Explore your Results

ThumbnailTitle
Orthodoxa fidei confessio de una eademque Dei Patris, Filii, et Spiritus Sancti divinitate, ac tribus personis, tam e Scriptura Sacra, quam vetustissimis Ecclesiae doctoribus summatim collecta / [Nicolaus Pacz] ; iudicium d. Georgii Weigelii theologi de hoc scripto ...Orthodoxa fidei confessio de una eademque Dei Patris, Filii, et Spiritus Sancti divinitate, ac tribus personis, tam e Scriptura Sacra, quam vetustissimis Ecclesiae doctoribus summatim collecta / [Nicolaus Pacz] ; iudicium d. Georgii Weigelii theologi de hoc scripto ...
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Babtai. [Raportas apie Babtų bažnyčios ir parapijos padėtį]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Babtai. [Raportas apie Babtų bažnyčios ir parapijos padėtį]
TEXT
Szwętas giesmes dieł kriszczionu kataliku suraszitas ir iszspaustas / [sudaryt. Valmikas Vincentas].Szwętas giesmes dieł kriszczionu kataliku suraszitas ir iszspaustas / [sudaryt. Valmikas Vincentas].
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio baudžiauninkų mokesčių ir išlaidų suvestinėVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio baudžiauninkų mokesčių ir išlaidų suvestinė
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dekaniškės. [Stolpieniatų ir Dekaniškių palivarkų pajamų ir išlaidų apyskaitos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dekaniškės. [Stolpieniatų ir Dekaniškių palivarkų pajamų ir išlaidų apyskaitos]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bobruiskas. [Babruisko mokyklų prorektoriaus Aleksandro Sipailos prašymas leisti klausyti išpažinčių kun. Macevičiui iš Pinsko profesoriauti pakviestam ir kun. Lapickiui iš Pastovių]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bobruiskas. [Babruisko mokyklų prorektoriaus Aleksandro Sipailos prašymas leisti klausyti išpažinčių kun. Macevičiui iš Pinsko profesoriauti pakviestam ir kun. Lapickiui iš Pastovių]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: bažnyčia ir vienuolynai. Ašmenos pranciškonų vienuolynasVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: bažnyčia ir vienuolynai. Ašmenos pranciškonų vienuolynas
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Raketiškės kaimo valstiečių Kavaltiškės ekonomui sumokėti činšo ir padūmės mokesčiaiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Raketiškės kaimo valstiečių Kavaltiškės ekonomui sumokėti činšo ir padūmės mokesčiai
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Tripšiškių valstiečių Adutiškio dvarui sumokėti činšo mokesčiaiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Tripšiškių valstiečių Adutiškio dvarui sumokėti činšo mokesčiai
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Vilniaus kapitulos bylos Vilniaus kanauninkui Antanui Kruševskiui ir Ignotui Žukui dėl Braševičių dvaro (Kobrino pavietas) nualinimo bei baudžiauninkų engimo: skundo aktikacijos išrašas, Žuko paaiškinimas į komisaro Petro Bogurskio ieškinį, pastabos komisarui ir provizijos sąrašasVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Vilniaus kapitulos bylos Vilniaus kanauninkui Antanui Kruševskiui ir Ignotui Žukui dėl Braševičių dvaro (Kobrino pavietas) nualinimo bei baudžiauninkų engimo: skundo aktikacijos išrašas, Žuko paaiškinimas į komisaro Petro Bogurskio ieškinį, pastabos komisarui ir provizijos sąrašas
TEXT
Apsakimas, kurruomi wissiems į žinnę duodama yra, kad ... ant Prusų rubbežaus ... dabbar daugiaus užweizdų pastatiti, ne kaip pirma buvoApsakimas, kurruomi wissiems į žinnę duodama yra, kad ... ant Prusų rubbežaus ... dabbar daugiaus užweizdų pastatiti, ne kaip pirma buvo
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Reikalavimai Tolkovo palivarkui dėl ribų nustatymo]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Reikalavimai Tolkovo palivarkui dėl ribų nustatymo]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Karmelitai. Vilniaus vyskupas rašo katalikų dvasinei kolegijai dėl senos regulos karmelito Brohardo Judzinskio, dalyvavusio 1831 m. sukilime ir nuteisto ištremti į SibirąVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Karmelitai. Vilniaus vyskupas rašo katalikų dvasinei kolegijai dėl senos regulos karmelito Brohardo Judzinskio, dalyvavusio 1831 m. sukilime ir nuteisto ištremti į Sibirą
