Explore your Results

ThumbnailTitle
Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. 1998, nr 12/13Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. 1998, nr 12/13
TEXT
Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. 1996, nr 9Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. 1996, nr 9
TEXT
Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków - Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r.Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków - Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r.
TEXT
Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 14Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 14
TEXT
Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 13Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 13
TEXT
Detale krakowskich czynszówek i domów. Cz. 3, Kalejdoskop krakowski i Kraków podmiejskiDetale krakowskich czynszówek i domów. Cz. 3, Kalejdoskop krakowski i Kraków podmiejski
TEXT
Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim : zagadnienia administracyjnoprawneKoncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim : zagadnienia administracyjnoprawne
TEXT
Siła wiarySiła wiary
TEXT
Książki i rewolucja : ks. Antonio Marini - neapolitański jakobin i jego bibliotekaKsiążki i rewolucja : ks. Antonio Marini - neapolitański jakobin i jego biblioteka
TEXT
Zdanie. 2011, nr 1/2 = 148/149Zdanie. 2011, nr 1/2 = 148/149
TEXT
Zdanie. 2013, nr 1/2 = 156/157Zdanie. 2013, nr 1/2 = 156/157
TEXT
Zdanie. 2011, nr 3/4 = 150/151Zdanie. 2011, nr 3/4 = 150/151
TEXT
Dawne przedmieścia Krakowa : ulatująca przeszłość. Cz. 58Dawne przedmieścia Krakowa : ulatująca przeszłość. Cz. 58
TEXT
Zdanie. 2012, nr 1/2 = 152/153Zdanie. 2012, nr 1/2 = 152/153
TEXT
Zdanie. 2012, nr 3/4 = 154/155Zdanie. 2012, nr 3/4 = 154/155
TEXT
Zdanie. 2010, nr 3/4 = 146/147Zdanie. 2010, nr 3/4 = 146/147
TEXT
Detale krakowskich czynszówek i domów. Cz. 2, Kleparz, Stradom, Kazimierz, Wesoła, Piasek i Nowy ŚwiatDetale krakowskich czynszówek i domów. Cz. 2, Kleparz, Stradom, Kazimierz, Wesoła, Piasek i Nowy Świat
TEXT
Detale krakowskich czynszówek i domów. Cz. 1, Zabytkowe ŚródmieścieDetale krakowskich czynszówek i domów. Cz. 1, Zabytkowe Śródmieście
TEXT
SZYMON SYRENIUS, Zielnik herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią. To iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy zioł wszelakich, drzew, krzewin y korzenia ich, kwiatu, owoców, sokow, miasg, żywic y korzenia do potraw zaprawowania, także trunkow, syropow, wodek, lekiwarzow, konfektow, win rozmaitych, prochów, soli z zioł czynioney, maści, plastrow, przytym o ziemiach, glinkach różnych; o kruscach, perlach y drogich kamieniach. Też o zwierzętach czworonogich, czołgaiączych, ptactwie, rybach y tych wsztstkich rzeczach które od nich pochodzą od discordia z przydaniem y dostatecznym dokładem z wielu innych tey materiey pisących, z położeniem własnych figur dla snadnieyszego ich poznania y vzywania ku zachowaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlęcego y chorob przypadłych odpędzenia, z wielkim uważaniem y porządkiem polskiem ięzykiem zebrany y na ośmiero ksiąg rozłożony. Księga lekarzom, aptekarzom, cyrulikom, barbirzom, roztrucharzom, końskiem lekarzom, mastalerzom, ogrodnikom, kuchmistrzom, kucharzom, synkarzom, gospodarzom, mamkom, paniom, pannom y tym wszytkim, którzy się kochaią y obzieraią w lekarstwach pilnie zebrane a porządnie zpisane przez D.Simona Syrennivsa.SZYMON SYRENIUS, Zielnik herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią. To iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy zioł wszelakich, drzew, krzewin y korzenia ich, kwiatu, owoców, sokow, miasg, żywic y korzenia do potraw zaprawowania, także trunkow, syropow, wodek, lekiwarzow, konfektow, win rozmaitych, prochów, soli z zioł czynioney, maści, plastrow, przytym o ziemiach, glinkach różnych; o kruscach, perlach y drogich kamieniach. Też o zwierzętach czworonogich, czołgaiączych, ptactwie, rybach y tych wsztstkich rzeczach które od nich pochodzą od discordia z przydaniem y dostatecznym dokładem z wielu innych tey materiey pisących, z położeniem własnych figur dla snadnieyszego ich poznania y vzywania ku zachowaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlęcego y chorob przypadłych odpędzenia, z wielkim uważaniem y porządkiem polskiem ięzykiem zebrany y na ośmiero ksiąg rozłożony. Księga lekarzom, aptekarzom, cyrulikom, barbirzom, roztrucharzom, końskiem lekarzom, mastalerzom, ogrodnikom, kuchmistrzom, kucharzom, synkarzom, gospodarzom, mamkom, paniom, pannom y tym wszytkim, którzy się kochaią y obzieraią w lekarstwach pilnie zebrane a porządnie zpisane przez D.Simona Syrennivsa.
