Explore your Results

ThumbnailTitle
Samisk historia i VästernorrlandSamisk historia i Västernorrland
TEXT
Hembygden som självkännedom och folkbildning, Theodor Hellman och daningen av en poetisk hembygd i hans texter och museistugor på Murberget i Härnösand.Hembygden som självkännedom och folkbildning, Theodor Hellman och daningen av en poetisk hembygd i hans texter och museistugor på Murberget i Härnösand.
TEXT
Möten mellan Älvarna - en utställning tar form"Möten mellan Älvarna" - en utställning tar form
TEXT
Meddelande från forntiden.Meddelande från forntiden.
TEXT
Osteologisk analys av ett obränt skelett och brända ben från Raä 3, Västeraspby, Torsåker sn, ÅngermanlandOsteologisk analys av ett obränt skelett och brända ben från Raä 3, Västeraspby, Torsåker sn, Ångermanland
TEXT
Marviksgrunnans fiskekapell. Restaurering av fasader, tak och fönster. Rapport 2012:6Marviksgrunnans fiskekapell. Restaurering av fasader, tak och fönster. Rapport 2012:6
TEXT
Arkeologisk undersökning av bålplatser, harg och gravhög inom Raä 8:9
i Sånga socken. Delrapport 6 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar.Arkeologisk undersökning av bålplatser, harg och gravhög inom Raä 8:9 i Sånga socken. Delrapport 6 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar.
TEXT
Arkeologisk utredning för ny väg till Ramsele avloppsreningsverk, Sollefteå kommunArkeologisk utredning för ny väg till Ramsele avloppsreningsverk, Sollefteå kommun
TEXT
LOGGBOK Nolbys riksintresse. Underlag till skriften Nolby. Tankar om ett riksintresse.LOGGBOK Nolbys riksintresse. Underlag till skriften "Nolby. Tankar om ett riksintresse".
TEXT
Sundsvallsfjärden, arkeologisk utredning, Sundsvalls kommun, Västernorrlands länSundsvallsfjärden, arkeologisk utredning, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
TEXT
Arkeologisk utredning, Rökland, Alnö socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands länArkeologisk utredning, Rökland, Alnö socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
TEXT
LOGGBOK Klingstatjärn. Underlag till skriften Klingstatjärn  levande forntid.LOGGBOK Klingstatjärn. Underlag till skriften Klingstatjärn levande forntid.
TEXT
Pluralismen i landskapet. Några kulturmiljöer i Ångermanland sedda ur olika perspektiv.Pluralismen i landskapet. Några kulturmiljöer i Ångermanland sedda ur olika perspektiv.
TEXT
Restaurering av fönsterRestaurering av fönster
TEXT
Fortsatt analys för förbättrade kulturmiljöunderlag i samband med vindkraftsetableringar i Västernorrlands och Jämtlands länFortsatt analys för förbättrade kulturmiljöunderlag i samband med vindkraftsetableringar i Västernorrlands och Jämtlands län
TEXT
Raport z pobytu w Wielkpolsce maj 2012Raport z pobytu w Wielkpolsce maj 2012
TEXT
Skyltar, KulturlämningarSkyltar, Kulturlämningar
TEXT
Program för projektering av Gådeå sjukhus 1988Program för projektering av Gådeå sjukhus 1988
TEXT
Resan till Wielkopolska 15-19 maj 2012Resan till Wielkopolska 15-19 maj 2012
TEXT
Särskild arkeologisk utredning med anledning av ett planerat triangelspår i Västland  Maland, Västland 12:29 m.fl., Sköns socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.Särskild arkeologisk utredning med anledning av ett planerat triangelspår i Västland Maland, Västland 12:29 m.fl., Sköns socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
TEXT
Byggnadsvårdläger 2003Byggnadsvårdläger 2003
TEXT
Arkeologisk undersökning av den folkvandringstida kammargraven Raä 20 samt restaurering av gravhögen Raä 21 i Överlännäs sn. Delrapport 5 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar.Arkeologisk undersökning av den folkvandringstida kammargraven Raä 20 samt restaurering av gravhögen Raä 21 i Överlännäs sn. Delrapport 5 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar.