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Čarnovčicai - Čyžiškės. [Vilniaus vyskupo raštas Romos katalikų dvasinei kolegijai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Čarnovčicai - Čyžiškės. [Vilniaus vyskupo raštas Romos katalikų dvasinei kolegijai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bistryčia. [Elenos Semionovnos Ščasnienės Pašiničienės ir jos sūnaus Jurgio Ščasnovičiaus Pašiničiaus Podolčašo (?) dvarelio, esančio prie Jasionių dvaro, išnuomavimo raštas karaliaus maršalkienei Marinai Mikolajevnai Lukošienei Boleslavovičienei Svirskienei]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bistryčia. [Elenos Semionovnos Ščasnienės Pašiničienės ir jos sūnaus Jurgio Ščasnovičiaus Pašiničiaus Podolčašo (?) dvarelio, esančio prie Jasionių dvaro, išnuomavimo raštas karaliaus maršalkienei Marinai Mikolajevnai Lukošienei Boleslavovičienei Svirskienei]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio valdų 1509-1790 m. laikotarpio dokumentaiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio valdų 1509-1790 m. laikotarpio dokumentai
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Cimkovičiai. [Martyno Radvilos, Timkovičių bažnyčios kolatoriaus, įgaliojimas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Cimkovičiai. [Martyno Radvilos, Timkovičių bažnyčios kolatoriaus, įgaliojimas]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio miestelio gyventojų atsiskaitymo su Adutiškio dvaru kvitai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio miestelio gyventojų atsiskaitymo su Adutiškio dvaru kvitai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. K. Borovskis patvirtina gavęs pinigus iš Adutiškio dvaro už šlėktos Bortkevičiaus tarnų sumuštų Adutiškio žmonių apžiūrėjimąVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. K. Borovskis patvirtina gavęs pinigus iš Adutiškio dvaro už šlėktos Bortkevičiaus tarnų sumuštų Adutiškio žmonių apžiūrėjimą
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Rozpoznanie Kalkulacyi Just. DrązewskiegoVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Rozpoznanie Kalkulacyi Just. Drązewskiego
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Ramoniūnų ir Davaisių kaimų (Švenčionių rajonas) gyventojų činšo, žemės ir padūmės mokesčių kvitai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Ramoniūnų ir Davaisių kaimų (Švenčionių rajonas) gyventojų činšo, žemės ir padūmės mokesčių kvitai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Vilniaus kapitulai priklausančio Braševičių dvaro sąskaitininko Antano Cechanovičiaus (Antoni Ciechanowicz) ir M. Buinickio (M. Buynicki) laiškai nežinomam asmeniui, kuriuose rašoma apie įvairius finansinius, ūkinius reikalus, choleros epidemiją ir kt.]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Vilniaus kapitulai priklausančio Braševičių dvaro sąskaitininko Antano Cechanovičiaus (Antoni Ciechanowicz) ir M. Buinickio (M. Buynicki) laiškai nežinomam asmeniui, kuriuose rašoma apie įvairius finansinius, ūkinius reikalus, choleros epidemiją ir kt.]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Inwentarz majątku HoduciszekVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Inwentarz majątku Hoduciszek
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio dvaro baudžiauninkų činšo mokesčiaiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio dvaro baudžiauninkų činšo mokesčiai
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko valstiečių sandėlio 1817-1819 m. apyskaita]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko valstiečių sandėlio 1817-1819 m. apyskaita]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Brastos vaivadijos vaznio Stepono Levkovičiaus reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Vilniaus kapitulos valdą Borodičius (Brastos pavietas) ir apžiūrėjo kaimyno Jokūbo Pšišichodskio nuganytus Borodičių ir Sviekličių kaimų javusVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Brastos vaivadijos vaznio Stepono Levkovičiaus reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Vilniaus kapitulos valdą Borodičius (Brastos pavietas) ir apžiūrėjo kaimyno Jokūbo Pšišichodskio nuganytus Borodičių ir Sviekličių kaimų javus
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio dvaro paktininko Abromo Semelovičiaus Apenheimo 1826-1828 m. karvių, prieauglio, primelžto pieno ir pajamų apyskaita]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio dvaro paktininko Abromo Semelovičiaus Apenheimo 1826-1828 m. karvių, prieauglio, primelžto pieno ir pajamų apyskaita]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr bydła z folwarku Kołpienicy Małey odesłanego do folwarku Braszewicze.Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr bydła z folwarku Kołpienicy Małey odesłanego do folwarku Braszewicze.
