Explore your Results

ThumbnailTitle
Rend-Tartományi Közlöny 1915. októberRend-Tartományi Közlöny 1915. október
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1915. augusztus-szeptemberRend-Tartományi Közlöny 1915. augusztus-szeptember
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1914. július-augusztus-szeptemberRend-Tartományi Közlöny 1914. július-augusztus-szeptember
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1914. októberRend-Tartományi Közlöny 1914. október
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1916. június-júliusRend-Tartományi Közlöny 1916. június-július
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1916. októberRend-Tartományi Közlöny 1916. október
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1913. július-augusztusRend-Tartományi Közlöny 1913. július-augusztus
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1913. októberRend-Tartományi Közlöny 1913. október
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1917. június-júliusRend-Tartományi Közlöny 1917. június-július
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1917. októberRend-Tartományi Közlöny 1917. október
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1918. július-augusztusRend-Tartományi Közlöny 1918. július-augusztus
TEXT
Rend-Tartományi Közlöny 1918. októberRend-Tartományi Közlöny 1918. október
TEXT
Chronologo Provinciale Ordinis F. F. Minorum S. Francisci conventualium provinciae Hungariae et Transsilvaniae nunc S. Elisabeth reginae nuncupatae; praemissa compendiosa vita Seraphici patris in gratiam junioris nostri cleri editum ac pro grati animi perenni testimonio fratribus suis dicatumChronologo Provinciale Ordinis F. F. Minorum S. Francisci conventualium provinciae Hungariae et Transsilvaniae nunc S. Elisabeth reginae nuncupatae; praemissa compendiosa vita Seraphici patris in gratiam junioris nostri cleri editum ac pro grati animi perenni testimonio fratribus suis dicatum
TEXT
Jus canonicumJus canonicum
TEXT
Az Osztrák-Magyar Monarchia öszszes szerzetes rendeinek történeti és statisztikai rajza, különös tekintettel azok irodalmi és tanügyi működéséreAz Osztrák-Magyar Monarchia öszszes szerzetes rendeinek történeti és statisztikai rajza, különös tekintettel azok irodalmi és tanügyi működésére
TEXT
Az Úr házán jelentett menyei dicsöség, Mellyet A' Néhai Tekéntetes, nemzetes, és Vitézlő Nad-Föy Krucsai János úr [...] temetésének szomorú alkalmatosságával Nyir-Bátorban, [...] a Minoriták Templomában, 1741dik esztendöben [...] praedikállott P. Bocso Mátyás Leveleki plébánosAz Úr házán jelentett menyei dicsöség, Mellyet A' Néhai Tekéntetes, nemzetes, és Vitézlő Nad-Föy Krucsai János úr [...] temetésének szomorú alkalmatosságával Nyir-Bátorban, [...] a Minoriták Templomában, 1741dik esztendöben [...] praedikállott P. Bocso Mátyás Leveleki plébános
TEXT
Ecclesiae Dei propagator : Az-az az Isten egy házának terjesztöje dütsöséges szent Ignátz pátriárka Jesus Társasága Alkotójának tisztelete / Egy szerzetes Jesus Társaság-béli áldozó Pap.Ecclesiae Dei propagator : Az-az az Isten egy házának terjesztöje dütsöséges szent Ignátz pátriárka Jesus Társasága Alkotójának tisztelete / Egy szerzetes Jesus Társaság-béli áldozó Pap.
TEXT
Bartoli Lucani Utinensis Ad Innocentium Pontificem Max. VIII. oratio.Bartoli Lucani Utinensis Ad Innocentium Pontificem Max. VIII. oratio.
TEXT
Index librorum qui in hoc uolumine continentur.Index librorum qui in hoc uolumine continentur.
TEXT
Sedente Innocentio VIII. Pont. max. Frederico III Imp. Suadente ab francisco appellato patauo iuriscons.Sedente Innocentio VIII. Pont. max. Frederico III Imp. Suadente ab francisco appellato patauo iuriscons.
