Explore your Results

ThumbnailTitle
Carl Anders. Ana Korner su broliu Klaipėdoje. 1916Carl Anders. Ana Korner su broliu Klaipėdoje. 1916
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Švč. Mergelė Marija SopulingojiNežinomas liaudies skulptorius. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Aušros vartų Švč. Mergelė MarijaNežinomas liaudies skulptorius. Aušros vartų Švč. Mergelė Marija
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos buriuotojai Ansas Deckys ir Kristupas Plonaitis su Vanda Šiaulyte jachtos „Gulbė“ denyje. 1932Nežinomas autorius. Klaipėdos buriuotojai Ansas Deckys ir Kristupas Plonaitis su Vanda Šiaulyte jachtos „Gulbė“ denyje. 1932
IMAGE
Nežinomas autorius. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto korporacijos „Samogitia“ studentai žygiuoja į Klaipėdos miesto kapines. 1934Nežinomas autorius. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto korporacijos „Samogitia“ studentai žygiuoja į Klaipėdos miesto kapines. 1934
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuverstas Borusijos paminklas Klaipėdoje. 1923Nežinomas autorius. Nuverstas Borusijos paminklas Klaipėdoje. 1923
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) mokiniai Bachmano dvaro parke. 1926Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) mokiniai Bachmano dvaro parke. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) studentai Bachmano dvaro parke. 1927Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) studentai Bachmano dvaro parke. 1927
IMAGE
Nežinomas autorius. „Vakarų“ laikraščio žurnalistai šventiniame pobūvyje. 1936Nežinomas autorius. „Vakarų“ laikraščio žurnalistai šventiniame pobūvyje. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Juodkrantė. Žvejų tinklai Kuršių marių pakrantėje. 1928Nežinomas autorius. Juodkrantė. Žvejų tinklai Kuršių marių pakrantėje. 1928
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos miesto centrinė dalis prie Biržos tilto. 1940Nežinomas autorius. Klaipėdos miesto centrinė dalis prie Biržos tilto. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Kopgalio tvirtovės (Nerijos forto) kiemas. 1940Nežinomas autorius. Klaipėda. Kopgalio tvirtovės (Nerijos forto) kiemas. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokiečių kareiviai lauko virtuvės keturračiame vežime. 1918Nežinomas autorius. Vokiečių kareiviai lauko virtuvės keturračiame vežime. 1918
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės aviacijos dalinys Kelne – Bickendorf'e. 1916Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės aviacijos dalinys Kelne – Bickendorf'e. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Prūsijos armijos karys Paulas Maibaumas (kairėje) su draugu Pirmojo pasaulinio karo metais. 1918Nežinomas autorius. Prūsijos armijos karys Paulas Maibaumas (kairėje) su draugu Pirmojo pasaulinio karo metais. 1918
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės šauktinis Willy Fischmannas iš Klaipėdos apskrities. 1915Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės šauktinis Willy Fischmannas iš Klaipėdos apskrities. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Grupė Vokietijos armijos karių Bischofsburge. 1940-03-14Nežinomas autorius. Grupė Vokietijos armijos karių Bischofsburge. 1940-03-14
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos armijos lazarete besigydančių karių išvyka į Harco kalnus. 1943Nežinomas autorius. Vokietijos armijos lazarete besigydančių karių išvyka į Harco kalnus. 1943
IMAGE
