Explore your Results

ThumbnailTitle
Nuotrauka „Krakių pradinės mokyklos vaidintojai“Nuotrauka „Krakių pradinės mokyklos vaidintojai“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydės“Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydės“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos vartotojų bendrovės Kartenos skyrius“Nuotrauka „Kretingos vartotojų bendrovės Kartenos skyrius“
IMAGE
Nuotrauka „Rumšiškių miestelio jaunuoliai“Nuotrauka „Rumšiškių miestelio jaunuoliai“
IMAGE
Nuotrauka „Kauno artistų – mėgėjų kuopelė“Nuotrauka „Kauno artistų – mėgėjų kuopelė“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos miestelio vaidintojai“Nuotrauka „Kretingos miestelio vaidintojai“
IMAGE
Nuotrauka „Paminklas žuvusiems kariams“Nuotrauka „Paminklas žuvusiems kariams“
IMAGE
Nuotrauka „Zaprutiškių kaimo jaunimas“Nuotrauka „Zaprutiškių kaimo jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Barzdų kaimo jaunimas“Nuotrauka „Barzdų kaimo jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Seirijų apylinkės jaunimas“Nuotrauka „Seirijų apylinkės jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Merkinės miestelio artistai po vaidinimo“Nuotrauka „Merkinės miestelio artistai po vaidinimo“
IMAGE
Nuotrauka „Paminklas žuvusiems Lietuvos kareiviams Kupiškyje“Nuotrauka „Paminklas žuvusiems Lietuvos kareiviams Kupiškyje“
IMAGE
Nuotrauka „Aviliai klebono bityne prie Šateikių miestelio“Nuotrauka „Aviliai klebono bityne prie Šateikių miestelio“
IMAGE
Nuotrauka „Linkuvos bažnyčios vikaro Kurlauskio portretas“Nuotrauka „Linkuvos bažnyčios vikaro Kurlauskio portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Plinkšių žemės ūkio mokyklos vaidintojai po spektaklio“Nuotrauka „Plinkšių žemės ūkio mokyklos vaidintojai po spektaklio“
IMAGE
Nuotrauka „Rumšiškių bažnyčios choras ir orkestras“Nuotrauka „Rumšiškių bažnyčios choras ir orkestras“
IMAGE
Nuotrauka „Gyvakarų kaimo jaunimas“Nuotrauka „Gyvakarų kaimo jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Giedraičių apylinkės jaunimas“Nuotrauka „Giedraičių apylinkės jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Duokiškio miestelio ūkininko K. Šlamo bitynas“Nuotrauka „Duokiškio miestelio ūkininko K. Šlamo bitynas“
IMAGE
Nuotrauka „Salamiesčio bažnytinis choras“Nuotrauka „Salamiesčio bažnytinis choras“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko mokytojai artistai“Nuotrauka „Vabalninko mokytojai artistai“
IMAGE
Nuotrauka „Merginos su tautiniais drabužiais“Nuotrauka „Merginos su tautiniais drabužiais“
IMAGE
Nuotrauka „Stasė Kučinskaitė ir Božių kaimo jaunimas. Vabalninko apylinkė“Nuotrauka „Stasė Kučinskaitė ir Božių kaimo jaunimas. Vabalninko apylinkė“
IMAGE
Nuotrauka „Mokytoja O. Vasiliauskienė, vilkinti suvalkietišku tautiniu kostiumu“Nuotrauka „Mokytoja O. Vasiliauskienė, vilkinti suvalkietišku tautiniu kostiumu“
IMAGE
Nuotrauka „Kunigo portretas“Nuotrauka „Kunigo portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Kunigo Igno Šiaučiūno portretas“Nuotrauka „Kunigo Igno Šiaučiūno portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko apylinkės jaunimas“Nuotrauka „Vabalninko apylinkės jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Šilalės miestelio vaidintojai po spektaklio“Nuotrauka „Šilalės miestelio vaidintojai po spektaklio“
IMAGE
Nuotrauka „Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūrėle“Nuotrauka „Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūrėle“
IMAGE
Nuotrauka „Plungės apylinkės, Šimulių kaimo  jaunimas“Nuotrauka „Plungės apylinkės, Šimulių kaimo jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos miestelio vaidintojai“Nuotrauka „Kretingos miestelio vaidintojai“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos bažnyčios šv. Cecilijos choras“Nuotrauka „Kretingos bažnyčios šv. Cecilijos choras“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos miestelio artistai“Nuotrauka „Kretingos miestelio artistai“