TEXT
Matthaeus HOSTUS, Historiae rei nummariae veteris libri quinque, qvae continet exquisitam nummorum veterum Romanorum, Graecorum, Hebraicorum et externorum inter se, et cum praecipuis nummis Germanicis collationem, cum indice copiosiore, Matthaeo Hosto autore. Deo favente et Musis aspirantibus. Francoford: ad Oderam Apud Johannem Eichorn. M.D.LXXX.Matthaeus HOSTUS, Historiae rei nummariae veteris libri quinque, qvae continet exquisitam nummorum veterum Romanorum, Graecorum, Hebraicorum et externorum inter se, et cum praecipuis nummis Germanicis collationem, cum indice copiosiore, Matthaeo Hosto autore. Deo favente et Musis aspirantibus. Francoford: ad Oderam Apud Johannem Eichorn. M.D.LXXX.
TEXT
Gli amanti della giustizia : un parroco giacobino e la sua biblioteca nella società napoletana del XVIII secoloGli amanti della giustizia : un parroco giacobino e la sua biblioteca nella società napoletana del XVIII secolo
TEXT
Mity i utopie pedagogiczneMity i utopie pedagogiczne
TEXT
Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 5Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 5
TEXT
Dawne przedmieścia Krakowa : ulatująca przeszłość. Cz. 56Dawne przedmieścia Krakowa : ulatująca przeszłość. Cz. 56
TEXT
Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 12Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 12
TEXT
Teatr 38 : Grupa Piotra SzczerskiegoTeatr 38 : Grupa Piotra Szczerskiego
TEXT
Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 2Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 2
TEXT
Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 3Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 3
TEXT
Gdów i jego okolice : odchodzący świat. [Cz. 12]Gdów i jego okolice : odchodzący świat. [Cz. 12]
TEXT
Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 4Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 4
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 30 (30 I)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 30 (30 I)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 59 (28 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 59 (28 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 58 (27 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 58 (27 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 51 (20 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 51 (20 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 65 (6 III)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 65 (6 III)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 56 (25 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 56 (25 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 44 (13 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 44 (13 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 37 (6 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 37 (6 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 68 (9 III)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 68 (9 III)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 35 (4 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 35 (4 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 34 (3 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 34 (3 II)
TEXT
Panorama Powiatu Wielickiego. 2013, nr 7 (lipiec) = nr 245Panorama Powiatu Wielickiego. 2013, nr 7 (lipiec) = nr 245
TEXT
Panorama Powiatu Wielickiego. 2013, nr 8 (sierpień) = nr 246Panorama Powiatu Wielickiego. 2013, nr 8 (sierpień) = nr 246
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 126 (8 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 126 (8 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 119 (1 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 119 (1 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 140 (22 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 140 (22 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 136 (18 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 136 (18 V)
TEXT
Małopolska. T. 13 (2011)Małopolska. T. 13 (2011)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 133 (15 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 133 (15 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 147 (29 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 147 (29 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 174 (26 VI)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 174 (26 VI)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 160 (12 VI)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 160 (12 VI)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 167 (19 VI)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 167 (19 VI)
TEXT