TEXT
A' Földön lakóknak mondatott keserves harom jaj : Melyekböl, minémü kegyes Gondviseléssel, a'méltóságos ghimesi gróff Forgacs Janost [...] melleje veve Jesus : A' szécsényi pater franciscanusoknak Templomában, Az 1735-dik esztendőben, Sz. Iván Havának második napján [...] egy szegény P. Frater szerzetes élő nyelvel [...] terjesztette.A' Földön lakóknak mondatott keserves harom jaj : Melyekböl, minémü kegyes Gondviseléssel, a'méltóságos ghimesi gróff Forgacs Janost [...] melleje veve Jesus : A' szécsényi pater franciscanusoknak Templomában, Az 1735-dik esztendőben, Sz. Iván Havának második napján [...] egy szegény P. Frater szerzetes élő nyelvel [...] terjesztette.
TEXT
Páduai Szent Antal csodáiPáduai Szent Antal csodái
TEXT
A szentkúti búcsúsok nyomábanA szentkúti búcsúsok nyomában
TEXT
Terciárius közlöny 1922. októberTerciárius közlöny 1922. október
TEXT
Terciárius közlöny 1922. novemberTerciárius közlöny 1922. november
TEXT
Terciárius közlöny 1922. decemberTerciárius közlöny 1922. december
TEXT
Directa ad coelum via : Seu tres gradus perfectionis evangelicae [...]Directa ad coelum via : Seu tres gradus perfectionis evangelicae [...]
TEXT
Specimen philologiae et geographiae pannoniorvmSpecimen philologiae et geographiae pannoniorvm
TEXT
Capitulum Generale totius Ordinis Fratrum Minorum in Vallis-Oletano Conventus [...] : Celebratum Anno Domini M.DCC.XL. Die quarta Junii in sacro Pentecostes pervigilioCapitulum Generale totius Ordinis Fratrum Minorum in Vallis-Oletano Conventus [...] : Celebratum Anno Domini M.DCC.XL. Die quarta Junii in sacro Pentecostes pervigilio
TEXT
Buza fejek Mellyeket Az Evangeliombéli Aratok után felszedegetvén Az Az Az Anya-Szent-Egy-Ház hiv Pásztorinak irásibul egybe keresvén és élö nyelvén [...] Hiveknek kedvekért ki bocsátott Seraphicus Szent Ferencz Atyánknak Minorita Conventualis szerzetiben lévö P. Kelemen Didák.Buza fejek Mellyeket Az Evangeliombéli Aratok után felszedegetvén Az Az Az Anya-Szent-Egy-Ház hiv Pásztorinak irásibul egybe keresvén és élö nyelvén [...] Hiveknek kedvekért ki bocsátott Seraphicus Szent Ferencz Atyánknak Minorita Conventualis szerzetiben lévö P. Kelemen Didák.
TEXT
Enchiridion sive Manuale franciscanum, complectens narrationem historicam, de initiis [et] progressu Ordinis S.P. Francisci [...] : Alumnis franciscanis Observ. Provinciae S. Joannis a Capistrano / Jusso Maximiliani Leisner.Enchiridion sive Manuale franciscanum, complectens narrationem historicam, de initiis [et] progressu Ordinis S.P. Francisci [...] : Alumnis franciscanis Observ. Provinciae S. Joannis a Capistrano / Jusso Maximiliani Leisner.