IMAGE
Nuotrauka. Vinjetė. „Karo veterinarijos valdybos arklių kaustymo mokyklos XXVII laida“Nuotrauka. Vinjetė. „Karo veterinarijos valdybos arklių kaustymo mokyklos XXVII laida“
IMAGE
Nuotrauka „II-asis Lietuvos kooperatyvų kongresas Kaune“Nuotrauka „II-asis Lietuvos kooperatyvų kongresas Kaune“
IMAGE
Nuotrauka „Merkinės ir jos apylinkės jaunimo susibūrimas Ežeraičių vienkiemyje“Nuotrauka „Merkinės ir jos apylinkės jaunimo susibūrimas Ežeraičių vienkiemyje“
IMAGE
Nuotrauka „Gyvakarų kaimo merginos“Nuotrauka „Gyvakarų kaimo merginos“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko valsčiaus tarnautojos Bronės Kučinskaitės portretas“Nuotrauka „Vabalninko valsčiaus tarnautojos Bronės Kučinskaitės portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Vyskupas Motiejus Valančius“Nuotrauka „Vyskupas Motiejus Valančius“
IMAGE
Nuotrauka „Šakių apylinkės, Barzdų kaimo jaunimas“Nuotrauka „Šakių apylinkės, Barzdų kaimo jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos bažnyčios šv. Cecilijos choro nariai“Nuotrauka „Kretingos bažnyčios šv. Cecilijos choro nariai“
IMAGE
Nuotrauka „Mediniai kapų kryžiai“Nuotrauka „Mediniai kapų kryžiai“
IMAGE
Nuotrauka „Obelių kaimo vyrai“Nuotrauka „Obelių kaimo vyrai“
IMAGE
Nuotrauka „Merkinės miestelio jaunalietuvių bažnytinis choras“Nuotrauka „Merkinės miestelio jaunalietuvių bažnytinis choras“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos vartotojų bendrovės darbuotojai“Nuotrauka „Kretingos vartotojų bendrovės darbuotojai“
IMAGE
Nuotrauka „Žemės tvarkymo organizacijos narės“Nuotrauka „Žemės tvarkymo organizacijos narės“
IMAGE
Nuotrauka „Artimieji prie kapo“Nuotrauka „Artimieji prie kapo“
IMAGE
Nuotrauka „Rumšiškių miestelio jaunimas ant Kokalnio“Nuotrauka „Rumšiškių miestelio jaunimas ant Kokalnio“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos vaidintojai“Nuotrauka „Kretingos vaidintojai“
IMAGE
Nuotrauka „Kupreliškių kaimo jaunimas važiuoja dviračiais“Nuotrauka „Kupreliškių kaimo jaunimas važiuoja dviračiais“
IMAGE
Nuotrauka „Merginos su tautiniais rūbais iš Skirsnemunės“Nuotrauka „Merginos su tautiniais rūbais iš Skirsnemunės“
IMAGE
Nuotrauka „Scena iš vaidinimo „Betliejus“Nuotrauka „Scena iš vaidinimo „Betliejus“
IMAGE
Nuotrauka „Kryžius kapinėse“Nuotrauka „Kryžius kapinėse“
IMAGE
Nuotrauka „Paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę šventinimas Širvintų miestelio aikštėje“Nuotrauka „Paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę šventinimas Širvintų miestelio aikštėje“
IMAGE
Nuotrauka „Jaunimas iš Seirijų apylinkės“Nuotrauka „Jaunimas iš Seirijų apylinkės“
IMAGE
Nuotrauka „Raiteliai ant žirgų su karnavaliniais rūbais ir vėliavomis“Nuotrauka „Raiteliai ant žirgų su karnavaliniais rūbais ir vėliavomis“
IMAGE
Nuotrauka „Trys vyrai prie avilio A. Veckos sodyboje Titkonių k., Pasvalio valščiuje“Nuotrauka „Trys vyrai prie avilio A. Veckos sodyboje Titkonių k., Pasvalio valščiuje“
IMAGE
Nuotrauka „Moters potretas“Nuotrauka „Moters potretas“
IMAGE
Nuotrauka „Salamiesčio šaulių choras“Nuotrauka „Salamiesčio šaulių choras“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio artistai“Nuotrauka „Vabalninko miestelio artistai“
IMAGE
Nuotrauka „Kryžius Žemaičių Naumiesčio kapinėse“Nuotrauka „Kryžius Žemaičių Naumiesčio kapinėse“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydės“Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydės“
IMAGE
Nuotrauka „Pranės Žalnieriūnaitės portretas“Nuotrauka „Pranės Žalnieriūnaitės portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Merkinės miestelio vaidintojai po spektaklio“Nuotrauka „Merkinės miestelio vaidintojai po spektaklio“
