Explore your Results

ThumbnailTitle
Enchiridion sive Manuale franciscanum, complectens narrationem historicam, de initiis [et] progressu Ordinis S.P. Francisci [...] : Alumnis franciscanis Observ. Provinciae S. Joannis a Capistrano / Jusso Maximiliani Leisner.Enchiridion sive Manuale franciscanum, complectens narrationem historicam, de initiis [et] progressu Ordinis S.P. Francisci [...] : Alumnis franciscanis Observ. Provinciae S. Joannis a Capistrano / Jusso Maximiliani Leisner.
TEXT
Folyó vízzé nevelkedett kis kút. Az az: Mátra-verebélyi, vagyis Tóth-Verebi T. Neográd Vármegyében, Esztergomi Érsekségben helyeztetett Pusztán lévõ Szent Kútnak eredetérõl írott könyvetske, menyet régi írásokból, hallásokból, tudósításokból és tapasztalásokból, némely híveknek ösztönzésére, különösen magamtól is indíttatván hosszas munkával egybeszedett és világosságra bocsájtottFolyó vízzé nevelkedett kis kút. Az az: Mátra-verebélyi, vagyis Tóth-Verebi T. Neográd Vármegyében, Esztergomi Érsekségben helyeztetett Pusztán lévõ Szent Kútnak eredetérõl írott könyvetske, menyet régi írásokból, hallásokból, tudósításokból és tapasztalásokból, némely híveknek ösztönzésére, különösen magamtól is indíttatván hosszas munkával egybeszedett és világosságra bocsájtott
TEXT
Dussu csuvaiuche pohogjenje : To jest Oniu, koi na nebeskih darovih, milosergju, i milostimah fale, slave, i uzvisuiu iedno Boxanstvo trostruka slava [...] / Martin Biro de Padany.-U Budimu : Kod Veronikae Nottensteinin UdovDussu csuvaiuche pohogjenje : To jest Oniu, koi na nebeskih darovih, milosergju, i milostimah fale, slave, i uzvisuiu iedno Boxanstvo trostruka slava [...] / Martin Biro de Padany.-U Budimu : Kod Veronikae Nottensteinin Udov
TEXT
Kronika aliti szpomenek vszega szveta vekov, vu dva dela razredyen, koterih pervi dersi: od pochetka szveta do Kristussevoga narojenya [...]Kronika aliti szpomenek vszega szveta vekov, vu dva dela razredyen, koterih pervi dersi: od pochetka szveta do Kristussevoga narojenya [...]
TEXT
A szerzetes rendek az egyház díszei s az emberiség jótevői : Sz. Norbertnek a premontrei rend alapítójának ugyanazon rend magyarhonbani visszaállítása után Csornán Julis 13-kán 1851-ben tartott félszázados ünnepén egyházi beszédben fejtegette Gyarmathy János.A szerzetes rendek az egyház díszei s az emberiség jótevői : Sz. Norbertnek a premontrei rend alapítójának ugyanazon rend magyarhonbani visszaállítása után Csornán Julis 13-kán 1851-ben tartott félszázados ünnepén egyházi beszédben fejtegette Gyarmathy János.