TEXT
Vita S. Stephani Hungariae Proto-Regis auctore Hartvico de Ortenburg Ratisbonensi Episcopo, quam e seculi XII. codice membranaceo,Vita S. Stephani Hungariae Proto-Regis auctore Hartvico de Ortenburg Ratisbonensi Episcopo, quam e seculi XII. codice membranaceo,
TEXT
Museum Colect. Per Prem Josephum Jakosics a BudaMuseum Colect. Per Prem Josephum Jakosics a Buda
TEXT
Három részre osztatott szent beszédek mellyeket a hit-béli ellen-vetéseknek világosítására, öszveszedegetett, és a keresztény hívek eleibe terjesztett á reszek elején betűkbe tétetett Szeráfikus Szent Ferentz Rende-béli szerzetesHárom részre osztatott szent beszédek mellyeket a hit-béli ellen-vetéseknek világosítására, öszveszedegetett, és a keresztény hívek eleibe terjesztett á reszek elején betűkbe tétetett Szeráfikus Szent Ferentz Rende-béli szerzetes
TEXT
A szerzetes rendek egyetemes történelme, különös tekintettel a Magyar- s Erdélyországi szerzetesség jelen létállapotára : Henrion-Fehr, Helyot, Biedenfeld, Fuxhoffer, gr. Montalambert s egyéb kutfők nyomán : I. kötetA szerzetes rendek egyetemes történelme, különös tekintettel a Magyar- s Erdélyországi szerzetesség jelen létállapotára : Henrion-Fehr, Helyot, Biedenfeld, Fuxhoffer, gr. Montalambert s egyéb kutfők nyomán : I. kötet
TEXT
Brevis historia conventuum Ordinis S. Francisci seraphici reformatae Provinciae S. Mariae HungariaeBrevis historia conventuum Ordinis S. Francisci seraphici reformatae Provinciae S. Mariae Hungariae
TEXT
Chronica Fratrum Minorum ObservantiaeChronica Fratrum Minorum Observantiae
TEXT
De Arte Bene Moriendi, Libri Duo, Authore Rob. Bellarmino S. R. E. Cardinali, Opusculum QuintumDe Arte Bene Moriendi, Libri Duo, Authore Rob. Bellarmino S. R. E. Cardinali, Opusculum Quintum
TEXT
Folyó vízzé nevelkedett kis kút. Az az: Mátra-verebélyi, vagyis Tóth-Verebi T. Neográd Vármegyében, Esztergomi Érsekségben helyeztetett Pusztán lévõ Szent Kútnak eredetérõl írott könyvetske, menyet régi írásokból, hallásokból, tudósításokból és tapasztalásokból, némely híveknek ösztönzésére, különösen magamtól is indíttatván hosszas munkával egybeszedett és világosságra bocsájtottFolyó vízzé nevelkedett kis kút. Az az: Mátra-verebélyi, vagyis Tóth-Verebi T. Neográd Vármegyében, Esztergomi Érsekségben helyeztetett Pusztán lévõ Szent Kútnak eredetérõl írott könyvetske, menyet régi írásokból, hallásokból, tudósításokból és tapasztalásokból, némely híveknek ösztönzésére, különösen magamtól is indíttatván hosszas munkával egybeszedett és világosságra bocsájtott
TEXT
Dussu csuvaiuche pohogjenje : To jest Oniu, koi na nebeskih darovih, milosergju, i milostimah fale, slave, i uzvisuiu iedno Boxanstvo trostruka slava [...] / Martin Biro de Padany.-U Budimu : Kod Veronikae Nottensteinin UdovDussu csuvaiuche pohogjenje : To jest Oniu, koi na nebeskih darovih, milosergju, i milostimah fale, slave, i uzvisuiu iedno Boxanstvo trostruka slava [...] / Martin Biro de Padany.-U Budimu : Kod Veronikae Nottensteinin Udov
TEXT
Kronika aliti szpomenek vszega szveta vekov, vu dva dela razredyen, koterih pervi dersi: od pochetka szveta do Kristussevoga narojenya [...]Kronika aliti szpomenek vszega szveta vekov, vu dva dela razredyen, koterih pervi dersi: od pochetka szveta do Kristussevoga narojenya [...]
TEXT
A szerzetes rendek az egyház díszei s az emberiség jótevői : Sz. Norbertnek a premontrei rend alapítójának ugyanazon rend magyarhonbani visszaállítása után Csornán Julis 13-kán 1851-ben tartott félszázados ünnepén egyházi beszédben fejtegette Gyarmathy János.A szerzetes rendek az egyház díszei s az emberiség jótevői : Sz. Norbertnek a premontrei rend alapítójának ugyanazon rend magyarhonbani visszaállítása után Csornán Julis 13-kán 1851-ben tartott félszázados ünnepén egyházi beszédben fejtegette Gyarmathy János.