TEXT
Зарава / рэдактар-выдавец У. Гронімау.Зарава / рэдактар-выдавец У. Гронімау.
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko pajamų ir išlaidų natūra ir pinigais 1837 m. apyskaita]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko pajamų ir išlaidų natūra ir pinigais 1837 m. apyskaita]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bihomlė arba Volča. [Palenkės vaivados Vasilijaus Tiškevičiaus raštas, kuriuo pasižada dalyvauti arba atsiųsti įgaliotinį pravedant žemės ribas tarp Lahoisko dvaro Senosios Volčios ir Volčios Biahomlio valdų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bihomlė arba Volča. [Palenkės vaivados Vasilijaus Tiškevičiaus raštas, kuriuo pasižada dalyvauti arba atsiųsti įgaliotinį pravedant žemės ribas tarp Lahoisko dvaro Senosios Volčios ir Volčios Biahomlio valdų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Sokolo palivarko (Braševičių valdos) pajamų ir išlaidų registras]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Sokolo palivarko (Braševičių valdos) pajamų ir išlaidų registras]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dekaniškės. [Metropolito Stanislovo Siestrencevičiaus įgaliojimas kan. Antanui Paulauskui administruoti jo valdas: Svyrionėlių, Stolpieniatų ir Dekaniškių palivarkus, namus Vilniuje]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dekaniškės. [Metropolito Stanislovo Siestrencevičiaus įgaliojimas kan. Antanui Paulauskui administruoti jo valdas: Svyrionėlių, Stolpieniatų ir Dekaniškių palivarkus, namus Vilniuje]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Rementa pieniężneVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Rementa pieniężne
TEXT
Karališkas prisakimas, kad ney žalnerei, ir kitti žmones iš Ungarų bey Sibenbirgių žemės pareidami ney taworai iš tų žemjų atweštipawietros deley į žemmes Maloningiauso musų karalaus bus ileistiKarališkas prisakimas, kad ney žalnerei, ir kitti žmones iš Ungarų bey Sibenbirgių žemės pareidami ney taworai iš tų žemjų atweštipawietros deley į žemmes Maloningiauso musų karalaus bus ileisti
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bžostovica. [Apie Berestavicos bažnyčios kunigų skaičių ir jų prievoles pagal Vilniaus kašteliono Jeronimo ir Sofijos Chodkevičių fundaciją, pamaldas ir iškilmingas šventes]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bžostovica. [Apie Berestavicos bažnyčios kunigų skaičių ir jų prievoles pagal Vilniaus kašteliono Jeronimo ir Sofijos Chodkevičių fundaciją, pamaldas ir iškilmingas šventes]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr expensy roznych produktowVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr expensy roznych produktow
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio bažnyčios inventorius.Yra Adutiškio bažnyčios įkūrimo ir jos apdovanojimo privilegijos nuorašas, Vidžių bažnyčios vizitacijos akto fragmentasVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio bažnyčios inventorius.Yra Adutiškio bažnyčios įkūrimo ir jos apdovanojimo privilegijos nuorašas, Vidžių bažnyčios vizitacijos akto fragmentas
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bihomlė arba Volča. [Biahomlio unitų cerkvės fundacijos (Minsko pav.)]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bihomlė arba Volča. [Biahomlio unitų cerkvės fundacijos (Minsko pav.)]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Vienuolynai. Lucko vyskupas Steponas Levinskis rašo vyskupui J. Kosakovskiui apie Židičino bei kitų vienuolynų reikalus, apie trapistų apgyvendinimą Dermanės ir Židičino bazilijonų vienuolynuoseVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Vienuolynai. Lucko vyskupas Steponas Levinskis rašo vyskupui J. Kosakovskiui apie Židičino bei kitų vienuolynų reikalus, apie trapistų apgyvendinimą Dermanės ir Židičino bazilijonų vienuolynuose
