Explore your Results

ThumbnailTitle
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Augusto III privilegija, dėl vaistinės, veikiančios prie Vilniaus universiteto daugiau kaip pusantro šimto metų, steigimo patvirtinimo. Varšuva, 1758-03-14Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Augusto III privilegija, dėl vaistinės, veikiančios prie Vilniaus universiteto daugiau kaip pusantro šimto metų, steigimo patvirtinimo. Varšuva, 1758-03-14
TEXT
Biržų miesto ir dvaro inventorius. 1750 m.Biržų miesto ir dvaro inventorius. 1750 m.
IMAGE
Biržų kunigaikštystės, majorato ir ordinacijos valdymo bylų apyrašasBiržų kunigaikštystės, majorato ir ordinacijos valdymo bylų apyrašas
TEXT
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Zigmanto III Vazos privilegija dėl draudimo perspausdinti jėzuitų leidimus be jų sutikimo. Varšuva, 1619-03-15Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Zigmanto III Vazos privilegija dėl draudimo perspausdinti jėzuitų leidimus be jų sutikimo. Varšuva, 1619-03-15
TEXT
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Zigmanto III Vazos privilegija dėl draudimo perspausdinti jėzuitų leidimus be jų sutikimo. Varšuva, 1619-03-15Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Zigmanto III Vazos privilegija dėl draudimo perspausdinti jėzuitų leidimus be jų sutikimo. Varšuva, 1619-03-15
IMAGE
Paštuvos dvaro inventoriusPaštuvos dvaro inventorius
IMAGE
Valdovų privilegijų, universalų ir raštų apyrašasValdovų privilegijų, universalų ir raštų apyrašas
TEXT
Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių ir Lenkijos karalių privilegijų ir raštų Vilniaus jėzuitų akademijai ir Vilniaus bei Gardino miestų jėzuitų kolegijoms kolekcijaLietuvos Didžiųjų Kunigaikščių ir Lenkijos karalių privilegijų ir raštų Vilniaus jėzuitų akademijai ir Vilniaus bei Gardino miestų jėzuitų kolegijoms kolekcija
TEXT
Nekilnojamojo turto valdymo ir asmeninių šeimos dokumentų bylų apyrašasNekilnojamojo turto valdymo ir asmeninių šeimos dokumentų bylų apyrašas
TEXT
Ukmergės apskrities bajorų genealogijos. 1804--1820 m.Ukmergės apskrities bajorų genealogijos. 1804--1820 m.
IMAGE
Ukmergės apskrities bajorų genealogijosUkmergės apskrities bajorų genealogijos
IMAGE
Telšių apskrities bajorų sąrašas. 1814 m.Telšių apskrities bajorų sąrašas. 1814 m.
IMAGE
TiškevičiaiTiškevičiai
TEXT
Veiklos bylų ir genealoginių dokumentų apyrašasVeiklos bylų ir genealoginių dokumentų apyrašas
TEXT
Vyskupo Adomo Stanislovo Naruševičiaus indultas Bielsko žemės teisėjui Feliksui Trojanovskiui dėl koplyčios Kruhlės dvare įsteigimo. 1796-06-26Vyskupo Adomo Stanislovo Naruševičiaus indultas Bielsko žemės teisėjui Feliksui Trojanovskiui dėl koplyčios Kruhlės dvare įsteigimo. 1796-06-26
IMAGE
Byla apie išduotus leidimus steigti  koplyčias Vilniaus vyskupijojeByla apie išduotus leidimus steigti koplyčias Vilniaus vyskupijoje
TEXT
Veiklos bylų ir dvasininkų formuliarinių sąrašų apyrašasVeiklos bylų ir dvasininkų formuliarinių sąrašų apyrašas
TEXT
Nuteistų mirties bausme asmenų Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Vitebsko, Mogiliovo ir Augustavo gubernijose už dalyvavimą 1863 m. sukilime sąrašas1863 – 1864 m.Nuteistų mirties bausme asmenų Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Vitebsko, Mogiliovo ir Augustavo gubernijose už dalyvavimą 1863 m. sukilime sąrašas1863 – 1864 m.
