Explore your Results

ThumbnailTitle
Dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politiką, tarptautinę padėtįDokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politiką, tarptautinę padėtį
IMAGE
LDŠ raštas Italijos užsienio reikalų ministrui Lietuvos pasiuntinybės Romoje pastato perdavimo TSRS atstovams klausimuLDŠ raštas Italijos užsienio reikalų ministrui Lietuvos pasiuntinybės Romoje pastato perdavimo TSRS atstovams klausimu
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje susirašinėjimo su LDŠ santykių su Vatikano nuncijumi Urugvajuje R. Forni klausimu dokumentaiLietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje susirašinėjimo su LDŠ santykių su Vatikano nuncijumi Urugvajuje R. Forni klausimu dokumentai
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje pro memorijos apie veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politiką, tarptautinę padėtįLietuvos pasiuntinybės Paryžiuje pro memorijos apie veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politiką, tarptautinę padėtį
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politikąDokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politiką, tarptautinę padėtįDokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje veiklą, Prancūzijos vidaus ir užsienio politiką, tarptautinę padėtį
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės bei Urugvajaus lietuvių veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės bei Urugvajaus lietuvių veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės padėtį ir veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės padėtį ir veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės padėtį ir veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės padėtį ir veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės bei Urugvajaus ir Argentinos lietuvių veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės bei Urugvajaus ir Argentinos lietuvių veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės bei Urugvajaus lietuvių veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės bei Urugvajaus lietuvių veiklą, Urugvajaus vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos atstovo Londone B. Balučio testamentą ir dienoraščiusDokumentai apie Lietuvos atstovo Londone B. Balučio testamentą ir dienoraščius
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Pietų Amerikai padėtį, veiklą ir uždarymą, Argentinos ir Urugvajaus lietuvių veikląDokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Pietų Amerikai padėtį, veiklą ir uždarymą, Argentinos ir Urugvajaus lietuvių veiklą
IMAGE
D. Krivicko pranešimas „Lietuvos diplomatijos šefas ir jo funkcijos“D. Krivicko pranešimas „Lietuvos diplomatijos šefas ir jo funkcijos“
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos atstovo Londone B. Balučio sveikatą, mirtį ir laidotuves, B. Balicko pripažinimą Lietuvos atstovu LondoneDokumentai apie Lietuvos atstovo Londone B. Balučio sveikatą, mirtį ir laidotuves, B. Balicko pripažinimą Lietuvos atstovu Londone
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Londone pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės veiklą, tarptautinę padėtį, Didžiosios Britanijos vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Londone pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės veiklą, tarptautinę padėtį, Didžiosios Britanijos vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Londone pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės veiklą, tarptautinę padėtį, Didžiosios Britanijos vidaus ir užsienio politikąLietuvos pasiuntinybės Londone pro memorijos, raštai apie pasiuntinybės veiklą, tarptautinę padėtį, Didžiosios Britanijos vidaus ir užsienio politiką
IMAGE
S. A. Bačkio susirašinėjimo su VLIK’u Lietuvos laisvinimo judėjimo, diplomatų veiklos bei tarptautinės padėties klausimais dokumentaiS. A. Bačkio susirašinėjimo su VLIK’u Lietuvos laisvinimo judėjimo, diplomatų veiklos bei tarptautinės padėties klausimais dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie S. A. Bačkio skyrimą LDŠ pavaduotoju ir LDŠ pareigų perėmimąDokumentai apie S. A. Bačkio skyrimą LDŠ pavaduotoju ir LDŠ pareigų perėmimą
IMAGE