TEXT
Skyltinformationsprojektet 95-97Skyltinformationsprojektet "95-97"
TEXT
Inventering efter härdar av samisk typ i Ångermanlands skogslandInventering efter härdar av samisk typ i Ångermanlands skogsland
TEXT
Medeltid i ÅdalenMedeltid i Ådalen
TEXT
Åsens sågverkÅsens sågverk
TEXT
Arkeologisk förundersökning Kungsnäs 1:11Arkeologisk förundersökning Kungsnäs 1:11
TEXT
Program för bevarande av odlingslandskapProgram för bevarande av odlingslandskap
TEXT
Veda ProjektetVeda Projektet
TEXT
Arkeologisk förundersökning sträckan Myre-Nolby samt kompletterande särskild utredning sträckan Myre-Skönsmon, inför E4 Sundsvall Syd. Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad.Arkeologisk förundersökning sträckan Myre-Nolby samt kompletterande särskild utredning sträckan Myre-Skönsmon, inför E4 Sundsvall Syd. Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad.
TEXT
Kulturhistorisk utredning Fastighet Kungsnäs 1:11Kulturhistorisk utredning Fastighet Kungsnäs 1:11
TEXT
Kulturhistorisk utredning fastighet: Kv. FolkskolanKulturhistorisk utredning fastighet: Kv. Folkskolan
TEXT
Arkeologiska undersökningar på Lappnäset, Raä 5-6 i Nora sn, ÅngermanlandArkeologiska undersökningar på Lappnäset, Raä 5-6 i Nora sn, Ångermanland
TEXT
Arkeologisk undersökning vid Gallsätter Raä 7 och 25 i Skog sn och Lappnäset Raä nr 5 och 6 och 228 i Nora sn, ÅngermanlandArkeologisk undersökning vid Gallsätter Raä 7 och 25 i Skog sn och Lappnäset Raä nr 5 och 6 och 228 i Nora sn, Ångermanland
TEXT
Staden åt skogen Sundsvalls bebyggelse 1940-tal-1990-talStaden åt skogen Sundsvalls bebyggelse 1940-tal-1990-tal
TEXT
Järnhantering på boplatsen vid Lappnäset. Analys av slagger och järnJärnhantering på boplatsen vid Lappnäset. Analys av slagger och järn
TEXT
Tre nyupptäckta hällmålningar i västra ÅngermanlandTre nyupptäckta hällmålningar i västra Ångermanland
TEXT
Att bygga vidare program för kulturmiljövård för Timrå kommunAtt bygga vidare program för kulturmiljövård för Timrå kommun
TEXT
Programförslag och kostnadsberäkning inför planerad ny E4 sträckan Mörtsal - GallsätterProgramförslag och kostnadsberäkning inför planerad ny E4 sträckan Mörtsal - Gallsätter
TEXT
Kommer du ihåg? Minnesuppleverser i socialpedagogikens tjänst.Kommer du ihåg? Minnesuppleverser i socialpedagogikens tjänst.
