Explore your Results

ThumbnailTitle
Ilinca cu fiica ei Ilinca vinde...Ilinca cu fiica ei Ilinca vinde...
TEXT
Stefana, fata Iftimii, femeia lui Tarhon, face danie vătafului Cucerăscu...Stefana, fata Iftimii, femeia lui Tarhon, face danie vătafului Cucerăscu...
TEXT
Grigorie Lapteş şi cu femeia sa Arsenia, din satul Pogana, vând...Grigorie Lapteş şi cu femeia sa Arsenia, din satul Pogana, vând...
TEXT
Stefan (cel Mare) Vv. întăreşte Marinei şi Stanei...Stefan (cel Mare) Vv. întăreşte Marinei şi Stanei...
TEXT
Listă de părţile ce s-au ales tuturor răzeşilor...Listă de părţile ce s-au ales tuturor răzeşilor...
TEXT
Carte hotarnică întocmită de Grigore fost spătar...Carte hotarnică întocmită de Grigore fost spătar...
TEXT
Bejan Vermeş cu femeia lui Palaghia vând lui Iane biv. Vistier şi jupânesei sale Safta...Bejan Vermeş cu femeia lui Palaghia vând lui Iane biv. Vistier şi jupânesei sale Safta...
TEXT
Neniul pârcălab în pricina dintre Gheorghe Caşul şi Ivan Uşiarul...Neniul pârcălab în pricina dintre Gheorghe Caşul şi Ivan Uşiarul...
TEXT
Dronţa, fata Stancăi, nepoata Sohicăi, vinde partea sa...Dronţa, fata Stancăi, nepoata Sohicăi, vinde partea sa...
TEXT
Antonie Ruset, domnul Moldovei, scrie lui Panait Şuşianul...Antonie Ruset, domnul Moldovei, scrie lui Panait Şuşianul...
TEXT
Vasile Vv. domn al Moldovei întăreşte lui Lupu Prăjescul...Vasile Vv. domn al Moldovei întăreşte lui Lupu Prăjescul...
TEXT
Chitanţa lui Nicolae Buhuş pentru 10 lei...Chitanţa lui Nicolae Buhuş pentru 10 lei...
TEXT
Cartea lui Pătraşco Costin către domn...Cartea lui Pătraşco Costin către domn...
TEXT
Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...
TEXT
Listă de banii luaţi de oameni din Iurghiceni...Listă de banii luaţi de oameni din Iurghiceni...
TEXT
Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...
TEXT
Izvod de oamenii ce au vândut în satul Cioltani...Izvod de oamenii ce au vândut în satul Cioltani...
TEXT
Cartea lui Barnovschi Vv. domnul Moldovei...Cartea lui Barnovschi Vv. domnul Moldovei...
TEXT
Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...Miron Barnovschi Movilă Vv. întăreşte lui Gavrilaş vel vornic...
TEXT
Ştefan fiul Cătrinii, nepotul popii Gavril, îşi vinde partea...Ştefan fiul Cătrinii, nepotul popii Gavril, îşi vinde partea...
TEXT
Hotarnica făcută de Tudosie Dubău....Hotarnica făcută de Tudosie Dubău....
TEXT
Rongo, sluga vistiernicului  Duca, roagă pe Neculai Buhuş...Rongo, sluga vistiernicului Duca, roagă pe Neculai Buhuş...
TEXT
Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....
TEXT
Andrieş Bantaş, fost pârcălab, Stefan, fost armaş, şi Mihalache se învoiesc cu toţi fraţii...Andrieş Bantaş, fost pârcălab, Stefan, fost armaş, şi Mihalache se învoiesc cu toţi fraţii...
TEXT
Socoteala hotarelor moşiei Iurghiceni...Socoteala hotarelor moşiei Iurghiceni...
TEXT
Titlul izvodului de ocinile logofetesei Buhuşoaia...Titlul izvodului de ocinile logofetesei Buhuşoaia...
TEXT
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
Lista documentelor moşiei Iurghiceni...Lista documentelor moşiei Iurghiceni...
TEXT
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
Listă de 19 zapise de cumpărătură pentru Iurghiceni...Listă de 19 zapise de cumpărătură pentru Iurghiceni...
TEXT
Agafia, fata lui Ihnat, nepoata lui Bininn, dăruieşte lui  Stamatie postelnic partea de moşie...Agafia, fata lui Ihnat, nepoata lui Bininn, dăruieşte lui Stamatie postelnic partea de moşie...
TEXT
Miron Barnoschi Moghilă Vv. întăreşte lui Ionaşco...Miron Barnoschi Moghilă Vv. întăreşte lui Ionaşco...
TEXT
Vlădica fost pitar mărturiseşte că Alexe stolnicul a dat lui Anton de Scobenţeani....Vlădica fost pitar mărturiseşte că Alexe stolnicul a dat lui Anton de Scobenţeani....
TEXT
Însemnarea hotarelor părţii de moşie din Iurghiceni a logofetesei Buhuşoaia...Însemnarea hotarelor părţii de moşie din Iurghiceni a logofetesei Buhuşoaia...