TEXT
Liber de NummisLiber de Nummis
TEXT
Kősziklán épült ház ostromaKősziklán épült ház ostroma
TEXT
Ordinarium Strigonien[se]Ordinarium Strigonien[se]
TEXT
Manuscripta P. Petri Katancsich OFM IXManuscripta P. Petri Katancsich OFM IX
TEXT
A Libanus havasi alatt illatozó Titkos értelmű Rózsa, avagy nemes, szabad, királyi Mező-Szeged Városnak Hai Boldog Aszszony tiszteletére szenteltetett Királyi Templomában hajdani időktől-ólta ájtatos tiszteletben tartatott, és Segítő Boldog Aszszonynak neveztetett Kegyelmes Képnek történeti lerajzoltatása,A Libanus havasi alatt illatozó Titkos értelmű Rózsa, avagy nemes, szabad, királyi Mező-Szeged Városnak Hai Boldog Aszszony tiszteletére szenteltetett Királyi Templomában hajdani időktől-ólta ájtatos tiszteletben tartatott, és Segítő Boldog Aszszonynak neveztetett Kegyelmes Képnek történeti lerajzoltatása,
TEXT
Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek történeteSokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története
TEXT
Hit-béli okoskodás, mellyet az óltári szentség valosága felett felséges magyar királyi kamara várasában Ungvárt ur nap után-való vasárnap élö nyelven inditott Kovács Ferenc [...] Óltári Szentség Valosága Felett Felséges Magyar Királyi Kamara Várasában Ungvárt Ur Nap Után-Való Vasarnap Élő Nyelven inditott Kovács Ferencz A Jésus Társaságaból. Most pedig Sok Rend-béli Tekintetes, Nemzetes, Nemes Uri Halgatók kedvén mások lelki épületire, az Oltári Szentség Fénnyének terjedésére nyomtatásban ki-bocsatott.Hit-béli okoskodás, mellyet az óltári szentség valosága felett felséges magyar királyi kamara várasában Ungvárt ur nap után-való vasárnap élö nyelven inditott Kovács Ferenc [...] Óltári Szentség Valosága Felett Felséges Magyar Királyi Kamara Várasában Ungvárt Ur Nap Után-Való Vasarnap Élő Nyelven inditott Kovács Ferencz A Jésus Társaságaból. Most pedig Sok Rend-béli Tekintetes, Nemzetes, Nemes Uri Halgatók kedvén mások lelki épületire, az Oltári Szentség Fénnyének terjedésére nyomtatásban ki-bocsatott.
TEXT
Tractatus in Generalem Aristotelis PhysicamTractatus in Generalem Aristotelis Physicam
TEXT
Al-földi Magyar országnak, Tisza s Duna között, fő mező-várasában, Letskeméten, vátzi püspökségben, ezer hat száz negyven-negyedik esztendőtől fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, Üdvözitőnk Provintziájában, viseltetett Egyházi pásztorkodásnak hely-tartsát, ezer hét száz hetven-kettedik esztendőben [...] ezen beszéddel fejezte-bé [...] Bláho Vintze [...]Al-földi Magyar országnak, Tisza s Duna között, fő mező-várasában, Letskeméten, vátzi püspökségben, ezer hat száz negyven-negyedik esztendőtől fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, Üdvözitőnk Provintziájában, viseltetett Egyházi pásztorkodásnak hely-tartsát, ezer hét száz hetven-kettedik esztendőben [...] ezen beszéddel fejezte-bé [...] Bláho Vintze [...]
TEXT
Diatribe de legum omnium fine laconice pertractata [et] per clarissimum dominum Paulum Lucam Perghold [...] edita [...] Quam sub faventibus Auspiciis Amplissimi Magistratus [...] Propugnarunt Rel.FF. Marianus Lanossovich, Martinus Pereczky, et Cajetanus Haraszty [...] Praeside Hieronymo Jakocsevich [...]Diatribe de legum omnium fine laconice pertractata [et] per clarissimum dominum Paulum Lucam Perghold [...] edita [...] Quam sub faventibus Auspiciis Amplissimi Magistratus [...] Propugnarunt Rel.FF. Marianus Lanossovich, Martinus Pereczky, et Cajetanus Haraszty [...] Praeside Hieronymo Jakocsevich [...]
