 1932.09.02-1933.07.09Mokytoja Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė / Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė. - 1932.09.02-1933.07.09
TEXT
Henriko Mazūro rankraščių fondas F90. Kūrybinės veiklos dokumentai. Ekslibrisai. Ex libris J. Tumas-Vaižgantas / Henrikas Mazūras. - 1989Henriko Mazūro rankraščių fondas F90. Kūrybinės veiklos dokumentai. Ekslibrisai. Ex libris J. Tumas-Vaižgantas / Henrikas Mazūras. - 1989
IMAGE
Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba / Emilija Šešeikaitė ... [et al.]. - apie 1938Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba / Emilija Šešeikaitė ... [et al.]. - apie 1938
TEXT
Ex libris Paulavičiaus A[lgirdo] R[omualdo] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2002Ex libris Paulavičiaus A[lgirdo] R[omualdo] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2002
IMAGE
Pedagogė Emilija Šešeikaitė-Mackevičienė su rašytoja Ale Rūta Vilniuje / Elena Šešeikaitė-Mackevičienė ... [et al.]. - 19--Pedagogė Emilija Šešeikaitė-Mackevičienė su rašytoja Ale Rūta Vilniuje / Elena Šešeikaitė-Mackevičienė ... [et al.]. - 19--
TEXT
Elena Gabulaitė (kairėje), Aleksandra Šilgalytė ir Elena Bujokaitė-Švelnienė poetės Salomėjos Nėries tėviškėje Kiršuose / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1968Elena Gabulaitė (kairėje), Aleksandra Šilgalytė ir Elena Bujokaitė-Švelnienė poetės Salomėjos Nėries tėviškėje Kiršuose / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1968
TEXT
Mokytojas Vladas Pranevičius / Vladas Pranevičius. - 1924.06.27Mokytojas Vladas Pranevičius / Vladas Pranevičius. - 1924.06.27
TEXT
Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas F25. Ekslibrisai. Ex libris Kazio Ūdros, knygnešio iš Vadaktėlių / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2004Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas F25. Ekslibrisai. Ex libris Kazio Ūdros, knygnešio iš Vadaktėlių / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 2004
IMAGE
Henriko Prialgausko rankraščių fondas. Atsiminimai, 1949-1958 metai / Stasys Žemaitis. - 1975Henriko Prialgausko rankraščių fondas. Atsiminimai, 1949-1958 metai / Stasys Žemaitis. - 1975
TEXT
Kazimieras Barėnas su Augustinu Kuolu iš Kanados / Kazimieras Barėnas, Augustinas Kuolas. - apie 1970Kazimieras Barėnas su Augustinu Kuolu iš Kanados / Kazimieras Barėnas, Augustinas Kuolas. - apie 1970
TEXT
Zigmantas Moigis. Portretinė nuotrauka / Zigmantas Moigis. - apie 1905Zigmantas Moigis. Portretinė nuotrauka / Zigmantas Moigis. - apie 1905
IMAGE
[Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai su mokytojais. Grupinė nuotrauka] / Petras Rapšys ... [et al.]. - 1935.01.14[Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai su mokytojais. Grupinė nuotrauka] / Petras Rapšys ... [et al.]. - 1935.01.14
IMAGE
Kunigas Jurgis Žitkevičius. Portretinė nuotrauka / Jurgis Žitkevičius. - XX a. 3 deš.Kunigas Jurgis Žitkevičius. Portretinė nuotrauka / Jurgis Žitkevičius. - XX a. 3 deš.