Nežinomas autorius. Savanoriškos moterų darbo tarnybos stovykla Lankupiuose. 1940Nežinomas autorius. Savanoriškos moterų darbo tarnybos stovykla Lankupiuose. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. II pasaulinis karas – Rytų frontas. Vokietijos armijos gurguolė prie Lugos. 1941Nežinomas autorius. II pasaulinis karas – Rytų frontas. Vokietijos armijos gurguolė prie Lugos. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos armijos kariai prie Raudonės pilies I pasaulinio karo metu. 1916Nežinomas autorius. Vokietijos armijos kariai prie Raudonės pilies I pasaulinio karo metu. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės kariai tiesia telefono liniją Raguva–Traupis. 1923Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės kariai tiesia telefono liniją Raguva–Traupis. 1923
IMAGE
Nežinomas autorius. Karaliaučiaus karo ligoninėje besigydantys kareiviai. 1916Nežinomas autorius. Karaliaučiaus karo ligoninėje besigydantys kareiviai. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Prūsijos armijos ulonų pulko kariai kareivinėse Insterburge. 1912Nežinomas autorius. Prūsijos armijos ulonų pulko kariai kareivinėse Insterburge. 1912
IMAGE
Nežinomas autorius. Sužeisti vokiečių kariai gydosi karo ligoninėje Naujųjų metų išvakarėse. 1917Nežinomas autorius. Sužeisti vokiečių kariai gydosi karo ligoninėje Naujųjų metų išvakarėse. 1917
IMAGE
Nežinomas autorius. Grupė vokiečių landšturmo pėstininkų pulko karių prie ligoninės Karaliaučiuje. 1917Nežinomas autorius. Grupė vokiečių landšturmo pėstininkų pulko karių prie ligoninės Karaliaučiuje. 1917
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės įgulos Klaipėdoje kariai su orkestru priešaky žygiuoja į pamaldas. 1925-05-15Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės įgulos Klaipėdoje kariai su orkestru priešaky žygiuoja į pamaldas. 1925-05-15
IMAGE
Nežinomas autorius. Prūsijos kariuomenės pėstininkų pulko kariai. 1914Nežinomas autorius. Prūsijos kariuomenės pėstininkų pulko kariai. 1914
IMAGE
Charles Angelbeck. Mikas Brizgys iš Klišių kaimo. 1916Charles Angelbeck. Mikas Brizgys iš Klišių kaimo. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Mikas Simonaitis iš Gropiškių kaimo (Klaipėdos apskr.) – Vokietijos imperijos pėstininkų pulko karys. 1914Nežinomas autorius. Mikas Simonaitis iš Gropiškių kaimo (Klaipėdos apskr.) – Vokietijos imperijos pėstininkų pulko karys. 1914
IMAGE
Nežinomas autorius. Mikas Brizgys Pirmojo pasaulinio karo metais. 1915Nežinomas autorius. Mikas Brizgys Pirmojo pasaulinio karo metais. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Willy Kiuhnast (dešinėje) iš Gropiškių kaimo, Klaipėdos apskritis. 1915Nežinomas autorius. Willy Kiuhnast (dešinėje) iš Gropiškių kaimo, Klaipėdos apskritis. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kareivis Eduardas Reimonis Pirmojo pasaulinio karo metais. 1916Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kareivis Eduardas Reimonis Pirmojo pasaulinio karo metais. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Didžiosios Britanijos karinio laivyno karininkai susitinka su Klaipėdos krašto jaunimu Juodkrantėje. 1925Nežinomas autorius. Didžiosios Britanijos karinio laivyno karininkai susitinka su Klaipėdos krašto jaunimu Juodkrantėje. 1925
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Lietuvos kariuomenės daliniai Liepojos gatvėje streiko metu. 1923Nežinomas autorius. Klaipėda. Lietuvos kariuomenės daliniai Liepojos gatvėje streiko metu. 1923
IMAGE
Nežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jonas NepomukasNežinomas liaudies skulptorius. Šv. Jonas Nepomukas