TEXT
Fr. Hyacinthi Campion a Buda Instituti Seraphici Regularis Observantiae presbyteri Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, novissime opellam posthumam Guilelmi Friderici Damiani sacerdoti petrini, in quibus demonstratur fraticellos [...] prodiisse, minus Fr. Petrum Joannem Oliva [...]Fr. Hyacinthi Campion a Buda Instituti Seraphici Regularis Observantiae presbyteri Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, novissime opellam posthumam Guilelmi Friderici Damiani sacerdoti petrini, in quibus demonstratur fraticellos [...] prodiisse, minus Fr. Petrum Joannem Oliva [...]
TEXT
Schematismus Sacri Candidi Et Exempti Ordinis Praemonstratensis Canonicorum Regularium Praepositurae S. Joannis Baptistae de Castro Jászov, Eidemque Regaia Auctoritate Unitarum S. Crucis de Lelesz, et S. Stephani Pro-Martyris de Promontorio Magno-Varadinensi Pro Anno a Christo Nato 1836.1836Schematismus Sacri Candidi Et Exempti Ordinis Praemonstratensis Canonicorum Regularium Praepositurae S. Joannis Baptistae de Castro Jászov, Eidemque Regaia Auctoritate Unitarum S. Crucis de Lelesz, et S. Stephani Pro-Martyris de Promontorio Magno-Varadinensi Pro Anno a Christo Nato 1836.1836
TEXT
Enchiridion franciscanum : Complectens Bullas declaratorias summorum pontificum Nicolai III. [et] Clementis V. super Regulam S. Patris Francisci [...] : Quaestiones Divi Bonaventurae super eandem [...] Epistolam item Sancti Bernardini Senensis [...] ac breve Innocentii XI. pro sustitenda pura Regulae Fratrum Minorum [...] / Cura, [et] pia solicitudine Joannis Velikanovich [...]Enchiridion franciscanum : Complectens Bullas declaratorias summorum pontificum Nicolai III. [et] Clementis V. super Regulam S. Patris Francisci [...] : Quaestiones Divi Bonaventurae super eandem [...] Epistolam item Sancti Bernardini Senensis [...] ac breve Innocentii XI. pro sustitenda pura Regulae Fratrum Minorum [...] / Cura, [et] pia solicitudine Joannis Velikanovich [...]
TEXT
Cantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élni [...]Cantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élni [...]
TEXT
Cantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élniCantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élni
TEXT
I.N.I. quatuor colloquia de Ataxia Vitae Parochialis : In quibus vita pastorum in ecclesia nostra examinatur juxta normam verbi divini, cum veterum vita [et] moribus, qui proxime ab Apostolorum tempore in Ecclesia vixerunt [...]I.N.I. quatuor colloquia de Ataxia Vitae Parochialis : In quibus vita pastorum in ecclesia nostra examinatur juxta normam verbi divini, cum veterum vita [et] moribus, qui proxime ab Apostolorum tempore in Ecclesia vixerunt [...]
TEXT
Buß- und Jubiläums-Predigten des Marian Stummers Franziskaner - Ordens der Marianischen Provinz in Ungarn, - und Deutschen Sonntagspredigers der Königlichen Freystadt Pest in Ober-Ungarn : Gehalten im Jahre 1795Buß- und Jubiläums-Predigten des Marian Stummers Franziskaner - Ordens der Marianischen Provinz in Ungarn, - und Deutschen Sonntagspredigers der Königlichen Freystadt Pest in Ober-Ungarn : Gehalten im Jahre 1795
TEXT
Amarum dulce seu Uberrimarum gratiarum dulcissimi fontes, ex amarissimo Crucis Ligno per Sacramentorum Canales in corda mortalium grato fluxu cum affluxu effluentes ex quarto sententiarum libro, ad mentem [...] Joannis Duns-Scoti [...] : [Publice disputandas proponunt Rr.Pp. Stanislaus Losgott a Bruna, [et] Lucas Bebreich a Brodio, studentes Ss. Theologiae Generales.Amarum dulce seu Uberrimarum gratiarum dulcissimi fontes, ex amarissimo Crucis Ligno per Sacramentorum Canales in corda mortalium grato fluxu cum affluxu effluentes ex quarto sententiarum libro, ad mentem [...] Joannis Duns-Scoti [...] : [Publice disputandas proponunt Rr.Pp. Stanislaus Losgott a Bruna, [et] Lucas Bebreich a Brodio, studentes Ss. Theologiae Generales.
