Explore your Results

ThumbnailTitle
Octoich : [rânduiala slujbelor de duminică pe cele opt glasuri şi alte stihuri ale Octoichului]Octoich : [rânduiala slujbelor de duminică pe cele opt glasuri şi alte stihuri ale Octoichului]
TEXT
[Ceaslov][Ceaslov]
TEXT
[Cazanii pentru morţi][Cazanii pentru morţi]
TEXT
Minologhion : ce se sice sinaxar preste tot anul început de la septemvre, până la augustMinologhion : ce se sice sinaxar preste tot anul început de la septemvre, până la august
TEXT
[Catavisier][Catavisier]
TEXT
Batrochomyomachia luj Homerus : Batáje Brostyilor ku SoretsiBatrochomyomachia luj Homerus : Batáje Brostyilor ku Soretsi
TEXT
Oglinda szfintei uniriOglinda szfintei uniri
TEXT
[Miscelaneu][Miscelaneu]
TEXT
[Miscelaneu][Miscelaneu]
TEXT
Hídvégi gróf Mikó Imre könyvtárának czímjegyzékeHídvégi gróf Mikó Imre könyvtárának czímjegyzéke
TEXT
Discursurile ambasadorului Marii Britanii în ProtugaliaDiscursurile ambasadorului Marii Britanii în Protugalia
TEXT
Carmina Valachica Horae et KloskaeCarmina Valachica Horae et Kloskae
TEXT
L. Blaga în presa portugheză : extraseL. Blaga în presa portugheză : extrase
TEXT
Templomban énekeltethető újj énekek, mellyek három szakaszokra osztattak. Az elsőben vagynak: vasárnap, hét-köz-nap, penitenczialis és Úr-vacsorájakor. A másodikbann Innepeken; Az harmadikbann bizonyos alkalmatosságokbann mondathatókTemplomban énekeltethető újj énekek, mellyek három szakaszokra osztattak. Az elsőben vagynak: vasárnap, hét-köz-nap, penitenczialis és Úr-vacsorájakor. A másodikbann Innepeken; Az harmadikbann bizonyos alkalmatosságokbann mondathatók
TEXT
Pro MemoriaPro Memoria
TEXT
Ezernyolcszázharminchárom május 2-án tárgyaltatott, több tárgyakróli nézetekEzernyolcszázharminchárom május 2-án tárgyaltatott, több tárgyakróli nézetek
TEXT
DiscursuriDiscursuri
TEXT
Pro MemoriaPro Memoria
TEXT
DiscursuriDiscursuri
TEXT
Rapoarte către Ministrul Afacerilor StrăineRapoarte către Ministrul Afacerilor Străine
TEXT
Calendariu rumânesc vechi alui Iulian pă anul dela H[risto]s 1803 : care să cuprinde din 365 de zile : pă Ardeal şi pă alte învecinate locuri întocmit, lângă care sau [sic!] mai adăugat calendariul nou nemţesc alui GregorianCalendariu rumânesc vechi alui Iulian pă anul dela H[risto]s 1803 : care să cuprinde din 365 de zile : pă Ardeal şi pă alte învecinate locuri întocmit, lângă care sau [sic!] mai adăugat calendariul nou nemţesc alui Gregorian
TEXT
Csíki székely krónikaCsíki székely krónika
TEXT
Corespondenţă între Nicolae Bălan şi Vasile GoldişCorespondenţă între Nicolae Bălan şi Vasile Goldiş
TEXT
Carte de versuri frumoaseCarte de versuri frumoase
TEXT
Csíki székely krónikaCsíki székely krónika
TEXT
A Székelek eredetekről 1503-ba mas emlékeztető hagyományokból egybe-szedett és meg röviditve ki irt, és most közönségessé tett s a Magyar Nyelv mívelő Társaság eleibe terjesztett irásról valo, némelly rövid megjegyzések, és némely ahoz[!] tartozo megvilágosításokA Székelek eredetekről 1503-ba mas emlékeztető hagyományokból egybe-szedett és meg röviditve ki irt, és most közönségessé tett s a Magyar Nyelv mívelő Társaság eleibe terjesztett irásról valo, némelly rövid megjegyzések, és némely ahoz[!] tartozo megvilágosítások
TEXT
Csíki székely krónikaCsíki székely krónika
TEXT
Szászváros várossa és széke történeti, földleirati és statistikai le-irasa oklevelek s egyébb eredeti és hiteles kútfők szerintSzászváros várossa és széke történeti, földleirati és statistikai le-irasa oklevelek s egyébb eredeti és hiteles kútfők szerint
TEXT
Boul înstruţat : scenă muzicalăBoul înstruţat : scenă muzicală
TEXT
A jog biztonsága föltételeirőlA jog biztonsága föltételeiről
TEXT
A székely nemzetről 1533-ban költ, most deákból magyarra fordított kézirásra tett világosító jegyzések : [jegyzetek a Csíki Székely Krónikához]A székely nemzetről 1533-ban költ, most deákból magyarra fordított kézirásra tett világosító jegyzések : [jegyzetek a Csíki Székely Krónikához]
TEXT
Nótás dallos könyv : a vig társaságokban való haszonvételreNótás dallos könyv : a vig társaságokban való haszonvételre
TEXT
Esmét az 1533-beli krónikára jegyzések : jegyzetek a Csíki Székely KrónikáhozEsmét az 1533-beli krónikára jegyzések : jegyzetek a Csíki Székely Krónikához
TEXT
Magyar dalnokMagyar dalnok
TEXT
Dosarul actelor justificative pentru [i]eşite : anul 1927-1928 : 1927-1928Dosarul actelor justificative pentru [i]eşite : anul 1927-1928 : 1927-1928
TEXT
Szakáts könyvSzakáts könyv
TEXT
Corespondenţă : destinatar : Societatea Academică Petru Maior : 1912, ianuarie-decembrieCorespondenţă : destinatar : Societatea Academică "Petru Maior" : 1912, ianuarie-decembrie
TEXT
[Szakács könyv, festések módja s egyéb...][Szakács könyv, festések módja s egyéb...]