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Šaukimas į Ašmenos pakamarės teismą Vilniaus kapitulai, kuriai iškėlė bylą Petras Rudamina Dusiatskis dėl žemės ribų pažeidinėjimo. Minimos Ašmenos pavieto Adutiškio, Kamojo, Ažudievio ir Vaitoniškių žemėsVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Šaukimas į Ašmenos pakamarės teismą Vilniaus kapitulai, kuriai iškėlė bylą Petras Rudamina Dusiatskis dėl žemės ribų pažeidinėjimo. Minimos Ašmenos pavieto Adutiškio, Kamojo, Ažudievio ir Vaitoniškių žemės
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio dvaro valstiečių sumokėti činšo mokesčiaiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio dvaro valstiečių sumokėti činšo mokesčiai
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Pranciškonai. Slonimo dekanas J. Oborovičius praneša Vilniaus katalikų dvasinei konsistorijai apie pranciškonų vienuolio karinio kapeliono Polocke Kutausko apdovanojimą kryžiumiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Pranciškonai. Slonimo dekanas J. Oborovičius praneša Vilniaus katalikų dvasinei konsistorijai apie pranciškonų vienuolio karinio kapeliono Polocke Kutausko apdovanojimą kryžiumi
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio valdų administratoriaus K.Vrublevskio raportai kapitulai ekonominiais dvaro reikalais]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio valdų administratoriaus K.Vrublevskio raportai kapitulai ekonominiais dvaro reikalais]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: miestas ir pavietas. [Brastos vaivadaičio Jono Valerijono ir Onos Valavičiūtės Kuncevičių byla prieš Ukmergės pav. žemės teisėją Lauryną Mykolą ir Ukmergės pav. laučių Joną Vladislovą Odlianiskius Počobutus, Lenkijos dvaro karūžą Vaitiekų Pražmovskį ir jo žmoną Sventoslavą Duninaitę Rajeckaitę, prieš tai buvusia Smolensko vaivadiene Adomiene Sakovičiene, dėl velionio Andrejaus Odlianickio Počobuto palikto turto paveldėjimo: dėl Ašmenos pavieto Alšėnų (Galšios), Piktušos kitaip Zaroslės dvarų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: miestas ir pavietas. [Brastos vaivadaičio Jono Valerijono ir Onos Valavičiūtės Kuncevičių byla prieš Ukmergės pav. žemės teisėją Lauryną Mykolą ir Ukmergės pav. laučių Joną Vladislovą Odlianiskius Počobutus, Lenkijos dvaro karūžą Vaitiekų Pražmovskį ir jo žmoną Sventoslavą Duninaitę Rajeckaitę, prieš tai buvusia Smolensko vaivadiene Adomiene Sakovičiene, dėl velionio Andrejaus Odlianickio Počobuto palikto turto paveldėjimo: dėl Ašmenos pavieto Alšėnų (Galšios), Piktušos kitaip Zaroslės dvarų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Pranciškonai. Kun. Antano Fronckevičiaus dokumentai, kuriuose minimi pranciškonai: Bernardas Fronckevičius, Leonas Voinovskis, Apolinaras Gimbutas (lap. 5), kun. Antanas Fronckevičius (lap. 4,8), Bobinskis (lap. 1), Siekliuckis (lap. 3), Volodkova (lap. 6),; Putvinskis (lap. 9)Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Pranciškonai. Kun. Antano Fronckevičiaus dokumentai, kuriuose minimi pranciškonai: Bernardas Fronckevičius, Leonas Voinovskis, Apolinaras Gimbutas (lap. 5), kun. Antanas Fronckevičius (lap. 4,8), Bobinskis (lap. 1), Siekliuckis (lap. 3), Volodkova (lap. 6),; Putvinskis (lap. 9)
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Do Konsystorza Wileńskiego od Plebana Kościola parafialnego Widzkiego RaportVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Do Konsystorza Wileńskiego od Plebana Kościola parafialnego Widzkiego Raport
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: dekanatas. Ведомость о числе умерших по возрастам по Oшмянскому деканатуVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: dekanatas. Ведомость о числе умерших по возрастам по Oшмянскому деканату
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Alšėnai. Alšėnų bažnyčiaVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Alšėnai. Alšėnų bažnyčia