IMAGE
Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų mečetės santuokos metrikų aktų knyga. 1833-1940 m.Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų mečetės santuokos metrikų aktų knyga. 1833-1940 m.
IMAGE
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Metrikų knygų apyrašasMetrikų knygų apyrašas
TEXT
Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigosVilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigos
TEXT
Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija (Управление Виленской римско-католической епархии)Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija (Управление Виленской римско-католической епархии)
TEXT
Vilniaus apygardos teismo tardytojas (Судебный следователь Виленского окружного суда)Vilniaus apygardos teismo tardytojas (Судебный следователь Виленского окружного суда)
TEXT
Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų mečetėKeturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų mečetė
TEXT
Anykščių dvaro inventorius. 1823 m.Anykščių dvaro inventorius. 1823 m.
IMAGE
Tomo Zano tardymo bylaTomo Zano tardymo byla
TEXT
Tomo Zano tardymo bylaTomo Zano tardymo byla
IMAGE
Adomo Mickevičiaus tardymo byla (I dalis)Adomo Mickevičiaus tardymo byla (I dalis)
IMAGE
Filomatų ir filaretų draugijos narių tardymo bylaFilomatų ir filaretų draugijos narių tardymo byla
TEXT
Ignacijaus Domeikos tardymo byla (XXV dalis)Ignacijaus Domeikos tardymo byla (XXV dalis)
IMAGE
Vilniaus švietimo apygardos valdyba (Управление Виленского учебного округа)Vilniaus švietimo apygardos valdyba (Управление Виленского учебного округа)
TEXT
Filomatų ir filaretų draugijos narių tardymo bylaFilomatų ir filaretų draugijos narių tardymo byla
TEXT
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Pasvalio dvaro inventorius. 1787-09-14Pasvalio dvaro inventorius. 1787-09-14
IMAGE
Skuodo klebonijos valdų inventorius. 1787-04-22Skuodo klebonijos valdų inventorius. 1787-04-22
IMAGE
Užpalių dvaro inventoriai ir planaiUžpalių dvaro inventoriai ir planai
IMAGE
Pakruojo, Rozalimo ir Klovainių parapijų žemėlapisPakruojo, Rozalimo ir Klovainių parapijų žemėlapis
IMAGE
Šeduvos parapijų žemėlapisŠeduvos parapijų žemėlapis
IMAGE
Alantos, Balninkų, Skiemonių, Molėtų ir Kurklių parapijų žemėlapisAlantos, Balninkų, Skiemonių, Molėtų ir Kurklių parapijų žemėlapis
IMAGE
Kuršėnų ir Gruzdžių parapijų žemėlapisKuršėnų ir Gruzdžių parapijų žemėlapis
IMAGE
Vyžuonų ir Anykščių parapijų žemėlapisVyžuonų ir Anykščių parapijų žemėlapis
IMAGE
Smilgių ir Naujamiesčio parapijų žemėlapisSmilgių ir Naujamiesčio parapijų žemėlapis
IMAGE
Krekenavos ir Ramygalos parapijų žemėlapisKrekenavos ir Ramygalos parapijų žemėlapis
IMAGE
Panevėžio parapijos žemėlapisPanevėžio parapijos žemėlapis
IMAGE
Birštono, Punios, Nemaniūnų, Jiezno, Kalvių, Kruonio, Darsūniškio, Rumšiškių ir Stakliškių parapijų žemėlapis. 1812 m.Birštono, Punios, Nemaniūnų, Jiezno, Kalvių, Kruonio, Darsūniškio, Rumšiškių ir Stakliškių parapijų žemėlapis. 1812 m.
IMAGE
Žeimių, Vandžiogalos, Kulvos ir Labūnavos parapijų žemėlapis. 1812 m.Žeimių, Vandžiogalos, Kulvos ir Labūnavos parapijų žemėlapis. 1812 m.
