Explore your Results

ThumbnailTitle
MELTOSÁGOS KAPITÁNY BOGÁTSI SIGMOND URNAK Menyegzöjére írott VersekMELTOSÁGOS KAPITÁNY BOGÁTSI SIGMOND URNAK Menyegzöjére írott Versek
TEXT
JÓ EMLÉKEZETÜ, NÉHAI NEMZETES FARTZADI NAGY GÁBOR Kedves Sogoromnak koporsó kövéreJÓ EMLÉKEZETÜ, NÉHAI NEMZETES FARTZADI NAGY GÁBOR Kedves Sogoromnak koporsó kövére
TEXT
EMLÉKEZET-OSZLOPA NEHAI TEKINTETES, NEMES SZATHMÁRI PAP ELEK URNAKEMLÉKEZET-OSZLOPA NEHAI TEKINTETES, NEMES SZATHMÁRI PAP ELEK URNAK
TEXT
BOLDOG EMLÉKEZETE NEHAI TEKINTETES NEMES CSÉBI POGÁNY MÁRIA AszszonynakBOLDOG EMLÉKEZETE NEHAI TEKINTETES NEMES CSÉBI POGÁNY MÁRIA Aszszonynak
TEXT
NEHAI TEKINTETES A. POLYANI SZALONTAI JANOS Urnak tiszteletéreNEHAI TEKINTETES A. POLYANI SZALONTAI JANOS Urnak tiszteletére
TEXT
AZ EL-HÚNYT TIZEN-NYOLTZADIK SZÁZADNAK EPITAFIUMAAZ EL-HÚNYT TIZEN-NYOLTZADIK SZÁZADNAK EPITAFIUMA
TEXT
Groff TOROTZKAI MIKLOS urfi’tiszteletéreGroff TOROTZKAI MIKLOS urfi’tiszteletére
TEXT
NEHAI TEKINTETES, NEMES KALOTA-SZENT KIRÁLLYI ZÁMBÓ MIHÁLY FŐ-STRÁSA-MESTER URNAK sírhalmi kövéreNEHAI TEKINTETES, NEMES KALOTA-SZENT KIRÁLLYI ZÁMBÓ MIHÁLY FŐ-STRÁSA-MESTER URNAK sírhalmi kövére
TEXT
MELTOSAGOS GROFF TOR. SZENT-GYÖRGYI TOROTZKAI PÁL UR’ Ö NAGYSÁGA’ TiszteletéreMELTOSAGOS GROFF TOR. SZENT-GYÖRGYI TOROTZKAI PÁL UR’ Ö NAGYSÁGA’ Tiszteletére
TEXT
NÉHAI TEKINTETES NEMES TSEGÖLDI TSEGÖLDI ANNA Ifju-ASZSZONYNAK Temetési tisztességéreNÉHAI TEKINTETES NEMES TSEGÖLDI TSEGÖLDI ANNA Ifju-ASZSZONYNAK Temetési tisztességére
TEXT
MÉLTOSÁGOS L. BÁRÓ M.GY-MONOSTORI KEMÉNY LAJOS URNAK, A N. Enyedi Egyházi Kerület’ egygyik Insp. Fö-Curatorának, Ugy Méltors. Édes Annyának, Méltos. özvegy-Báróné HALMÁGYI ER’SÉBET úr-Aszszonynak, ö Nagyságoknak Hálá-adó tiszteletekreMÉLTOSÁGOS L. BÁRÓ M.GY-MONOSTORI KEMÉNY LAJOS URNAK, A N. Enyedi Egyházi Kerület’ egygyik Insp. Fö-Curatorának, Ugy Méltors. Édes Annyának, Méltos. özvegy-Báróné HALMÁGYI ER’SÉBET úr-Aszszonynak, ö Nagyságoknak Hálá-adó tiszteletekre
TEXT
TISZTELETES, TUDOS IFJABB ABATS JÁNOS URAMNAK, Tiszteletes TAKÁTS RÁKHEL kedves jegyesével tartott MenyegzőjéreTISZTELETES, TUDOS IFJABB ABATS JÁNOS URAMNAK, Tiszteletes TAKÁTS RÁKHEL kedves jegyesével tartott Menyegzőjére
