Explore your Results

ThumbnailTitle
Gimnazistės su mokytoju. 1935Gimnazistės su mokytoju. 1935
IMAGE
Marijos Rasteikaitės Pirmoji Komunija. 1939Marijos Rasteikaitės Pirmoji Komunija. 1939
IMAGE
Laimutė Graužinienė ir Eleonora Čarneckienė Romoje svečiuojasi pas grafus Pecci „Carpineto Romano“ pilyje. 1938-11-04Laimutė Graužinienė ir Eleonora Čarneckienė Romoje svečiuojasi pas grafus Pecci „Carpineto Romano“ pilyje. 1938-11-04
IMAGE
Marija Šlapelienė tarp savo giminaičių. 1953Marija Šlapelienė tarp savo giminaičių. 1953
IMAGE
Kompozitoriaus Juozo Naujalio vargonininkų kursai. 1925Kompozitoriaus Juozo Naujalio vargonininkų kursai. 1925
IMAGE
Danutė Valiukaitė su gimnazistėmis. 1935Danutė Valiukaitė su gimnazistėmis. 1935
IMAGE
Marijos Rasteikaitės vaikystės fotografija. 1932Marijos Rasteikaitės vaikystės fotografija. 1932
IMAGE
Naidionovų šeima Tauragėje. 1912Naidionovų šeima Tauragėje. 1912
IMAGE
1917 m. lietuviai gegužės pirmosios demontracijoje Smolenske. 19171917 m. lietuviai gegužės pirmosios demontracijoje Smolenske. 1917
IMAGE
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona jodinėja Palangos paplūdimyjeLietuvos prezidentas Antanas Smetona jodinėja Palangos paplūdimyje
IMAGE
Paskutinė knygnešio, vargonininko ir chorvedžio Balio Valušio fotografija. Greta – žmona Elena Valušienė (Jauniškytė). 1952Paskutinė knygnešio, vargonininko ir chorvedžio Balio Valušio fotografija. Greta – žmona Elena Valušienė (Jauniškytė). 1952
IMAGE
Knygnešys, vargonininkas, chorvedys Balys ValušisKnygnešys, vargonininkas, chorvedys Balys Valušis
IMAGE
Rasteikų šeima Palangoje. 1930Rasteikų šeima Palangoje. 1930
IMAGE
Kazimieras Graužinis 1928 m. vasario 16-osios minėjime Rygos bažnyčioje. 1928-02-16Kazimieras Graužinis 1928 m. vasario 16-osios minėjime Rygos bažnyčioje. 1928-02-16
IMAGE
Emilijos ir Vytauto Šuščevičių šeima tremtyje. 1957Emilijos ir Vytauto Šuščevičių šeima tremtyje. 1957
IMAGE
Danutės Valiukaitės pirmoji komunija. 1928Danutės Valiukaitės pirmoji komunija. 1928
IMAGE
Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis prie Šventojo Sosto Kazimieras Graužinis priima Lietuvos vyskupus Lietuvos pasiuntinybėje Romoje. 1938-06-22Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis prie Šventojo Sosto Kazimieras Graužinis priima Lietuvos vyskupus Lietuvos pasiuntinybėje Romoje. 1938-06-22
IMAGE
Raseinių progimnazijos gimnazistas Petras Naidionovas (Rasteika). 1904Raseinių progimnazijos gimnazistas Petras Naidionovas (Rasteika). 1904
IMAGE
Laikraščio „Ateities Rytas“ redakcija. Prienai. 1924 m. Pirma iš kairės – mokytoja Marija Garmutė-Baltenienė. 1924Laikraščio „Ateities Rytas“ redakcija. Prienai. 1924 m. Pirma iš kairės – mokytoja Marija Garmutė-Baltenienė. 1924
IMAGE
Šiaulių paštininkai su viršininku Petru Rasteika. 1934Šiaulių paštininkai su viršininku Petru Rasteika. 1934
IMAGE
Emilijos ir Vytauto Šuščevičių šeima tremtyje. 1957Emilijos ir Vytauto Šuščevičių šeima tremtyje. 1957
IMAGE
Panevėžio savivaldybės atstovai bei kiti svarbūs miesto veikėjai. 1933Panevėžio savivaldybės atstovai bei kiti svarbūs miesto veikėjai. 1933
IMAGE
Šiaulių apskrities pašto viršininkas Petras Rasteika. 1930Šiaulių apskrities pašto viršininkas Petras Rasteika. 1930
IMAGE
Garmų šeimyna iš Patrakėnų. 1933-07-26Garmų šeimyna iš Patrakėnų. 1933-07-26
IMAGE
Onutė Andrejaitytė su savo įtėviais Dijokais. 1913Onutė Andrejaitytė su savo įtėviais Dijokais. 1913
IMAGE
Kunigas prelatas Juozas LaukaitisKunigas prelatas Juozas Laukaitis
IMAGE
Juozas Tumas-Vaižgantas su krikšto dukra Danute Valiukaite ir jos pusbroliuJuozas Tumas-Vaižgantas su krikšto dukra Danute Valiukaite ir jos pusbroliu
IMAGE
Panevėžio Valdžios mergaičių gimnazijos 3-oji laida. 1945Panevėžio Valdžios mergaičių gimnazijos 3-oji laida. 1945
IMAGE
Petras Rasteika ir Ona Rasteikienė (Andrejaitytė). 1922Petras Rasteika ir Ona Rasteikienė (Andrejaitytė). 1922
IMAGE
Mokytoja Marija Garmutė su mokiniais Prienuose. 1928Mokytoja Marija Garmutė su mokiniais Prienuose. 1928
IMAGE
Povilo Brazdžiaus portretasPovilo Brazdžiaus portretas
IMAGE
Kazio Graužinio laiškas mamai į Lietuvą. 1939-11-09Kazio Graužinio laiškas mamai į Lietuvą. 1939-11-09
IMAGE
Graužinių šeima savo rezidencijoje RomojeGraužinių šeima savo rezidencijoje Romoje
IMAGE
Panevėžio savivaldybės darbuotojai. 1938Panevėžio savivaldybės darbuotojai. 1938
IMAGE
Knygnešys Mikalojus Garmus. 1926Knygnešys Mikalojus Garmus. 1926
IMAGE
Valušių šeimos fotografija. 1935Valušių šeimos fotografija. 1935
IMAGE
Adelė ir Balys Garmai. 1924Adelė ir Balys Garmai. 1924
IMAGE
1 - 37 (Total Results 37)