IMAGE
Lietuvos sveikatos centrų gydytojų suvažiavimas Kaune / Mykolas Marcinkevičius ...[et al.]. - apie 1936Lietuvos sveikatos centrų gydytojų suvažiavimas Kaune / Mykolas Marcinkevičius ...[et al.]. - apie 1936
TEXT
Panevėžio 1-os aštuonmetės mokyklos pedagogai / Petras Zablockas ... [et al.]. - 1972Panevėžio 1-os aštuonmetės mokyklos pedagogai / Petras Zablockas ... [et al.]. - 1972
TEXT
[Pedagogė Paulina Jankevičienė. Portretinė nuotrauka] / P. Jankevičienė. - 1929.03.28[Pedagogė Paulina Jankevičienė. Portretinė nuotrauka] / P. Jankevičienė. - 1929.03.28
IMAGE
Juozas Gudavičius su šeima / Juozas Gudavičius ... [et al.]. - 1939Juozas Gudavičius su šeima / Juozas Gudavičius ... [et al.]. - 1939
IMAGE
[Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos 1970-jų metų laidos abiturientai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1970[Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos 1970-jų metų laidos abiturientai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1970
IMAGE
Poetas Juozas Stanikūnas-Žemės Dulkė. Portretinė nuotrauka / Juozas Stanikūnas. - apie 1920Poetas Juozas Stanikūnas-Žemės Dulkė. Portretinė nuotrauka / Juozas Stanikūnas. - apie 1920
IMAGE
Ex libris Č[eslovo] Jezersko / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991Ex libris Č[eslovo] Jezersko / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991
IMAGE
Aleksandra Šilgalytė su Obelių pradinės mokyklos ketvirto skyriaus mokiniais / Aleksandra Šilgalytė ...[et al.]. - 1936Aleksandra Šilgalytė su Obelių pradinės mokyklos ketvirto skyriaus mokiniais / Aleksandra Šilgalytė ...[et al.]. - 1936
TEXT
Pranešimai Nr. 18681 bei Nr. 19616 Petrui Zablockui dėl mokymosi pašto, telegrafo, telefono darbų Biržų pašto įstaigoje / Lietuvos Respublika. S. M. Pašto valdyba. Administracijos skyrius. - 1937.05.13-1937.05.19Pranešimai Nr. 18681 bei Nr. 19616 Petrui Zablockui dėl mokymosi pašto, telegrafo, telefono darbų Biržų pašto įstaigoje / Lietuvos Respublika. S. M. Pašto valdyba. Administracijos skyrius. - 1937.05.13-1937.05.19
TEXT
Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos jaunesniųjų ateitininkų kuopos valdyba. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos jaunesniųjų ateitininkų kuopos valdyba. Nuotrauka / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1924
IMAGE
Draugijos „Daina“ Panevėžio skyriaus vaidintojai po spektaklio „Niervai“. - 1938.04.10Draugijos „Daina“ Panevėžio skyriaus vaidintojai po spektaklio „Niervai“. - 1938.04.10
TEXT
Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas. Lakštinė grafika. Sophie-Ona / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1994Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas. Lakštinė grafika. Sophie-Ona / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1994
IMAGE
Panevėžio lėlių liaudies teatro kolektyvas kasmetinėje liaudies teatrų po atviru dangumi festivalio šventinėje eisenoje Palangoje / foto Vytauto Juškevičiaus. - 1984Panevėžio lėlių liaudies teatro kolektyvas kasmetinėje liaudies teatrų po atviru dangumi festivalio šventinėje eisenoje Palangoje / foto Vytauto Juškevičiaus. - 1984
TEXT
Mokytojas Leonas Kuodys Linkuvoje su mokiniais / Leonas Kuodys ... [et al.]. - apie 1942Mokytojas Leonas Kuodys Linkuvoje su mokiniais / Leonas Kuodys ... [et al.]. - apie 1942
TEXT
Elena Gabulaitė / Elena Gabulaitė. - apie 1935-1937Elena Gabulaitė / Elena Gabulaitė. - apie 1935-1937
TEXT
Zigmantas Moigis / Zigmantas Moigis. - apie 1910Zigmantas Moigis / Zigmantas Moigis. - apie 1910
TEXT
[Irena Smilgaitė su motina Valerija Smilgiene. Portretinė nuotrauka / Irena Smilgaitė, Valerija Smilgienė]. - 1941[Irena Smilgaitė su motina Valerija Smilgiene. Portretinė nuotrauka / Irena Smilgaitė, Valerija Smilgienė]. - 1941
IMAGE
Mokytoja Kotryna Vilkaitė / Kotryna Vilkaitė. - 1945.02.10Mokytoja Kotryna Vilkaitė / Kotryna Vilkaitė. - 1945.02.10
TEXT