TEXT
Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte popii Gligorie ...Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte popii Gligorie ...
TEXT
Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...
TEXT
Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...Gheorghe Stefan întăreşte popii Grigorie din Iaşi...
TEXT
Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte lui Gavrilaş...Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte lui Gavrilaş...
TEXT
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cârstea...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cârstea...
TEXT
Vasile Lupu Vv. împuterniceşte pe Stefan Diacon...Vasile Lupu Vv. împuterniceşte pe Stefan Diacon...
TEXT
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...
TEXT
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Cristea vornic...
TEXT
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Miron cel bătrân...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Miron cel bătrân...
TEXT
Vasile Lupu Vv. scrie lui Ţigănaş din Cioltani...Vasile Lupu Vv. scrie lui Ţigănaş din Cioltani...
TEXT
Miron din Iurghiceni dăruieşte lui Cârstea...Miron din Iurghiceni dăruieşte lui Cârstea...
TEXT
Vasile Lupu Vv. domnul Moldovei porunceşte ca răzeşii din Iugani să nu mai are pământul...Vasile Lupu Vv. domnul Moldovei porunceşte ca răzeşii din Iugani să nu mai are pământul...
TEXT
Zapisul prin care Miron din Iurghiceni dăruieşte o parte...Zapisul prin care Miron din Iurghiceni dăruieşte o parte...
TEXT
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Dumitraşco...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Dumitraşco...
TEXT
Mărturia a 14 boieri...Mărturia a 14 boieri...
TEXT
Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...
TEXT
Simeon Movilă întăreşte zapisul prin care Gheorghe diac vinde lui Alexe postelnic...Simeon Movilă întăreşte zapisul prin care Gheorghe diac vinde lui Alexe postelnic...
TEXT
Neculai Donici logofăt, Antiohie hatmanul, Neculai Costin, din ordin vistiernic porunceşte lui Necula...Neculai Donici logofăt, Antiohie hatmanul, Neculai Costin, din ordin vistiernic porunceşte lui Necula...
TEXT
Vasile Vv. porunceşte lui Grigorce din Mădrăjoci...Vasile Vv. porunceşte lui Grigorce din Mădrăjoci...
TEXT
Dumitraşcu Vv. domnul Moldovei scrie cuconului Lăscărache Roset....Dumitraşcu Vv. domnul Moldovei scrie cuconului Lăscărache Roset....
TEXT
Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte uric lui Burlan...Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte uric lui Burlan...
TEXT
Duca Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Dumitraşco Comşea...Duca Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Dumitraşco Comşea...
TEXT
Vasile Lupu Vv. porunceşte răzeşilor din Iurghiceni şi Tălhăreşti...Vasile Lupu Vv. porunceşte răzeşilor din Iurghiceni şi Tălhăreşti...
TEXT
Vasile Vv. întăreşte lui Ionaşco...Vasile Vv. întăreşte lui Ionaşco...
TEXT
Vasile Lupu Vv. trimite pe Cons. şi Apostol Cehan şi pe alţii să constate ...Vasile Lupu Vv. trimite pe Cons. şi Apostol Cehan şi pe alţii să constate ...
TEXT
Hotarnica satului Milcineşti din ţin. Cârligăturii ...Hotarnica satului Milcineşti din ţin. Cârligăturii ...
TEXT
Ştefan (cel Mare) Vv. cumpără de la Drăguş Carâmbu...Ştefan (cel Mare) Vv. cumpără de la Drăguş Carâmbu...
TEXT
Petru Vv. al Moldovei întăreşte slujitorului său, Condrea...Petru Vv. al Moldovei întăreşte slujitorului său, Condrea...
TEXT
Alexandru (Lăpuşneanu) Vv. întăreşte lui Giurgea şi surorilor lui...Alexandru (Lăpuşneanu) Vv. întăreşte lui Giurgea şi surorilor lui...
TEXT
Iliaş Vv. al Moldovei întăreşte lui (Cican) şi fiului său ...Iliaş Vv. al Moldovei întăreşte lui (Cican) şi fiului său ...
TEXT
Alexandru (cel Bun) Vv. dăruieşte clucerului Belcescul...Alexandru (cel Bun) Vv. dăruieşte clucerului Belcescul...
TEXT
Anaforaua marelui Vistier către domnie...Anaforaua marelui Vistier către domnie...
TEXT
Popa Toader din Româneşti cu încă şase oameni mărturisesc...Popa Toader din Româneşti cu încă şase oameni mărturisesc...
TEXT
Popa Toader din Româneşti cu alţi martori scriu zapis...Popa Toader din Româneşti cu alţi martori scriu zapis...
TEXT
Anaforaua marelui Vistier către domnie...Anaforaua marelui Vistier către domnie...
TEXT
Steful din Drăgăneşti vinde...Steful din Drăgăneşti vinde...
