Explore your Results

ThumbnailTitle
Marijampolės pradžios mokyklos Nr. 2 mokytojai ir svečiai ~ 1934 m.Marijampolės pradžios mokyklos Nr. 2 mokytojai ir svečiai ~ 1934 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos sodelyje 1938 m.Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos sodelyje 1938 m.
IMAGE
A. Danilevičiaus moteriškų, vyriškų ir kariškų rūbų siuvykla Marijampolėje.A. Danilevičiaus moteriškų, vyriškų ir kariškų rūbų siuvykla Marijampolėje.
IMAGE
Lietuvos savanoris Kazys AntanInasLietuvos savanoris Kazys AntanInas
IMAGE
Marijampolės kareivinių rajonas XX a. - 4 dešimt.Marijampolės kareivinių rajonas XX a. - 4 dešimt.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos I a. kursas 1923m.Marijampolės mokytojų seminarijos I a. kursas 1923m.
IMAGE
Moksleivių rankdarbių paroda . Rygiškių Jono gimnazijoje 1928 m.Moksleivių rankdarbių paroda . Rygiškių Jono gimnazijoje 1928 m.
IMAGE
Marijampolės tautininkaiMarijampolės tautininkai
IMAGE
Marijampolės gyventojai varomi į darbus 1915 m.Marijampolės gyventojai varomi į darbus 1915 m.
IMAGE
Poetas Vytautas Montvila su draugais 1924 m.Poetas Vytautas Montvila su draugais 1924 m.
IMAGE
Po spektaklio „ Orleano mergelė“ Marijampolėje, Marijonų gimnazijoje 1936 m.Po spektaklio „ Orleano mergelė“ Marijampolėje, Marijonų gimnazijoje 1936 m.
IMAGE
Marijampolės futbolininkai 1935 m.Marijampolės futbolininkai 1935 m.
IMAGE
Lietuvos prezidentas A.Smetona Marijampolėje 1929 m.Lietuvos prezidentas A.Smetona Marijampolėje 1929 m.
IMAGE
Cukraus fabrikeCukraus fabrike
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos parengiamosios mokyklos 4 skyriaus mokiniai. 1930 m..Marijampolės mokytojų seminarijos parengiamosios mokyklos 4 skyriaus mokiniai. 1930 m..
IMAGE
Prie Marijampolės mokytojų seminarijos rūmų 1939 m.Prie Marijampolės mokytojų seminarijos rūmų 1939 m.
IMAGE
Jonas Kazakevičius 1882 - 1939Jonas Kazakevičius 1882 - 1939
IMAGE
Marijampolės miesto šaulėsMarijampolės miesto šaulės
IMAGE
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažosios bazilikos Velykinis altorius 1929 m.Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažosios bazilikos Velykinis altorius 1929 m.
IMAGE
Kvietiškio žemės ūkio mokyklos dramos būrelio trupė. 1936 m.Kvietiškio žemės ūkio mokyklos dramos būrelio trupė. 1936 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos mokytojaiMarijampolės mokytojų seminarijos mokytojai
IMAGE
Moterų šventė Marijampolėje 1939 m.Moterų šventė Marijampolėje 1939 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabriko statyba 1931 m.Marijampolės cukraus fabriko statyba 1931 m.
IMAGE
Cukraus fabriko atidarymo iškilmės 1931 m.Cukraus fabriko atidarymo iškilmės 1931 m.
IMAGE
Marijampolės kareivinių stadionas 1936 m.Marijampolės kareivinių stadionas 1936 m.
IMAGE
Meškučių piliakalnis Marijampolėje 20a.4 dešimt.Meškučių piliakalnis Marijampolėje 20a.4 dešimt.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.
IMAGE
Parduotuvėje „Žagrė“ 1936 m.Parduotuvėje „Žagrė“ 1936 m.
IMAGE
Moksleivių rankdarbių paroda . Rygiškių Jono gimnazijoje 1928 m.Moksleivių rankdarbių paroda . Rygiškių Jono gimnazijoje 1928 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai. ~1925 -30m.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai. ~1925 -30m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos II b kursas. 1925 m.Marijampolės mokytojų seminarijos II b kursas. 1925 m.
IMAGE
švietimo draugija „Sietynas“ 1907 m.švietimo draugija „Sietynas“ 1907 m.
IMAGE
Knygų bendrovės „Dirva“ knygynas Marijampolėje 1924 m.Knygų bendrovės „Dirva“ knygynas Marijampolėje 1924 m.
IMAGE
Marijampolės Marijonų vienuolyno baldų fabriko statyba 1929 m.Marijampolės Marijonų vienuolyno baldų fabriko statyba 1929 m.