Dokumentai apie K. Škirpos pasiūlymą steigti Lietuvos politinę ir diplomatinę misijąDokumentai apie K. Škirpos pasiūlymą steigti Lietuvos politinę ir diplomatinę misiją
IMAGE
Dokumentai apie VLIK’o santykius su Lenkijos vyriausybe emigracijojeDokumentai apie VLIK’o santykius su Lenkijos vyriausybe emigracijoje
IMAGE
Dokumentai apie VLIK’o, jį sudarančių grupių veiklą bei santykius su LDŠ ir Lietuvos diplomataisDokumentai apie VLIK’o, jį sudarančių grupių veiklą bei santykius su LDŠ ir Lietuvos diplomatais
IMAGE
Dokumentai apie buvusių Lietuvos Respublikos seimų narių aktą dėl Lietuvos padėties ir VLIK’o įgaliojimųDokumentai apie buvusių Lietuvos Respublikos seimų narių aktą dėl Lietuvos padėties ir VLIK’o įgaliojimų
IMAGE
Lietuvos diplomatų ir VLIK’o dalyvavimo Lietuvos delegacijos Taikos konferencijai veikloje dokumentaiLietuvos diplomatų ir VLIK’o dalyvavimo Lietuvos delegacijos Taikos konferencijai veikloje dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie VLIK’o Vykdomosios tarybos sudarymą, jos kompetenciją ir veikląDokumentai apie VLIK’o Vykdomosios tarybos sudarymą, jos kompetenciją ir veiklą
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos diplomatų santykius su Vatikanu, katalikų bažnyčios padėtį Baltijos ir kitose Rytų Europos valstybėseDokumentai apie Lietuvos diplomatų santykius su Vatikanu, katalikų bažnyčios padėtį Baltijos ir kitose Rytų Europos valstybėse
IMAGE
Lietuvos diplomatų susirašinėjimo Australijos pozicijos Baltijos valstybių okupacijos klausimu dokumentaiLietuvos diplomatų susirašinėjimo Australijos pozicijos Baltijos valstybių okupacijos klausimu dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie VLIK’o įsteigimą, jį sudarančių grupių veiklą bei santykius su LDŠ ir Lietuvos diplomataisDokumentai apie VLIK’o įsteigimą, jį sudarančių grupių veiklą bei santykius su LDŠ ir Lietuvos diplomatais
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos atstovų JAV ir Kanadoje skyrimusDokumentai apie Lietuvos atstovų JAV ir Kanadoje skyrimus
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje MadrideDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Madride
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje HelsinkyjeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Helsinkyje
IMAGE
Dokumentai apie JAV Baltijos valstybių de jure pripažinimo sukakčių minėjimusDokumentai apie JAV Baltijos valstybių de jure pripažinimo sukakčių minėjimus
IMAGE
Dokumentai apie LDŠ ir Lietuvos diplomatų nuomonę JAV konsulato steigimo Leningrade, TSRS konsulatų steigimo Čikagoje ir San Franciske klausimuDokumentai apie LDŠ ir Lietuvos diplomatų nuomonę JAV konsulato steigimo Leningrade, TSRS konsulatų steigimo Čikagoje ir San Franciske klausimu
IMAGE
Dokumentai apie LDŠ ir Lietuvos diplomatų nuomonę TSRS pilietybės įstatymo klausimuDokumentai apie LDŠ ir Lietuvos diplomatų nuomonę TSRS pilietybės įstatymo klausimu
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone pro memorijos apie JAV prezidentų rinkimus ir prezidentų požiūrį į Baltijos valstybių okupacijąLietuvos pasiuntinybės Vašingtone pro memorijos apie JAV prezidentų rinkimus ir prezidentų požiūrį į Baltijos valstybių okupaciją
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių išeivijos JAV dalyvavimą renginiuose JAV 200-metų nepriklausomybės sukakčiai paminėtiDokumentai apie Baltijos valstybių išeivijos JAV dalyvavimą renginiuose JAV 200-metų nepriklausomybės sukakčiai paminėti
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje BelgradeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Belgrade
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių diplomatų ir organizacijų protesto akcijas dėl Naujosios Zelandijos pozicijos Baltijos valstybių okupacijos klausimuDokumentai apie Baltijos valstybių diplomatų ir organizacijų protesto akcijas dėl Naujosios Zelandijos pozicijos Baltijos valstybių okupacijos klausimu
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos žmogaus teisių ir apsisprendimo konferencijose LiucernojeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos žmogaus teisių ir apsisprendimo konferencijose Liucernoje
IMAGE
Lietuvos diplomatų skiriamųjų raštų nuorašaiLietuvos diplomatų skiriamųjų raštų nuorašai
IMAGE
LDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais santykių su Kinija palaikymo ir Kinijos politikos Baltijos valstybių okupacijos klausimais dokumentaiLDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais santykių su Kinija palaikymo ir Kinijos politikos Baltijos valstybių okupacijos klausimais dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos atstovo Paryžiuje S. A. Bačkio ir Latvijos atstovo O. Grosvaldo 1948 m. įteiktą Prancūzijos prezidentui peticiją Baltijos valstybių klausimuDokumentai apie Lietuvos atstovo Paryžiuje S. A. Bačkio ir Latvijos atstovo O. Grosvaldo 1948 m. įteiktą Prancūzijos prezidentui peticiją Baltijos valstybių klausimu
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje ŽenevojeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Ženevoje
IMAGE
Dokumentai apie lietuvių išeivijos dalyvavimą ir Baltijos valstybių klausimo kėlimą įvairiuose kongresuose, konferencijose ir simpoziumuoseDokumentai apie lietuvių išeivijos dalyvavimą ir Baltijos valstybių klausimo kėlimą įvairiuose kongresuose, konferencijose ir simpoziumuose
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos santarvės sutarties pasirašymo sukakčių minėjimusDokumentai apie Baltijos santarvės sutarties pasirašymo sukakčių minėjimus
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Baltijos valstybių diplomatų pasitarimuose Vašingtone ir NiujorkeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Baltijos valstybių diplomatų pasitarimuose Vašingtone ir Niujorke
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje HelsinkyjeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Helsinkyje
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje HelsinkyjeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Helsinkyje
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių diplomatų ir išeivijos organizacijų bendradarbiavimą siekiant atkurti valstybių nepriklausomybęDokumentai apie Baltijos valstybių diplomatų ir išeivijos organizacijų bendradarbiavimą siekiant atkurti valstybių nepriklausomybę
IMAGE
LDŠ susirašinėjimo su A. Geručiu veiklos klausimais dokumentaiLDŠ susirašinėjimo su A. Geručiu veiklos klausimais dokumentai
IMAGE
Lietuvos diplomatų susirašinėjimo Baltijos valstybių vėliavų gabenimo į Mėnulį JAV erdvėlaiviu „Apollo 11“ klausimu dokumentaiLietuvos diplomatų susirašinėjimo Baltijos valstybių vėliavų gabenimo į Mėnulį JAV erdvėlaiviu „Apollo 11“ klausimu dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie užsienio valstybių poziciją dėl Baltijos valstybių okupacijos ir buvusių Baltijos valstybių piliečių teisiųDokumentai apie užsienio valstybių poziciją dėl Baltijos valstybių okupacijos ir buvusių Baltijos valstybių piliečių teisių
IMAGE
LDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais 40 Lietuvos kunigų deklaracijos įteikimo TSRS Ministrų Tarybai klausimu dokumentaiLDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais 40 Lietuvos kunigų deklaracijos įteikimo TSRS Ministrų Tarybai klausimu dokumentai
IMAGE
LDŠ pro memorijos apie jo veiklą, Baltijos valstybių padėtį, tarptautinę politikąLDŠ pro memorijos apie jo veiklą, Baltijos valstybių padėtį, tarptautinę politiką
IMAGE
Dokumentai apie memorandumo Baltijos valstybių klausimu JAV ir TSRS valstybių vadovų konferencijai Vašingtone rengimąDokumentai apie memorandumo Baltijos valstybių klausimu JAV ir TSRS valstybių vadovų konferencijai Vašingtone rengimą
IMAGE
Dokumentai apie deklaracijų ir memorandumų 1939 m. rugpjūčio 23 d. Sovietų Sąjungos ir Vokietijos nepuolimo pakto ir jo slaptojo protokolo 30-ųjų pasirašymo metinių proga rengimąDokumentai apie deklaracijų ir memorandumų 1939 m. rugpjūčio 23 d. Sovietų Sąjungos ir Vokietijos nepuolimo pakto ir jo slaptojo protokolo 30-ųjų pasirašymo metinių proga rengimą
IMAGE
LDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais Danijos ir TSRS finansinių pretenzijų atlyginimo sutarties, Baltijos valstybių inkorporacijos nepripažinimo klausimais dokumentaiLDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais Danijos ir TSRS finansinių pretenzijų atlyginimo sutarties, Baltijos valstybių inkorporacijos nepripažinimo klausimais dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie lietuvių išeivijos surengtą mitingą dėl Lietuvos okupacijos klausimo kėlimo Jungtinių Tautų organizacijojeDokumentai apie lietuvių išeivijos surengtą mitingą dėl Lietuvos okupacijos klausimo kėlimo Jungtinių Tautų organizacijoje
