Explore your Results

ThumbnailTitle
Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning med övergrader.Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning med övergrader.
IMAGE
Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning på bockar.Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning på bockar.
IMAGE
Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning med övergrader, bockar.Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning med övergrader, bockar.
IMAGE
Haubits m/1917. 21 cm. Lösskjutning, vid A 6. Fältskjutning.Haubits m/1917. 21 cm. Lösskjutning, vid A 6. Fältskjutning.
IMAGE
Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning på bockar från B18Kanon m/1902. 7,5 cm. Skjutning på bockar från B18
IMAGE
Suneson, C-E, i Hässleholm.Suneson, C-E, i Hässleholm.
IMAGE
Kanon m/1902. 7,5 cm, skjutning på bockar.Kanon m/1902. 7,5 cm, skjutning på bockar.
IMAGE
Mamma med tre barn.Mamma med tre barn.
IMAGE
Suneson, furir, A 6, i Uppsala.Suneson, furir, A 6, i Uppsala.
IMAGE
Signalpatrull, A 6. I Sörmland. Sittande: C-E Suneson.Signalpatrull, A 6. I Sörmland. Sittande: C-E Suneson.
IMAGE
Suneson, furir, A 6 på skidor, AUS.Suneson, furir, A 6 på skidor, AUS.
IMAGE
Suneson, furir, A 6 på AUS.Suneson, furir, A 6 på AUS.
IMAGE
Signalstation vid Björneberg, A 6. I mitten furir Suneson.Signalstation vid Björneberg, A 6. I mitten furir Suneson.
IMAGE
Arméns Underofficersskola, marsch till kyrkan.Arméns Underofficersskola, marsch till kyrkan.
IMAGE
Signalmateriel, vård. Regementsstabens signalavdelning, A 6.Signalmateriel, vård. Regementsstabens signalavdelning, A 6.
IMAGE
Kabelbrytning, A 6.Kabelbrytning, A 6.
IMAGE
Arméns Underofficerskola.Arméns Underofficerskola.
IMAGE
Arméns Underofficersskola, Batteriet.Arméns Underofficersskola, "Batteriet".
IMAGE
Regementsstabens signalstation, A 6.Regementsstabens signalstation, A 6.
IMAGE
Arméns Undeofficersskola, vinterövningar.Arméns Undeofficersskola, vinterövningar.
IMAGE
Signalpatrull, A 6. Hästanspänd. Furir C-E Suneson.Signalpatrull, A 6. Hästanspänd. Furir C-E Suneson.
IMAGE
SignalövningSignalövning
IMAGE
Arméns Underofficersskola, förberedande, Fort och Träng.Arméns Underofficersskola, förberedande, Fort och Träng.
IMAGE
Arméns Underofficersskola, förberedande, Göta Garde.Arméns Underofficersskola, förberedande, Göta Garde.
IMAGE
Haubits m/1917. 21 cm, skjutning i Skillingaryd.Haubits m/1917. 21 cm, skjutning i Skillingaryd.
IMAGE
Ryktning, A 6. Smålandsmanövern.Ryktning, A 6. Smålandsmanövern.
IMAGE
Kameler, på väg till cirkus på Oxabacken.Kameler, på väg till cirkus på "Oxabacken".
IMAGE
Stallet i Marma (utanför). Artilleriskjutskolan.Stallet i Marma (utanför). Artilleriskjutskolan.
IMAGE
Släde. Furir Suneson, sergeant Bergman, A 6.Släde. Furir Suneson, sergeant Bergman, A 6.
IMAGE
Släde. Marma.Släde. Marma.
IMAGE
Förläggningen i Marma.Förläggningen i Marma.
IMAGE
Osterman, generalfälttygmästare och överste Schmiterlöv i Marma.Osterman, generalfälttygmästare och överste Schmiterlöv i Marma.
IMAGE
Attachéer, fransk och rysk.Attachéer, fransk och rysk.
