Explore your Results

ThumbnailTitle
<b>Jānis un Ida Saujiņi kopā ar Luda Bērziņa dzīvesbiedri Minnu Šmitheni-Bērziņu un 3 bērniem></b>Jānis un Ida Saujiņi kopā ar Luda Bērziņa dzīvesbiedri Minnu Šmitheni-Bērziņu un 3 bērniem>
IMAGE
<b>Jānis un Ida Saujiņi pie brokastu galda></b>Jānis un Ida Saujiņi pie brokastu galda>
IMAGE
<b>Mammai jubilejā</b>>Mammai jubilejā>
IMAGE
<b>Ausma Mičāne - sporta sacensību sekretāre, tiesnese</b>>Ausma Mičāne - sporta sacensību sekretāre, tiesnese>
IMAGE
<b>Sporta sacensību tiesneši Pēteris Černogorcevs (Melnkalns) un Ausma Mičāne. Madona.</b><b>></b>Sporta sacensību tiesneši Pēteris Černogorcevs (Melnkalns) un Ausma Mičāne. Madona.>
IMAGE
<b>Madonas rajona TDP</b><b> izpildkomitejas darbinieki></b>Madonas rajona TDP izpildkomitejas darbinieki>
IMAGE
<b>Sporta sacensību tiesneši Madonā</b><b>></b>Sporta sacensību tiesneši Madonā>
IMAGE
<b>Spiningošanas sacensību dalībnieki</b>>Spiningošanas sacensību dalībnieki>
IMAGE
<b>Ugunsdzēsēju sacensības</b>>Ugunsdzēsēju sacensības>
IMAGE
<b>1965. gada spartakiāde</b> <b>Madonā></b>1965. gada spartakiāde Madonā>
IMAGE
<b>Ugunsdzēsēju sacensības</b>>Ugunsdzēsēju sacensības>
IMAGE
<b>Ugunsdzēsēju sacensības</b>>Ugunsdzēsēju sacensības>
IMAGE
<b>Madonas rajona Izpildkomitejas vecākā grāmatvede</b>>Madonas rajona Izpildkomitejas vecākā grāmatvede>
IMAGE
<b>Komjaunatnes darbinieki</b> <b>pie Madonas kultūras nama.></b>Komjaunatnes darbinieki pie Madonas kultūras nama.>
IMAGE
<b>Komjaunatnes darbinieki</b>>Komjaunatnes darbinieki>
IMAGE
<b>Komjaunatnes aktīva sanāksmes dalībnieki Madonā</b>>Komjaunatnes aktīva sanāksmes dalībnieki Madonā>
IMAGE
<b>Kordziedātājs Jānis Skrabe</b>>Kordziedātājs Jānis Skrabe>
IMAGE
<b>Vera (dz. Putniņa) un Jānis Skrabes</b>>Vera (dz. Putniņa) un Jānis Skrabes>
IMAGE
<b>Jaunais traktorists</b>>Jaunais traktorists>
IMAGE
<b>Par ilggadēju un apzinīgu darbu Madonas rajona padomē</b>>Par ilggadēju un apzinīgu darbu Madonas rajona padomē>
IMAGE
Velta Riekstiņa ar brāli Eduardu>Velta Riekstiņa ar brāli Eduardu>
IMAGE
Velta Riekstiņa>Velta Riekstiņa>
IMAGE
Velta Riekstiņa ar draudzeni>Velta Riekstiņa ar draudzeni>
IMAGE
Eduards Riekstiņš>Eduards Riekstiņš>
IMAGE
Līgo svētki Madonas slimnīcas palīgsaimniecībā>Līgo svētki Madonas slimnīcas palīgsaimniecībā>
IMAGE
Fjodorovu ģimene>Fjodorovu ģimene>
IMAGE
Madonas rajona prokurors Nikolajs Fjodorovs>Madonas rajona prokurors Nikolajs Fjodorovs>
IMAGE
<b>LR BUB Domes valdes priekšsēdētāja pavēle Nr 2</b>>LR BUB Domes valdes priekšsēdētāja pavēle Nr 2>
IMAGE
<b>LVPUFDA 80 gadu jubileja</b>>LVPUFDA 80 gadu jubileja>
IMAGE