Małopolska. T. 14 (2012)Małopolska. T. 14 (2012)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 153 (5 VI)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 153 (5 VI)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 173 (25 VI)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 173 (25 VI)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1911, nr 224 (1 X)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1911, nr 224 (1 X)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 78 (6 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 78 (6 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 81 (23 III)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 81 (23 III)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 77 (4 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 77 (4 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 35 (5 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 35 (5 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1911, nr 108 (12 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1911, nr 108 (12 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 22 (22 I)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 22 (22 I)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 75 (2 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 75 (2 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 79 (7 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 79 (7 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1911, nr 109 (13 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1911, nr 109 (13 V)
TEXT
Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 11Krakowskie panoramy i widoki. Cz. 11
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 74 (1 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 74 (1 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1916, nr 48 (18 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1916, nr 48 (18 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 124 (8 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 124 (8 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1922, nr 271 (6 X)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1922, nr 271 (6 X)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 76 (3 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1915, nr 76 (3 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 49 (19 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1924, nr 49 (19 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 161 (13 VI)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 161 (13 VI)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1916, nr 49 (19 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1916, nr 49 (19 II)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 97 (8 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 97 (8 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 124 (6 V)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1917, nr 124 (6 V)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1916, nr 32 (2 II)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1916, nr 32 (2 II)
TEXT
Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 1Podglądanie starego Krakowa : zabytkowe Śródmieście. Cz. 1
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 115 (27 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 115 (27 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 105 (17 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 105 (17 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 96 (6 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 96 (6 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 112 (24 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 112 (24 IV)
TEXT
Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 107 (19 IV)Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 107 (19 IV)
TEXT
Wiadomości. 2016, nr 7/8 (lipiec/sierpień) = nr 246/247Wiadomości. 2016, nr 7/8 (lipiec/sierpień) = nr 246/247
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 12 (12 I) = nr 1051Dziennik Polski. 1948, nr 12 (12 I) = nr 1051
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 276 (8 X) = nr 1315Dziennik Polski. 1948, nr 276 (8 X) = nr 1315
TEXT
Przekrój. 2001, nr 45 (11 XI) = nr 2942Przekrój. 2001, nr 45 (11 XI) = nr 2942
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 301 (3 XI) = nr 1340Dziennik Polski. 1948, nr 301 (3 XI) = nr 1340
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 13 (13 I) = nr 1052Dziennik Polski. 1948, nr 13 (13 I) = nr 1052
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 305 (7 XI) = nr 1344Dziennik Polski. 1948, nr 305 (7 XI) = nr 1344
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 292 (24 X) = nr 1331Dziennik Polski. 1948, nr 292 (24 X) = nr 1331
TEXT
Przekrój. 2001, nr 18 (6 V) = nr 2915Przekrój. 2001, nr 18 (6 V) = nr 2915
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 3 (3 I) = nr 1042Dziennik Polski. 1948, nr 3 (3 I) = nr 1042
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 306 (8 XI) = nr 1345Dziennik Polski. 1948, nr 306 (8 XI) = nr 1345
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 281 (13 X) = nr 1320Dziennik Polski. 1948, nr 281 (13 X) = nr 1320
TEXT
Przekrój. 2001, nr 19 (13 V) = nr 2916Przekrój. 2001, nr 19 (13 V) = nr 2916
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 304 (6 XI) = nr 1343Dziennik Polski. 1948, nr 304 (6 XI) = nr 1343
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 289 (21 X) = nr 1328Dziennik Polski. 1948, nr 289 (21 X) = nr 1328
TEXT
Dziennik Polski. 1948, nr 275 (7 X) = nr 1314Dziennik Polski. 1948, nr 275 (7 X) = nr 1314
TEXT
1 - 100 (Total Results 91184)>>