TEXT
Ordinarium Strigonien[se]Ordinarium Strigonien[se]
TEXT
Manuscripta P. Petri Katancsich OFM IXManuscripta P. Petri Katancsich OFM IX
TEXT
A Libanus havasi alatt illatozó Titkos értelmű Rózsa, avagy nemes, szabad, királyi Mező-Szeged Városnak Hai Boldog Aszszony tiszteletére szenteltetett Királyi Templomában hajdani időktől-ólta ájtatos tiszteletben tartatott, és Segítő Boldog Aszszonynak neveztetett Kegyelmes Képnek történeti lerajzoltatása,A Libanus havasi alatt illatozó Titkos értelmű Rózsa, avagy nemes, szabad, királyi Mező-Szeged Városnak Hai Boldog Aszszony tiszteletére szenteltetett Királyi Templomában hajdani időktől-ólta ájtatos tiszteletben tartatott, és Segítő Boldog Aszszonynak neveztetett Kegyelmes Képnek történeti lerajzoltatása,
TEXT
Hit-béli okoskodás, mellyet az óltári szentség valosága felett felséges magyar királyi kamara várasában Ungvárt ur nap után-való vasárnap élö nyelven inditott Kovács Ferenc [...] Óltári Szentség Valosága Felett Felséges Magyar Királyi Kamara Várasában Ungvárt Ur Nap Után-Való Vasarnap Élő Nyelven inditott Kovács Ferencz A Jésus Társaságaból. Most pedig Sok Rend-béli Tekintetes, Nemzetes, Nemes Uri Halgatók kedvén mások lelki épületire, az Oltári Szentség Fénnyének terjedésére nyomtatásban ki-bocsatott.Hit-béli okoskodás, mellyet az óltári szentség valosága felett felséges magyar királyi kamara várasában Ungvárt ur nap után-való vasárnap élö nyelven inditott Kovács Ferenc [...] Óltári Szentség Valosága Felett Felséges Magyar Királyi Kamara Várasában Ungvárt Ur Nap Után-Való Vasarnap Élő Nyelven inditott Kovács Ferencz A Jésus Társaságaból. Most pedig Sok Rend-béli Tekintetes, Nemzetes, Nemes Uri Halgatók kedvén mások lelki épületire, az Oltári Szentség Fénnyének terjedésére nyomtatásban ki-bocsatott.
TEXT
Tractatus in Generalem Aristotelis PhysicamTractatus in Generalem Aristotelis Physicam
TEXT
Al-földi  Magyar országnak, Tisza s Duna között, fő mező-várasában, Letskeméten, vátzi püspökségben, ezer hat száz negyven-negyedik esztendőtől fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, Üdvözitőnk Provintziájában, viseltetett  Egyházi pásztorkodásnak hely-tartsát, ezer hét száz hetven-kettedik esztendőben [...] ezen beszéddel fejezte-bé [...] Bláho Vintze [...]Al-földi Magyar országnak, Tisza s Duna között, fő mező-várasában, Letskeméten, vátzi püspökségben, ezer hat száz negyven-negyedik esztendőtől fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, Üdvözitőnk Provintziájában, viseltetett Egyházi pásztorkodásnak hely-tartsát, ezer hét száz hetven-kettedik esztendőben [...] ezen beszéddel fejezte-bé [...] Bláho Vintze [...]
TEXT
Fr. Hyacinthi Campion a Buda Instituti Seraphici Regularis Observantiae presbyteri Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, novissime opellam posthumam Guilelmi Friderici Damiani sacerdoti petrini, in quibus demonstratur fraticellos [...] prodiisse, minus Fr. Petrum Joannem Oliva [...]Fr. Hyacinthi Campion a Buda Instituti Seraphici Regularis Observantiae presbyteri Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, novissime opellam posthumam Guilelmi Friderici Damiani sacerdoti petrini, in quibus demonstratur fraticellos [...] prodiisse, minus Fr. Petrum Joannem Oliva [...]