Vandos Zaborskaitės laiškas Leonui Kuodžiui / V[anda] Zaborskaitė. - 1971.05.17-1973.12.29Vandos Zaborskaitės laiškas Leonui Kuodžiui / V[anda] Zaborskaitė. - 1971.05.17-1973.12.29
TEXT
Ex libris Aurelijos G[vozdienės] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991Ex libris Aurelijos G[vozdienės] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991
IMAGE
Mokytoja Janina Gabrėnienė / Janina Gabrėnienė. - 1961.10.02Mokytoja Janina Gabrėnienė / Janina Gabrėnienė. - 1961.10.02
TEXT
Vilniaus lietuvių gimnazijos moksleivės / K. Sabaitė, J. Sabaitė. - 1917.08.28Vilniaus lietuvių gimnazijos moksleivės / K. Sabaitė, J. Sabaitė. - 1917.08.28
TEXT
Ex libris M[azūro] H[enriko] / Henrikas Mazūras. - 1986Ex libris M[azūro] H[enriko] / Henrikas Mazūras. - 1986
IMAGE
Grupė moksleivių su mokytoju A. Janulevičiumi / A. Janulevičius ... [et al.]. - apie 1920Grupė moksleivių su mokytoju A. Janulevičiumi / A. Janulevičius ... [et al.]. - apie 1920
TEXT
Zigmantas Moigis. Portretinė nuotrauka / Zigmantas Moigis. - apie 1895Zigmantas Moigis. Portretinė nuotrauka / Zigmantas Moigis. - apie 1895
IMAGE
Panevėžio mergaičių gimnazija (dabar - V. Žemkalnio gimnazija). - apie 1933Panevėžio mergaičių gimnazija (dabar - V. Žemkalnio gimnazija). - apie 1933
TEXT
Ex libris B. Babkausko, 1917–87. Panevėžys / Henrikas Mazūras. - 1987Ex libris B. Babkausko, 1917–87. Panevėžys / Henrikas Mazūras. - 1987
IMAGE
Lietuvos kariuomenės grandinis A. Ranonis / A. Ranonis. - 1928.04.25Lietuvos kariuomenės grandinis A. Ranonis / A. Ranonis. - 1928.04.25
TEXT
Panevėžio mergaičių gimnazijos matematikos 1923 m. išleidžiamųjų egzaminų programa / [Panevėžio mergaičių gimnazija]. - 1923Panevėžio mergaičių gimnazijos matematikos 1923 m. išleidžiamųjų egzaminų programa / [Panevėžio mergaičių gimnazija]. - 1923
TEXT
Biržų gimnazijos moksleiviai Eugenijus Matuzevičius ir Povilas Naktinis / Eugenijus Matuzevičius ... [et al.]. - 1933.10.22Biržų gimnazijos moksleiviai Eugenijus Matuzevičius ir Povilas Naktinis / Eugenijus Matuzevičius ... [et al.]. - 1933.10.22
TEXT
Kazimieras Barėnas prie Lietuvių sodybos Headley parke (Bordon, Jungtinė Karalystė) / Kazimieras Barėnas. - apie 1985Kazimieras Barėnas prie Lietuvių sodybos Headley parke (Bordon, Jungtinė Karalystė) / Kazimieras Barėnas. - apie 1985
TEXT
Petro Zablocko rankraščių fondas F10. Žiupsnelis prisiminimų apie prieškarinę [3-iąją] pradžios mokyklą ir 1-ąją aštuonmetę mokyklą Panevėžyje (Ukmergės g.) / P[etras] Zablockas. - 1996.01.30Petro Zablocko rankraščių fondas F10. Žiupsnelis prisiminimų apie prieškarinę [3-iąją] pradžios mokyklą ir 1-ąją aštuonmetę mokyklą Panevėžyje (Ukmergės g.) / P[etras] Zablockas. - 1996.01.30
TEXT
Mykolas ir Julija Karkos su sūnumi Vytautu bei Mykolo Karkos motina Kotryna Karkiene / Mykolas Karka ... [et al.]. - 1921Mykolas ir Julija Karkos su sūnumi Vytautu bei Mykolo Karkos motina Kotryna Karkiene / Mykolas Karka ... [et al.]. - 1921
TEXT
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. - 1932Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. - 1932
TEXT
Onos Juodeškaitės-Žilinskienės ir Prano Žilinsko vestuvių nuotrauka / Ona Juodeškaitė-Žilinskienė, Pranas Žilinskas. - 1926.11.13Onos Juodeškaitės-Žilinskienės ir Prano Žilinsko vestuvių nuotrauka / Ona Juodeškaitė-Žilinskienė, Pranas Žilinskas. - 1926.11.13
TEXT
Alena Smetonaitė / Alena Smetonaitė. - 1923.08.31Alena Smetonaitė / Alena Smetonaitė. - 1923.08.31
TEXT
Tėvas jau leido / vertė Žmogelis. - 1933Tėvas jau leido / vertė Žmogelis. - 1933
TEXT
Ona ir Stasys Krištapaičiai. Portretinė vestuvių nuotrauka / Ona Krištapaitienė, Stasys Krištapaitis. - 1933.06.25Ona ir Stasys Krištapaičiai. Portretinė vestuvių nuotrauka / Ona Krištapaitienė, Stasys Krištapaitis. - 1933.06.25
IMAGE
Buvęs Panevėžuio mokytojų seminarijos moksleivis Kazimieras Karosas / Kazimieras Karosas. - 1930.08.28Buvęs Panevėžuio mokytojų seminarijos moksleivis Kazimieras Karosas / Kazimieras Karosas. - 1930.08.28