IMAGE
Savanoris Petras Kriščiūnas ~ 1920-21m.Savanoris Petras Kriščiūnas ~ 1920-21m.
IMAGE
Moksleivių rankdarbių paroda. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija apie 1927 m.Moksleivių rankdarbių paroda. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija apie 1927 m.
IMAGE
Marijampolės  meteorolinės stoties paroda ~ 1930 m.Marijampolės meteorolinės stoties paroda ~ 1930 m.
IMAGE
Moksleiviai Vytauto sode, Marijampolėje. 1935 m.Moksleiviai Vytauto sode, Marijampolėje. 1935 m.
IMAGE
Mokinės ruošia pamokas 1935m.Mokinės ruošia pamokas 1935m.
IMAGE
Gimnazistai Marijampolės miesto sode prie Laisvės ąžuoliuko. 1924 m.Gimnazistai Marijampolės miesto sode prie Laisvės ąžuoliuko. 1924 m.
IMAGE
Prezidento Antano Smetonos vizitas Marijampolėje 1927 m.Prezidento Antano Smetonos vizitas Marijampolėje 1927 m.
IMAGE
Bažnyčios g. Marijampolėje 1928 m.Bažnyčios g. Marijampolėje 1928 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos choras. 1933-34 mokslo metai.Marijampolės mokytojų seminarijos choras. 1933-34 mokslo metai.
IMAGE
Prie Marijampolės II-pradžios mokyklos „Žaliukės“ pastato. Apie 1927 m.Prie Marijampolės II-pradžios mokyklos „Žaliukės“ pastato. Apie 1927 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabriko laboratorijoje 1931 m.Marijampolės cukraus fabriko laboratorijoje 1931 m.
IMAGE
Kanalizacijos tiesimo darbai Marijampolėje 1938 m.Kanalizacijos tiesimo darbai Marijampolėje 1938 m.
IMAGE
Mergaičių gimnazijos I klasė. 1935 m.Mergaičių gimnazijos I klasė. 1935 m.
IMAGE
„Pažangos “ bendrovės gaminiai. Marijampolė„Pažangos “ bendrovės gaminiai. Marijampolė
IMAGE
Mokiniai su mokytoju Lavicku prie P. Kriaučiūno pradžios mokyklos 1939 m.Mokiniai su mokytoju Lavicku prie P. Kriaučiūno pradžios mokyklos 1939 m.
IMAGE
Pulko čiuožykloje 1932 sausisPulko čiuožykloje 1932 sausis
IMAGE
Zosė ir Albina AnbraziejūtėsZosė ir Albina Anbraziejūtės
IMAGE
Lietuvos kariuominės karys 1926 m.Lietuvos kariuominės karys 1926 m.
IMAGE
9 - Vytenio pulko vado, pulkininko Aleksandro Svylo laidotuvės.9 - Vytenio pulko vado, pulkininko Aleksandro Svylo laidotuvės.
IMAGE
Marijampolės Taikos teismas 1928 m.Marijampolės Taikos teismas 1928 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos II kurso studentai pamokos metu 1924 m.Marijampolės mokytojų seminarijos II kurso studentai pamokos metu 1924 m.
IMAGE
Gegužinė Šunskų miške.Gegužinė Šunskų miške.
IMAGE
Marijampolės Ateitininkų grupėMarijampolės Ateitininkų grupė
IMAGE
Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.Marijampolės cukraus fabrike 1931 m.
IMAGE
Marijampolės žemės ūkio draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.Marijampolės žemės ūkio draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.
IMAGE
Suktinio šokėjos šventėje, Marijampolėje 1935Suktinio šokėjos šventėje, Marijampolėje 1935
IMAGE
Onos Totoraitienės laidotuvės Marijampolėje 1923 m.Onos Totoraitienės laidotuvės Marijampolėje 1923 m.
IMAGE
Senoji Marijampolės ligoninėSenoji Marijampolės ligoninė
IMAGE
Marijampolės ūkininkų draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.Marijampolės ūkininkų draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.
IMAGE
Kino filmo demonstravimas Marijonų salėje. 1938 m.Kino filmo demonstravimas Marijonų salėje. 1938 m.
IMAGE
Vaizdas. iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos bokšto 1930 m.Vaizdas. iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos bokšto 1930 m.
IMAGE
Laikrodininko Jono Dabrilos namas Marijampolėje 1922 m.Laikrodininko Jono Dabrilos namas Marijampolėje 1922 m.
IMAGE
Šaulių paradas Marijampolėje 1926 m.Šaulių paradas Marijampolėje 1926 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos auklėtinių darbų paroda. 1926 m.Marijampolės mokytojų seminarijos auklėtinių darbų paroda. 1926 m.