TEXT
Schematismus Sacri Candidi Et Exempti Ordinis Praemonstratensis Canonicorum Regularium Praepositurae S. Joannis Baptistae de Castro Jászov, Eidemque Regaia Auctoritate Unitarum S. Crucis de Lelesz, et S. Stephani Pro-Martyris de Promontorio Magno-Varadinensi Pro Anno a Christo Nato 1836.1836Schematismus Sacri Candidi Et Exempti Ordinis Praemonstratensis Canonicorum Regularium Praepositurae S. Joannis Baptistae de Castro Jászov, Eidemque Regaia Auctoritate Unitarum S. Crucis de Lelesz, et S. Stephani Pro-Martyris de Promontorio Magno-Varadinensi Pro Anno a Christo Nato 1836.1836
TEXT
Enchiridion franciscanum : Complectens Bullas declaratorias summorum pontificum Nicolai III. [et]  Clementis V. super Regulam S. Patris Francisci [...] : Quaestiones Divi Bonaventurae super eandem [...]  Epistolam item Sancti Bernardini Senensis [...] ac breve Innocentii XI. pro sustitenda pura Regulae  Fratrum Minorum [...] / Cura, [et] pia solicitudine Joannis Velikanovich [...]Enchiridion franciscanum : Complectens Bullas declaratorias summorum pontificum Nicolai III. [et] Clementis V. super Regulam S. Patris Francisci [...] : Quaestiones Divi Bonaventurae super eandem [...] Epistolam item Sancti Bernardini Senensis [...] ac breve Innocentii XI. pro sustitenda pura Regulae Fratrum Minorum [...] / Cura, [et] pia solicitudine Joannis Velikanovich [...]
TEXT
Cantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élni [...]Cantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élni [...]
TEXT
Cantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élniCantionale catholicum : Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aitatos egyhazi enekek, dicsiretek, soltarok, es lytaniak, kikkel a keresztények esztendö-által-valo Templomi Solennitásokban, Processiokban, Halottas Temeteseken, és más aitatosságokban szoktak élni
TEXT
Buß- und Jubiläums-Predigten des Marian Stummers Franziskaner - Ordens der Marianischen Provinz in Ungarn, - und Deutschen Sonntagspredigers der Königlichen  Freystadt Pest in Ober-Ungarn : Gehalten im Jahre 1795Buß- und Jubiläums-Predigten des Marian Stummers Franziskaner - Ordens der Marianischen Provinz in Ungarn, - und Deutschen Sonntagspredigers der Königlichen Freystadt Pest in Ober-Ungarn : Gehalten im Jahre 1795
TEXT
Amarum dulce seu Uberrimarum gratiarum dulcissimi fontes, ex amarissimo Crucis Ligno per  Sacramentorum Canales in corda mortalium grato fluxu cum affluxu effluentes ex quarto sententiarum  libro, ad mentem [...] Joannis Duns-Scoti [...] : [Publice disputandas proponunt Rr.Pp. Stanislaus Losgott a  Bruna, [et] Lucas Bebreich a Brodio, studentes Ss. Theologiae Generales.Amarum dulce seu Uberrimarum gratiarum dulcissimi fontes, ex amarissimo Crucis Ligno per Sacramentorum Canales in corda mortalium grato fluxu cum affluxu effluentes ex quarto sententiarum libro, ad mentem [...] Joannis Duns-Scoti [...] : [Publice disputandas proponunt Rr.Pp. Stanislaus Losgott a Bruna, [et] Lucas Bebreich a Brodio, studentes Ss. Theologiae Generales.
TEXT
Istennek, Istentül neveztetett Szent Jánosnak nagyobb dütsösségére formált beszéd, melly élő nyelvel mondattatott a nagyváradi TT. FF. miserikordiánusok templomában. P. Széles Vincze Szent Ferentz szorossabb szerzete-béli Pap által. MDCCLXXXIV-dik Esztendőben.Istennek, Istentül neveztetett Szent Jánosnak nagyobb dütsösségére formált beszéd, melly élő nyelvel mondattatott a nagyváradi TT. FF. miserikordiánusok templomában. P. Széles Vincze Szent Ferentz szorossabb szerzete-béli Pap által. MDCCLXXXIV-dik Esztendőben.
TEXT
Vasárnapi Homiliák avagy vasárnapi evangéliumok értelme fölött tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyánk nyomdokai után készített Májer Jósef Székes-Fehérvári Felsővárosi Plébános, Al-Esperest, Egyházi Tudományoknak Doctora, Püspöki Szent Szék Assessora. Első rész.Vasárnapi Homiliák avagy vasárnapi evangéliumok értelme fölött tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyánk nyomdokai után készített Májer Jósef Székes-Fehérvári Felsővárosi Plébános, Al-Esperest, Egyházi Tudományoknak Doctora, Püspöki Szent Szék Assessora. Első rész.