TEXT
Två minnesstimuleringsprojekt 2008-2011Två minnesstimuleringsprojekt 2008-2011
TEXT
Osteologisk analys av boplats och gravmaterial daterade till äldre och yngre järnålder från Lappnäset, Raä 5 och 6, Nora socken, ÅngermanlandOsteologisk analys av boplats och gravmaterial daterade till äldre och yngre järnålder från Lappnäset, Raä 5 och 6, Nora socken, Ångermanland
TEXT
Utvärdering av sommarens verksamhet 2007Utvärdering av sommarens verksamhet 2007
TEXT
The Rock Art of Nämforsen, SwedenThe Rock Art of Nämforsen, Sweden
TEXT
Arkeologisk schaktkontroll samt undersökning med anledning av utbyggnad av Domkyrkan, Raä 25:1 och 26:1, Fastighet: Öhn 2:48, Härnösand socken & kommun,  ÅngermanlandArkeologisk schaktkontroll samt undersökning med anledning av utbyggnad av Domkyrkan, Raä 25:1 och 26:1, Fastighet: Öhn 2:48, Härnösand socken & kommun, Ångermanland
TEXT
Ramsele kyrka, fasad och takrenoveringRamsele kyrka, fasad och takrenovering
TEXT
Nätra hembygdsgård. Läggning av spåntak på dubbelhärbre, skvaltkvarn och smedja. Nätra prästbord 1:3, Örnsköldsviks kommun. Rapport nr 2011:18Nätra hembygdsgård. Läggning av spåntak på dubbelhärbre, skvaltkvarn och smedja. Nätra prästbord 1:3, Örnsköldsviks kommun. Rapport nr 2011:18
TEXT
Gudmundrå hembygdsgård. Läggning av faltak på Strömnäsgården, Jättesta 8:3, Kramfors kommun. Rapport nr 2011:21Gudmundrå hembygdsgård. Läggning av faltak på Strömnäsgården, Jättesta 8:3, Kramfors kommun. Rapport nr 2011:21
TEXT
Informationsprojektet Hus med historia i Västernorrland. Rapport nr 2011:22Informationsprojektet Hus med historia i Västernorrland. Rapport nr 2011:22
TEXT
Säbrå kyrka. Restaurering av fasader och tak. Säbrå församling, Härnösands kommun. Rapport nr 2012:3Säbrå kyrka. Restaurering av fasader och tak. Säbrå församling, Härnösands kommun. Rapport nr 2012:3
TEXT
Nordingrå kyrka, Renovering av tornets putsade fasader och ommålning av tornets plåttak 2008, renovering av grindstolpar 2009, samt tak- och fasadarbeten 2010.Nordingrå kyrka, Renovering av tornets putsade fasader och ommålning av tornets plåttak 2008, renovering av grindstolpar 2009, samt tak- och fasadarbeten 2010.
TEXT
Upprustning av Grundsunda kyrkogård, Grundsunda socken, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands länUpprustning av Grundsunda kyrkogård, Grundsunda socken, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län
TEXT
Sollefteå klockstapel. Restaurering av tak och fasader. Rapport nr 2011:29Sollefteå klockstapel. Restaurering av tak och fasader. Rapport nr 2011:29
TEXT
Särskild arkeologisk utredning inom del av exploateringsområdet för planerad utbyggnad av kraftvärmeverk samt kombiterminal i Korsta- Petersvik, Sundsvalls kommun.Särskild arkeologisk utredning inom del av exploateringsområdet för planerad utbyggnad av kraftvärmeverk samt kombiterminal i Korsta- Petersvik, Sundsvalls kommun.
TEXT
Rapport över analys för förbättrade kulturmiljöunderlag i samband med vindkraftsetableringar i Jämtlands- & Västernorrlands länRapport över analys för förbättrade kulturmiljöunderlag i samband med vindkraftsetableringar i Jämtlands- & Västernorrlands län
TEXT
Stybbersmarks skvaltkvarn. Arnäs hembygdsförening restaurerar rötskadat timmer och golv. Rapport nr 2011:19Stybbersmarks skvaltkvarn. Arnäs hembygdsförening restaurerar rötskadat timmer och golv. Rapport nr 2011:19
TEXT
Vibyggerå Nya kyrka. Restaurering av takytor. Etapp 2. Långhus, kor och sakristia. Rapport nr 2011:14Vibyggerå Nya kyrka. Restaurering av takytor. Etapp 2. Långhus, kor och sakristia. Rapport nr 2011:14
TEXT
Locksta Skvaltkvarn. Björna sockens hembygdsförening restaurerar Locksta kvarn. Rapport nr 2011:20Locksta Skvaltkvarn. Björna sockens hembygdsförening restaurerar Locksta kvarn. Rapport nr 2011:20
TEXT
Arkeologisk förundersökning längs sträckan Övre Bredsand - Skönsmon Raä 12:1-2, 20:1-3 och 79:1 i Sundsvall socken samt Raä 527 i Njurunda socken.Arkeologisk förundersökning längs sträckan Övre Bredsand - Skönsmon Raä 12:1-2, 20:1-3 och 79:1 i Sundsvall socken samt Raä 527 i Njurunda socken.