TEXT
TZIPRUSBOL FONTT GYÁSZ-KOSZORU NÉHAI TEKINTETES SZATHMÁRI PAP ELEK IFJU URNAKTZIPRUSBOL FONTT GYÁSZ-KOSZORU NÉHAI TEKINTETES SZATHMÁRI PAP ELEK IFJU URNAK
TEXT
KÁNABÉLI MENYEGZŐ MENYEGZŐI VERSEK TISZTELETES TUDÓS HEGEDÜS SÁMUEL URAMNAK Kedves Feleségével tartott Menyegzői LakodalmáraKÁNABÉLI MENYEGZŐ MENYEGZŐI VERSEK TISZTELETES TUDÓS HEGEDÜS SÁMUEL URAMNAK Kedves Feleségével tartott Menyegzői Lakodalmára
TEXT
MELTOSÁGOS GROFF TOROTZKAI PÁL ÚR Ö Nagyságánál KATALIN NAPJÁNMELTOSÁGOS GROFF TOROTZKAI PÁL ÚR Ö Nagyságánál KATALIN NAPJÁN
TEXT
NEHAI TEKINTETES POLYÁNI SZALONTAI JÁNOS URNAK tiszteletéreNEHAI TEKINTETES POLYÁNI SZALONTAI JÁNOS URNAK tiszteletére
TEXT
A TORDAI szép mesterséggel készült UJJ HIDNAK HIRDETÉSEA TORDAI szép mesterséggel készült UJJ HIDNAK HIRDETÉSE
TEXT
NEHAI TEKINTETES VAJASDI AJTAI CSEREPES GYÖRGY URNAK SIRHALMÁRANEHAI TEKINTETES VAJASDI AJTAI CSEREPES GYÖRGY URNAK SIRHALMÁRA
TEXT
Egy Kedves Barátomhoz Nagy-Enyedre, mikor leveleimre sokáig nem felelneEgy Kedves Barátomhoz Nagy-Enyedre, mikor leveleimre sokáig nem felelne
TEXT
NEHAI MELTOS. NALATZI NALÁTZI BORBARA ÚR-ASZSZONY Ö NAGYS. Sir-halmi kövekreNEHAI MELTOS. NALATZI NALÁTZI BORBARA ÚR-ASZSZONY Ö NAGYS. Sir-halmi kövekre
TEXT
HORATIUS LANTOS VERSEINEK Harmadik Könyvéből Az utolsó Odának forditása hasonló versekbenHORATIUS LANTOS VERSEINEK Harmadik Könyvéből Az utolsó Odának forditása hasonló versekben
TEXT
MELTOSÁGOS GROFF BETHLENI BETHLEN GERGEJ ÚR Ő NAGYSÁGÁNAK alázatos tiszteletéreMELTOSÁGOS GROFF BETHLENI BETHLEN GERGEJ ÚR Ő NAGYSÁGÁNAK alázatos tiszteletére
TEXT
TISZTELETES IFJABB ABATS JANOS Úti KönyvébeTISZTELETES IFJABB ABATS JANOS Úti Könyvébe
TEXT
MELT. R.SZ.B. GROFF TELEKI JULIANA Ur-Asszony születése napjáraMELT. R.SZ.B. GROFF TELEKI JULIANA Ur-Asszony születése napjára
TEXT
TISZTELETES, TUDOS HEGEDÜS SÁMUEL URAM’ Menyegzöi lakadalmáraTISZTELETES, TUDOS HEGEDÜS SÁMUEL URAM’ Menyegzöi lakadalmára
TEXT
DiáriumDiárium
TEXT
MELTOSAGOS BARO KEMENY PÁL és FERENTZ URFIAKHOZMELTOSAGOS BARO KEMENY PÁL és FERENTZ URFIAKHOZ
TEXT
TUDOS ABATS JÁNOS UR tiszteletéreTUDOS ABATS JÁNOS UR tiszteletére