IMAGE
LDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais Italijos pozicijos Lietuvos okupacijos, Lietuvos užsienio pasų pripažinimo, Italijos vidaus ir užsienio politikos klausimais dokumentaiLDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais Italijos pozicijos Lietuvos okupacijos, Lietuvos užsienio pasų pripažinimo, Italijos vidaus ir užsienio politikos klausimais dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos tęstinumą ir jos išlaikymąDokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos tęstinumą ir jos išlaikymą
IMAGE
Dokumentai apie TSRS siūlomo sudaryti nepuolimo pakto įtaką Baltijos valstybių padėčiaiDokumentai apie TSRS siūlomo sudaryti nepuolimo pakto įtaką Baltijos valstybių padėčiai
IMAGE
Dokumentai apie katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje klausimo kėlimą Antrajame Vatikano susirinkimeDokumentai apie katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje klausimo kėlimą Antrajame Vatikano susirinkime
IMAGE
LDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje klausimo kėlimo Pasauliniame evangelikų liuteronų bažnyčios suvažiavime Helsinkyje klausimu dokumentaiLDŠ susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje klausimo kėlimo Pasauliniame evangelikų liuteronų bažnyčios suvažiavime Helsinkyje klausimu dokumentai
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Kolgeito (Colgate) universiteto (JAV) konferencijoseDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą Kolgeito (Colgate) universiteto (JAV) konferencijose
IMAGE
Dokumentai apie JAV senatoriaus J. Dervinskio pasiūlymą Baltijos valstybių atstovams pasirašyti branduolinių ginklų bandymų dalinio sustabdymo sutartįDokumentai apie JAV senatoriaus J. Dervinskio pasiūlymą Baltijos valstybių atstovams pasirašyti branduolinių ginklų bandymų dalinio sustabdymo sutartį
IMAGE
Dokumentai apie Pavergtųjų Europos Tautų memorandumo padėties Rytų Europoje klausimu įteikimą NATO vadovų konferencijai ParyžiujeDokumentai apie Pavergtųjų Europos Tautų memorandumo padėties Rytų Europoje klausimu įteikimą NATO vadovų konferencijai Paryžiuje
IMAGE
Dokumentai apie tarptautines konferencijas TSRS komunistinės propagandos klausimais Paryžiuje ir RomojeDokumentai apie tarptautines konferencijas TSRS komunistinės propagandos klausimais Paryžiuje ir Romoje
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą TSRS, JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrų konferencijoje ŽenevojeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą TSRS, JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrų konferencijoje Ženevoje
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos atstovavimo Australijoje galimybesDokumentai apie Lietuvos atstovavimo Australijoje galimybes
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą TSRS, JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos valstybių vadovų konferencijoje MaskvojeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą TSRS, JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos valstybių vadovų konferencijoje Maskvoje
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą TSRS, JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrų konferencijoje ŽenevojeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą TSRS, JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrų konferencijoje Ženevoje
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vadovų konferencijose ParyžiujeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vadovų konferencijose Paryžiuje
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių okupacijos minėjimus ir išeivijos surengtas protesto akcijasDokumentai apie Baltijos valstybių okupacijos minėjimus ir išeivijos surengtas protesto akcijas
IMAGE
Dokumentai apie Vokietijos suvienijimo projektą ir suvienijimo įtaką Baltijos valstybių padėčiaiDokumentai apie Vokietijos suvienijimo projektą ir suvienijimo įtaką Baltijos valstybių padėčiai
IMAGE
Dokumentai apie LDŠ pasiūlymą surengti Baltijos valstybių diplomatų konferenciją padėties Baltijos ir kitose Rytų Europos valstybėse klausimuDokumentai apie LDŠ pasiūlymą surengti Baltijos valstybių diplomatų konferenciją padėties Baltijos ir kitose Rytų Europos valstybėse klausimu