TEXT
Arkeologisk undersökning av gropar i klapper Raä 116 i Ulvvik, Nordingrå socken.Arkeologisk undersökning av gropar i klapper Raä 116 i Ulvvik, Nordingrå socken.
TEXT
Osteologisk analys av obrända och brända skelettfynd från stenålderslokalen Bastuloken RAÄ 183, Ramsele sn, Västernorrlands länOsteologisk analys av obrända och brända skelettfynd från stenålderslokalen Bastuloken RAÄ 183, Ramsele sn, Västernorrlands län
TEXT
Arkeologi och lokalhistoria i Skön. Rapport över det pedagogiska arbetet vid en arkeologisk utgrävning i Birsta (RAÄ 150)Arkeologi och lokalhistoria i Skön. Rapport över det pedagogiska arbetet vid en arkeologisk utgrävning i Birsta (RAÄ 150)
TEXT
Klissbacken. Arkeologisk förundersökning av Raä 100 och 102 i Sundsvall sn.Klissbacken. Arkeologisk förundersökning av Raä 100 och 102 i Sundsvall sn.
TEXT
Arkeologisk undersökning av en medeltida begravningsplats och boplats från järnåldern, Raä 23 Torsåkers sn, ång. Del 2.Arkeologisk undersökning av en medeltida begravningsplats och boplats från järnåldern, Raä 23 Torsåkers sn, ång. Del 2.
TEXT
Boplatslämning i Stor-Laxsjön, särskild arkeologisk utredning, Medelpad, Timrå kommun, Västernorrlands länBoplatslämning i Stor-Laxsjön, särskild arkeologisk utredning, Medelpad, Timrå kommun, Västernorrlands län
TEXT
Särskild arkeologisk utredning i Skrike, Nätra socken, Örnsköldsviks kommun, ÅngermanlandSärskild arkeologisk utredning i Skrike, Nätra socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland
TEXT
Arkeologisk slutundersökning och borttagning av Raä 293, Prästbordet 2:1, Nora sn, Kramfors kommun, ÅngermanlandArkeologisk slutundersökning och borttagning av Raä 293, Prästbordet 2:1, Nora sn, Kramfors kommun, Ångermanland
TEXT
Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.  Del 1Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad. Del 1
TEXT
Översyn och upprustning av Murberget Länsmuseet Västernorrlands informationsstolpar 2010Översyn och upprustning av Murberget Länsmuseet Västernorrlands informationsstolpar 2010
TEXT
Gustavo Hallström Septuagenario seripta amici dederunt 1950Gustavo Hallström Septuagenario seripta amici dederunt 1950
TEXT
Tuna kyrka, restaurering av klockstopel, 2007:14Tuna kyrka, restaurering av klockstopel, 2007:14
TEXT
Gamla vapen 1600- 1800 ur länsmusets Murbergets samlingarGamla vapen 1600- 1800 ur länsmusets Murbergets samlingar
TEXT
Allmogebössor, rapport nr 7Allmogebössor, rapport nr 7
TEXT
Tomtningar från järnålder och medeltid på skagshalvön i norra Ångermanland.Arkeologiska undersökningar av fornlämningarna Raä 72, 73, 74 och 79 inom RisöfjärdsprojektetTomtningar från järnålder och medeltid på skagshalvön i norra Ångermanland.Arkeologiska undersökningar av fornlämningarna Raä 72, 73, 74 och 79 inom Risöfjärdsprojektet
TEXT
AllmogebössorAllmogebössor
TEXT
StolarStolar
TEXT
PM över schaktkontroll vid fjärrvärmedragning inom Raä 26PM över schaktkontroll vid fjärrvärmedragning inom Raä 26
TEXT
Arkeologisk rapport över kompletternade inventeringar i Högsjö, Skog och Nora snr iför planerade nysträckningar av E4, ÅngermanlandArkeologisk rapport över kompletternade inventeringar i Högsjö, Skog och Nora snr iför planerade nysträckningar av E4, Ångermanland
TEXT
Skåp ur museets möbelsamling.Skåp ur museets möbelsamling.