TEXT
VETÉLKEDÉS A’ DUNA ÉS TISZA KÖZÖTTVETÉLKEDÉS A’ DUNA ÉS TISZA KÖZÖTT
TEXT
NÉHAI TEKINTETES FÖ-NEMES KABOS LASZLO Urnak koporso-kövéreNÉHAI TEKINTETES FÖ-NEMES KABOS LASZLO Urnak koporso-kövére
TEXT
PATAKI SÁRA Aszszonynak KOPORSÓ-KÖVÉREPATAKI SÁRA Aszszonynak KOPORSÓ-KÖVÉRE
TEXT
BÉKESSÉGET TÁRGYAZO VERSEKBÉKESSÉGET TÁRGYAZO VERSEK
TEXT
NÉHAI TÍSZTELETES FARTZÁDI NAGY SÁNDOR URAMNAK EPITAPHIUMANÉHAI TÍSZTELETES FARTZÁDI NAGY SÁNDOR URAMNAK EPITAPHIUMA
TEXT
NÉHAI TEKINTETES KÖLTSEI TATAI MÁRIA ASZSZONYNAK emlékezetére írt VersekNÉHAI TEKINTETES KÖLTSEI TATAI MÁRIA ASZSZONYNAK emlékezetére írt Versek
TEXT
NÉHAI TEKINTETES ZÁGONI GÁBOR Koporsó-KövéreNÉHAI TEKINTETES ZÁGONI GÁBOR Koporsó-Kövére
TEXT
FELSÉGES MÁSODIK LEOPOLD TISZTELETÉREFELSÉGES MÁSODIK LEOPOLD TISZTELETÉRE
TEXT
Egy bujdosni szándékozó Ifjúnak V. Pál Uramnak emlékeztető – KönyvébenEgy bujdosni szándékozó Ifjúnak V. Pál Uramnak emlékeztető – Könyvében
TEXT
Erszényben kötött VersekErszényben kötött Versek
TEXT
FŐ-TISZTELENDŐ TSERNÁTONI VAJDA KRISTINA IFJÚ-ASZSZONYNAK Fő-Tisztelendő Férjétől való Butsu-vétele temetési tisztessége’ orájában.FŐ-TISZTELENDŐ TSERNÁTONI VAJDA KRISTINA IFJÚ-ASZSZONYNAK Fő-Tisztelendő Férjétől való Butsu-vétele temetési tisztessége’ orájában.
TEXT
MÉLTÓSÁGOS GRÓFF HALLER-KŐI HALLER ISTVÁN ÚR Ő NAGYSÁGA TISZTELETÉREMÉLTÓSÁGOS GRÓFF HALLER-KŐI HALLER ISTVÁN ÚR Ő NAGYSÁGA TISZTELETÉRE
TEXT
MÉLTÓSÁGOS GRÓFFNÉ, MÉLTÓS. FRITSI FEKETE KLÁRA TISZTELETÉREMÉLTÓSÁGOS GRÓFFNÉ, MÉLTÓS. FRITSI FEKETE KLÁRA TISZTELETÉRE
TEXT
Mikor Feleségem maga Tsetsemőjét szoptatván, akkor ottan Ester Unokáját-is megszoptatnáMikor Feleségem maga Tsetsemőjét szoptatván, akkor ottan Ester Unokáját-is megszoptatná
TEXT
TISZTELETES, TUDÓS ERDÉLYI ISTVÁN URAM’ KÖSZÖNTÉSÉRETISZTELETES, TUDÓS ERDÉLYI ISTVÁN URAM’ KÖSZÖNTÉSÉRE
TEXT
RÖVID VERSELÉS TISZTELETES, TUDÓS ERDÉLYI ISTVÁN UramnakRÖVID VERSELÉS TISZTELETES, TUDÓS ERDÉLYI ISTVÁN Uramnak
TEXT
Radnai Savanyú-Víznél lett VERSEKRadnai Savanyú-Víznél lett VERSEK
TEXT
HORATIUS MÁSODIK ODAJÁNAK MAGYARÁZAT SZERÉNT VALÓ SZABAD FORDÍTÁSA.HORATIUS MÁSODIK ODAJÁNAK MAGYARÁZAT SZERÉNT VALÓ SZABAD FORDÍTÁSA.