TEXT
Al-földi Magyar országnak, Tisza s Duna között, fö mezö-városában, Ketskeméten, Vátzi püspökségben, Ezer hat száz negyven -negyedik esztendötöl fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, üdvözítőnk provintziájában, viseltetett egyházi pásztorkodásnak hely-tartását, Ezer hét száz hetven-kettedik esztendöben, pünkösd után, huszon-kettedik vasár-napon, Sz. András havának nyoltzadik napján, Sz. Miklós püspök templomában, ezen beszéddel fejezte-bé, azon szerzet és provintzia-béli atya, Bláhó Vintze atya, ugyan Ketskeméten, Ezer hétszáz ötven-harmadikban, kisdedeknek lelki tanítója.Al-földi Magyar országnak, Tisza s Duna között, fö mezö-városában, Ketskeméten, Vátzi püspökségben, Ezer hat száz negyven -negyedik esztendötöl fogva, szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, üdvözítőnk provintziájában, viseltetett egyházi pásztorkodásnak hely-tartását, Ezer hét száz hetven-kettedik esztendöben, pünkösd után, huszon-kettedik vasár-napon, Sz. András havának nyoltzadik napján, Sz. Miklós püspök templomában, ezen beszéddel fejezte-bé, azon szerzet és provintzia-béli atya, Bláhó Vintze atya, ugyan Ketskeméten, Ezer hétszáz ötven-harmadikban, kisdedeknek lelki tanítója.
TEXT
A Keresztyéni Tökélletes Életre intő tíz hétre rendeltetet nyólczvan ElmélkedésekA Keresztyéni Tökélletes Életre intő tíz hétre rendeltetet nyólczvan Elmélkedések
TEXT
Schema Officialium Totius Incyltae Nobilis Insurrectionalis Militae Anno M. DCC. XCVII. Per Regnum Hungariae Item Dalmatie, Croatiae, et Sclavoniae Descriptiae, Juxta Seriem Districtuum Regni Per Stabum Generalem Ejusdem Insurrectionalis Exercitus Efformatum.Schema Officialium Totius Incyltae Nobilis Insurrectionalis Militae Anno M. DCC. XCVII. Per Regnum Hungariae Item Dalmatie, Croatiae, et Sclavoniae Descriptiae, Juxta Seriem Districtuum Regni Per Stabum Generalem Ejusdem Insurrectionalis Exercitus Efformatum.
TEXT
Varia Pietatis ExercitiaVaria Pietatis Exercitia
TEXT
Tractatus Theologicus de Virtutibus Theologicis  de Peccato, Gratia, et MeritoTractatus Theologicus de Virtutibus Theologicis de Peccato, Gratia, et Merito
TEXT
Philosophia Naturalis… elaborata et adornata fratre Philippus Matkovich a Possega, BordPhilosophia Naturalis… elaborata et adornata fratre Philippus Matkovich a Possega, Bord
TEXT
Szent Ferencz atyánk rendén lévő Boldog Asszony provinciájának megyéjében Szűz Szent Klára Szerzetében élő szűzek klastrominak kezdete, néhai és mostani állapottyaSzent Ferencz atyánk rendén lévő Boldog Asszony provinciájának megyéjében Szűz Szent Klára Szerzetében élő szűzek klastrominak kezdete, néhai és mostani állapottya
TEXT
Szent Ferencz hírnöke 1905. júliusSzent Ferencz hírnöke 1905. július
TEXT
Pridhodna Bilixenja od Dilloredneg ZemlyomirjaPridhodna Bilixenja od Dilloredneg Zemlyomirja
TEXT
Protokoll der Vereinsmitglieder vom Herzen Mariä zur Bekehrung der SünderProtokoll der Vereinsmitglieder vom Herzen Mariä zur Bekehrung der Sünder
TEXT
Liber PraecatoriusLiber Praecatorius
TEXT
Adnotationes Historiae Theologiae Literariae et Quotidianis PralectionibusAdnotationes Historiae Theologiae Literariae et Quotidianis Pralectionibus
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1907. szeptemberSzent Ferenc Hírnöke 1907. szeptember
TEXT