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bistryčia. [Bistryčios klebono Povilo Sviderskio rašto nuorašas, kuriuo perleidžia Stanislaviškius, Maceikiškius, Munduciškius, Jancuškovščiną Mykolui Šostakui, Radzivilovičiui ir Zimnochovskiui]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bistryčia. [Bistryčios klebono Povilo Sviderskio rašto nuorašas, kuriuo perleidžia Stanislaviškius, Maceikiškius, Munduciškius, Jancuškovščiną Mykolui Šostakui, Radzivilovičiui ir Zimnochovskiui]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: bažnyčia ir vienuolynai. I. Oskierkos laiškas J. KosakovskiuiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: bažnyčia ir vienuolynai. I. Oskierkos laiškas J. Kosakovskiui
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bienica. [Dėl procentų sumažinimo Benicos dvaro Barbaravos palivarkui (Ašmenos pav.) nuo paskolintos sumos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bienica. [Dėl procentų sumažinimo Benicos dvaro Barbaravos palivarkui (Ašmenos pav.) nuo paskolintos sumos]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Čarnovčicai - Čyžiškės. [Šaukimas Vilniaus kapitulai į asesorių teismą Varšuvoje dėl Mykolo Oginskio skundo]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Čarnovčicai - Čyžiškės. [Šaukimas Vilniaus kapitulai į asesorių teismą Varšuvoje dėl Mykolo Oginskio skundo]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio dvaro valstiečių, dvaro tarnų ir miestelėnų prašymai Vilniaus kapitulai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio dvaro valstiečių, dvaro tarnų ir miestelėnų prašymai Vilniaus kapitulai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko pasėtų ir išduotų valstiečiams grūdų registracijos knyga]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Mirkliškių palivarko pasėtų ir išduotų valstiečiams grūdų registracijos knyga]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: miestas ir pavietas. Dėl žemės ribų atnaujinimo tarp Smolensko vaivadienės Ievos Pacaitės Gonsevskos Polianų ir Jasionių valdų bei karališkų valstiečių Žukainių kaimo (Ašmenos pavietas), priklausančio Aukštadvario dvarui (Vilniaus pavietas)Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: miestas ir pavietas. Dėl žemės ribų atnaujinimo tarp Smolensko vaivadienės Ievos Pacaitės Gonsevskos Polianų ir Jasionių valdų bei karališkų valstiečių Žukainių kaimo (Ašmenos pavietas), priklausančio Aukštadvario dvarui (Vilniaus pavietas)
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Vilniaus kapitulos nutarimas paskirti Adutiškio valdų administratoriumi prel. DluskįVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Vilniaus kapitulos nutarimas paskirti Adutiškio valdų administratoriumi prel. Dluskį
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Velvelio Geržkovičiaus Kaminskio prašymas Vilniaus kapitulai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Velvelio Geržkovičiaus Kaminskio prašymas Vilniaus kapitulai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Delelgato kunigo Puslavskio raportas Vilniaus kapitulai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Delelgato kunigo Puslavskio raportas Vilniaus kapitulai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dekaniškės. [Nenustatyto pareigūno pranešimas apie bylinėjimosi dėl žemės ribų tarp Vilniaus kapitulos valdomo Dekaniškių palivarko ir Rubno dvaro valdytojos Radziševskos eigą. Minimi Inturkės klebonas Saševskis ir matininkas Šantyrius]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dekaniškės. [Nenustatyto pareigūno pranešimas apie bylinėjimosi dėl žemės ribų tarp Vilniaus kapitulos valdomo Dekaniškių palivarko ir Rubno dvaro valdytojos Radziševskos eigą. Minimi Inturkės klebonas Saševskis ir matininkas Šantyrius]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Karmelitai. Vienuolis Boguslavas prašo karmelito Dionizo iš Vilniaus atsiųsti išpažinties klausytoją į vienuolynąVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Karmelitai. Vienuolis Boguslavas prašo karmelito Dionizo iš Vilniaus atsiųsti išpažinties klausytoją į vienuolyną