TEXT
GRÓFF TELEKI DOMOS ÚR’ Ő NAGYSÁGÁHOZ IRT VERSEKGRÓFF TELEKI DOMOS ÚR’ Ő NAGYSÁGÁHOZ IRT VERSEK
TEXT
TISZTELŐ VERSEK, Midőn BÁRÓ, M. GY. MONOSTORI KEMÉNY SÁMUEL ÚR Ő NAGYSÁGA Nemes Torda Vármegyének valóságos Fő-Ispányi Székében űltettetnékTISZTELŐ VERSEK, Midőn BÁRÓ, M. GY. MONOSTORI KEMÉNY SÁMUEL ÚR Ő NAGYSÁGA Nemes Torda Vármegyének valóságos Fő-Ispányi Székében űltettetnék
TEXT
KÖSZÖNTÉS TEKINTETES RETTEGI VISKI SÁNDOR ÚRHOZKÖSZÖNTÉS TEKINTETES RETTEGI VISKI SÁNDOR ÚRHOZ
TEXT
Tordai Új Tanáts-Háznak első fundamentom-köve mellé kérelem szerint készitett és béiktatott VERSEKTordai Új Tanáts-Háznak első fundamentom-köve mellé kérelem szerint készitett és béiktatott VERSEK
TEXT
Egy szíves Jó-akaró UramhozEgy szíves Jó-akaró Uramhoz
TEXT
MÉLTÓSÁGOS ARANYAS-MEDGYESI TSÍKOS JULIÁNA Neve’ Napjának Meg-tiszteléséreMÉLTÓSÁGOS ARANYAS-MEDGYESI TSÍKOS JULIÁNA Neve’ Napjának Meg-tisztelésére
TEXT
BARÁTSÁGOS KÖSZÖNET TEKINT. NEMES RETTEGI VISKI SÁNDOR ÚRHOZ.BARÁTSÁGOS KÖSZÖNET TEKINT. NEMES RETTEGI VISKI SÁNDOR ÚRHOZ.
TEXT
NÉHAI KENDEFFI RÁKHEL ÚR-ASZSZONY; Ő NAGYSÁGA temetési tisztesség-tételéreNÉHAI KENDEFFI RÁKHEL ÚR-ASZSZONY; Ő NAGYSÁGA temetési tisztesség-tételére
TEXT
EGY – NEHÁNY ELEGYES APRÓSÁGOKEGY – NEHÁNY ELEGYES APRÓSÁGOK
TEXT
BARÁTSÁGOS JÁTÉK FELESÉGEMHEZ, MÁRIA’ NAPJÁN.BARÁTSÁGOS JÁTÉK FELESÉGEMHEZ, MÁRIA’ NAPJÁN.