IMAGE
Marijampolės pašto telegrafo stoties darbininkai 1928 m.Marijampolės pašto telegrafo stoties darbininkai 1928 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos choras 1924 m.Marijampolės mokytojų seminarijos choras 1924 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos studentės. Darbelių pamoka 1924 m.Marijampolės mokytojų seminarijos studentės. Darbelių pamoka 1924 m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai 1924 m.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojai 1924 m.
IMAGE
Plento Marijampolė -Kalvarija tiesimo darbai .1934 m.Plento Marijampolė -Kalvarija tiesimo darbai .1934 m.
IMAGE
Kareivių eisena. 1926 m. MarijampolėKareivių eisena. 1926 m. Marijampolė
IMAGE
Marijampolės žemės ūkio draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.Marijampolės žemės ūkio draugijos „Žagrė“ paroda 1911 m.
IMAGE
Marijampolės teatro spektaklis „Gaila ūsų“ 1933-11-26.Marijampolės teatro spektaklis „Gaila ūsų“ 1933-11-26.
IMAGE
Mokytojas Petras Lapinskas su žmona ir sūnumi. 1937 m.Mokytojas Petras Lapinskas su žmona ir sūnumi. 1937 m.
IMAGE
Marijampolės Realinės gimnazijos VII klasė. 1924m.Marijampolės Realinės gimnazijos VII klasė. 1924m.
IMAGE
Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos V klasė su auklėtoja Emilija Idzelevičiūte. 1938- 39 mokslo metai.Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos V klasė su auklėtoja Emilija Idzelevičiūte. 1938- 39 mokslo metai.
IMAGE
Marijampolės bažnyčios choras 1924 m.Marijampolės bažnyčios choras 1924 m.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos V laida 1927-28 m.Marijampolės mokytojų seminarijos V laida 1927-28 m.
IMAGE
Turgaus aikštė Marijampolėje 1920 m.Turgaus aikštė Marijampolėje 1920 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabriko saviveiklininkai 1935m.Marijampolės cukraus fabriko saviveiklininkai 1935m.
IMAGE
Po audros Marijampolėje. 1929 m.Po audros Marijampolėje. 1929 m.
IMAGE
Marijampolės cukraus fabriko laboratorijoje.Marijampolės cukraus fabriko laboratorijoje.
IMAGE
Marijampolės paštas ~1930 m.Marijampolės paštas ~1930 m.
IMAGE
Marijampolės kareivinių teritorija XX a. 4 dešimt.Marijampolės kareivinių teritorija XX a. 4 dešimt.
IMAGE
II - kurso studentai praktikos metu 1929 m.II - kurso studentai praktikos metu 1929 m.
IMAGE
Moteris ant žirgo. 1934 m.Moteris ant žirgo. 1934 m.
IMAGE
Marijampolės pradžios mokyklų inspekcija. Inspektorius Jonas Jarumbavičius.Marijampolės pradžios mokyklų inspekcija. Inspektorius Jonas Jarumbavičius.
IMAGE
Eucharistinio kongreso organizatoriai Marijampolėje 1925 m.Eucharistinio kongreso organizatoriai Marijampolėje 1925 m.
IMAGE
Jurgis Bliūdžius su žmona 1918 m.Jurgis Bliūdžius su žmona 1918 m.
IMAGE
Tragiškai žuvusio darbininko laidotuvės Marijampolėje 1938 m.Tragiškai žuvusio darbininko laidotuvės Marijampolėje 1938 m.
IMAGE
Savanoris Jonas Kriščiūnas su draugu ~ 1920 - 21 m.Savanoris Jonas Kriščiūnas su draugu ~ 1920 - 21 m.
IMAGE
Marijampoliečio skulptoriaus V. Kašubos skulptūra „Vyro aktas“ 1938 m.Marijampoliečio skulptoriaus V. Kašubos skulptūra „Vyro aktas“ 1938 m.
IMAGE
Marijampolės pedagogai 1925-26 m.Marijampolės pedagogai 1925-26 m.
IMAGE
Batsiuvio Tamošiūno dirbtuvėlė XX a. IV dešimt.Batsiuvio Tamošiūno dirbtuvėlė XX a. IV dešimt.
IMAGE
Marijampolės mokytojų seminarijos mokytojai su mokiniais 1920 m.Marijampolės mokytojų seminarijos mokytojai su mokiniais 1920 m.
IMAGE
Petro Kriaučiūno pradinėje mokykloje 1929 m.Petro Kriaučiūno pradinėje mokykloje 1929 m.
IMAGE
Tamošiūno batų dirbtuvė MarijampolėjeTamošiūno batų dirbtuvė Marijampolėje
IMAGE
1 - 100 (Total Results 224)>>