TEXT
Marcu, feciorul lui Stanciu din Dămiani, vinde...Marcu, feciorul lui Stanciu din Dămiani, vinde...
TEXT
Adeverinţa lui Negoiţă, slugerul, care a primit...Adeverinţa lui Negoiţă, slugerul, care a primit...
TEXT
Carte domnească a lui Alexandru Vv., domnul Ţării Româneşti...Carte domnească a lui Alexandru Vv., domnul Ţării Româneşti...
TEXT
Marica postelniceasa şi cu fiul ei Duca spătarul vând... (dos. 1572a); Păvcu Negre vinde... (dos. 1572b); Dumitraşco diaconul şi fiii săi, Radu şi Gheorghe, vând... (dos. 1572c); Boieri judecători din jud. Saac dau carte de judecată cu mărturii... (dos. 1572d)Marica postelniceasa şi cu fiul ei Duca spătarul vând... (dos. 1572a); Păvcu Negre vinde... (dos. 1572b); Dumitraşco diaconul şi fiii săi, Radu şi Gheorghe, vând... (dos. 1572c); Boieri judecători din jud. Saac dau carte de judecată cu mărturii... (dos. 1572d)
TEXT
Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
Mihăilă, feciorul lui Stoica postelnic din Râmnic, vinde...Mihăilă, feciorul lui Stoica postelnic din Râmnic, vinde...
TEXT
Constantin Serban voievod domnul Ţării Româneşti numeşte...Constantin Serban voievod domnul Ţării Româneşti numeşte...
TEXT
Stana, fata popii Felea din Drăgăneşti, vinde...Stana, fata popii Felea din Drăgăneşti, vinde...
TEXT
Antioh Consatantin Vv. domnul Moldovei porunceşte starostelui de Putna...Antioh Consatantin Vv. domnul Moldovei porunceşte starostelui de Putna...
TEXT
Constantin Serban voievod domnul Ţării Româneşti numeşte...Constantin Serban voievod domnul Ţării Româneşti numeşte...
TEXT
Scrisoarea lui Gheorghe Roşca şi a altora către domnul Moldovei...Scrisoarea lui Gheorghe Roşca şi a altora către domnul Moldovei...
TEXT
Tudosia, fata lui Andrei, vinde lui Alexandru...Tudosia, fata lui Andrei, vinde lui Alexandru...
TEXT
Hotarnică a satului Stăneşti...Hotarnică a satului Stăneşti...
TEXT
Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...
TEXT
Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...
TEXT
Tudosie Dubău fost logofăt mărturiseşte că s-a făcut alegerea  şi stâlpirea părţii de ocină...Tudosie Dubău fost logofăt mărturiseşte că s-a făcut alegerea şi stâlpirea părţii de ocină...
TEXT
Pan Ureche, mare vornic, întăreşte lui Toader Căpotici...Pan Ureche, mare vornic, întăreşte lui Toader Căpotici...
TEXT
Leca Uricarul ot. Brătila vinde lui Necula Drăguga...Leca Uricarul ot. Brătila vinde lui Necula Drăguga...
TEXT
Stefan cu femeia lui Marica vând lui Nicolae (Buhuş) partea lor de ocină...Stefan cu femeia lui Marica vând lui Nicolae (Buhuş) partea lor de ocină...
TEXT
Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...
TEXT
Iliaş Vv. domnul Moldovei întăreşte şi miluieşte slugii lui...Iliaş Vv. domnul Moldovei întăreşte şi miluieşte slugii lui...
TEXT
Obrejie, fiul lui Lupu, mărturiseşte că a luat patru galbeni de la Buhuş vistier...Obrejie, fiul lui Lupu, mărturiseşte că a luat patru galbeni de la Buhuş vistier...
TEXT
Iancu Vv. domnul Moldovei întăreşte slujitorului său credincios Jurjia Neacşu...Iancu Vv. domnul Moldovei întăreşte slujitorului său credincios Jurjia Neacşu...
TEXT
Dumitraşcu Roşca vornic de poartă dă mărturie hotarnică...Dumitraşcu Roşca vornic de poartă dă mărturie hotarnică...
TEXT
Iliaş Alexandru Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Panaiot, fost mare uşar...Iliaş Alexandru Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Panaiot, fost mare uşar...
TEXT
Avrămescu din Oteşti cumpără o parte din ocina...Avrămescu din Oteşti cumpără o parte din ocina...
TEXT
Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte stăpânirea lui Pătraşcu...Petru (Şchiopul) domn al ţării Moldovei întăreşte stăpânirea lui Pătraşcu...
TEXT
“Izvoţel” de trasul moşiei de la Frânceşti...“Izvoţel” de trasul moşiei de la Frânceşti...
TEXT
Stefan Vv. (cel Mare) întăreşte stăpânirea lui Magimar...Stefan Vv. (cel Mare) întăreşte stăpânirea lui Magimar...
TEXT
Stefan Vv. înştiinţează pe un boier al său...Stefan Vv. înştiinţează pe un boier al său...
TEXT
1 - 100 (Total Results 5037)>>