TEXT
MIKOR TISZTELETES, TUDÓS HEGEDÜS SÁMUEL URAM, NAGY-ENYEDI PAPSÁGÁBAN TISZTELETES ABATS THERESIA kedves Hugom-Aszszonnyal hittel egybe-köttettnékMIKOR TISZTELETES, TUDÓS HEGEDÜS SÁMUEL URAM, NAGY-ENYEDI PAPSÁGÁBAN TISZTELETES ABATS THERESIA kedves Hugom-Aszszonnyal hittel egybe-köttettnék
TEXT
MELTOSÁGOS GROFF M.GYERÖ MONOSTORI KEMÉNY MIKLÓS UR Ö NAGYSÁGÁNAK TiszteletéreMELTOSÁGOS GROFF M.GYERÖ MONOSTORI KEMÉNY MIKLÓS UR Ö NAGYSÁGÁNAK Tiszteletére
TEXT
EGY-NEHANY APROBB DARABOTSKÁKEGY-NEHANY APROBB DARABOTSKÁK
TEXT
MÉLT. GROFF SZENT-GYÖRGYI TOROTZKAI PÁL ÚR Ö NAGYSÁGÁNAK tiszteletéreMÉLT. GROFF SZENT-GYÖRGYI TOROTZKAI PÁL ÚR Ö NAGYSÁGÁNAK tiszteletére
TEXT
FÖ-TISZTELENDŐ NEHAI ERDÉLLYI REFORMATUS PÜSPÖK ABATS JÁNOS URNAK, Temetési TisztességéreFÖ-TISZTELENDŐ NEHAI ERDÉLLYI REFORMATUS PÜSPÖK ABATS JÁNOS URNAK, Temetési Tisztességére
TEXT
TEKINTETES NEMES RETTEGI VISKI SÁNDOR URHOZTEKINTETES NEMES RETTEGI VISKI SÁNDOR URHOZ
TEXT
MÉLTÓSAGOS GROFF MAGYAR GYERÖ-MONOSTORI KEMÉNY MIKLOS UR’ ÉS MELTOSAGOS R. SZ. B. GROFF TELEKI PULIKSZENA KIS-ASZSZONY’ Ö NAGYSÁGOK Egyben-párosodásoknak alkalmatosságáraMÉLTÓSAGOS GROFF MAGYAR GYERÖ-MONOSTORI KEMÉNY MIKLOS UR’ ÉS MELTOSAGOS R. SZ. B. GROFF TELEKI PULIKSZENA KIS-ASZSZONY’ Ö NAGYSÁGOK Egyben-párosodásoknak alkalmatosságára
TEXT
Gyöngyössi verseskötete - autográfGyöngyössi verseskötete - autográf
TEXT
Cím nélkülCím nélkül
TEXT
GYŐZEDELMI KOSZORÚ NÉHAI MÉLT. L. BÁRO LOSONTZI BÁNFFI ISTVÁN ÚRNAK, Ő NAGYSÁGÁNAKGYŐZEDELMI KOSZORÚ NÉHAI MÉLT. L. BÁRO LOSONTZI BÁNFFI ISTVÁN ÚRNAK, Ő NAGYSÁGÁNAK
TEXT
GROFF TOROTZKAI PÁL ÉS GROF TELEKI JULIÁNA HÁZASSÁGI PÁROSODÁSOKNAK alázatos meg-tisztelésére.GROFF TOROTZKAI PÁL ÉS GROF TELEKI JULIÁNA HÁZASSÁGI PÁROSODÁSOKNAK alázatos meg-tisztelésére.