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Umowa między Janem Naruszewiczem i Albertem RadwilemVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Umowa między Janem Naruszewiczem i Albertem Radwilem
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: bažnyčia ir vienuolynai. Ašmenos klebonijaVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: bažnyčia ir vienuolynai. Ašmenos klebonija
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Kristupas ir Gana Sadovskiai pripažįsta Liachovičių kaimo baudžianinkui Ostapui Bagdonavičiui iš Adutiškio dvaro dovanotas žemes, esančias šalia Liachovičių ir Kamojo kaimų, prie Kamojo ežeroVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Kristupas ir Gana Sadovskiai pripažįsta Liachovičių kaimo baudžianinkui Ostapui Bagdonavičiui iš Adutiškio dvaro dovanotas žemes, esančias šalia Liachovičių ir Kamojo kaimų, prie Kamojo ežero
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr spraw Braszewskich od antecessora pana Pawła DymskiegoVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr spraw Braszewskich od antecessora pana Pawła Dymskiego
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: miestas ir pavietas. Zenovičius, Ašmenos maršalka - laiškas Mykolui Zenovičiui (?)Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Ašmena: miestas ir pavietas. Zenovičius, Ašmenos maršalka - laiškas Mykolui Zenovičiui (?)
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio dvaro ir Stajėtiškio bei Mirkliškių palivarkų grūdų ir gyvulių pajamos ir išlaidos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio dvaro ir Stajėtiškio bei Mirkliškių palivarkų grūdų ir gyvulių pajamos ir išlaidos]
TEXT
Малады камуніст / Камуністычны саюз моладзі Польшчы. Сэкція Камуніст. Інтернацыяналу Моладзі.Малады камуніст / Камуністычны саюз моладзі Польшчы. Сэкція Камуніст. Інтернацыяналу Моладзі.
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bihomlė arba Volča. [Raštas rotmistrui Bogdanui Steckevičiui, kad grąžintu paimtus jaučius ir arklius iš kapitulos Volčos dvaro baudžiauninkų]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Bihomlė arba Volča. [Raštas rotmistrui Bogdanui Steckevičiui, kad grąžintu paimtus jaučius ir arklius iš kapitulos Volčos dvaro baudžiauninkų]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brėslauja. Wiadomosc dekanatu Brasławskiego wiele się znaydzie duszVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brėslauja. Wiadomosc dekanatu Brasławskiego wiele się znaydzie dusz
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Wiadomość ceny zborżaVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Wiadomość ceny zborża
TEXT
Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descrip[tio] / iillssmi. ac excellmi. principis ac Dni. D. Nicolai Christophori Radziwil D. G. Olycae ac in Niewies Ducis S. Rom. Imp. principis in Szylowiec ac Mir comitis et S. Sepulchri Hirosolimitani Militis etc. opera et cura in lucem edita.Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descrip[tio] / iillssmi. ac excellmi. principis ac Dni. D. Nicolai Christophori Radziwil D. G. Olycae ac in Niewies Ducis S. Rom. Imp. principis in Szylowiec ac Mir comitis et S. Sepulchri Hirosolimitani Militis etc. opera et cura in lucem edita.
IMAGE
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio valstiečio F. Huščos pareiškia Vilniaus kapitulai ir Adutiškio dvaro nuomotojui Kulvinskiui apie bajoriškos kilmės įrodymąVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Adutiškio valstiečio F. Huščos pareiškia Vilniaus kapitulai ir Adutiškio dvaro nuomotojui Kulvinskiui apie bajoriškos kilmės įrodymą
TEXT
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony / Joachim Lelewel skreślił.Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony / Joachim Lelewel skreślił.