TEXT
[Szakács könyv][Szakács könyv]
TEXT
Comisia de verificare : 1921-1922Comisia de verificare : 1921-1922
TEXT
Szakácskönyv ; Festékek nemei... Miképpen kellessék a selymet festeni az alábbi megirt szinekre, annak leirása, mellyis költ a’ bétsi fabricabólSzakácskönyv ; Festékek nemei... Miképpen kellessék a selymet festeni az alábbi megirt szinekre, annak leirása, mellyis költ a’ bétsi fabricaból
TEXT
[Debreczeni Márton bányászati naplójegyzetei] : 1848[Debreczeni Márton bányászati naplójegyzetei] : 1848
TEXT
Életünk tavasza hervadÉletünk tavasza hervad
TEXT
Bányászati, bányatörténeti s egyéb jegyzeteiBányászati, bányatörténeti s egyéb jegyzetei
TEXT
[Adalékok Debreczeni Márton életrajzához][Adalékok Debreczeni Márton életrajzához]
TEXT
[A fűtés hőtanáról][A fűtés hőtanáról]
TEXT
A kiovi csataA kiovi csata
TEXT
Metallurgische PneumatikMetallurgische Pneumatik
TEXT
Debreczeni Márton költeményeiDebreczeni Márton költeményei
TEXT
Bányászati műszótár : magyarázatBányászati műszótár : magyarázat
TEXT
[Zsoltárok könyve szombatos énekekkel és imákkal][Zsoltárok könyve szombatos énekekkel és imákkal]
TEXT
Az erdélyi fejedelmek cimerei aquarell festményekkel: Gyulafehérvári Czimeriró Pál Deak czimermintakönyvének másolata : [copie]Az erdélyi fejedelmek cimerei aquarell festményekkel: Gyulafehérvári Czimeriró Pál Deak czimermintakönyvének másolata : [copie]
TEXT
[Német-magyar bányászati műszótár][Német-magyar bányászati műszótár]
TEXT
Bányászati műszótárBányászati műszótár
TEXT
Szenterzsébeti Bogáthi-kódexSzenterzsébeti Bogáthi-kódex
TEXT
Várad várának az pogány török által megh szállásárul veszedelmes állapottárul, (...)Várad várának az pogány török által megh szállásárul veszedelmes állapottárul, (...)
TEXT
Epistolae Matthiae Corvini, item breviculus Valentini FranckEpistolae Matthiae Corvini, item breviculus Valentini Franck
TEXT
Feljegyzései Erdélynek és a Kornis családnak viszontagságairól az 1678-1683-as időszakbanFeljegyzései Erdélynek és a Kornis családnak viszontagságairól az 1678-1683-as időszakban
TEXT
Compendium Historicum Res sub decursu Annorum 1657.58.59.60.61.62.63. In Hungaria et Transylvania, (...)Compendium Historicum Res sub decursu Annorum 1657.58.59.60.61.62.63. In Hungaria et Transylvania, (...)
TEXT
Keresztesi József egyházi beszédei [manuscris original]Keresztesi József egyházi beszédei [manuscris original]
TEXT
Promptuarium stylorum patvaristicorum tam in Transylvani, quam in Hungaria et partibus Hungariae , Transylvaniae annexis usitatorumPromptuarium stylorum patvaristicorum tam in Transylvani, quam in Hungaria et partibus Hungariae , Transylvaniae annexis usitatorum
TEXT
Ancheta referitoare la istoricul bibliotecilor publice din Ardeal : 1929-1934Ancheta referitoare la istoricul bibliotecilor publice din Ardeal : 1929-1934
TEXT
Graduál unitarianGraduál unitarian
TEXT
Colecţie de predici unitarieneColecţie de predici unitariene
TEXT
Székelyudvarhely történeteSzékelyudvarhely története
TEXT
Bornemisza Anna gazdasági naplójaBornemisza Anna gazdasági naplója
TEXT
Codex Theresianus 770 SimonianusCodex Theresianus 770 Simonianus
TEXT
Liber IV. de Transilvanis rebusLiber IV. de Transilvanis rebus
TEXT
Erdélyi viseletek a 17. század végén.Erdélyi viseletek a 17. század végén.