Vera effigies venereabilis servi Dei patris Joannis Duns-Scoti [...] : Dum theologiam universam ad mentem ejusdem scholae subtilis principis Cassoviae, in Conventu Pp. Franciscanorum ad S. Antonium Paduam Anno M.DCC.LVI. Die 1. Junii publicae disputationi exponerent P. Emericus Slandor, [et] GerardusVera effigies venereabilis servi Dei patris Joannis Duns-Scoti [...] : Dum theologiam universam ad mentem ejusdem scholae subtilis principis Cassoviae, in Conventu Pp. Franciscanorum ad S. Antonium Paduam Anno M.DCC.LVI. Die 1. Junii publicae disputationi exponerent P. Emericus Slandor, [et] Gerardus
TEXT
Szent Ferenc Hírnöke 1909. januárSzent Ferenc Hírnöke 1909. január
TEXT
AdversariaAdversaria
TEXT
Gott ist Sie reinste Liebe mein Gebeth und meine BetrachtungGott ist Sie reinste Liebe mein Gebeth und meine Betrachtung
TEXT
A felséges ausztriai házból származott dicső királyok magyar honnunkon való országlásának harmadik százados öröm ünnepén tartatott beszéd,A felséges ausztriai házból származott dicső királyok magyar honnunkon való országlásának harmadik százados öröm ünnepén tartatott beszéd,
TEXT
Manuscripta P. Petri Katancsic OFMManuscripta P. Petri Katancsic OFM
TEXT
Elementa Numismaticae VeterisElementa Numismaticae Veteris
TEXT
Dissertatio de columna millaria ad Eszekum reperta, quam P. Petru Katancsich Or. Min. conscripsitDissertatio de columna millaria ad Eszekum reperta, quam P. Petru Katancsich Or. Min. conscripsit
TEXT
PrédikációskönyvPrédikációskönyv
TEXT
Predigten. nr. 382-410Predigten. nr. 382-410
TEXT
A Szent István Akadémia Assisi Szent Ferenc 1226. évi halálának hétszázados emlékezetére 1926. évi november hónap 21-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Fővárosi Vigadó Nagytermében ünnepi ülést tart, amelyre a tudomány és irodalom barátait meghívjaA Szent István Akadémia Assisi Szent Ferenc 1226. évi halálának hétszázados emlékezetére 1926. évi november hónap 21-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Fővárosi Vigadó Nagytermében ünnepi ülést tart, amelyre a tudomány és irodalom barátait meghívja
TEXT
Auditoribus oblata, dum assertiones de poenitentia et extrema unctioneAuditoribus oblata, dum assertiones de poenitentia et extrema unctione
TEXT
Szent Antal 1932. októberSzent Antal 1932. október
TEXT
Szent Antal 1933. októberSzent Antal 1933. október
TEXT
Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albumaAz 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma
TEXT
A Ferences Iskola természetbölcseleti problémáiA Ferences Iskola természetbölcseleti problémái
TEXT
A keresztény egyházak egysége :A keresztény egyházak egysége :
TEXT
A magyar katolikus egyház nemzeti zsinataiA magyar katolikus egyház nemzeti zsinatai
TEXT
Brevis historia conventuum Ordinis S. Francisci seraphici reformatae Provinciae S. Mariae Hungariae / Per Odoricum BalázsovitsBrevis historia conventuum Ordinis S. Francisci seraphici reformatae Provinciae S. Mariae Hungariae / Per Odoricum Balázsovits
TEXT
Ferenc és Ignác: Összehasonlító tanulmányFerenc és Ignác: Összehasonlító tanulmány
TEXT
Ferenc testvér útján... : A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány szerzetesújoncainak tankönyveFerenc testvér útján... : A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány szerzetesújoncainak tankönyve
TEXT