TEXT
Istennek, Istentül neveztetett Szent Jánosnak nagyobb dütsösségére formált beszéd, melly élő nyelvel mondattatott a nagyváradi TT. FF. miserikordiánusok templomában. P. Széles Vincze Szent Ferentz szorossabb szerzete-béli Pap által. MDCCLXXXIV-dik Esztendőben.Istennek, Istentül neveztetett Szent Jánosnak nagyobb dütsösségére formált beszéd, melly élő nyelvel mondattatott a nagyváradi TT. FF. miserikordiánusok templomában. P. Széles Vincze Szent Ferentz szorossabb szerzete-béli Pap által. MDCCLXXXIV-dik Esztendőben.
TEXT
Vasárnapi Homiliák avagy vasárnapi evangéliumok értelme fölött tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyánk nyomdokai után készített Májer Jósef Székes-Fehérvári Felsővárosi Plébános, Al-Esperest, Egyházi Tudományoknak Doctora, Püspöki Szent Szék Assessora. Első rész.Vasárnapi Homiliák avagy vasárnapi evangéliumok értelme fölött tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyánk nyomdokai után készített Májer Jósef Székes-Fehérvári Felsővárosi Plébános, Al-Esperest, Egyházi Tudományoknak Doctora, Püspöki Szent Szék Assessora. Első rész.
TEXT
Füge fészekFüge fészek
TEXT
Szent Ferencz hírnökeSzent Ferencz hírnöke
TEXT
Szent Ferencz hírnökeSzent Ferencz hírnöke
TEXT
Szent Ferencz hírnökeSzent Ferencz hírnöke
TEXT
Magyar krónikás ének a 18. századbólMagyar krónikás ének a 18. századból
TEXT
A Sárospataki Református Kollégium Gyulafehérvárra telepítésekor mondott prédikációA Sárospataki Református Kollégium Gyulafehérvárra telepítésekor mondott prédikáció
TEXT
Terciárius Közlöny 1924. májusTerciárius Közlöny 1924. május
TEXT
Terciárius Közlöny 1924. szeptemberTerciárius Közlöny 1924. szeptember
TEXT
Terciárius Közlöny 1924. októberTerciárius Közlöny 1924. október
TEXT
Terciárius Közlöny 1924. novemberTerciárius Közlöny 1924. november
TEXT
Terciárius Közlöny 1924. decemberTerciárius Közlöny 1924. december
TEXT
Al-földi Magyar országnak, Tisza s Duna között, fö mezö-városában, Ketskeméten, Vátzi püspökségben, Ezer hat száz negyven -negyedik esztendötöl fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, üdvözítőnk provintziájában, viseltetett egyházi pásztorkodásnak hely-tartását, Ezer hét száz hetven-kettedik esztendöben, pünkösd után, huszon-kettedik vasár-napon, Sz. András havának nyoltzadik napján, Sz. Miklós püspök templomában, ezen beszéddel fejezte-bé, azon szerzet és provintzia-béli atya, Bláhó Vintze atya, ugyan Ketskeméten, Ezer hétszáz ötven-harmadikban, kisdedeknek lelki tanítója.Al-földi Magyar országnak, Tisza s Duna között, fö mezö-városában, Ketskeméten, Vátzi püspökségben, Ezer hat száz negyven -negyedik esztendötöl fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, üdvözítőnk provintziájában, viseltetett egyházi pásztorkodásnak hely-tartását, Ezer hét száz hetven-kettedik esztendöben, pünkösd után, huszon-kettedik vasár-napon, Sz. András havának nyoltzadik napján, Sz. Miklós püspök templomában, ezen beszéddel fejezte-bé, azon szerzet és provintzia-béli atya, Bláhó Vintze atya, ugyan Ketskeméten, Ezer hétszáz ötven-harmadikban, kisdedeknek lelki tanítója.