TEXT
GROFF BETHLEN GERGELY ÉS MÉLTÓS. L. BÁRONISSA LOSONTZI BÁNFFI ’SU’SÁNNA MENYEGZŐJÖKNEK MEG-TISZTELÉSÉREGROFF BETHLEN GERGELY ÉS MÉLTÓS. L. BÁRONISSA LOSONTZI BÁNFFI ’SU’SÁNNA MENYEGZŐJÖKNEK MEG-TISZTELÉSÉRE
TEXT
MAGYAR HELICON’ SIRALMA GYULAI SÁMUEL SZOMORU HALÁLÁNMAGYAR HELICON’ SIRALMA GYULAI SÁMUEL SZOMORU HALÁLÁN
TEXT
ÖRÖM-INNEPI VERSEK MÉLTÓSÁGOS GRÓFF BETHLENI BETHLEN FERENTZ TISZTELETÉREÖRÖM-INNEPI VERSEK MÉLTÓSÁGOS GRÓFF BETHLENI BETHLEN FERENTZ TISZTELETÉRE
TEXT
TEKINTETES, NEMES BEDETS JÁNOS URAMNAK Koporsó-KövéreTEKINTETES, NEMES BEDETS JÁNOS URAMNAK Koporsó-Kövére
TEXT
Vér szerint való két kisded Húgaimnak Koporsó-KövéreVér szerint való két kisded Húgaimnak Koporsó-Kövére
TEXT
NÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS TORDAI SÁMUEL Koporsó-KövéreNÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS TORDAI SÁMUEL Koporsó-Kövére
TEXT
NÉHAI MÁSODIK LEOPOLD TEMETÉSI TISZTESSÉGÉRE ÍRT VERSEKNÉHAI MÁSODIK LEOPOLD TEMETÉSI TISZTESSÉGÉRE ÍRT VERSEK
TEXT
TEKINTETES, NEMES SZÚTSÁKI FILEKI SÁNDOR ÚRNAK, Sir-halmán emeltetett Nagy KőreTEKINTETES, NEMES SZÚTSÁKI FILEKI SÁNDOR ÚRNAK, Sir-halmán emeltetett Nagy Kőre
TEXT
NÉHAI TÍSZTELENDŐ, TUDÓS FARTZÁDI NAGY GÁBOR Koporsó-KövéreNÉHAI TÍSZTELENDŐ, TUDÓS FARTZÁDI NAGY GÁBOR Koporsó-Kövére
TEXT
Magyar-Valkai BÁLINT JÁNOS Uramnak Koporsó-kövéreMagyar-Valkai BÁLINT JÁNOS Uramnak Koporsó-kövére
TEXT
NÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS VERESTÓI GYÖRGY Koporsó-KövéreNÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS VERESTÓI GYÖRGY Koporsó-Kövére
TEXT
NÉHAI TÍSZTELENDŐ, TUDÓS SIMON JÁNOS URAMNAK SIRHALMI VERSEKNÉHAI TÍSZTELENDŐ, TUDÓS SIMON JÁNOS URAMNAK SIRHALMI VERSEK
TEXT
NÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS KÓNYA FERENTZ koporsó-kövéreNÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS KÓNYA FERENTZ koporsó-kövére
TEXT
NÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS GYALAI K. ISTVÁN Koporsó-KövéreNÉHAI TÍSZTELETES, TUDÓS GYALAI K. ISTVÁN Koporsó-Kövére
TEXT
NALÁTZI NALÁTZI JÓ’SEF ÚRNAK, AJÁNLÓ VERSEK.NALÁTZI NALÁTZI JÓ’SEF ÚRNAK, AJÁNLÓ VERSEK.
TEXT
GYÖNGYÖSSI JÁNOS MAGYAR VERSEINEK MÁSODIK DARABJA.GYÖNGYÖSSI JÁNOS MAGYAR VERSEINEK MÁSODIK DARABJA.
TEXT
NÉHAI TISZTELETES,TUDOS SOOS FERENTZ URAMNAK, ésTISZTELETES ÖZVEGYÉNEK, NÉHAI, TISZTELETES ILYEFALVI ELEKES REBEKA ASZSZONYNAK EPITAPHIUMA.NÉHAI TISZTELETES,TUDOS SOOS FERENTZ URAMNAK, ésTISZTELETES ÖZVEGYÉNEK, NÉHAI, TISZTELETES ILYEFALVI ELEKES REBEKA ASZSZONYNAK EPITAPHIUMA.