IMAGE
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Dokumentai Vilniaus kapitulos bylos su Tarakonių bazilijonais, Brastos jezuitais, Bienickiais ir kt. dėl Braševičių dvaro ribųVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Dokumentai Vilniaus kapitulos bylos su Tarakonių bazilijonais, Brastos jezuitais, Bienickiais ir kt. dėl Braševičių dvaro ribų
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Stajatiškis. [Stajėtiškio palivarko pajamų ir išlaidų apyskaita bei valstiečių sąrašas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Stajatiškis. [Stajėtiškio palivarko pajamų ir išlaidų apyskaita bei valstiečių sąrašas]
TEXT
Malones-užrašas maloningauso Prusų karalaus wissiems nu jo žalnieru pabegusiems ir tarp ju parašitiems, ipaczei tiems kurrie dar Prusų žemėje laikos, kad je tojaus iš geros wales ir ilgausey czese trių menesiu wel pri sawo regumentu isiraššis, nu wissos korawones walni bus duotasMalones-užrašas maloningauso Prusų karalaus wissiems nu jo žalnieru pabegusiems ir tarp ju parašitiems, ipaczei tiems kurrie dar Prusų žemėje laikos, kad je tojaus iš geros wales ir ilgausey czese trių menesiu wel pri sawo regumentu isiraššis, nu wissos korawones walni bus duotas
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Sąrašas Adutiškio valdų valstiečių, negalinčių išmokėti mokesčių ir reikalingų pagalbos grūdais]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Sąrašas Adutiškio valdų valstiečių, negalinčių išmokėti mokesčių ir reikalingų pagalbos grūdais]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Borodičiai. Jana Tołoczko i jego żony otrzymanieVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Borodičiai. Jana Tołoczko i jego żony otrzymanie
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Žinios apie audros sunaikintus pasėlius Mirkliškių ir Stajėtiškio palivarke]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis: Mirkliškiai. [Žinios apie audros sunaikintus pasėlius Mirkliškių ir Stajėtiškio palivarke]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). [Brastos dekanato Brastos, Kamianeco ir Vysokajės bažnyčių krikšto, vedybų ir mirties metrikų išrašų knyga]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). [Brastos dekanato Brastos, Kamianeco ir Vysokajės bažnyčių krikšto, vedybų ir mirties metrikų išrašų knyga]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Oyciec nasz...Jerzy RadziwiłowiczVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Oyciec nasz...Jerzy Radziwiłowicz
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Borisovas. [Kun. Viktoro Bielskio vekselis Smolensko kan. ir Borisovo komendoriui Andriui Giedraičiui]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Borisovas. [Kun. Viktoro Bielskio vekselis Smolensko kan. ir Borisovo komendoriui Andriui Giedraičiui]
TEXT
Siege de Memel / dessiné par Therbu lieutenant ingenieur; Gravé par Cöntgen graveur de la cour et de l'Univerdité de Mayence.Siege de Memel / dessiné par Therbu lieutenant ingenieur; Gravé par Cöntgen graveur de la cour et de l'Univerdité de Mayence.