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kariai Hamburgo karo ligoninėje Pirmojo pasaulinio karo metais. 1915Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kariai Hamburgo karo ligoninėje Pirmojo pasaulinio karo metais. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Jurgis Ašmys karinės tarnybos metu Vokietijos kariuomenėje. 1915Nežinomas autorius. Jurgis Ašmys karinės tarnybos metu Vokietijos kariuomenėje. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Pirmojo pasaulinio karo belaisviai – Rusijos kariuomenės kariai Priekulėje. 1916Nežinomas autorius. Pirmojo pasaulinio karo belaisviai – Rusijos kariuomenės kariai Priekulėje. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Grupė Vokietijos kariuomenės karių Beverlo (Belgija) kareivinių kieme. 1915Nežinomas autorius. Grupė Vokietijos kariuomenės karių Beverlo (Belgija) kareivinių kieme. 1915
IMAGE
Puodelis miniatiūrinisPuodelis miniatiūrinis
IMAGE
PuodelisPuodelis
IMAGE
PuodelisPuodelis
IMAGE
Nežinomas autorius. Pagraumenės vandens malūnas netoli Šalpės ir Graumenos upelių santakos. 1930Nežinomas autorius. Pagraumenės vandens malūnas netoli Šalpės ir Graumenos upelių santakos. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Fotografas mėgėjas Martynas Kavolis (1901–1978) fotografuoja savo sodyboje Diegliuose. 1967Nežinomas autorius. Fotografas mėgėjas Martynas Kavolis (1901–1978) fotografuoja savo sodyboje Diegliuose. 1967
IMAGE
Nežinomas autorius. Elzė Jankutė savo bute Toronte. 1960Nežinomas autorius. Elzė Jankutė savo bute Toronte. 1960
IMAGE
Nežinomas autorius. Ketvirtojo pėstininkų pulko Ryšių kuopos kariai po mokymo kursų prie kareivinių. 1926Nežinomas autorius. Ketvirtojo pėstininkų pulko Ryšių kuopos kariai po mokymo kursų prie kareivinių. 1926
IMAGE
Antanas Jankauskas. Lietuvos kariuomenės karys B. Stankevičius karinės tarnybos metu. 1929Antanas Jankauskas. Lietuvos kariuomenės karys B. Stankevičius karinės tarnybos metu. 1929
IMAGE
Nežinomas autorius. Dailininkas G. Bagdonavičius ir J. Staniulis su šeima. 1931Nežinomas autorius. Dailininkas G. Bagdonavičius ir J. Staniulis su šeima. 1931
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Baltasis švyturys ant Šiaurės molo. 1922Nežinomas autorius. Klaipėda. Baltasis švyturys ant Šiaurės molo. 1922
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Lietuvos kariuomenės šarvuotis Liepojos gatvėje. 1923-04-09Nežinomas autorius. Klaipėda. Lietuvos kariuomenės šarvuotis Liepojos gatvėje. 1923-04-09
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) dėstytojo prof. I. Prielgausko pamoka  Bachmano dvaro parke. 1926Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) dėstytojo prof. I. Prielgausko pamoka Bachmano dvaro parke. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos)  mokiniai ir mokytojai Dangės prieplaukoje. 1927Nežinomas autorius. Klaipėdos muzikos mokyklos (konservatorijos) mokiniai ir mokytojai Dangės prieplaukoje. 1927
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės jaunesnysis puskarininkis Petras Šarpnickas. 1937Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės jaunesnysis puskarininkis Petras Šarpnickas. 1937
IMAGE
Povilas Butkus. Plungės karinės įgulos kariai demonstruoja karinę parengtį per kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventę. 1936Povilas Butkus. Plungės karinės įgulos kariai demonstruoja karinę parengtį per kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventę. 1936
IMAGE
Povilas Butkus. Mosėdžio valsčiaus šauktiniai atliekantys karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1937Povilas Butkus. Mosėdžio valsčiaus šauktiniai atliekantys karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1937
IMAGE
Carl Anders. Klaipėdos apskrities Lankupių kaimo ūkininko Mertinaičio dukterys. 1920Carl Anders. Klaipėdos apskrities Lankupių kaimo ūkininko Mertinaičio dukterys. 1920