TEXT
Diarium de Anno 1690–1694Diarium de Anno 1690–1694
TEXT
Az Erdély Nagy fejedelemségben lakó Nemes Szász Nemzetnek Statutája vagy Tulajdon honnyi TörvényeiAz Erdély Nagy fejedelemségben lakó Nemes Szász Nemzetnek Statutája vagy Tulajdon honnyi Törvényei
TEXT
Erdélyi oláh nemzet képeErdélyi oláh nemzet képe
TEXT
Kővár utopia : a Kővár vidéki pura fiscalitás és lakossairól értekezésKővár utopia : a Kővár vidéki pura fiscalitás és lakossairól értekezés
TEXT
Montesquieu Úr munkája a törvények lelkéről, francziából magyarra fordította Árkosi Nemes Benkő István prókátorMontesquieu Úr munkája a törvények lelkéről, francziából magyarra fordította Árkosi Nemes Benkő István prókátor
TEXT
Ács Mózes ima és énekeskönyveÁcs Mózes ima és énekeskönyve
TEXT
Batrochomyomachia lui Homerus : batáje brastilor ku soaretsiBatrochomyomachia lui Homerus : batáje brastilor ku soaretsi
TEXT
[Bogáthi Fazekas Miklós zsoltárfordításai][Bogáthi Fazekas Miklós zsoltárfordításai]
TEXT
Boldog aszszonynak a Laurétomi Litániában lévő nevezetek értelméhez alkalmaztatott dicserete, az ő hét örömének, hét fájdalmának és hét fő ünnepének emlékezetével együttBoldog aszszonynak a Laurétomi Litániában lévő nevezetek értelméhez alkalmaztatott dicserete, az ő hét örömének, hét fájdalmának és hét fő ünnepének emlékezetével együtt
TEXT
Borbély-codexBorbély-codex
TEXT
Liber StylionareLiber Stylionare
TEXT
Vocabularium Zingarico-Latinum et Hungaricum quod fieri fecit, curiositatis caussa, Michael Pap Szathmári (...)Vocabularium Zingarico-Latinum et Hungaricum quod fieri fecit, curiositatis caussa, Michael Pap Szathmári (...)
TEXT
Bod Péter házi diáriuma 1750-1769Bod Péter házi diáriuma 1750-1769
TEXT
Szombatos énekek és imádságok könyve : 18. század elejeSzombatos énekek és imádságok könyve : 18. század eleje
TEXT
EmlékiratEmlékirat
TEXT
[Kolozsvári, kassai és debreceni ötvösmesterek mintakönyvei] = [Caiete de desene ale meşterilor orfevrieri din Cluj Napoca, Košice şi Debrecen][Kolozsvári, kassai és debreceni ötvösmesterek mintakönyvei] = [Caiete de desene ale meşterilor orfevrieri din Cluj Napoca, Košice şi Debrecen]
TEXT
[Date arheologice din Transilvania] : desene[Date arheologice din Transilvania] : desene
TEXT
Bocskor kódexBocskor kódex
TEXT
Stylionalis seu stilionale : ad quem praefatur infra nominatus collector taliter, (...)Stylionalis seu stilionale : ad quem praefatur infra nominatus collector taliter, (...)
TEXT
Napi jegyzéseiNapi jegyzései
TEXT
Sâmbătă MorțilorSâmbătă Morților
TEXT
Gróf Gyulai Lajosnak maga keze és könyve : naplóGróf Gyulai Lajosnak maga keze és könyve : napló
TEXT
Izvoarele de drept ale Unirii cu RomaIzvoarele de drept ale Unirii cu Roma
TEXT
Irtó háború 1848 és 1849-ben a független és önálló magyar nemzet ellen, annak királya által (...)Irtó háború 1848 és 1849-ben a független és önálló magyar nemzet ellen, annak királya által (...)
TEXT
Erdély aranyvidéke orvosi szempontbólErdély aranyvidéke orvosi szempontból
TEXT
Jegyzetei az 1848-49-es forradalommal kapcsolatosanJegyzetei az 1848-49-es forradalommal kapcsolatosan
TEXT
Hronica românilor şi a mai multor neamuri încât au fost iale aşa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările şi faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pre înţeles, (...)Hronica românilor şi a mai multor neamuri încât au fost iale aşa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările şi faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pre înţeles, (...)
TEXT
Collectaria ad res Transilvanicas facientiaCollectaria ad res Transilvanicas facientia
TEXT
Egyházi beszédekEgyházi beszédek
TEXT
Chronicon daco-romanorum sive valachorum et plurium aliorum nationum in quantumChronicon daco-romanorum sive valachorum et plurium aliorum nationum in quantum
TEXT
Szakács könyvSzakács könyv
TEXT
1 - 100 (Total Results 58374)>>