TEXT
Ett fel som avslöjarEtt fel som avslöjar
TEXT
SamemästareSamemästare
TEXT
En norrlandsmålare Carl JohanssonEn norrlandsmålare Carl Johansson
TEXT
Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på BurholmenArkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen
TEXT
Redovisning av kompletterande arkeologisk undersökning inför planerade E-4 sträckor mellan Mörtsal och Gallsäter i Högsjö-, Nora-, och Skogs socknar i Ångermanland.Redovisning av kompletterande arkeologisk undersökning inför planerade E-4 sträckor mellan Mörtsal och Gallsäter i Högsjö-, Nora-, och Skogs socknar i Ångermanland.
TEXT
Restaurering av Resele kyrkas gravkapellRestaurering av Resele kyrkas gravkapell
TEXT
Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystemLidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem
TEXT
Arkeologisk forskningsundersökning av stenåldersboplatsen Raä 51:1Arkeologisk forskningsundersökning av stenåldersboplatsen Raä 51:1
TEXT
Hemsö kyrka, Hemsö församling, Härnösands kommun, Ångermanland. Ommålning av tak.Hemsö kyrka, Hemsö församling, Härnösands kommun, Ångermanland. Ommålning av tak.
TEXT
Vibyggerå Nya kyrka, Restaurering av tak. Vibyggerå socken, Kramfors kommunVibyggerå Nya kyrka, Restaurering av tak. Vibyggerå socken, Kramfors kommun
TEXT
Skogs kyrka, utvändig och invändig restaurering. Skogs församling, Kramfors kommun, ÅngermanlandSkogs kyrka, utvändig och invändig restaurering. Skogs församling, Kramfors kommun, Ångermanland
TEXT
Förbättrade kulturmiljöunderlag i samband med vindkraftsetableringar i Jämtlands- & Västernorrlands länFörbättrade kulturmiljöunderlag i samband med vindkraftsetableringar i Jämtlands- & Västernorrlands län
TEXT
Restaurering av fasader, Gideå kyrka och gravkapell. Gideå församling, Örnsköldsviks kommun, ÅngermanlandRestaurering av fasader, Gideå kyrka och gravkapell. Gideå församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland
TEXT
Apotekshuset i Sollefteå, ommålning av takytor. Kv. Apotekaren 3, Sollefteå stad, Sollefteå kommun, ÅngermanlandApotekshuset i Sollefteå, ommålning av takytor. Kv. Apotekaren 3, Sollefteå stad, Sollefteå kommun, Ångermanland
TEXT
Trehörningsjö kyrka i Arnäs Utvändiga och invändiga ombyggnader för funktionshinderanpassning. Trehörningsjö församling, Örnsköldsviks kommun,Trehörningsjö kyrka i Arnäs Utvändiga och invändiga ombyggnader för funktionshinderanpassning. Trehörningsjö församling, Örnsköldsviks kommun,
TEXT
Dokumentation av Timrå stationshus. Timrå socken, Timrå kommunDokumentation av Timrå stationshus. Timrå socken, Timrå kommun
TEXT
Arkeologisk delundersökning av boplatsvall, Raä 183, Ramsele sn, Västernorrlands län, 2010Arkeologisk delundersökning av boplatsvall, Raä 183, Ramsele sn, Västernorrlands län, 2010
TEXT
Restaurering av masugn (etapp 2) och rostugn vid Galtströms brukRestaurering av masugn (etapp 2) och rostugn vid Galtströms bruk
TEXT
Fornlämningsområdet till Nordingrå kyrkoruin Fornlämning 10:1, Nordingrå socken, Ångermanland, Kramfors kommun, Västernorrlands länFornlämningsområdet till Nordingrå kyrkoruin Fornlämning 10:1, Nordingrå socken, Ångermanland, Kramfors kommun, Västernorrlands län
TEXT
Ett förhistoriskt kvartsbrott vid Holmsjön Arkeologisk undersökning av fornlämning 225 och 226 i Holms socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands länEtt förhistoriskt kvartsbrott vid Holmsjön Arkeologisk undersökning av fornlämning 225 och 226 i Holms socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
TEXT
Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om SundsvallSärskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall
TEXT
1 - 100 (Total Results 94097)>>