A ferences rendszabály tökéletességeA ferences rendszabály tökéletessége
TEXT
A létfogalom Duns Scotus rendszerébenA létfogalom Duns Scotus rendszerében
TEXT
Schematismus Almae Provinciae - Tran[ssylva]nicae S. Stephani Regis HungariaeSchematismus Almae Provinciae - Tran[ssylva]nicae S. Stephani Regis Hungariae
TEXT
Fiume és környékének tájrajzaFiume és környékének tájrajza
TEXT
Theses ex prolegomenis philosophiae logica, metaphysica pura, et applicata, mathesi, geometria, physica, et Regni HungariaeTheses ex prolegomenis philosophiae logica, metaphysica pura, et applicata, mathesi, geometria, physica, et Regni Hungariae
TEXT
Fegyintézeti értesítő 1880Fegyintézeti értesítő 1880
TEXT
Psaltir Iliti Pisme Bogu posvechene Kralja Davida iz svetoga pisma po slovu u slovinski ili dalmatinski jezik printsenePsaltir Iliti Pisme Bogu posvechene Kralja Davida iz svetoga pisma po slovu u slovinski ili dalmatinski jezik printsene
TEXT
50 kép és 33 felirat a Budapesti Szentföldi Múzeumból50 kép és 33 felirat a Budapesti Szentföldi Múzeumból
TEXT
A mostani tisztesség megadásnak regulái, a mellyek által e világon kiki boldogabb lehet: e mellett az emberek megesmérésére való bizonyos oktatásA mostani tisztesség megadásnak regulái, a mellyek által e világon kiki boldogabb lehet: e mellett az emberek megesmérésére való bizonyos oktatás
TEXT
Vasárnapokra-való egyházi beszédek,mellyeket mondott Noszkó Aloízius, szerafim Szent-ferentz szerzetében üdvözítőnk provintziájának szolnoki klastromában lévő pap. Őszi részVasárnapokra-való egyházi beszédek,mellyeket mondott Noszkó Aloízius, szerafim Szent-ferentz szerzetében üdvözítőnk provintziájának szolnoki klastromában lévő pap. Őszi rész
TEXT
Szent beszéd melyet t. Szebeny Gyula nagyváradi l.sz. áldozár Endrődön 1883. év ápril 29-én tartott első szt. miséje alkalmával mondott Schiefner Ede prépost.Szent beszéd melyet t. Szebeny Gyula nagyváradi l.sz. áldozár Endrődön 1883. év ápril 29-én tartott első szt. miséje alkalmával mondott Schiefner Ede prépost.
TEXT
A boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz: Minden szombat napokra, melly esztendő által tészen ötvenkét szombat napot, üdvösséges emlékezetek és oktatások és ötvenkét csodatettek sommája.A boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz: Minden szombat napokra, melly esztendő által tészen ötvenkét szombat napot, üdvösséges emlékezetek és oktatások és ötvenkét csodatettek sommája.
TEXT
Statuta constitutiones et decreta Provinciae S. Mariae Hungariae Ordinis Minorum strictioris observantiae in Capitulo Provinciali Posonii ad D. Virginem annuntiatam die 18 Junii Anno 1730. rit [et] Canonic celebratoStatuta constitutiones et decreta Provinciae S. Mariae Hungariae Ordinis Minorum strictioris observantiae in Capitulo Provinciali Posonii ad D. Virginem annuntiatam die 18 Junii Anno 1730. rit [et] Canonic celebrato
TEXT
Statuta constitutiones et decreta Provinciae S. Mariae Hungariae Ordinis Minorum strictioris observantiae in Capitulo Provinciali Posonii ad D. Virginem annuntiatam die 18 Junii Anno 1730. rité & canonicé celebrato, [...]Statuta constitutiones et decreta Provinciae S. Mariae Hungariae Ordinis Minorum strictioris observantiae in Capitulo Provinciali Posonii ad D. Virginem annuntiatam die 18 Junii Anno 1730. rité & canonicé celebrato, [...]