IMAGE
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Kan. J.Stanevičiaus raportai Vilniaus kapitulai dėl Adutiškio valdų ribų su Guntauninkais]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Kan. J.Stanevičiaus raportai Vilniaus kapitulai dėl Adutiškio valdų ribų su Guntauninkais]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Ludzi Braszewickich rachunek ile kopacze zarobili, ile potrącono za czas choroby, a ile należy 1830 8-bra 1-o dnia w Hoduciszkach sporządzonyVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Ludzi Braszewickich rachunek ile kopacze zarobili, ile potrącono za czas choroby, a ile należy 1830 8-bra 1-o dnia w Hoduciszkach sporządzony
TEXT
Lietuva ir kitos pasaulio šalys dabartinėje padėtyjeLietuva ir kitos pasaulio šalys dabartinėje padėtyje
IMAGE
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr bierczy czynszu y podatków monarszych od włośćian Braszewickich tudzież rozmaity wpływ pieniendzy y rozchod onych w maiątku Braszewiczach w roku 1823-m dnia 24-o junii sporządzonyVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Regestr bierczy czynszu y podatków monarszych od włośćian Braszewickich tudzież rozmaity wpływ pieniendzy y rozchod onych w maiątku Braszewiczach w roku 1823-m dnia 24-o junii sporządzony
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Kobrino bajorų globos įstaigos raštas Vilniaus kapitulai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. [Kobrino bajorų globos įstaigos raštas Vilniaus kapitulai]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Rachunek roczny maiętności Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegołów oraz przychodu y rozchodu kassy skarbowey y włościańskiey od 24 junii 1826 do dnia 24 junii 1827 roku uczynionyVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Rachunek roczny maiętności Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegołów oraz przychodu y rozchodu kassy skarbowey y włościańskiey od 24 junii 1826 do dnia 24 junii 1827 roku uczyniony
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Augustijonai. Augustijonų magistras suteikia Koliškaitei visas privilegijas ir malones, kokias tik teikia augustijonų vienuolynaiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai. Augustijonai. Augustijonų magistras suteikia Koliškaitei visas privilegijas ir malones, kokias tik teikia augustijonų vienuolynai
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Doviečiorovičių valdytojo Jono Kaminskio byla Braševičių komendoriui Petrui Cechnickiui dėl puldinėjimų ir žemės ribų nesilaikymo; šaukimas į vyriausiojo tribunolo teismą, vaznio reliacija ir Vilniaus kapitulos kanauninko prokuratoriaus reprotestacijaVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Doviečiorovičių valdytojo Jono Kaminskio byla Braševičių komendoriui Petrui Cechnickiui dėl puldinėjimų ir žemės ribų nesilaikymo; šaukimas į vyriausiojo tribunolo teismą, vaznio reliacija ir Vilniaus kapitulos kanauninko prokuratoriaus reprotestacija
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dainava - Debeikiai. [Maisto produktų sandėlio Sokulkoje komisionieriaus Igno Kobžinskio skundas, kad Daugų klebonas Holubovskis (Golubovskis) pasisavino jo mirusio brolio turtą]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Dainava - Debeikiai. [Maisto produktų sandėlio Sokulkoje komisionieriaus Igno Kobžinskio skundas, kad Daugų klebonas Holubovskis (Golubovskis) pasisavino jo mirusio brolio turtą]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Kvitai apie išduotus produktus kariuomenei, įneštus pinigus į kapitulos kasąVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Kvitai apie išduotus produktus kariuomenei, įneštus pinigus į kapitulos kasą
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Vilniaus kapitulos Adutiškio dvaro ribose gyvenančių bajorų Jankovičių, Hatovkų, Koributų-Daškevičių, Bedunkevičių, Dirmuntų-Sivickių, Krasovskių, Heibovičių (Haibovičių), Juozepavičių, Petravičių ir Simono Simonavičiaus bajorystės įrodymaiVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Vilniaus kapitulos Adutiškio dvaro ribose gyvenančių bajorų Jankovičių, Hatovkų, Koributų-Daškevičių, Bedunkevičių, Dirmuntų-Sivickių, Krasovskių, Heibovičių (Haibovičių), Juozepavičių, Petravičių ir Simono Simonavičiaus bajorystės įrodymai
TEXT
Карта Виленской губернiи / чертилъ А. Павловичъ.Карта Виленской губернiи / чертилъ А. Павловичъ.
IMAGE
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Borisovas. [Borisovo bažnyčios Ratučicų palivarko (Oršos pav.) inventorius]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Borisovas. [Borisovo bažnyčios Ratučicų palivarko (Oršos pav.) inventorius]
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Гедиона Михаела Тризны писара Великого князства литовского берестейского и кобринского старостыVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. Гедиона Михаела Тризны писара Великого князства литовского берестейского и кобринского старосты
TEXT
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio chirurgo Vaso raportas Vilniaus kapitulai]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. [Adutiškio chirurgo Vaso raportas Vilniaus kapitulai]
TEXT
1 - 100 (Total Results 4509)>>