IMAGE
Pandėlio ir Skapiškio parapijų žemėlapisPandėlio ir Skapiškio parapijų žemėlapis
IMAGE
Saločių ir Konstantinavo (Vaškų) parapijų žemėlapisSaločių ir Konstantinavo (Vaškų) parapijų žemėlapis
IMAGE
Kamajų, Kriaunų, Aleksandravėlės ir Obelių parapijų žemėlapisKamajų, Kriaunų, Aleksandravėlės ir Obelių parapijų žemėlapis
IMAGE
Panemunėlio, Onuškio, Aknystos, Rokiškio ir Čedasų parapijų žemėlapisPanemunėlio, Onuškio, Aknystos, Rokiškio ir Čedasų parapijų žemėlapis
IMAGE
Utenos, Labanoro, Suvainiškio, Linkmenų ir Kuktiškių parapijų žemėlapisUtenos, Labanoro, Suvainiškio, Linkmenų ir Kuktiškių parapijų žemėlapis
IMAGE
Pašvitinio ir Linkuvos parapijų žemėlapisPašvitinio ir Linkuvos parapijų žemėlapis
IMAGE
Kauno apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Kowno)Kauno apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Kowno)
TEXT
Joniškėlio, Pasvalio ir Krinčino parapijų žemėlapisJoniškėlio, Pasvalio ir Krinčino parapijų žemėlapis
IMAGE
Pušaloto, Pumpėnų ir Vabalninko parapijų žemėlapisPušaloto, Pumpėnų ir Vabalninko parapijų žemėlapis
IMAGE
Biržų, Pabiržės ir Brunavos parapijų žemėlapisBiržų, Pabiržės ir Brunavos parapijų žemėlapis
IMAGE
Šiaulių apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Szawle)Šiaulių apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Szawle)
TEXT
Kvetkų parapijos žemėlapisKvetkų parapijos žemėlapis
IMAGE
Baisogalos, Surviliškio, Krekenavos, Pašušvio ir Naujamiesčio parapijų žemėlapisBaisogalos, Surviliškio, Krekenavos, Pašušvio ir Naujamiesčio parapijų žemėlapis
IMAGE
Joniškio parapijos žemėlapisJoniškio parapijos žemėlapis
IMAGE
Radviliškio, Šiaulėnų, Tytuvėnų ir Šiluvos parapijų žemėlapisRadviliškio, Šiaulėnų, Tytuvėnų ir Šiluvos parapijų žemėlapis
IMAGE
Akmenės, Laižuvos ir Viekšnių parapijų žemėlapisAkmenės, Laižuvos ir Viekšnių parapijų žemėlapis
IMAGE
Tverų, Varnių, Pavandenės, Laukuvos ir Kvėdarnos parapijų žemėlapisTverų, Varnių, Pavandenės, Laukuvos ir Kvėdarnos parapijų žemėlapis
IMAGE
Telšių apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Telsze)Telšių apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Telsze)
TEXT
Kulių, Gargždų ir Rietavo parapijų žemėlapisKulių, Gargždų ir Rietavo parapijų žemėlapis
IMAGE
Palangos, Laukžemės, Darbėnų, Salantų, Kretingos ir Kartenos parapijų žemėlapisPalangos, Laukžemės, Darbėnų, Salantų, Kretingos ir Kartenos parapijų žemėlapis
IMAGE
Breslaujos apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Braslaw)Breslaujos apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Braslaw)
TEXT
Skuodo, Mosėdžio ir Gintališkės parapijų žemėlapisSkuodo, Mosėdžio ir Gintališkės parapijų žemėlapis
IMAGE
Tirkšlių, Žemalės, Sedos ir Pikelių parapijų žemėlapisTirkšlių, Žemalės, Sedos ir Pikelių parapijų žemėlapis
IMAGE
Platelių, Alsėdžių, Kalvarijos, Plungės ir Kantaučių parapijų žemėlapisPlatelių, Alsėdžių, Kalvarijos, Plungės ir Kantaučių parapijų žemėlapis
IMAGE
Rimšės, Dūkšto ir Vydžių parapijų žemėlapisRimšės, Dūkšto ir Vydžių parapijų žemėlapis
IMAGE
Zarasų ir Smalvų parapijų žemėlapisZarasų ir Smalvų parapijų žemėlapis
IMAGE
Salako ir Tauragnų parapijų žemėlapisSalako ir Tauragnų parapijų žemėlapis
IMAGE
Vilniaus universiteto (Šv.Jono Romos katalikų bažnyčios, observatorijos, bibliotekos, spaustuvės, vaistinės, konvikto ir kito nekilnojamojo turto) liustracija. 1773 – 1774 m.Vilniaus universiteto (Šv.Jono Romos katalikų bažnyčios, observatorijos, bibliotekos, spaustuvės, vaistinės, konvikto ir kito nekilnojamojo turto) liustracija. 1773 – 1774 m.