TEXT
[Kunigas Juozas Želvys. Portretinė nuotrauka] / J[uozas] Želvys. - 1961.06.08[Kunigas Juozas Želvys. Portretinė nuotrauka] / J[uozas] Želvys. - 1961.06.08
IMAGE
Ex libris Juškevičienės S[tasės]. Gerard Mercator 1512-1594 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1992Ex libris Juškevičienės S[tasės]. Gerard Mercator 1512-1594 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1992
IMAGE
Ex libris Broniaus Š[iaučiūno] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1996Ex libris Broniaus Š[iaučiūno] / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1996
IMAGE
Paįstrietis Adolfas Valkūnas / A[dolfas] V[alkūnas]. - 1933.07.07Paįstrietis Adolfas Valkūnas / A[dolfas] V[alkūnas]. - 1933.07.07
TEXT
Aleksandra ir Felicija Šilgalytės su Panevėžio mokytojų seminarijos mokslo draugėmis / Aleksandra Šilgalytė ... [et al.]. - 1922-1924.09.06Aleksandra ir Felicija Šilgalytės su Panevėžio mokytojų seminarijos mokslo draugėmis / Aleksandra Šilgalytė ... [et al.]. - 1922-1924.09.06
TEXT
Profesorius, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius / Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė. - 2000.05.12Profesorius, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius / Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė. - 2000.05.12
TEXT
Tikybos pirmamokslis / K. Paltarokas. - 1941Tikybos pirmamokslis / K. Paltarokas. - 1941
TEXT
Ex libris Аслан Мусин. Кудайберген Жубанов, 1899- 1938 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1998Ex libris Аслан Мусин. Кудайберген Жубанов, 1899- 1938 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1998
IMAGE
Pedagogė Elena Gabulaitė / Elena Gabulaitė. - apie 1963Pedagogė Elena Gabulaitė / Elena Gabulaitė. - apie 1963
IMAGE
Panevėžio lenkų gimnazijos XI-os laidos absolventas C. Sosnowski. Portretinė nuotrauka / C. Sosnowski. - 1933.05.19Panevėžio lenkų gimnazijos XI-os laidos absolventas C. Sosnowski. Portretinė nuotrauka / C. Sosnowski. - 1933.05.19
IMAGE
[Panevėžio mergaičių gimnazijos pedagogų kolektyvas ant gimnazijos laiptų. Grupinė nuotrauka] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1945[Panevėžio mergaičių gimnazijos pedagogų kolektyvas ant gimnazijos laiptų. Grupinė nuotrauka] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1945
IMAGE
Kunigas Kazimieras Čiplys su bičiuliais / Kazimieras Čiplys ... [et al.]. - 1929Kunigas Kazimieras Čiplys su bičiuliais / Kazimieras Čiplys ... [et al.]. - 1929
TEXT
Pareiga / J. Prunskis. - 1934Pareiga / J. Prunskis. - 1934
TEXT
Ex librisV[ytauto] Mačiulio. Gediminui - 650 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991Ex librisV[ytauto] Mačiulio. Gediminui - 650 / P[ovilas] Šiaučiūnas. - 1991
IMAGE
Panevėžio dramos teatro aktorius Bronius Babkauskas eigulio vaidmenyje režisieriaus A. Grikevičiaus filme Sadūto Tūto / Bronius Babkauskas. - 1974Panevėžio dramos teatro aktorius Bronius Babkauskas eigulio vaidmenyje režisieriaus A. Grikevičiaus filme "Sadūto Tūto" / Bronius Babkauskas. - 1974
TEXT
Kunigas Felicijonas Lelis Krekenavoje / Felicijonas Lelis ... [et al.]. - 1934.10.14Kunigas Felicijonas Lelis Krekenavoje / Felicijonas Lelis ... [et al.]. - 1934.10.14
TEXT
Panevėžio dramos teatro aktorius Bronius Babkauskas vokiečių lakūno vaidmenyje Kijevo A. P. Dovženkos kino studijos režisieriaus V. Grosso filme Kas šiandien mirs? / Bronius Babkauskas. - 1968Panevėžio dramos teatro aktorius Bronius Babkauskas vokiečių lakūno vaidmenyje Kijevo A. P. Dovženkos kino studijos režisieriaus V. Grosso filme "Kas šiandien mirs?" / Bronius Babkauskas. - 1968
TEXT
Panevėžio II-osios mergaičių gimnazijos mokytojos Julijos Juodeškaitės-Rapšienės pažymėjimas Nr. 167 / Panevėžio miesto Vykdomasis komitetas. - 1945.09.27Panevėžio II-osios mergaičių gimnazijos mokytojos Julijos Juodeškaitės-Rapšienės pažymėjimas Nr. 167 / Panevėžio miesto Vykdomasis komitetas. - 1945.09.27
TEXT
1 - 100 (Total Results 2716)>>