IMAGE
Gustav Adolf, prins, vid ryttartävlingar på Rocksjövallen.Gustav Adolf, prins, vid ryttartävlingar på Rocksjövallen.
IMAGE
Klingenstierna, löjtnant.Klingenstierna, löjtnant.
IMAGE
Suneson, furir, Ing 3.Suneson, furir, Ing 3.
IMAGE
Ryttartävlingar på A 6, Rocksjövallen.Ryttartävlingar på A 6, Rocksjövallen.
IMAGE
Vakt vid bro.Vakt vid bro.
IMAGE
Suneson, furir, Ing 3.Suneson, furir, Ing 3.
IMAGE
Suneson, furir, Ing 3.Suneson, furir, Ing 3.
IMAGE
Haubits m/1917. 21 cm. Eldgivning.Haubits m/1917. 21 cm. Eldgivning.
IMAGE
Suneson, furir, A 6.Suneson, furir, A 6.
IMAGE
Kokvagn m/1916. Västerbottenmanövern, Sjöland.Kokvagn m/1916. Västerbottenmanövern, Sjöland.
IMAGE
Fältbro över älven vid Sjöland.Fältbro över älven vid Sjöland.
IMAGE
Suneson, furir, A 6.Suneson, furir, A 6.
IMAGE
Ballonghallen  A 6, rivesBallonghallen A 6, rives
IMAGE
Suneson, korpral, Ing 3Suneson, korpral, Ing 3
IMAGE
Två byggnader.Två byggnader.
IMAGE
Suneson, Ing 3 och Henriksson vid Marieberg.Suneson, Ing 3 och Henriksson vid Marieberg.
IMAGE
Kasernvakt.Kasernvakt.
IMAGE
Suneson, C-E. Ing 3.Suneson, C-E. Ing 3.
IMAGE
Suneson, furir, A 6.Suneson, furir, A 6.
IMAGE
Underofficersbarn utanför marketenteriet.Underofficersbarn utanför marketenteriet.
IMAGE
Landsväg.Landsväg.
IMAGE
Hästanspännt förband.Hästanspännt förband.
IMAGE
Jönköping från Stadsparksberget.Jönköping från Stadsparksberget.
IMAGE
Underofficersbarn utanför marketenteriet.Underofficersbarn utanför marketenteriet.
IMAGE
Underofficersbarn utanför marketenteriet.Underofficersbarn utanför marketenteriet.
IMAGE
Vaktparaden i Stockholm, Flottans musikkår.Vaktparaden i Stockholm, Flottans musikkår.
IMAGE
Vaktparaden i Stockholm.Vaktparaden i Stockholm.
IMAGE
Haubits m/1917. 21 cm. Skjutning vid B 18, i Skillingayd.Haubits m/1917. 21 cm. Skjutning vid B 18, i Skillingayd.
IMAGE
Paraderande trupp i Stockholm.Paraderande trupp i Stockholm.
IMAGE
Kanon m/1917. 10,5 cm. Grupperad. B 18, Skillingaryd.Kanon m/1917. 10,5 cm. Grupperad. B 18, Skillingaryd.
IMAGE
Kanon m/1902. 7,5 cm. Artilleriskjutskolan, A 6.Kanon m/1902. 7,5 cm. Artilleriskjutskolan, A 6.
IMAGE
Kanon m/1902. 7,5 cm. Pjäsexercis, A 6.Kanon m/1902. 7,5 cm. Pjäsexercis, A 6.
IMAGE
Ammunition till 7,5 cm kanon. Artilleriskjutskolan, SkillingarydAmmunition till 7,5 cm kanon. Artilleriskjutskolan, Skillingaryd
IMAGE
Haubits m/1917. 21 cm. Traktordragen lavett o amm/hjulbältesvagn.Haubits m/1917. 21 cm. Traktordragen lavett o amm/hjulbältesvagn.
IMAGE
Artilleriets Skjutskola, Skillingaryd, 1928Artilleriets Skjutskola, Skillingaryd, 1928
IMAGE
Arméns Underofficersskola, förberedande, Fort och träng.Arméns Underofficersskola, förberedande, Fort och träng.