TEXT
Magyar BarátMagyar Barát
TEXT
Magyar BarátMagyar Barát
TEXT
Il maniscalco istruito nel governo degli Animali Bovini, e nel modo di medicarliIl maniscalco istruito nel governo degli Animali Bovini, e nel modo di medicarli
TEXT
Directorium in d[omi]nice passionis articulos : Decastichon F.D. Agricola Ordinis minoru[m] ad devotu[m] meditatore[m]Directorium in d[omi]nice passionis articulos : Decastichon F.D. Agricola Ordinis minoru[m] ad devotu[m] meditatore[m]
TEXT
Manuscripta P. Petri Katancsich OFM X.Manuscripta P. Petri Katancsich OFM X.
TEXT
Manuscripta P. Petri Katancsich OFM XII.Manuscripta P. Petri Katancsich OFM XII.
TEXT
Manuscripta P. Petri Katancsich ofm I.Manuscripta P. Petri Katancsich ofm I.
TEXT
Philosopha naturalis seu Phisica octo Libris Aristoteli. De Phisico auditii seu Ansculiatione nuncupatis respondens inchoataPhilosopha naturalis seu Phisica octo Libris Aristoteli. De Phisico auditii seu Ansculiatione nuncupatis respondens inchoata
TEXT
Opusculum de vera et falsa fidei regula, in quo ostenditur nihi poste fide Divina credi, nihil in rebus fidei controversis decidi, nisi ad Ecclesiae sensum,Opusculum de vera et falsa fidei regula, in quo ostenditur nihi poste fide Divina credi, nihil in rebus fidei controversis decidi, nisi ad Ecclesiae sensum,
TEXT
Synopsis collectanea vitae, mortis, et operum divi Joannis a Capistrano, antesignani Provinciae de ejus nomine dictae, in compendium ab alumno ejusdem provinciae verbis authorum, quorum usum habuot, redactaSynopsis collectanea vitae, mortis, et operum divi Joannis a Capistrano, antesignani Provinciae de ejus nomine dictae, in compendium ab alumno ejusdem provinciae verbis authorum, quorum usum habuot, redacta
TEXT
P. Hyacinthi Campion ex Ordine Minorum Observantium Vindiciae denuo vindicatae adversus apologiam Josephi Antonii Transylvani [...] quibus sectam fratricellorum e Sodalitio Minorum neutiquam prodiisse rursus defenditurP. Hyacinthi Campion ex Ordine Minorum Observantium Vindiciae denuo vindicatae adversus apologiam Josephi Antonii Transylvani [...] quibus sectam fratricellorum e Sodalitio Minorum neutiquam prodiisse rursus defenditur
TEXT
Brevis memoria Provinciae Capistranae ab erectione sui de Provincia Bosnae Argentina anno 1757 die 16. augusti solenniter promulgata festum saeculareBrevis memoria Provinciae Capistranae ab erectione sui de Provincia Bosnae Argentina anno 1757 die 16. augusti solenniter promulgata festum saeculare
TEXT
Æsopi Phrygis, et aliorum fabulæ, quorum nomina sequens pagella indicabit, elegantissimis iconibus in gratiam studiosæ iuuentutis illustratæ, pluribusque auctæ, & diligentius quàm ante hac emendatae. Cum indice locupletissimo.Æsopi Phrygis, et aliorum fabulæ, quorum nomina sequens pagella indicabit, elegantissimis iconibus in gratiam studiosæ iuuentutis illustratæ, pluribusque auctæ, & diligentius quàm ante hac emendatae. Cum indice locupletissimo.