IMAGE
Ukmergės apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Wilkomir)Ukmergės apskrities parapijų žemėlapiai (Atlas du district de Wilkomir)
TEXT
Ukmergės, Kavarsko, Traupio, Vidiškių ir Deltuvos parapijų žemėlapisUkmergės, Kavarsko, Traupio, Vidiškių ir Deltuvos parapijų žemėlapis
IMAGE
Raguvos ir Troškūnų parapijų žemėlapisRaguvos ir Troškūnų parapijų žemėlapis
IMAGE
Bukonių, Pagirių, Siesikų ir Šėtos parapijų žemėlapisBukonių, Pagirių, Siesikų ir Šėtos parapijų žemėlapis
IMAGE
Kapitono Sierakausko karo teismo byla. 1863-05-23--1863-06-10Kapitono Sierakausko karo teismo byla. 1863-05-23--1863-06-10
IMAGE
Subačiaus ir Svėdasų parapijų žemėlapisSubačiaus ir Svėdasų parapijų žemėlapis
IMAGE
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Vilniaus ir Kauno gubernijų žemdirbystės ir valstybės turtų valdyba (Управление земледелия и государственных имуществ Виленской и Ковенской губернии )Vilniaus ir Kauno gubernijų žemdirbystės ir valstybės turtų valdyba (Управление земледелия и государственных имуществ Виленской и Ковенской губернии )
TEXT
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Juškevičių giminės genealoginis medis.1819 m.Juškevičių giminės genealoginis medis.1819 m.
IMAGE
Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabas (Штаб войск Виленского военного округа)Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabas (Штаб войск Виленского военного округа)
TEXT
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Vilniaus pirklių ir amatininkų sąrašasVilniaus pirklių ir amatininkų sąrašas
IMAGE
Valdovų privilegijų ir veiklos bylų apyrašasValdovų privilegijų ir veiklos bylų apyrašas
TEXT
Vilniaus miesto magistratas (Виленский городской магистрат)Vilniaus miesto magistratas (Виленский городской магистрат)
TEXT
Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanasLietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas
IMAGE
Byla apie Telšių apskrities Ylakių miestelio valstietę Leokadiją Žadovską, kaltinamą uždraustos literatūros platinimuByla apie Telšių apskrities Ylakių miestelio valstietę Leokadiją Žadovską, kaltinamą uždraustos literatūros platinimu
TEXT
Politinių bylų skyriaus apyrašasPolitinių bylų skyriaus apyrašas
TEXT
Vilniaus teismo rūmų prokuroras (Прокурор Виленской судебной палаты)Vilniaus teismo rūmų prokuroras (Прокурор Виленской судебной палаты)
TEXT
Ukmergės apskrities bajorų genealogijos. 1795 m.Ukmergės apskrities bajorų genealogijos. 1795 m.
IMAGE
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Bajoriškų giminių genealogijosBajoriškų giminių genealogijos
IMAGE
Byla apie Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko gubernijų administracinio žemėlapio sudarymą bei šių gubernijų miestų herbų projektų paruošimąByla apie Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko gubernijų administracinio žemėlapio sudarymą bei šių gubernijų miestų herbų projektų paruošimą
IMAGE
Genealoginių dokumentų apyrašasGenealoginių dokumentų apyrašas
TEXT
Vitebsko gubernijos bajorų giminių genealoginiai dokumentaiVitebsko gubernijos bajorų giminių genealoginiai dokumentai
IMAGE
1 - 100 (Total Results 431)>>