TEXT
Általános szabályok és a Lelki élet hármas útjaÁltalános szabályok és a Lelki élet hármas útja
TEXT
A Keresztyéni Tökélletes Életre intő tíz hétre rendeltetet nyólczvan ElmélkedésekA Keresztyéni Tökélletes Életre intő tíz hétre rendeltetet nyólczvan Elmélkedések
TEXT
Margarita Lekeux életeMargarita Lekeux élete
TEXT
Phylosophiæ pars prima sive LogicaPhylosophiæ pars prima sive Logica
TEXT
Euclides Curiosus per varias Scientiae et Artis Matematicae partes jucundissimis et utilissimis propositionibus expositusEuclides Curiosus per varias Scientiae et Artis Matematicae partes jucundissimis et utilissimis propositionibus expositus
TEXT
Tractatus in Universam Logicam Aristotelis Methaphisicam in sua inconcursata Joannis Duns Scotti subtilium omnis principis Marianæ Innocentiæ Propugnatoris acerrimi per Aloysium Nimetti a Sabaria lectoremTractatus in Universam Logicam Aristotelis Methaphisicam in sua inconcursata Joannis Duns Scotti subtilium omnis principis Marianæ Innocentiæ Propugnatoris acerrimi per Aloysium Nimetti a Sabaria lectorem
TEXT
MinistránsiskolaMinistránsiskola
TEXT
Tractatus in Octo Libros PhysicorumTractatus in Octo Libros Physicorum
TEXT
Schema Officialium Totius Incyltae Nobilis Insurrectionalis Militae Anno M. DCC. XCVII. Per Regnum Hungariae Item Dalmatie, Croatiae, et Sclavoniae Descriptiae, Juxta Seriem Districtuum Regni Per Stabum Generalem Ejusdem Insurrectionalis Exercitus Efformatum.Schema Officialium Totius Incyltae Nobilis Insurrectionalis Militae Anno M. DCC. XCVII. Per Regnum Hungariae Item Dalmatie, Croatiae, et Sclavoniae Descriptiae, Juxta Seriem Districtuum Regni Per Stabum Generalem Ejusdem Insurrectionalis Exercitus Efformatum.
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. októberSzent Ferenc Hírnöke 1911. október
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. novemberSzent Ferenc Hírnöke 1911. november
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. decemberSzent Ferenc Hírnöke 1911. december
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. augusztusSzent Ferenc Hírnöke 1911. augusztus
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. szeptemberSzent Ferenc Hírnöke 1911. szeptember
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. júniusSzent Ferenc Hírnöke 1911. június
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. májusSzent Ferenc Hírnöke 1911. május
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. júliusSzent Ferenc Hírnöke 1911. július
TEXT
Erdélyi Ferencesek Útja 1934. Október-November-DecemberErdélyi Ferencesek Útja 1934. Október-November-December
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. januárSzent Ferenc Hírnöke 1911. január
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. februárSzent Ferenc Hírnöke 1911. február
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. márciusSzent Ferenc Hírnöke 1911. március
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1911. áprilisSzent Ferenc Hírnöke 1911. április
TEXT
Sacramentarium et benedictionalaeSacramentarium et benedictionalae
TEXT
Recollectionis,Recollectionis,
TEXT
Liber VII: De varia meditationum piarum materia, cuivis hominum statui aptaLiber VII: De varia meditationum piarum materia, cuivis hominum statui apta
TEXT
Curiosos liber MeliorumCuriosos liber Meliorum
TEXT
1 - 100 (Total Results 3474)>>