TEXT
JÉ’SUSNAK A’ MENYBE MAGÁHOZ KÖZELEBB VITT TANITVÁNYJA, NÉHAI NAGY REMÉNYSÉGÜ IFJÚ, Nemzetes MÓNAI JÓ’SEFURAM, A’ Kolo’svári Reformátum Nemes Collégiumnak Contrascribója, és Bibliothecariussa.JÉ’SUSNAK A’ MENYBE MAGÁHOZ KÖZELEBB VITT TANITVÁNYJA, NÉHAI NAGY REMÉNYSÉGÜ IFJÚ, Nemzetes MÓNAI JÓ’SEFURAM, A’ Kolo’svári Reformátum Nemes Collégiumnak Contrascribója, és Bibliothecariussa.
TEXT
NÉHAI TISZTELETES TUDÓS SOOS FERENTZ URAMNAK, A’ Kolo’si és Kalota-szegi Kerületben lévő Réfor-máta Ekklésiák’ Esperestjének; a’ Kolosvári népes Gyülekezet’ első Papjának és Egyházi Curátorának Temetési Tisztességére.NÉHAI TISZTELETES TUDÓS SOOS FERENTZ URAMNAK, A’ Kolo’si és Kalota-szegi Kerületben lévő Réfor-máta Ekklésiák’ Esperestjének; a’ Kolosvári népes Gyülekezet’ első Papjának és Egyházi Curátorának Temetési Tisztességére.
TEXT
AMAZ ÖT ESZES SZŰZEKNEK KÉT BARÁTJAIAMAZ ÖT ESZES SZŰZEKNEK KÉT BARÁTJAI
TEXT
NÉHAI MÉLTOSÁGOS GROFF ÉS BOROS-JENŐI L. BÁRO KORDA GYÖRGY ÚR-FINAK EMLÉKEZETÉRE IROTT VERSEK.NÉHAI MÉLTOSÁGOS GROFF ÉS BOROS-JENŐI L. BÁRO KORDA GYÖRGY ÚR-FINAK EMLÉKEZETÉRE IROTT VERSEK.
TEXT
SZERETÖ SZIVEKET ÉNEKLÖ ERATO MÉLTÓSÁGOS GRÓF, M. GYERÖ-MONOSTORI KEMÉNY FARKAS URNAK, Nemes Aranyas Szék’ Fő-Király-Bírájának, ő Nagyságának, MÉLTÓSÁGOS GRÓF GÖNTZ-RUSZKAI K O R N I ’S   M Á R I A KIS-ASZSZONNYAL ö Nagyságával tartott örvendetes Menyegzőjének alkalma-tosságával, Kolosváratt.SZERETÖ SZIVEKET ÉNEKLÖ ERATO MÉLTÓSÁGOS GRÓF, M. GYERÖ-MONOSTORI KEMÉNY FARKAS URNAK, Nemes Aranyas Szék’ Fő-Király-Bírájának, ő Nagyságának, MÉLTÓSÁGOS GRÓF GÖNTZ-RUSZKAI K O R N I ’S M Á R I A KIS-ASZSZONNYAL ö Nagyságával tartott örvendetes Menyegzőjének alkalma-tosságával, Kolosváratt.
TEXT
TEKINTETES, NEMES, FAGARASI LÉSZAI LÖRINTZ IFJU URNAK, MÉLTÓSÁGOS NAGY-VÁRADI INTZÉDI ANNA KIS-ASZSZONNYAL; tartott örvendetes Menyegzöjét TISZTELŐ VERSEK.TEKINTETES, NEMES, FAGARASI LÉSZAI LÖRINTZ IFJU URNAK, MÉLTÓSÁGOS NAGY-VÁRADI INTZÉDI ANNA KIS-ASZSZONNYAL; tartott örvendetes Menyegzöjét TISZTELŐ VERSEK.
TEXT
SIRHALMI VERSEK, NÉHAI TISZTELETES, TUDOS BATZ ISTVÁN URAMNAK.SIRHALMI VERSEK, NÉHAI TISZTELETES, TUDOS BATZ ISTVÁN URAMNAK.