TEXT
Egyházi beszédek, mellyeket a Szent Atyák nyomdoki után készített Májer Jósef Székes-Fehérvári Felsőfővárosi Plébános, Al-Esperest, Egyházi Tudományoknak Doctora, Püspöki Szent Szék Assessora. Elsö rész.Egyházi beszédek, mellyeket a Szent Atyák nyomdoki után készített Májer Jósef Székes-Fehérvári Felsőfővárosi Plébános, Al-Esperest, Egyházi Tudományoknak Doctora, Püspöki Szent Szék Assessora. Elsö rész.
TEXT
Tabula capituli provincialis provinciae S. Mariae in Hungaria anno Christi 1933Tabula capituli provincialis provinciae S. Mariae in Hungaria anno Christi 1933
TEXT
Ferencrendi zárdák Magyarországban és TársországaibanFerencrendi zárdák Magyarországban és Társországaiban
TEXT
Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs- Staats und Gelehrten SachenNeuer Kurier aus Ungarn von Kriegs- Staats und Gelehrten Sachen
TEXT
Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs-Staats-und Gelehrten SachenNeuer Kurier aus Ungarn von Kriegs-Staats-und Gelehrten Sachen
TEXT
Theologiae MoralisTheologiae Moralis
TEXT
Ramus viridantis olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica, et topographica descriptio Provinciae nuper Bosnae Argentinae, jam vero S. Joannis a Capistrano nuncupatae [...]Ramus viridantis olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica, et topographica descriptio Provinciae nuper Bosnae Argentinae, jam vero S. Joannis a Capistrano nuncupatae [...]
TEXT
Verhaltungs Punkten bey einem Regiment oder Compagnie......Verhaltungs Punkten bey einem Regiment oder Compagnie......
TEXT
Ordo Sacrae ac Divinae Missae Sancti Patris nostris Joannis ChrisostomiOrdo Sacrae ac Divinae Missae Sancti Patris nostris Joannis Chrisostomi
TEXT
Ritus et CerimoniaRitus et Cerimonia
TEXT
Magyarok Nagyasszonya Templom - Budapest, TisztviselőtelepMagyarok Nagyasszonya Templom - Budapest, Tisztviselőtelep
TEXT
Mi lapunk 4. évfolyam 2. szám - hiányosMi lapunk 4. évfolyam 2. szám - hiányos
TEXT
Páduai Szent Antal Missziós Naptár 1930.Páduai Szent Antal Missziós Naptár 1930.
TEXT
A fel-szabadított Ünnepeken XXXX. egynéhány prédikátziók, mellyeket külömb helyeken, és esztendőkben mondott, most pedig a lelkek hasznáért egygyütt ki-adott Simon MátéA fel-szabadított Ünnepeken XXXX. egynéhány prédikátziók, mellyeket külömb helyeken, és esztendőkben mondott, most pedig a lelkek hasznáért egygyütt ki-adott Simon Máté
TEXT
Documenta spiritualia ex epistolis S. Josephi calasanctii a matre deiDocumenta spiritualia ex epistolis S. Josephi calasanctii a matre dei
TEXT
Ramus viridantis olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica, et topographica descriptio Provinciae nuper Bosnae Argentinae, jam vero S. Joannis a Capistrano nuncupatae [...]Ramus viridantis olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica, et topographica descriptio Provinciae nuper Bosnae Argentinae, jam vero S. Joannis a Capistrano nuncupatae [...]
TEXT
Szent Antal 1932. augusztusSzent Antal 1932. augusztus
TEXT
Szent Antal 1932. szeptemberSzent Antal 1932. szeptember
TEXT
Szent Antal 1932. novemberSzent Antal 1932. november
TEXT
1 - 100 (Total Results 3474)>>