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos valstybių vadovų konferencijose Bermuduose, Berlyne ir ŽenevojeDokumentai apie Baltijos valstybių klausimo kėlimą JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos valstybių vadovų konferencijose Bermuduose, Berlyne ir Ženevoje
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos sovietinę okupaciją, Lietuvos diplomatų ir išeivijos veiklą siekiant atkurti Lietuvos valstybingumąDokumentai apie Lietuvos sovietinę okupaciją, Lietuvos diplomatų ir išeivijos veiklą siekiant atkurti Lietuvos valstybingumą
IMAGE
Dokumentai apie Baltijos valstybių okupacijos klausimo kėlimą Baltijos valstybių diplomatų pasitarime LondoneDokumentai apie Baltijos valstybių okupacijos klausimo kėlimą Baltijos valstybių diplomatų pasitarime Londone
IMAGE
Susirašinėjimo diplomatų finansavimo klausimu dokumentaiSusirašinėjimo diplomatų finansavimo klausimu dokumentai
IMAGE
Susirašinėjimo diplomatų finansavimo klausimu dokumentaiSusirašinėjimo diplomatų finansavimo klausimu dokumentai
IMAGE
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone raštai apie pinigų išmokėjimą LDŠLietuvos pasiuntinybės Vašingtone raštai apie pinigų išmokėjimą LDŠ
IMAGE
Susirašinėjimo diplomatų finansavimo klausimu dokumentaiSusirašinėjimo diplomatų finansavimo klausimu dokumentai
IMAGE
Šaulių sąjungos uniformosŠaulių sąjungos uniformos
IMAGE
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro J. Urbšio telegramos apie S. Lozoraičio paskyrimą LDŠ nuorašaiLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro J. Urbšio telegramos apie S. Lozoraičio paskyrimą LDŠ nuorašai
IMAGE
Dokumentai apie Lietuvos atstovų Europos valstybėse ir Kinijoje skyrimusDokumentai apie Lietuvos atstovų Europos valstybėse ir Kinijoje skyrimus
IMAGE
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Centro valdybos, I Kauno ir XX Klaipėdos šaulių rinktinių ir būrių veiklos bylų apyrašasCentro valdybos, I Kauno ir XX Klaipėdos šaulių rinktinių ir būrių veiklos bylų apyrašas
TEXT
Lietuvos diplomatijos šefas Stasys LozoraitisLietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis
TEXT
Papildomasis protokolas tarp Lietuvos Respublikos ir Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungos dėl Lietuvos ir SSR Sąjungos valstybinės sienos nustatymoPapildomasis protokolas tarp Lietuvos Respublikos ir Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungos dėl Lietuvos ir SSR Sąjungos valstybinės sienos nustatymo
IMAGE
Teisių-administracijos departamento veiklos bylų apyrašasTeisių-administracijos departamento veiklos bylų apyrašas
TEXT
Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos savitarpinės pagalbos sutarties ratifikavimo raštasVilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos savitarpinės pagalbos sutarties ratifikavimo raštas
IMAGE
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Lietuvos miestų istorijosLietuvos miestų istorijos
IMAGE
Raportų knygaRaportų knyga
IMAGE
Šaulių sąjungaŠaulių sąjunga
TEXT
Lietuvos kariuomenės ordinai ir medaliaiLietuvos kariuomenės ordinai ir medaliai
IMAGE
Veiklos bylų apyrašasVeiklos bylų apyrašas
TEXT
Rikiuotės skyriaus veiklos bylų apyrašasRikiuotės skyriaus veiklos bylų apyrašas
TEXT
1940 m. sausio mėn. Ministrų Tarybos posėdžių protokolai. 1922 m. Lietuvos valstybės konstitucija (Seimo patvirtinta, su parašais). 1938 m. Lietuvos konstitucija ir jos pakeitimas. Raudonosios armijos vadovybės ir Lietuvos vyriausybės atstovų sutarties dėl TSRS kariuomenės išdėstymo Lietuvoje nuorašas. Tarptautinių sutarčių, nusikaltėliams išduoti, patvirtinti nuorašai. Sutartis su Latvija dėl geležinkelių naudojimo.1940 m. sausio mėn. Ministrų Tarybos posėdžių protokolai. 1922 m. Lietuvos valstybės konstitucija (Seimo patvirtinta, su parašais). 1938 m. Lietuvos konstitucija ir jos pakeitimas. Raudonosios armijos vadovybės ir Lietuvos vyriausybės atstovų sutarties dėl TSRS kariuomenės išdėstymo Lietuvoje nuorašas. Tarptautinių sutarčių, nusikaltėliams išduoti, patvirtinti nuorašai. Sutartis su Latvija dėl geležinkelių naudojimo.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 186)>>