IMAGE
Kurr på såpad spång.Kurr på såpad spång.
IMAGE
Arméns UnderofficersskolaArméns Underofficersskola
IMAGE
Ammunition till 10,5 cm Haubits. (Grönberg och Johansson)Ammunition till 10,5 cm Haubits. (Grönberg och Johansson)
IMAGE
Arméns Underofficersskola, förberedande.Arméns Underofficersskola, förberedande.
IMAGE
Sparre, genralmajor samtalar med officerare.Sparre, genralmajor samtalar med officerare.
IMAGE
Suneson, furir, Ing 3. Landstormsman Axén.Suneson, furir, Ing 3. Landstormsman Axén.
IMAGE
Luftförsvarsövningar. Kylörn, Västerbotten.Luftförsvarsövningar. Kylörn, Västerbotten.
IMAGE
Haubits m/1917. 21 cm. B 18 i Skillingaryd.Haubits m/1917. 21 cm. B 18 i Skillingaryd.
IMAGE
Luftförsvarsövningar vid Kylörn, Umeå.Luftförsvarsövningar vid Kylörn, Umeå.
IMAGE
Kanon m/1902. 7,5 cm. Grundvärdesskjutningar.Kanon m/1902. 7,5 cm. Grundvärdesskjutningar.
IMAGE
Suneson, furir, Ing 3 och volontär Andersson.Suneson, furir, Ing 3 och volontär Andersson.
IMAGE
Utmönstring av hästar, i Skillingaryd.Utmönstring av hästar, i Skillingaryd.
IMAGE
Suneson, furir, Ing 3.Suneson, furir, Ing 3.
IMAGE
Luftförsvarsövningar i Norrbotten.Luftförsvarsövningar i Norrbotten.
IMAGE
Kasern I 20. Umeå.Kasern I 20. Umeå.
IMAGE
Suneson, furir, Ing 3.Suneson, furir, Ing 3.
IMAGE
Hästanspännd formation på Ing 3 kaserngård.Hästanspännd formation på Ing 3 kaserngård.
IMAGE
Stridsvagn m/1921, Göta Livgardes kaserngård.Stridsvagn m/1921, Göta Livgardes kaserngård.
IMAGE
Armémuseum, artillerigården.Armémuseum, artillerigården.
IMAGE
Konstapelskolan, A 6, vid lvkarleby kraftverk.Konstapelskolan, A 6, vid lvkarleby kraftverk.
IMAGE
Konstapelskolan, A 6, utanför Riddarhuset i Stockholm.Konstapelskolan, A 6, utanför Riddarhuset i Stockholm.
IMAGE
Konstapelskolan, A 6, under besök på Skansen i Stockholm.Konstapelskolan, A 6, under besök på Skansen i Stockholm.
IMAGE
Konstapelskolan, A 6, under besök i Riddarhuset i Stockholm.Konstapelskolan, A 6, under besök i Riddarhuset i Stockholm.
IMAGE
Konstapelskolan, A 6, i södra Kungstornet i Stockholm.Konstapelskolan, A 6, i södra Kungstornet i Stockholm.
IMAGE
Armémuseum, artillerigården.Armémuseum, artillerigården.
IMAGE
Pettersson, Oscar. A 6, med Ess-kornett.Pettersson, Oscar. A 6, med Ess-kornett.
IMAGE
Matkö, A 6 gamla matsal.Matkö, A 6 gamla matsal.
IMAGE
Radiostation, 10 watt, A 6.Radiostation, 10 watt, A 6.
IMAGE
Suneson, furir, A 6.Suneson, furir, A 6.
IMAGE
Kontapelskolan, A 6, vid Tranebergsbron.Kontapelskolan, A 6, vid Tranebergsbron.
IMAGE
Regementets Dag på Rocksjövallen.Regementets Dag på Rocksjövallen.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 18082)>>