<b>BUB darba veterāns</b>>BUB darba veterāns>
IMAGE
Jānis Riekstiņš>Jānis Riekstiņš>
IMAGE
<b>LVPUFDA apbalvo Ausmu Mičāni ar piemiņas medaļu Par mūža ieguldījumu arobiedrībā</b>>LVPUFDA apbalvo Ausmu Mičāni ar piemiņas medaļu "Par mūža ieguldījumu arobiedrībā">
IMAGE
Velta Fjodorova un Dzintra Ungure>Velta Fjodorova un Dzintra Ungure>
IMAGE
Ļaudona. Tilts pār Aivieksti>Ļaudona. Tilts pār Aivieksti>
IMAGE
Remontdarbi veselības punktā Ļaudonā>Remontdarbi veselības punktā Ļaudonā>
IMAGE
Mītiņš Ļaudonā>Mītiņš Ļaudonā>
IMAGE
Sociālistiskās sacensības uzvarētāju salidojums>Sociālistiskās sacensības uzvarētāju salidojums>
IMAGE
Tilta būvētāji>Tilta būvētāji>
IMAGE
Kravas automobilis un cilvēki>Kravas automobilis un cilvēki>
IMAGE
Grupa cilvēku (ļaudonieši?, saikavieši?)>Grupa cilvēku (ļaudonieši?, saikavieši?)>
IMAGE
Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>
IMAGE
Kārlis Ūdris mašīnā pie stūres>Kārlis Ūdris mašīnā pie stūres>
IMAGE
Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>
IMAGE
Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>
IMAGE
Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>
IMAGE
Trauciņu ģimene>Trauciņu ģimene>
IMAGE
Trauciņu ģimene>Trauciņu ģimene>
IMAGE
Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>Audzēknes un mācībspēki N. Draudziņas ģimnāzijā>
IMAGE
Kārlis Ūdris - sarkano partizānu grupas vadītājs Cesvaines apkārtnē 1919. g.>Kārlis Ūdris - sarkano partizānu grupas vadītājs Cesvaines apkārtnē 1919. g.>
IMAGE
Grupā Kārlis Ūdris - Sevišķās nodaļas priekšnieks>Grupā Kārlis Ūdris - Sevišķās nodaļas priekšnieks>
IMAGE
<b>Krievijas armijas lazarete Lazdonā</b><b>.</b>>Krievijas armijas lazarete Lazdonā.>
IMAGE
<b>Krievijas armijas lazarete Lazdonā</b><b>.</b>>Krievijas armijas lazarete Lazdonā.>
IMAGE
<b>Jānis Pētersons</b><b> ar biedru</b><b> karadienestā></b>Jānis Pētersons ar biedru karadienestā>
IMAGE
<b>Kārlis Pētersons karadienestā></b>Kārlis Pētersons karadienestā>
IMAGE
<b>J.Gargurns karadienestā></b>J.Gargurns karadienestā>
IMAGE
<b>J.Gargurns karadienestā></b>J.Gargurns karadienestā>
IMAGE
<b>P.Mastiņš karadienestā></b>P.Mastiņš karadienestā>
IMAGE
<b>P.Mastiņš karadienestā></b>P.Mastiņš karadienestā>
IMAGE
<b>P.Mastiņš karadienestā></b>P.Mastiņš karadienestā>
IMAGE
<b>P.Mastiņš karadienestā></b>P.Mastiņš karadienestā>
IMAGE
<b>Допрос германских пленных></b>Допрос германских пленных>
IMAGE
<b>Roberts Baltpurviņš ar ienesta biedriu></b>Roberts Baltpurviņš ar ienesta biedriu>
IMAGE
<b>Roberts Baltpurviņš un citi pie lielgabala></b>Roberts Baltpurviņš un citi pie lielgabala>
IMAGE