TEXT
TISZTELETES, TUDOS ERDÉLYI ISTVÁN URAMNAK, TEKINTETES, NEMES BALOG KATA ASZSZONNYAL, tartott Menyegzöjére.TISZTELETES, TUDOS ERDÉLYI ISTVÁN URAMNAK, TEKINTETES, NEMES BALOG KATA ASZSZONNYAL, tartott Menyegzöjére.
TEXT
TEK. NEMES ESZTELNEKI SZATSVAI SÁNDOR ÚRNAK, TEKINTETES, NEMES SZATHMÁRI PAP JULIÁNA ASZSZONNYAL, tartott Menyegzőjére irott barátságos örvendező Versek.TEK. NEMES ESZTELNEKI SZATSVAI SÁNDOR ÚRNAK, TEKINTETES, NEMES SZATHMÁRI PAP JULIÁNA ASZSZONNYAL, tartott Menyegzőjére irott barátságos örvendező Versek.
TEXT
SZÜLETÉSI VERSEK, MÉLTÓSÁGOS LIBER BÁRÓ, MAGYAR GYERŐ-MONOSTORI KEMÉNY MIKLOS KISDED URFI’ Születésének meg-tisztelésére.SZÜLETÉSI VERSEK, MÉLTÓSÁGOS LIBER BÁRÓ, MAGYAR GYERŐ-MONOSTORI KEMÉNY MIKLOS KISDED URFI’ Születésének meg-tisztelésére.
TEXT
Egygy, Királlyát és Hazáját egy-formán szerető Keresztyénnek áhitatos FOHÁSZKODÁSA.Egygy, Királlyát és Hazáját egy-formán szerető Keresztyénnek áhitatos FOHÁSZKODÁSA.
TEXT
Martiusnak 18-dik és 19-dik Napjait köszöntö Versei egy Szives Barátnak.Martiusnak 18-dik és 19-dik Napjait köszöntö Versei egy Szives Barátnak.
TEXT
TEKINTETES NEMES, RETTEGI VISKI SÁNDOR ÚR, TEKINTETES, NEMES PÁVAI VAJNA KLÁRA KIS-ASZSZONNYAL, M. Csesztvén Menyegzőt tartott vólna.TEKINTETES NEMES, RETTEGI VISKI SÁNDOR ÚR, TEKINTETES, NEMES PÁVAI VAJNA KLÁRA KIS-ASZSZONNYAL, M. Csesztvén Menyegzőt tartott vólna.
TEXT
ÖRÖM-INNEPI TISZTELET. Midőn NAGY MÉLTÓSÁGÚ GRÓF, LOSONTZI BÁNFI GYÖRGY ÚR Ő EXCELLENTZIÁJA, FŐ KORMÁNYOZÓI FÉNYES HIVATALÁBAN Nemzeti törvényes szokás szerint Kolosváratt bé-iktattatnékÖRÖM-INNEPI TISZTELET. Midőn NAGY MÉLTÓSÁGÚ GRÓF, LOSONTZI BÁNFI GYÖRGY ÚR Ő EXCELLENTZIÁJA, FŐ KORMÁNYOZÓI FÉNYES HIVATALÁBAN Nemzeti törvényes szokás szerint Kolosváratt bé-iktattatnék
TEXT
ÖRVENDEZŐ VERSEK. MÉLTÓSÁGOS LIBER BÁRÓ, MAGYAR GYERŐ-MONOSTORI KEMÉNY SÁMUEL ÚR Ő NAGYSÁGÁHOZ.ÖRVENDEZŐ VERSEK. MÉLTÓSÁGOS LIBER BÁRÓ, MAGYAR GYERŐ-MONOSTORI KEMÉNY SÁMUEL ÚR Ő NAGYSÁGÁHOZ.
TEXT
TEKINTETES, NEMES RETTEGI VISKI SÁNDOR Urnak tiszteletére.TEKINTETES, NEMES RETTEGI VISKI SÁNDOR Urnak tiszteletére.
TEXT
1 - 100 (Total Results 206)>>