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos krašto ūkininkų draugijų atstovų suvažiavimas Klaipėdoje. 1940Nežinomas autorius. Klaipėdos krašto ūkininkų draugijų atstovų suvažiavimas Klaipėdoje. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos moterų labdaros draugijos narės pastato statybos pašventinimo ceremonijoje. 1930Nežinomas autorius. Klaipėdos moterų labdaros draugijos narės pastato statybos pašventinimo ceremonijoje. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Akcinės bendrovės „Rytas“ spaustuvės mašinų skyrius. 1940Nežinomas autorius. Klaipėda. Akcinės bendrovės „Rytas“ spaustuvės mašinų skyrius. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. AB „Lietūkio“ sandėlis Klaipėdos Žiemos uosto rajone. 1938Nežinomas autorius. AB „Lietūkio“ sandėlis Klaipėdos Žiemos uosto rajone. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Dangės uostas prie Karlo tilto ir muitinė. 1930Nežinomas autorius. Klaipėda. Dangės uostas prie Karlo tilto ir muitinė. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Gatvelė Bomelio Vitės priemiestyje. 1930Nežinomas autorius. Klaipėda. Gatvelė Bomelio Vitės priemiestyje. 1930
IMAGE
Max Ehrhardt. Šilutė. „Germanijos“ viešbutis po gaisro. 1923Max Ehrhardt. Šilutė. „Germanijos“ viešbutis po gaisro. 1923
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėda. Vėjo semaforas ir signalinė stotis laivams Kopgalyje. 1940Nežinomas autorius. Klaipėda. Vėjo semaforas ir signalinė stotis laivams Kopgalyje. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Antkapinis paminklas Klaipėdos miesto kapinėse. 1940Nežinomas autorius. Antkapinis paminklas Klaipėdos miesto kapinėse. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos armijos karinis vilkikas su šarvuočių pabūklais vyksta į Rygą. 1941Nežinomas autorius. Vokietijos armijos karinis vilkikas su šarvuočių pabūklais vyksta į Rygą. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Pamuštas rusų tankas. 1941Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Pamuštas rusų tankas. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Apgriauti pastatai fronto linijoje. 1941Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Apgriauti pastatai fronto linijoje. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Atstatinėjamas sugriautas Taurogeno tiltas per Jūros upę prie Tauragės. 1941Nežinomas autorius. Atstatinėjamas sugriautas Taurogeno tiltas per Jūros upę prie Tauragės. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Žuvusių vokiečių karių kapai. 1943Nežinomas autorius. Antrojo pasaulinio karo Rytų frontas. Žuvusių vokiečių karių kapai. 1943
IMAGE
Nežinomas autorius. Trijų vokiečių karių kapai prie pagrindinio kelio Tauragės apylinkėse. 1941Nežinomas autorius. Trijų vokiečių karių kapai prie pagrindinio kelio Tauragės apylinkėse. 1941
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos krašto rinktinės nariai. 1940Nežinomas autorius. Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos krašto rinktinės nariai. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karo medicinos gydytojas I-ojo pasaulinio karo metu. 1916Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karo medicinos gydytojas I-ojo pasaulinio karo metu. 1916
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karių grupė Paryžiuje. 1941-09-06Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės karių grupė Paryžiuje. 1941-09-06
IMAGE
Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kariai fronte prie apkasų Pirmojo pasaulinio karo metu. 1915Nežinomas autorius. Vokietijos kariuomenės kariai fronte prie apkasų Pirmojo pasaulinio karo metu. 1915
IMAGE
Nežinomas autorius. Karo laivo Prezidentas Smetona jūreiviai veja virves. 1939Nežinomas autorius. Karo laivo "Prezidentas Smetona" jūreiviai veja virves. 1939
IMAGE
GaląstuvasGaląstuvas
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės savanoriai iš Eržvilko. 1919Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės savanoriai iš Eržvilko. 1919