<b>Roberts Baltpurviņš ar karadienesta biedriem></b>Roberts Baltpurviņš ar karadienesta biedriem>
IMAGE
<b>Благотворительная лотерея 1914 года></b>Благотворительная лотерея 1914 года>
IMAGE
<b>1917.gada 1.maijs Rēvelē></b>1917.gada 1.maijs Rēvelē>
IMAGE
<b>Rēveles kara cietokšņa hospitāļa darbinieki.></b>Rēveles kara cietokšņa hospitāļa darbinieki.>
IMAGE
<b>Krievijas armijas haubica Rīgas frontē></b>Krievijas armijas haubica Rīgas frontē>
IMAGE
<b>Alfrēds Porietis ar biedru></b>Alfrēds Porietis ar biedru>
IMAGE
<b>Augustam Blusiņam Grašos></b>Augustam Blusiņam Grašos>
IMAGE
<b>Augustam Blusiņam Grašos></b>Augustam Blusiņam Grašos>
IMAGE
<b>NR 5. Наступление перебежками></b>NR 5. Наступление перебежками>
IMAGE
<b>Nr 199. Дневка артиллерии в деревне></b>Nr 199. Дневка артиллерии в деревне>
IMAGE
Padomju saimniecībai Barkava .>Padomju saimniecībai "Barkava" .>
IMAGE
<b>Štabkapteinis Fridrihs Briedis></b>Štabkapteinis Fridrihs Briedis>
IMAGE
<b>Praporščiks Pēteris Apinis></b>Praporščiks Pēteris Apinis>
IMAGE
<b>Karavīrs Pēteris Apinis></b>Karavīrs Pēteris Apinis>
IMAGE
<b>Praporščiks Pēteris Apinis ar biedru></b>Praporščiks Pēteris Apinis ar biedru>
IMAGE
<b>Praporščiks Pēteris Apinis></b>Praporščiks Pēteris Apinis>
IMAGE
<b>Kreisera Bogatir muzikantu komanda></b>Kreisera "Bogatir" muzikantu komanda>
IMAGE
<b>Kara laika bēgļi pie Salnaskroga></b>Kara laika bēgļi pie Salnaskroga>
IMAGE
<b>Piemineklis Ložmetēju kalnā></b>Piemineklis Ložmetēju kalnā>
IMAGE
<b>Roberts Mucenieks ar dienesta biedriem></b>Roberts Mucenieks ar dienesta biedriem>
IMAGE
<b>Ložmetēju kalns></b>Ložmetēju kalns>
IMAGE
<b>Štābkapteinis Roberts Kļaviņš></b>Štābkapteinis Roberts Kļaviņš>
IMAGE
<b>Kara ierēdnis Konrāds Zvērs></b>Kara ierēdnis Konrāds Zvērs>
IMAGE
<b>Apakšvirsnieks Jānis Caune></b>Apakšvirsnieks Jānis Caune>
IMAGE
<b>Jānis Caune karadienestā></b>Jānis Caune karadienestā>
IMAGE
<b>Jānis Matulis></b>Jānis Matulis>
IMAGE
<b>Apliecinājums par atvaļināšanu no kara dienesta></b>Apliecinājums par atvaļināšanu no kara dienesta>
IMAGE
<b>Augusts Revelis></b>Augusts Revelis>
IMAGE
<b>Pēteris Berovskis></b>Pēteris Berovskis>
IMAGE
<B>Latvijas armijas karavīri></B>Latvijas armijas karavīri>
IMAGE
<b>Pēteris Berovskis></b>Pēteris Berovskis>
IMAGE
<b>Augusts Rieba></b>Augusts Rieba>
IMAGE
<b>Dievs svētī Latviju></b>Dievs svētī Latviju>
IMAGE
<b>Alfreds Kargans karadienestā></b>Alfreds Kargans karadienestā>
IMAGE
<b>Lubānieši pirms iesaukuma dienestā></b>Lubānieši pirms iesaukuma dienestā>
IMAGE
<b>Jānis Dreimanis></b>Jānis Dreimanis>
IMAGE
<b>Tautas svētki Petrogradā></b>Tautas svētki Petrogradā>
IMAGE
1 - 100 (Total Results 2097)>>