IMAGE
Nuotrauka „Kryžius Žemaičių Naumiesčio kapinėse“Nuotrauka „Kryžius Žemaičių Naumiesčio kapinėse“
IMAGE
Nuotrauka „Kunigo Antano Grigaliūno iš Linkuvos portretas“Nuotrauka „Kunigo Antano Grigaliūno iš Linkuvos portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Kapinių kryžius“Nuotrauka „Kapinių kryžius“
IMAGE
Nuotrauka „Obelių mokyklos mokiniai – Naujų metų karnavalo vaidintojai“Nuotrauka „Obelių mokyklos mokiniai – Naujų metų karnavalo vaidintojai“
IMAGE
Nuotrauka „Rokiškio bažnytinis choras“Nuotrauka „Rokiškio bažnytinis choras“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Kretingos miestelio artistai“Grupinė nuotrauka „Kretingos miestelio artistai“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos savanoris Konstantinas Gagilas (žuvo 1920 m.)“Nuotrauka „Lietuvos savanoris Konstantinas Gagilas (žuvo 1920 m.)“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko apylinkių pavasarininkai“Nuotrauka „Vabalninko apylinkių pavasarininkai“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydai“Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydai“
IMAGE
Nuotrauka „Gimnazistės Einoraitės portretas“Nuotrauka „Gimnazistės Einoraitės portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Merkinės bažnyčios choras“Nuotrauka „Merkinės bažnyčios choras“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko apylinkės jaunimas“Nuotrauka „Vabalninko apylinkės jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Kryžius Klovinių kaime, Utenos valščiuje“Nuotrauka „Kryžius Klovinių kaime, Utenos valščiuje“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydai“Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydai“
IMAGE
Nuotrauka „Naradavos dvaro kambarinė Murauskaitė-Kunigėlienė su draugais“Nuotrauka „Naradavos dvaro kambarinė Murauskaitė-Kunigėlienė su draugais“
IMAGE
Nuotrauka „Grafas Aleksandras Tiškevičius minėjimo metu Kretingoje“Nuotrauka „Grafas Aleksandras Tiškevičius minėjimo metu Kretingoje“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos bažnyčios choras“Nuotrauka „Kretingos bažnyčios choras“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydai“Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydai“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko žydų vaikai“Nuotrauka „Vabalninko žydų vaikai“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko apylinkės jaunimas“Nuotrauka „Vabalninko apylinkės jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydų jaunimas“Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydų jaunimas“
IMAGE
Nuotrauka „Akmeninis paminklas Lietuvos Nepriklausomybės 10-ies metų sukakčiai paminėti Titonių k., Linkuvos valsčiuje“Nuotrauka „Akmeninis paminklas Lietuvos Nepriklausomybės 10-ies metų sukakčiai paminėti Titonių k., Linkuvos valsčiuje“
IMAGE
Nuotrauka „Karsakiškio parapijos jaunimo choras“Nuotrauka „Karsakiškio parapijos jaunimo choras“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos miestelio vaidintojai“Nuotrauka „Kretingos miestelio vaidintojai“
IMAGE
Nuotrauka „Prano Piktuižio kapas“Nuotrauka „Prano Piktuižio kapas“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydės“Nuotrauka „Vabalninko miestelio žydės“
IMAGE
Siuvimo mašinaSiuvimo mašina
IMAGE
Mezgimo mašina kojinėms megztiMezgimo mašina kojinėms megzti
IMAGE
Siuvimo mašinaSiuvimo mašina
IMAGE
ŽirklėsŽirklės
IMAGE
Siuvimo mašinaSiuvimo mašina
IMAGE
PrijuostėPrijuostė
IMAGE
Žakardinės audimo staklėsŽakardinės audimo staklės
IMAGE
KopėtėlėsKopėtėlės
IMAGE
Vitrina prekėms sudėtiVitrina prekėms sudėti
IMAGE
Vitrina prekėms sudėtiVitrina prekėms sudėti
IMAGE
1 - 100 (Total Results 119)>>