IMAGE
Nežinomas autorius. Karo laivo „Prezidentas Smetona“  jūreiviai pratybų metu. 1940Nežinomas autorius. Karo laivo „Prezidentas Smetona“ jūreiviai pratybų metu. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Vėjo semaforas ir signalinė stotis laivams Kopgalyje. 1940Nežinomas autorius. Vėjo semaforas ir signalinė stotis laivams Kopgalyje. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės karys M. Kiauna. 1929Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės karys M. Kiauna. 1929
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja V. Mačiulienė. 1938Nežinomas autorius. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja V. Mačiulienė. 1938
IMAGE
Pr. Didjurgis. Portretinė jaunos moters (Beinorienės) fotografija. 1935Pr. Didjurgis. Portretinė jaunos moters (Beinorienės) fotografija. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Studentai prie Respublikos Pedagoginio instituto Klaipėdoje. 1940Nežinomas autorius. Studentai prie Respublikos Pedagoginio instituto Klaipėdoje. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Dailininkas Archibaldas Bajoratas vaikystėje su tėvu Wilhelmu Bajoratu (centre) Smiltynėje. 1926Nežinomas autorius. Dailininkas Archibaldas Bajoratas vaikystėje su tėvu Wilhelmu Bajoratu (centre) Smiltynėje. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Vytautas Soblys Tulūzoje. 1926Nežinomas autorius. Vytautas Soblys Tulūzoje. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. 2-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo pulko Ryšių kuopos telefonistai. 1930Nežinomas autorius. 2-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo pulko Ryšių kuopos telefonistai. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Kazio Trukano – pedagogo, visuomenės veikėjo laidotuvių eisena Klaipėdoje. 1957-09-21Nežinomas autorius. Kazio Trukano – pedagogo, visuomenės veikėjo laidotuvių eisena Klaipėdoje. 1957-09-21
IMAGE
Nežinomas autorius. Petras Šarpnickas (viduryje) su draugais tremtyje. 1956Nežinomas autorius. Petras Šarpnickas (viduryje) su draugais tremtyje. 1956
IMAGE
Nežinomas autorius. Didžiosios Britanijos karo laivas prie Klaipėdos uosto krantinės. 1922Nežinomas autorius. Didžiosios Britanijos karo laivas prie Klaipėdos uosto krantinės. 1922
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos mokytojų seminarijos studentų orkestras. Vadovas Willy Ludewigsas. 1940Nežinomas autorius. Klaipėdos mokytojų seminarijos studentų orkestras. Vadovas Willy Ludewigsas. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Vytautas Soblys su draugais iškyloje. 1938Nežinomas autorius. Vytautas Soblys su draugais iškyloje. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Naujokų išleistuvės į karinę tarnybą Mosėdyje. 1936Nežinomas autorius. Naujokų išleistuvės į karinę tarnybą Mosėdyje. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Lankupiai. Audros nuverstas tiltas per Miniją. 1938Nežinomas autorius. Lankupiai. Audros nuverstas tiltas per Miniją. 1938
IMAGE
Apyrankė žalvarinėApyrankė žalvarinė
IMAGE
Nežinomas autorius. Plytinė ir Vandentiekio stotis Klaipėdos apylinkėse. 1930Nežinomas autorius. Plytinė ir Vandentiekio stotis Klaipėdos apylinkėse. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos apylinkės vaizdas iš kareivinių. 1930Nežinomas autorius. Klaipėdos apylinkės vaizdas iš kareivinių. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Klaipėdos cheminių produktų fabrikas „Union“. 1930Nežinomas autorius. Klaipėdos cheminių produktų fabrikas „Union“. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Žuvusiųjų 1923 m. Klaipėdos sukilime kapavietė. 1924Nežinomas autorius. Žuvusiųjų 1923 m. Klaipėdos sukilime kapavietė. 1924
IMAGE
1 - 100 (Total Results 756)>>